KURIANČIOJI VISUOMENĖ

Tarptautinis projektas

Žmogaus gyvybė — aukščiausia vertybė
#creativesociety
KURIANČIOJI VISUOMENĖ — tai tarptautinis projektas, kuris jungia savanorius žmones iš daugiau nei 180 šalių. Projekto tikslas — kuo greičiau, teisėtai ir taikiai pereiti prie naujo, kuriančio visuomenės formato visame pasaulyje, kuriame žmogaus gyvybė būtų didžiausia vertybė.

Kaip atsirado Kuriančioji Visuomenė?

Milijonai žmonių visame pasaulyje nori naujo visuomenės formato, kuriame žmogaus gyvybės vertė būtų svarbiausias prioritetas. Tai rodo didžiausia kada nors atlikta socialinė apklausa, kurią daugiau nei 10 metų 180-yje šalių vykdė savanoriai.

Kiekvienam respondentui buvo užduotas tas pats klausimas: „Kokiame pasaulyje norėtumėte gyventi?” Remiantis žmonių atsakymų rezultatais, buvo suformuoti 8 pagrindai, kurie tapo naujo visuomenės formato, pavadinto „Kuriančioji Visuomenė”, kūrimo pagrindu. Siekdami tai įgyvendinti, žmonės iš viso pasaulio dabar vienijasi ir veikia to paties pavadinimo projekte „Kuriančioji Visuomenė”.

Kas vykdo projektą „Kuriančioji Visuomenė”?

Milijonai skirtingų kultūrų, tautybių, tikėjimų ir įsitikinimų žmonių, kurie nori pakeisti mūsų pasaulį į gerąją pusę ir žino, kaip tai padaryti teisėtai ir taikiai. Jų kasdien vis daugėja.

Žmonės iš viso pasaulio, kurie, griežtai laikydamiesi įstatymų, vienijasi ir veikia siekdami bendro tikslo — sukurti tinkamas sąlygas taikiam ir klestinčiam gyvenimui visai žmonijai ir ateities kartoms.

Kas finansuoja projektą „Kuriančioji Visuomenė”?

Visas projekto „Kuriančioji Visuomenė” veiklas ir renginius vykdo tik patys projekto dalyviai savo iniciatyva, pasirinkimu ir noru, savo lėšomis.

Projektas „Kuriančiosioji Visuomenė” neturi banko sąskaitų, finansų ar turto, nekaupia lėšų ir negauna pelno.

„Kuriančioji Visuomenė” yra visiškai savanoriškas projektas, veikiantis pagal teisės aktus ir atstovaujantis tik pačių žmonių, o ne atskirų valstybių, partijų ar organizacijų interesams.

Kodėl mums reikia Kuriančiosios Visuomenės visame pasaulyje?

Mums reikia Kuriančiosios Visuomenės visame pasaulyje, nes tik Kuriančioji Visuomenė:
 

Užtikrina išeitį iš visų pasaulinių krizių, įskaitant klimato krizę;
Užtikrina ateitį be karų, konfliktų, smurto, skurdo ir bado;
Ji suteikia galimybę per trumpiausią įmanomą laiką taikiai ir teisėtai pereiti žmonijai į naują evoliucinės raidos etapą;
Užtikrina kiekvieno žmogaus saugumą, sveikatą, gerovę ir visapusišką tobulėjimą.

Ar įmanoma sukurti Kuriančiąją Visuomenę vienoje šalyje ar kelių šalių aljanse?

Šiandien pasaulio šalys yra glaudžiai tarpusavyje susijusios ir priklausomos viena nuo kitos, todėl kuriantis visuomenės formatas vienoje šalyje ar net kelių šalių sąjungoje yra neperspektyvus.

Kuriančiosios Visuomenės kūrimas įmanomas tik visai žmonijai visame pasaulyje vienu metu. Kol pasaulio referendume nebus priimtas teigiamas sprendimas, atskiros valstybės gali tik deklaruoti savo ketinimus pereiti prie Kuriančiosios Visuomenės. Priešingu atveju gali kilti pavojus valstybių, kurios pavieniui ar kaip grupė bando savarankiškai pereiti į Kuriančiąją Visuomenę, ir jų gyventojų saugumui. Jos taps pažeidžiamos ir neapsaugotos nuo tų šalių, kurios dar nepalaiko Kuriančiosios Visuomenės.

