CREATIEVE MAATSCHAPPIJ

Internationaal project

Het Leven van een mens is de hoogste waarde
#creativesociety
CREATIEVE MAATSCHAPPIJ is een internationaal project dat mensen uit meer dan 180 landen op vrijwillige basis verenigt. Het doel van het project is om op een legale en vreedzame manier binnen de kortst mogelijke tijd over te gaan naar een nieuwe creatieve samenlevingsvorm wereldwijd, waar het leven van een mens de hoogste waarde zal zijn.

Hoe is de Creatieve Maatschappij ontstaan?

Het grootste sociale onderzoek door vrijwilligers, uitgevoerd in de loop van tien jaar, bracht aan het licht dat er echt behoefte is aan een nieuwe vorm van samenleving. De antwoorden van miljoenen mensen in 180 verschillende landen bevestigden dat de hoogste prioriteit in de samenleving de waarde van het menselijk leven zou moeten zijn.

Elke deelnemer aan de sociale enquête kreeg dezelfde vraag: ‘In wat voor wereld zou je willen leven?’ Op basis van de resultaten van de antwoorden van mensen werden 8 Fundameneten gevormd die de basis werden voor het bouwen van een samenleving met een nieuw model genaamd de Creatieve Maatschappij. Om het in te voeren verenigen mensen van over de hele wereld zich momenteel en ondernemen actie binnen het gelijknamige project.

Wie zit er achter het Creatieve Maatschappij Project?

Miljoenen mensen van verschillende culturen, nationaliteiten, religies en overtuigingen, die onze wereld ten goede willen veranderen en weten hoe ze dit rechtmatig en vreedzaam kunnen doen. Elke dag groeit het aantal van zulke mensen.

Mensen van over de hele wereld, die zichzelf organiseren en strikt binnen het wettelijke kader handelen, verenigd door een gemeenschappelijk doel: het creëren van fatsoenlijke omstandigheden voor een vreedzaam en welvarend leven voor de hele mensheid en toekomstige generaties.

Wie financiert het Creatieve Maatschappij-project?

Alle acties en activiteiten in het kader van het project ‘Creatieve Maatschappij’ worden uitsluitend door de projectdeelnemers zelf uitgevoerd op hun initiatief, keuze en wens, ten koste van hun persoonlijke fondsen.

Het Creatieve Maatschappij Project heeft geen bankrekeningen, financiën of eigendom, bouwt geen fondsen op en maakt geen winst.

De Creatieve Maatschappij is een volledig vrijwillig project dat opereert binnen het kader van de wet, dat uitsluitend de belangen van de mensen zelf behartigt, en niet van individuele staten, partijen of organisaties.

Waarom hebben we overal ter wereld een Creatieve Maatschappij nodig?

We hebben overal ter wereld een Creatieve Maatschappij nodig, want alleen een Creatieve Maatschappij:
 

Biedt oplossingen voor alle wereldwijde crises, inclusief de klimaatcrisis;
Zorgt voor een toekomst zonder oorlogen, conflicten, geweld, armoede of honger;
Stelt de mensheid in staat om snel en vreedzaam door te gaan naar een nieuwe fase van evolutionaire ontwikkeling;
Garandeert de veiligheid, gezondheid, het welzijn en de algehele ontwikkeling van elk individu.

Is het mogelijk om de Creatieve Maatschappij op te bouwen in een individueel land of een alliantie van meerdere landen?

Tegenwoordig zijn de landen van de wereld nauw met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk, dus het creatieve model van samenleving in een enkel land of zelfs een alliantie van meerdere landen is niet levensvatbaar.

Het is alleen mogelijk om een ​​Creatieve Maatschappij op te bouwen door de hele mensheid op de hele wereld tegelijkertijd. Totdat er een positief besluit is genomen bij een wereldwijd referendum, kunnen individuele staten alleen hun intenties kenbaar maken om over te stappen naar een Creatieve Maatschappij. Anders kunnen de veiligheid van landen die, individueel of als groep, op eigen houtje naar de Creatieve Maatschappij proberen te overgaan, evenals de veiligheid van hun bevolking in gevaar komen. Ze zullen kwetsbaar en onbeschermd worden voor die landen die de Creatieve Maatschappij nog niet steunen.

8 Fundamenten van de Creatieve Maatschappij

De 8 Fundamenten van de ‘Creatieve Maatschappij’ is wat mensen over de hele wereld willen. Dit zijn de basiswaarden van de Creatieve Maatschappij, die, door de legitieme wil van mensen bij het wereldreferendum, de basis kan worden van de wetgeving van alle landen van de wereld en het internationale recht.
1.Het Leven van een Mens

Het mensenleven is de hoogste waarde. Het Leven van gelijk welke Mens moet beschermd worden zoals je eigen leven. Het doel van de maatschappij is: de waarde van het leven van elke mens te voorzien en te garanderen. Er is niets en er zal nooit iets waardevollers zijn dan het leven van een Mens. Als één mens waardevol is, dan zijn alle mensen waardevol!

