Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ
Everyone is in charge of the future of humanity

KURIANČIOJI VISUOMENĖ

TARPTAUTINIS PROJEKTAS

#CREATIVESOCIETY
„Kuriančioji visuomenė” yra visos žmonijos projektas, kuris suteikia galimybę per trumpiausią įmanomą laiką taikiai perkelti mūsų civilizaciją į naują evoliucinės raidos etapą per trumpiausiai įmanomą periodą.
Pagrindinis šio projekto tikslas yra
SUKURTI KURIANČIĄJĄ VISUOMENĘ VISAME PASAULYJE, kurioje didžiausia vertybė būtų Žmogaus Gyvenimas.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

  • Sudaryti sąlygas taikiais būdais sukurti kuriančią visuomenę visoje planetoje.
  • Sužinoti viso pasaulio žmonių nuomonę, ar jie nori gyventi kuriančio formato visuomenėje ir kaip jie ją mato.
  • Sukurti platformą visuotinei tarptautinei atvirai diskusijai apie konstruktyvios visuomenės sampratą ir modelį visose žmogaus gyvenimo srityse.
  • Surasti naujų būdų visos žmonijos suvienijimui ir sudaryti sąlygas aktyviam kiekvieno žmogaus dalyvavimui visuomenėje, nepriklausomai nuo socialinės padėties, religijos, tautybės.
Daugiau informacijos

Daugiau apie kuriančios visuomenės kūrimo etapus galite sužinoti straipsnyje „KURIANČIOS VISUOMENĖS KŪRIMO PAGRINDAI IR ETAPAI“

Skaityti
Oficialus
PASAULINĖ KRIZĖ.
MŪSŲ IŠSIGELBĖJIMAS VIENYBĖJE

forumo anonsas
November 12, 2022 15:00 GMT
Tai pagerins jūsų gyvenimą.
Prisijunkite prie forumo!
REPORT on the Future of Humanity HAS BEEN DECLASSIFIED. Nuclear Apocalypse is Real
October 15, 2022
People have the right to know how much time is left for humanity.
Pope Francis
Tarptautinis projektas "Kuriančioji visuomenė"
gavo Jo Šventenybės popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį palaiminimą.
Tarptautinis projektas "Kuriančioji visuomenė"
has received an apostolic blessing from His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians
Tarptautinis projektas "Kuriančioji visuomenė"
has received blessing from Amir Aziz, Imam of the oldest mosque in Germany

At the request of people around the world, we asked religious leaders whether they support Creative Society or not.

The first to support the Creative Society was His Holiness Pope Francis, followed by His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, and Amir Aziz, Imam of the oldest mosque in Germany.

These religious leaders saw that the Creative Society is what all the prophets spoke about, therefore, they supported this project of all humanity.