8 Kuriančiosios Visuomenės pagrindai

8 Kuriančiosios Visuomenės pagrindai yra tai, ko nori pasaulio žmonės. Tai yra pagrindinės Kuriančiosios Visuomenės vertybės, kurios teisėta žmonių valia pasauliniame referendume gali tapti visų pasaulio šalių įstatymų ir tarptautinės teisės pagrindu.
1.Žmogaus Gyvenimas

Žmogaus gyvenimas yra aukščiausia vertybė. Bet kurio žmogaus gyvenimas turi būti saugomas, kaip savo paties. Visuomenės tikslas yra užtikrinti ir garantuoti kiekvieno Žmogaus gyvenimo vertę. Nėra ir negali būti nieko vertingesnio už Žmogaus gyvenimą. Jei vienas Žmogus yra vertingas, tada ir visi Žmonės yra vertingi!

2.Žmogaus laisvė

Kiekvienam žmogui pagal prigimtinę teisę yra suteikiamos Žmogaus teisės. Visi Žmonės gimsta laisvi ir lygūs. Kiekvienas turi pasirinkimo teisę. Žemėje niekas negali būti aukščiau Žmogaus, jo laisvės ir teisių. Naudojimasis Žmogaus teisėmis ir laisvėmis neturi pažeisti kitų žmonių teisių ir laisvių.

3.Žmogaus saugumas

Niekas visuomenėje neturi teisės kelti grėsmės Žmogaus gyvybei ir laisvei!

Kiekvienam Žmogui garantuojamas nemokamas būtiniausių pagrindinių poreikių patenkinimas, įskaitant maistą, būstą, medicininę priežiūrą, švietimą ir pilnavertę socialinę apsaugą.

Visuomenės mokslinė, pramoninė ir technologinė veikla turi būti nukreipta tik į žmogaus gyvenimo kokybės gerinimą.

Garantuojamas ekonominis stabilumas: infliacijos ir krizių nebuvimas, stabilios ir vienodos kainos visame pasaulyje, bendras piniginis vienetas, fiksuoti minimalūs mokesčiai arba jų nebuvimas.

Žmogaus ir visuomenės saugumą nuo bet kokios grėsmės užtikrina vieninga pasaulinė reagavimo į ekstremalias situacijas tarnyba.

4.Informacijos skaidrumas ir atvirumas visiems

Kiekvienas Žmogus turi teisę gauti patikimą informaciją apie visuomeninių lėšų judėjimą ir paskirstymą. Informacija apie visuomenės sprendimų vykdymo būklę yra prieinama kiekvienam Žmogui.

Žiniasklaida priklauso tik visuomenei ir informaciją pateikia teisingai, atvirai ir sąžiningai.

5.Kurianti ideologija

Ideologija turi būti skirta populiarinti geriausias žmogaus savybes ir užkirsti kelią viskam, kas nukreipta prieš Žmogų. Pagrindinis prioritetas yra Žmogiškumas, stiprios Žmogaus dvasinės ir moralinės vertybės, žmogiškumas (humaniškumas), sąžiningumas, abipusė pagarba ir draugystės stiprinimas.

Žmogaus iš didžiosios raidės vystymosi ir ugdymo sąlygų sudarymas, moralinių — dvasinių vertybių puoselėjimas kiekviename žmoguje ir visuomenėje.

Smurto propagandos draudimas, netoleruotinos bet kokios formos atskyrimo, agresijos, antihumaniškumo apraiškos.

6.Asmeninis tobulėjimas

Kiekvienas žmogus Kuriančioje visuomenėje turi teisę į visapusišką tobulėjimą ir savirealizaciją.

Švietimas turėtų būti nemokamas ir visiems vienodai prieinamas. Žmogui turi būti sudarytos sąlygos ir išplėstos galimybės realizuoti savo kūrybinius gebėjimus ir talentus.