2.De Vrijheid van een Mens

Ieder mens wordt geboren met het recht om een Mens te zijn. Alle mensen worden vrij en gelijk geboren. Iedereen heeft het recht om te kiezen. Er mag niemand en niets op aarde boven een mens, zijn vrijheid en rechten staan. Het invoeren van mensenrechten en vrijheden mag de rechten en vrijheden van anderen niet schenden.

3.De Veiligheid van een Mens

Niemand en niets in de maatschappij heeft het recht om bedreigingen te creëren voor het leven en de vrijheid van een Mens!

Ieder mens wordt gegarandeerd gratis voorzien in essentiële levensbehoeften, waaronder voeding, huisvesting, medische zorg, onderwijs en volledige sociale zekerheid.

Wetenschappelijke, industriële en technologische activiteiten van de maatschappij moeten uitsluitend gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van het menselijke leven.

Gegarandeerde economische stabiliteit: geen inflatie en crisissen, stabiele en gelijke prijzen over de hele wereld, één enkele munteenheid en een vaste minimale belasting of geen belasting.

De veiligheid van Mens en maatschappij tegen gelijk welke vorm van bedreiging wordt verzekerd door een ééngemaakte wereldwijde dienst die noodsituaties behandelt.

4.Transparantie en openheid van informatie voor iedereen

Ieder Mens heeft het recht om betrouwbare informatie te ontvangen over de beweging en verdeling van gemeenschappelijke financiële middelen. Ieder mens heeft toegang tot informatie over de status van uitvoering van de beslissingen van de maatschappij.

De massamedia behoort uitsluitend tot de maatschappij en geeft informatie waarheidsgetrouw, open en eerlijk weer.

5.De creatieve ideologie

Ideologie moet gericht zijn op het populariseren van de beste menselijke eigenschappen en het stoppen van alles wat gericht is tegen een Mens. De belangrijkste prioriteit is menselijkheid, hoge spirituele en morele aspiraties van een Mens, deugdzaamheid, wederzijds respect en versterking van vriendschap.

Het creëren van voorwaarden voor de ontwikkeling en opvoeding van een Mens met een hoofdletter ‘M’, het cultiveren van morele waarden in elke persoon en in de maatschappij.

Verbod op het propageren van geweld, veroordeling en aanklacht van elke vorm van verdeeldheid, agressie en onmenselijk gedrag.

6.Ontwikkeling van de Persoonlijkheid

Elke persoon in de Creatieve Maatschappij heeft recht op alomvattende ontwikkeling en zelfrealisatie.

Onderwijs moet gratis en voor iedereen toegankelijk zijn. Het creëren van voorwaarden en uitgebreide mogelijkheden voor een Mens om zijn of haar creatieve vaardigheden en talenten te realiseren.

7.Rechtvaardigheid en Gelijkheid

Alle natuurlijke hulpbronnen zijn van de Mens en zijn eerlijk verdeeld onder alle mensen. Monopolisering van middelen en hun irrationeel gebruik is verboden. Deze bronnen zijn eerlijk verdeeld onder de burgers van de hele aarde.

Een mens heeft gegarandeerd werk als hij of zij dat wenst. De verloning voor een identieke functie, specialiteit of beroep moet overal ter wereld gelijk zijn.

Iedereen heeft recht op privébezit en inkomen, maar binnen de grenzen van het individuele kapitaalbedrag dat door de maatschappij is vastgesteld.

8.Zelfbestuur van de Maatschappij

Het concept van ‘macht’ in de Creatieve Maatschappij ontbreekt, aangezien de verantwoordelijkheid voor de maatschappij als geheel, haar ontwikkeling, levensomstandigheden en harmonieuze vorm bij elke Mens ligt.

Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan het beheer van de zaken van de Creatieve Maatschappij en aan de goedkeuring van wetten die geriecht zijn op het verbeteren van het leven van een Mens.

De beslissing van sociaal belangrijke, sociaal significante en economische kwesties die invloed hebben op de kwaliteit van het leven van een Mens wordt aan de gehele bevolking voorgelegd ter discussie en stemming (per referendum).

Opmerking bij de 8 Fundamenten
In de Creatieve Maatschappij zal er, dankzij de introductie van een nieuw economisch model en nieuwe technologieën, geen noodzaak zijn om geld te gebruiken. Daarom zullen sommige bepalingen van de 8 Fundamenten van de Creatieve Maatschappij, uitgaande van het bestaan ​​van monetaire relaties, alleen relevant zijn in de overgangsperiode naar de Creatieve Maatschappij.