What about others?
KURIANČIOJI VISUOMENĖ
8 KURIANČIOS
VISUOMENĖS PAGRINDAI
creativesociety.com
1. Žmogaus Gyvenimas
Žmogaus gyvenimas yra aukščiausia vertybė. Bet kurio žmogaus gyvenimas turi būti saugomas, kaip savo paties. Visuomenės tikslas yra užtikrinti ir garantuoti kiekvieno Žmogaus gyvenimo vertę. Nėra ir negali būti nieko vertingesnio už Žmogaus gyvenimą. Jei vienas Žmogus yra vertingas, tada ir visi Žmonės yra vertingi!
2. Žmogaus laisvė
Kiekvienam žmogui pagal prigimtinę teisę yra suteikiamos Žmogaus teisės. Visi Žmonės gimsta laisvi ir lygūs. Kiekvienas turi pasirinkimo teisę. Žemėje niekas negali būti aukščiau Žmogaus, jo laisvės ir teisių. Naudojimasis Žmogaus teisėmis ir laisvėmis neturi pažeisti kitų žmonių teisių ir laisvių.
3. Žmogaus saugumas
Niekas visuomenėje neturi teisės kelti grėsmės Žmogaus gyvybei ir laisvei!
Kiekvienam Žmogui garantuojamas nemokamas būtiniausių pagrindinių poreikių patenkinimas, įskaitant maistą, būstą, medicininę priežiūrą, švietimą ir pilnavertę socialinę apsaugą.
Visuomenės mokslinė, pramoninė ir technologinė veikla turi būti nukreipta tik į žmogaus gyvenimo kokybės gerinimą.
Garantuojamas ekonominis stabilumas: infliacijos ir krizių nebuvimas, stabilios ir vienodos kainos visame pasaulyje, bendras piniginis vienetas, fiksuoti minimalūs mokesčiai arba jų nebuvimas.
Žmogaus ir visuomenės saugumą nuo bet kokios grėsmės užtikrina vieninga pasaulinė reagavimo į ekstremalias situacijas tarnyba.
4. Informacijos skaidrumas ir atvirumas visiems
Kiekvienas Žmogus turi teisę gauti patikimą informaciją apie visuomeninių lėšų judėjimą ir paskirstymą. Informacija apie visuomenės sprendimų vykdymo būklę yra prieinama kiekvienam Žmogui.
Žiniasklaida priklauso tik visuomenei ir informaciją pateikia teisingai, atvirai ir sąžiningai.
5. Kurianti ideologija
Ideologija turi būti skirta populiarinti geriausias žmogaus savybes ir užkirsti kelią viskam, kas nukreipta prieš Žmogų. Pagrindinis prioritetas yra Žmogiškumas, stiprios Žmogaus dvasinės ir moralinės vertybės, žmogiškumas (humaniškumas), sąžiningumas, abipusė pagarba ir draugystės stiprinimas.
Žmogaus iš didžiosios raidės vystymosi ir ugdymo sąlygų sudarymas, moralinių — dvasinių vertybių puoselėjimas kiekviename žmoguje ir visuomenėje.
Smurto propagandos draudimas, netoleruotinos bet kokios formos atskyrimo, agresijos, antihumaniškumo apraiškos.
6. Asmeninis tobulėjimas
Kiekvienas žmogus Kuriančioje visuomenėje turi teisę į visapusišką tobulėjimą ir savirealizaciją.
Švietimas turėtų būti nemokamas ir visiems vienodai prieinamas. Žmogui turi būti sudarytos sąlygos ir išplėstos galimybės realizuoti savo kūrybinius gebėjimus ir talentus.
7. Teisingumas ir lygybė
Visi gamtos ištekliai priklauso Žmogui, kurie yra sąžiningai paskirstomi visiems. Ištekliai nėra monopolizuojami, jie yra panaudojami racionaliai. Šie ištekliai yra sąžiningai paskirstomi visos Žemės gyventojams.
Jei Žmogus nori, jam turi būti garantuotas užimtumas. Atlyginimas už tą pačią poziciją, specialybę, profesiją turi būti vienodas visame pasaulyje.
Kiekvienas turi teisę į privatų turtą ir pajamas, tačiau jis neturi viršyti visuomenės nustatyto maksimalaus kapitalo dydžio vienam asmeniui.
8. Bendruomenės savivalda
Kuriančiojoje visuomenėje „valdžios“ sąvokos nėra, nes atsakomybė už visą visuomenę, jos vystymąsi, gyvenimo sąlygas ir harmoningą tvarką tenka kiekvienam Žmogui.
Kiekvienas Žmogus turi teisę dalyvauti organizuojant Kuriančios visuomenės reikalus ir priimant įstatymus, gerinančius Žmogaus gyvenimą.
Socialiai svarbios, reikšmingos, ekonominės problemos, turinčios įtakos Žmogaus gyvenimo kokybės pokyčiams, turi būti pateikiamos visų žmonių aptarimui ir balsavimui (referendumui).
Sekite naujausius įvykius
- 1 -
Užsiprenumeruokite „YouTube“ kanalą „Kuriančioji Visuomenė” ir spustelėkite ant „varpelio“.
- 2 -
Užsiprenumeruokite Telegram kanalą ir nepraleiskite aktualių įvykių