Logo Creative Society YARATICI
TOPLUM
Katılmak

PROJE HAKKINDA “YARATICI TOPLUM”

Yaratıcı toplum,  adı altında global bir projesidir ve herkesi ilgilendirir.
Katılmak #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

PROJE FİKRİ

Bu projenin oluşturulmasına bir örnek, dünya çapında bir çok ülke insanlarını bir araya getiren "Toplum. Son Şanş" adlı uluslararası konferans idi.
  • Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlar bir çok konferanslarda bir araya geldiler ve modern uygarlığın karşı karşıya olduğu zorlukları açıkça ve dürüstçe tartışmak için aynı anda İnternet üzerinden birbirleriyle görüntülü iletişim kurdular.
  • Konferans, modern insanlığın temel sorununun toplumun tüketici biçimi olduğu sonucuna vardı. Ve mevcut çıkmazdan çıkmanın tek yolu, toplumun biçimini bir bütün olarak tüketiciden yaratıcıya değiştirmek.
Toplumun yaratıcı biçimi ne olabilir, ki bu:
icon
Medeniyetimizi kendi kendini yok etme çıkmazından çıkmasını sağlar;
icon
savaş, çatışma, şiddet ve açlık olmayan bir gelecek sağlar;
icon
Dünyadaki insanlara iyi bir yaşam sağlar ve günümüzdeki ve gelecekteki korkuları yok eder;
icon
Modern toplumu yeni bir birlik seviyesine getirir ve yaşamın her alanında medeniyetin barışçıl gelişimini sağlar?
İnsanlığın temsilcileri olarak böylesi yapıcı bir toplumu nasıl görüyoruz?
Bu hedefte nasıl bir araya gelebiliriz ve hep birlikte nasıl üstesinden gelebiliriz?
Tüm dünyanın bu soruları yanıtlaması için, küresel "Yaratıcı Toplum" projesi oluşturuldu.
Yaratıcı Toplum projesi tüm insanların bir çalışmasıdır, bu nedenle bu girişim katılımcılar tarafından uygulanmaktadır. Yaratıcı Toplum projesi'nin katılımcıları, tüm insanların yararına dünyanın tüm ülkelerinde Yaratıcı Bir Toplumun 8 Temelinin uygulanmasını temsil eden genel halkın temsilcileridir.Makalede Yaratıcı Toplum oluşturmanın aşamaları hakkında daha fazla bilgi edinin “Yaratıcı Toplum İnşa Etmenin Temelleri ve Aşamaları.”
Igor Mihayloviç Danilov ile Yaratıcı toplum hakkında röportajlar
YARATICI TOPLUM
YARATICI TOPLUMUN
8 TEMELİ
creativesociety.com
1. İnsan hayatı
İnsan hayatı en yüksek değerdir. Herhangi bir İnsanın yaşamı, kendi hayatınız gibi korunmalıdır. Toplumun amacı, her İnsanın yaşamının değerini sağlamak ve garanti etmektir. Bir İnsanın hayatından daha değerli bir şey yoktur ve olamaz. Bir Kişi değerliyse, o zaman tüm İnsanlar değerlidir!
2. İnsan Özgürlüğü
Her insan doğuştan İnsan olma hakkına sahiptir. Tüm İnsanlar özgür ve eşit doğar. Herkes seçme hakkına sahiptir. İnsanın, onun özgürlüğünün ve haklarının üzerinde Dünya'da hiç kimse ve hiçbir şey olamaz. İnsan hak ve özgürlüklerinin kullanılması, diğer insanların hak ve özgürlüklerini ihlal etmemelidir.
3. İnsan güvenliği
Toplumdaki hiç kimse ve hiçbir şey, bir İnsanın yaşamına ve özgürlüğüne tehdit oluşturma hakkına sahip değildir!
Herkesin gıda, barınma, tıbbi bakım, eğitim ve tam sosyal güvenlik dahil olmak üzere temel hayati ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması garanti edilir.
Toplumun bilimsel, endüstriyel ve teknolojik faaliyetleri, yalnızca insan yaşamının kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olmalıdır.
Garantili ekonomik istikrar: enflasyon ve krizlerin olmaması, tüm dünyada istikrarlı ve eşit fiyatlar, tek para birimi, sabit bir asgari vergilendirme veya eksikliği.
Bir kişinin ve toplumun herhangi bir tehdide karşı güvenliği, birleşik bir küresel acil durum müdahale hizmeti tarafından sağlanır.
4. Herkes için şeffaflık ve bilgi açıklığı
Herkes, kamu fonlarının dolaşımı ve dağıtımı hakkında güvenilir bilgi alma hakkına sahiptir. Her Kişi, toplum kararlarının uygulanma durumu hakkında bilgiye erişebilir.
Medya yalnızca halka aittir ve bilgileri doğru, açık ve dürüst bir şekilde yansıtır.
5. Yaratıcı ideoloji
İdeoloji, en iyi İnsan niteliklerini popülerleştirmeyi ve bir İnsana karşı yöneltilen her şeyi bastırmayı hedeflemelidir. Ana öncelik İnsanlığın önceliğidir, insanın yüksek manevi ve ahlaki özlemleri, insanlık, iyi niyet, karşılıklı saygı ve arkadaşlığın güçlendirilmesi.
Büyük harfle bir İnsanın gelişimi ve eğitimi için şartların oluşturulması, her insan ve toplumda ahlaki ve etik değerleri geliştirmek.
Şiddet propagandasının yasaklanması, saldırganlık, insanlık dışılığın tezahürleri, herhangi bir ayrılık biçiminin onaylanmaması ve kınanması.
6. Şahsiyet Gelişimı
Yaratıcı Toplumdaki her kişi, çok yönlü gelişim ve kendini gerçekleştirme hakkına sahiptir.
Eğitim ücretsiz ve herkes için eşit derecede erişilebilir olmalıdır. İnsanların yaratıcı becerilerini ve yeteneklerini gerçekleştirmeleri için koşulların yaratılması ve fırsatların genişletilmesi.
7. Adalet ve eşitlik
Tüm doğal kaynaklar İnsana aittir ve tüm insanlar arasında adil bir şekilde dağıtılır. Kaynakların tekelleşmesine ve akılcı olmayan kullanımına izin verilmez. Bu kaynaklar, tüm Dünya'nın sakinleri arasında adil bir şekilde dağıtılır.
İnsan isterse garantili bir iş verilir. İlgili pozisyon, uzmanlık, meslek için ücret tüm dünyada aynı olmalıdır.
Herkesin özel mülkiyet ve gelire hakkı vardır, ancak, bir bireyin toplum tarafından tesis edilen sermaye boyutu sınırları içinde.
8. Toplumun özyönetimi
Yaratıcı Toplumda “güç” kavramı yoktur çünkü toplumun bir bütün olarak gelişmesi, yaşam koşulları ve uyumlu bir düzenleme sorumluluğu her kişiye aittir.
Her İnsan, Yaratıcı Toplumun işlerinin yönetimine ve İnsanın yaşamını iyileştirmek için yasaların kabul edilmesine katılma hakkına sahiptir.
İnsan yaşam kalitesindeki değişimi etkileyen sosyal açıdan önemli, ekonomik sorunları çözmek, ulusal tartışma ve oylamaya sunulur (referandum).
icon