Wat biedt de Creatieve Maatschappij voor elke persoon op de Planeet?

Het creatieve model van samenleving opent grote vooruitzichten en kansen voor elk persoon.
Voor de volledige implementatie van de Creatieve Maatschappij is het noodzakelijk om een ​​nieuw economisch model, nieuwe technologieën te introduceren en veel processen in de samenleving te reorganiseren. Daarom is een overgangsperiode naar de Creatieve Maatschappij nodig, die volgens voorlopige berekeningen 5-6 jaar kan duren. En reeds tijdens de overgangsperiode naar de Creatieve Maatschappij ontvangt elke persoon door geboorterecht de volgende voordelen:
Maandelijks onvoorwaardelijk basisinkomen gelijk aan $ 10.000 (voor elke volwassene);
Een eenmalige betaling bij de geboorte van het eerste kind van een equivalent van $ 100.000, en voor het tweede kind — $ 200.000, enzovoort. Maandelijkse betalingen voor kinderen tot en met 6 jaar — met een equivalent van $ 5.000, voor kinderen van 7 jaar oud tot meerderjarigheid — met een equivalent van $ 7.000;
Ruim en comfortabel gratis wonen met minimaal 60 vierkante meter per persoon;
Wereldwijd gratis hoogwaardige gezondheidszorg;
Hoogwaardig onderwijs waar ook ter wereld, gratis;
Werk 4 uur per dag, 4 dagen per week, hetzelfde hoge salarisniveau over de hele wereld voor een identieke functie, specialiteit, beroep, minimaal 2 keer per jaar betaalde vakantie gedurende minimaal 30 kalenderdagen;
Een veilige wereld zonder oorlogen, conflicten, misdaad en corruptie;
Gegarandeerde economische stabiliteit: geen inflatie, economische wanbetalingen of crises; stabiele vaste prijzen wereldwijd;
Geen belastingen voor particulieren, midden- en kleinbedrijf;
Onbeperkt gebruik van nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water, verwarming, etc.) voor particulieren, gratis;
Kwijtschelding van alle schulden en leningen, inclusief hypotheken;
Visumvrij regime en vrij verkeer over de hele wereld;
De ontwikkeling van de meest geavanceerde technologieën die het menselijk leven verbeteren, en hun beschikbaarheid voor iedereen, waar ook ter wereld.

Hoe zullen deze voordelen in een Creatieve Maatschappij worden verstrekt aan elke persoon op de planeet?

In de Creatieve Maatschappij zal een hoge levensstandaard worden gegarandeerd voor elke persoon op de planeet door middel van een volledig nieuw economisch model dat geen analogen heeft in de geschiedenis van de mensheid. Dit model is ontwikkeld en voorgesteld door experts van over de hele wereld en het zal ons leven veranderen vanaf de eerste dag dat het wordt geïmplementeerd.
U kunt vertrouwd raken met dit model door een gedetailleerde videopresentatie te bekijken die publiekelijk is geïntroduceerd op het internationale forum ‘Globale Crisis. Er is een uitweg’

Gezien het feit dat in de Creatieve Maatschappij veel voordelen aan een persoon worden verleend door het geboorterecht, wat wordt er dan van een individu vereist?

In de Creatieve Maatschappij ontvangt een persoon veel voordelen en privileges. Dit vereist de actieve deelname van elke persoon aan het leven van de samenleving — zijn werk, intellectuele bijdrage, talenten. Een persoon in een Creatieve Maatschappij ontwikkelt zichzelf en komt de hele samenleving ten goede als een integraal onderdeel ervan.
Actieve en verantwoordelijke deelname van een persoon aan het beheer van de zaken van de samenleving, evenals aan de goedkeuring van wetten en beslissingen over belangrijke, sleutelkwesties van het leven van de samenleving, is noodzakelijk. Dit is te wijten aan het feit dat de Creatieve Maatschappij de enige vorm is van een sociale structuur waarin de macht aan niemand wordt gedelegeerd, maar wordt uitgeoefend door de mensen zelf, dat wil zeggen door elke persoon in de wereld door volledig zelfbestuur: collectieve besluitvorming op één wereldwijd verkiezingsplatform.
In de Creatieve Maatschappij zal er dus geen concept van ‘macht over mensen’ zijn, aangezien macht in feite aan iedereen zal toebehoren. Mensen zullen zelf gezamenlijk zowel mondiale als lokale vraagstukken oplossen.