7.Teisingumas ir lygybė

Visi gamtos ištekliai priklauso Žmogui, kurie yra sąžiningai paskirstomi visiems. Ištekliai nėra monopolizuojami, jie yra panaudojami racionaliai. Šie ištekliai yra sąžiningai paskirstomi visos Žemės gyventojams.

Jei Žmogus nori, jam turi būti garantuotas užimtumas. Atlyginimas už tą pačią poziciją, specialybę, profesiją turi būti vienodas visame pasaulyje.

Kiekvienas turi teisę į privatų turtą ir pajamas, tačiau jis neturi viršyti visuomenės nustatyto maksimalaus kapitalo dydžio vienam asmeniui.

8.Bendruomenės savivalda

Kuriančiojoje visuomenėje „valdžios“ sąvokos nėra, nes atsakomybė už visą visuomenę, jos vystymąsi, gyvenimo sąlygas ir harmoningą tvarką tenka kiekvienam Žmogui.

Kiekvienas Žmogus turi teisę dalyvauti organizuojant Kuriančios visuomenės reikalus ir priimant įstatymus, gerinančius Žmogaus gyvenimą.

Socialiai svarbios, reikšmingos, ekonominės problemos, turinčios įtakos Žmogaus gyvenimo kokybės pokyčiams, turi būti pateikiamos visų žmonių aptarimui ir balsavimui (referendumui).

Pastabos 8 Pagrindams
Kuriančiojoje Visuomenėje, įdiegus naują ekonomikos modelį ir naujas technologijas, pinigų nebereikės. Todėl kai kurios 8 Kuriančiosios Visuomenės pagrindų nuostatos, grindžiamos piniginių santykių egzistavimu, bus aktualios tik pereinamuoju į Kūrybinę visuomenę laikotarpiu.

Ką Kuriančioji Visuomenė duoda kiekvienam planetos žmogui?

Kuriančiosios Visuomenės formatas atveria dideles perspektyvas ir galimybes kiekvienam žmogui.
Norint visapusiškai įgyvendinti Kuriančiąją Visuomenę, būtina įdiegti naują ekonomikos modelį, naujas technologijas ir pertvarkyti daugelį visuomenės procesų. Todėl būtinas pereinamasis laikotarpis į Kuriančiąją Visuomenę, kuris, preliminariais skaičiavimais, gali trukti 5-6 metus. Ir jau pereinamuoju į Kuriančiąją Visuomenę laikotarpiu kiekvienas žmogus pagal prigimtinę teisę gauna šias privilegijas:
Mėnesinės besąlyginės bazinės pajamos, lygios 10 000 JAV dolerių (kiekvienam suaugusiajam);
Vienkartinė 100 000 USD išmoka gimus pirmajam vaikui, 200 000 USD išmoka gimus antrajam vaikui ir t. t. Mėnesinė išmoka, lygi 5 000 JAV dolerių už kiekvieną vaiką iki 6 metų imtinai ir 7 000 JAV dolerių už vaiką nuo 7 metų iki pilnametystės;
Erdvus ir patogus nemokamas privatus būstas, ne mažesnis kaip 60 kvadratinių metrų vienam žmogui;
Nemokama aukštos kokybės sveikatos priežiūra visame pasaulyje;
Nemokamas ir kokybiškas išsilavinimas bet kurioje pasaulio vietoje;
Darbas 4 valandas per dieną, 4 dienas per savaitę, tokio paties dydžio darbo užmokestis visame pasaulyje už identiškas pareigas, specialybę, profesiją, apmokamos atostogos bent du kartus per metus ne trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų;
Saugus pasaulis be karų, konfliktų, nusikaltimų ir korupcijos;
Garantuotas ekonominis stabilumas: jokios infliacijos, jokių įsipareigojimų nevykdymo ar krizių, stabilios fiksuotos kainos visame pasaulyje;
Jokių mokesčių fiziniams asmenims, mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
Jokių apribojimų ir nemokamos komunalinės paslaugos (dujų, elektros, vandens, šildymo ir kt.);
Visų skolų ir paskolų, įskaitant hipoteką, panaikinimas;
Bevizis režimas ir laisvas judėjimas visame pasaulyje;
Pažangiausių gyvenimą gerinančių technologijų kūrimas ir jų prieinamumas kiekvienam žmogui bet kurioje pasaulio vietoje.