AMAÇLAR VE HEDEFLER

#CREATIVESOCIETY
Projenin amacı:
icon
Tüketici anlayışı sistemi içermeyen yapıcı bir toplum oluşturmak.
Proje Amaçları:
1
Tüm gezegende barışçıl bir şekilde Yaratıcı bir Toplum inşa etmek için koşullar yaratmak.
2
Dünyanın dört bir yanındaki insanlara yaratıcı bir toplumda yaşamak isteyip istemediklerini ve bu yaşamı kafalarında nasıl canlandırdıklarını sormak.
3
Bu görüş altında tartışmaya açık global, uluslararası bir platform sağlamak ve insan yaşamının bulunduğu dünyanın dört bir yanında yaratıcı toplum modeli oluşturmak sağlamak.
4
Sosyal statü, din, milliyetten bağımsız olarak, tüm insanlığı birleştirmenin yeni yollarını bulmak ve toplum yaşamında her bireyin aktif katılımı için koşullar oluşturmak.
icon

FAALİYET TALİMATLARI

“Yaratıcı Toplum” Projesinin amaçlarını uygulamak için faaliyetler aşağıda verilen alanlarda yürütülmektedir:
collage
Uluslararası toplumun görüşlerini vurgulamak için tüm dünya üzerinde yürütülen sosyal araştırmalar ve röportajlar
“Uzmanların Tartışması” formatında uzmanların katılımı ile yapılan uluslararası konferanslar.
Sosyal açıdan önemli etkinlikler, forumlar, profil toplantıları, yuvarlak masa toplantıları, tematik web seminerleri, çevrimiçi video podcast'leri ve dünyadaki diğer platformlarda benzer etkinliklere katılım.
Analitik ve araştırma makalelerinin yayınlanması, yazarların ve uzmanların görüşleri, incelemeleri, röportajlar ve diğer bilgi materyalleri.
Video programları oluşturma, sunum ve sosyal videolar, belgeseller, ve video incelemeleri.
Gelin İnsanlığın hak ettiği Geleceği birlikte oluşturalım!