Kaip Kuriančiojoje Visuomenėje ši nauda bus suteikta kiekvienam planetos gyventojui?

Kuriančiojoje Visuomenėje visi planetos gyventojai turės aukštą pragyvenimo lygį dėl visiškai naujo ekonomikos modelio, kuris neturi analogų žmonijos istorijoje. Šį modelį sukūrė ir pasiūlė ekspertai iš viso pasaulio, ir jis pakeis mūsų gyvenimą nuo pirmos dienos.
Tai galima pamatyti išsamiame vaizdo pristatyme, kuris buvo viešai pristatytas Tarptautiniame forume „Pasaulinė krizė. Išeitis Yra”.

Jei atsižvelgsime į tai, kad Kuriančiojoje Visuomenėje daug dalykų žmogui duota pagal prigimtinę teisę, ko reikia iš paties žmogaus?

Kuriančiojoje Visuomenėje žmogus turi daug naudos ir privalumų. Tam reikia, kad kiekvienas žmogus aktyviai dalyvautų visuomenės gyvenime — savo darbu, intelektiniu indėliu, talentais. Kuriančiojoje Visuomenėje žmogus tobulėja ir teikia naudą visai visuomenei, nes yra neatsiejama jos dalis.
Būtina, kad žmogus aktyviai ir atsakingai dalyvautų tvarkant visuomenės reikalus, priimant įstatymus ir sprendimus svarbiais, esminiais visuomenės gyvenimo klausimais. Taip yra todėl, kad Kuriančioji Visuomenė yra vienintelis socialinės struktūros formatas, kuriame valdžia niekam kitam neperduodama, o ją įgyvendina patys žmonės, t. y. kiekvienas pasaulio žmogus, vykdydamas visišką savivaldą: kolektyvinį sprendimų priėmimą vienoje pasaulinėje Rinkimų platformoje.
Taigi Kuriančiojoje Visuomenėje nebus sąvokos „valdžia virš žmonių”, nes valdžia iš tikrųjų priklausys visiems žmonėms. Žmonės dirbs kartu, kad išspręstų tiek pasaulines, tiek vietines problemas.

Kodėl neturėtumėte lyginti Kuriančiosios Visuomenės formato su kitais modeliais,

kurie buvo įgyvendinti anksčiau, ir net su tais, kurie buvo hipotetiškai sukurti, bet neįgyvendinti? Todėl, kad visuose kituose socialinės organizacijos modeliuose vienetų valdžia daugumos atžvilgiu visada išlikdavo — slapta arba atvirai. O Kuriančiojoje Visuomenėje niekas niekada negalės uzurpuoti valdžios ar atimti jos iš žmonių, nes savivaldos sąlygomis valdžios funkcija bus vienodai paskirstyta visiems žmonėms.

Daugiau informacijos apie tai, kaip savivaldos sistema veiks Kuriančiojoje Visuomenėje, rasite vaizdo įraše, kuris buvo pristatytas Tarptautiniame forume. „Pasaulinė krizė. Išeitis Yra”:

Kaip artimiausiu laiku sukurti Kuriančiąją Visuomenę visame pasaulyje?

Yra aiškus dviejų etapų Kuriančiosios Visuomenės kūrimo planas. Abu Kuriančiosios Visuomenės kūrimo etapai vykdomi pagal tarptautinę ir nacionalinę teisę.
1
Informavimo etapas
Žmonės, naudodamiesi savo teisėmis ir laisvėmis, informuoja kitus apie Kuriančiąją Visuomenę. Tokiu būdu visame pasaulyje kuriama teisėta ir taiki socialinė Kuriančiosios Visuomenės kūrimo paklausa. Kuo greičiau dauguma žmonių suformuos šį reikalavimą, tuo greičiau bus galima pereiti į kitą Kuriančiosios Visuomenės kūrimo etapą.
2
Pasaulio referendumo rengimo ir įgyvendinimo etapas
Kai dauguma žmonių visose pasaulio šalyse palaikys Kuriančiąją Visuomenę, bus parengtas ir surengtas pasaulinis referendumas, kuriame Kuriančiosios Visuomenės vystymosi modelis bus pripažintas vieninteliu priimtinu ir būtinu žmonijos išlikimui.
Rengiantis pasauliniam referendumui bus parengta ir priimta būtina teisinė ir techninė sistema.

Pasauliniame referendume bus pateiktas šis klausimas:

Ar žmonės pritaria visos žmonijos perėjimui nuo vartotojiško visuomenės formato prie kuriančiojo ir visos žmonijos susivienijimui į vieną civilizaciją — Kuriančiąją Visuomenę?

Teigiamas sprendimas reikštų:

8 Kuriančiosios Visuomenės pagrindų priėmimas kaip pagrindinių pasaulinės konstitucijos nuostatų;

vienos pasaulinės rinkimų platformos, kaip aukščiausios valdžios institucijos Žemėje, sukūrimas;

nustatyti pereinamojo laikotarpio prie Kuriančiosios Visuomenės pradžios datą.

Priėmus teigiamą sprendimą visuotiniame referendume, žmonės pradeda tiesiogiai naudotis savo valdžia, o politikai tampa tautos valios vykdytojais. Tai reiškia, kad įstatymus priims, visus vykdytojus paskirs, kontroliuos ir atšauks, taip pat visus kitus socialiai svarbius sprendimus priims tik patys žmonės, balsuodami vieningoje pasaulinėje Rinkimų platformoje. Ši platforma taps teisėkūros pagrindu, t. y. vieninteliu visuotinai privalomų taisyklių, kuriomis vadovaudamasi gyvena žmonija, šaltiniu.

Ką Jūs galite padaryti, kad greičiau pradėtumėte gyventi Kuriančiojoje Visuomenėje?

Prisijunkite prie milijonų žmonių visame pasaulyje, kurie jau veikia, ir teisiškai informuokite savo bendruomenę, pažįstamus ir nepažįstamus žmones apie Kuriantįjį visuomenės formatą. Šie veiksmai būtini, kad būtų sukurtas platus visuomenės poreikis kurti Kuriančiąją Visuomenę. Kuo greičiau dauguma planetos žmonių sužinos, kad įmanomos padorios gyvenimo sąlygos kiekvienam, tuo greičiau bus surengtas pasaulinis referendumas.

Jei dauguma žmonių pasauliniame referendume nuspręs pakeisti visuomenės formatą iš vartotojiškos visuomenės į Kuriančiąją, maždaug po 6 mėnesių prasidės pereinamasis laikotarpis į Kuriančiąją Visuomenę, kuris, preliminariais skaičiavimais, gali trukti 5-6 metus. Šio laikotarpio pabaigoje prasidės nauja Kuriančiosios Visuomenės era.

Verta paminėti, kad nuo pat pirmos perėjimo dienos asmuo gali naudotis daugeliu privalumų ir privilegijų: kiekvienas galės mėgautis saugiu, patikimu, stabiliu ir laisvu gyvenimu.

Kaip tapti projekto
„Kuriančioji Visuomenė” nariu?

Jei dalijatės informacija apie „Kuriančiąją Visuomenę”, net jei tik perduodate informaciją apie projekto egzistavimą, jau esate jos narys. Jei remiate projektą, galite naudotis įvairiais būdais skleisti žinią apie Kuriančiąją Visuomenę, kuriuos rasite čia:

Maketai su Kuriančiosios Visuomenės logotipu:

Peržiūrėti

Ar norite greičiau ir veiksmingiau skleisti žinią apie Kuriančiąją Visuomenę, kad ji atsirastų greičiau?

Prisijunkite prie savo vietovėje veikiančių koordinavimo centrų arba, jei jų nėra, galite įsteigti patys. Tai užtikrins veiksmingesnį informavimą ir padės sparčiau kurti Kuriančiąją Visuomenę.
Jūsų koordinacinis centras — tai žmonės, kurie prisiima atsakomybę už jūsų namų, gatvės, rajono ir miesto gyventojų informavimą apie „Kuriančiąją Visuomenę” ir veikia savanoriškai, vadovaudamiesi vietos teisės aktais.
Jei norėtumėte prisijungti prie jau veikiančio koordinacinio centro arba pranešti apie šalia jūsų atidaromą koordinacinį centrą, susisiekite su mumis: [email protected]

Politikų vaidmuo
kuriant Kuriančiąją Visuomenę

Politikai, įskaitant politinių partijų narius ir šalių vadovus, vykdydami savo profesinę veiklą, eidami savo pareigas, viešindami savo veiklą ir būdami matomi, turi daug galimybių informuoti apie Kuriančiąją Visuomenę. Politikų įsitraukimas į informavimą labai paspartins Kuriančiosios Visuomenės kūrimo procesą.

Kuriančiosios Visuomenės projekto dalyviai gali bet kokiomis teisėtomis priemonėmis remti tuos politikus, kurie aktyviai komunikuos apie Kuriančiąją Visuomenę.

Reikėtų nepamiršti, kad politikai, remiantys Kuriančiąją Visuomenę ir veikiantys kaip šio projekto savanoriai, net ir turėdami valdžią, daugumos palaikymą ir realias galimybes keisti teisės aktus, įskaitant savo šalies Konstituciją, pirmiausia privalo ginti savo šalies teritorinį vientisumą, suverenitetą ir interesus, jos žmonių interesus, taip pat savo partijos, jei yra išrinkti jos atstovais, interesus.

Tuo pačiu metu politikai gali informuoti apie Kuriančiąją Visuomenę savo šalyje ir tarptautinėje arenoje išimtinai teisiniais metodais ir kuo greičiau skatinti jos kūrimą. Remdamiesi šalies galimybėmis, jie taip pat gali įgyvendinti kai kuriuos Konstitucijoje įtvirtintus Kuriančiosios Visuomenės pagrindus išimtinai teisiniais būdais ir remiami žmonių, tačiau tik tuo atveju, jei tai nekenkia žmonėms, jų teisėms ir laisvėms, nekelia pavojaus ir nesilpnina šalies ekonominiu, politiniu, socialiniu, kultūriniu ir kitokiu požiūriu, nesugriauna jos valstybinės santvarkos, nelemia jos suvereniteto, nepriklausomybės ir teritorinio vientisumo praradimo, nesumažina šalies konkurencingumo ir nesukelia kitų neigiamų pasekmių.

Šias išlygas lemia tai, kad, kol Kuriančiosios Visuomenės formatas nebus patvirtintas pasauliniame referendume, tokia šalis ir toliau bendraus su kitomis šalimis vartotojišku formatu, kurio esmė — nesąžininga, agresyvi, karinga politika, ir tikrai neužtikrins net paties svarbiausio Kuriančiosios Visuomenės pagrindo — žmogaus gyvybės vertės — įgyvendinimo. Įgyvendindami bet kokius pokyčius, politikai pirmiausia turėtų rūpintis savo šalies ir jos piliečių gerove.

Kuriančiąjai Visuomenei pritariantys žmonės savo ruožtu turėtų įgyvendinti galiojančius savo šalies įstatymus ir nereikalauti, kad politikai įgyvendintų Kuriančiosios Visuomenės privalumus vienoje šalyje, jei tai gali turėti neigiamų pasekmių žmonėms ir visai šaliai. Visiškai įgyvendinti visus Kuriančiosios Visuomenės pagrindus ir naudą įmanoma tik po to, kai sprendimas ją kurti bus priimtas pasauliniame referendume.

Kokią dar naudą, privalumus ir perspektyvas kiekvienas žmogus gaus Kuriančiojoje Visuomenėje?

Daugiau informacijos apie Kuriančiąją Visuomenę galite rasti Tarptautiniuose interneto forumuose, kurie išversti į 150 kalbų:
Pasaulinė krizė. Mūsų išgelbėjimas vienybėje | Tarptautinis forumas Internete 2022.11.12
Pasaulinė krizė. Išeitis Yra | Tarptautinis internetinis forumas 2023.04.22