Waarom het niet nodig is om het model van de Creatieve Maatschappij te vergelijken met andere modellen,

die eerder zijn geïmplementeerd en zelfs met modellen die hypothetisch zijn ontwikkeld maar niet zijn geïmplementeerd? Omdat in alle andere modellen van de organisatie van de samenleving de macht van weinigen (enkelen) over de meerderheid altijd in een verborgen of open vorm bewaard is gebleven. En in de Creatieve Maatschappij zal niemand ooit in staat zijn om macht toe te eigenen of van mensen af ​​te pakken, aangezien met zelfbestuur de functie van macht gelijkelijk over alle mensen zal worden verdeeld.

Voor meer informatie over hoe zelfbestuur zal functioneren in de Creatieve Maatschappij, bekijk de video die werd gepresenteerd op het Internationaal Forum ‘Globale Crisis. Er is een uitweg’:

Hoe bouwen we de komende jaren de Creatieve Maatschappij over de hele wereld op?

Er is een concreet tweestappenplan voor de opbouw van de Creatieve Maatschappij. Beide stadia van het opbouwen van de Creatieve Maatschappij worden uitgevoerd in overeenstemming met internationale normen en nationale wetgeving.
1
De informerende fase
Door gebruik te maken van hun rechten en vrijheden informeren mensen anderen over de Creatieve Maatschappij. Op deze manier wordt een legitieme en vreedzame publieke eis gecreëerd voor het bouwen van de Creatieve Maatschappij over de hele wereld. Hoe eerder de meerderheid van de mensen deze eis vormt, hoe sneller het mogelijk zal zijn om door te gaan naar de volgende fase van het opbouwen van de Creatieve Maatschappij.
2
De fase van voorbereiding en uitvoering van het wereldreferendum
Zodra de meerderheid van de mensen in alle landen van de wereld de Creatieve Maatschappij steunt, zal er een wereldreferendum worden voorbereid en gehouden om het creatieve ontwikkelingsmodel aan te nemen als het enige aanvaardbare en noodzakelijke voor het voortbestaan ​​van de mensheid.
Ter voorbereiding op het wereldreferendum zal het noodzakelijke juridische en technische kader voor de organisatie ervan worden ontwikkeld en goedgekeurd.

De volgende vraag wordt ter stemming voorgelegd aan het wereldreferendum:

ondersteunen mensen de overgang van de hele mensheid van de consumptiemaatschappij naar de creatieve, en de eenwording van de hele mensheid in één enkele beschaving — de Creatieve Maatschappij?

Een positieve beslissing houdt in:

goedkeuring van de 8 Fundamenten van de Creatieve Maatschappij als fundamentele bepalingen van de wereldgrondwet;

goedkeuring van één enkel wereldwijd verkiezingsplatform als het hoogste bestuursorgaan op Aarde;

benoeming van de datum van het begin van de overgangsperiode naar de Creatieve Maatschappij.

Zodra een positief besluit is genomen bij het wereldreferendum, zullen mensen hun macht direct beginnen uit te voeren, terwijl politici de uitvoerders van de wil van het volk zullen worden. Dit betekent dat de goedkeuring van wetten, de benoeming, controle en terugroeping van alle uitvoerders, evenals alle andere maatschappelijk belangrijke beslissingen, uitsluitend door de mensen zelf zullen worden genomen door te stemmen op het enige wereldwijde verkiezingsplatform. Dit platform is een wettelijke basis, dat wil zeggen, de enige bron van verplichte statuten waarnaar de mensheid zal leven.

Wat kunt U doen om zo snel mogelijk in de Creatieve Maatschappij te leven?

Doe mee met miljoenen mensen over de hele wereld die al actief zijn en informeer uw gemeenschap, kennissen en vreemden op een legitieme manier over het Creatieve Maatschappij-model. Deze acties zijn nodig om een wereldwijde publieke vraag te creëren voor het bouwen van de Creatieve Maatschappij. Hoe sneller de meerderheid van de mensen op de planeet zich ervan bewust wordt dat fatsoenlijke levensomstandigheden voor iedereen mogelijk zijn, hoe sneller het wereldreferendum zal plaatsvinden.

Als bij het wereldreferendum de meerderheid van de mensen besluit om het form van de samenleving te veranderen van consumentistisch naar creatief, dan begint over ongeveer 6 maanden de overgangsperiode naar de Creatieve Maatschappij, die volgens voorlopige berekeningen 5 tot 6 jaar kan duren. Na voltooiing zullen we een nieuw tijdperk van de Creatieve Maatschappij ingaan.

Het is vermeldenswaard dat mensen al vanaf de eerste dag van de overgangsperiode veel voordelen en privileges krijgen: iedereen krijgt een veilig, welvarend en stabiel leven in vrijheid.

Hoe wordt u deelnemer
aan het Creatieve Maatschappij Project?

Als u informatie over de Creatieve Maatschappij deelt, zelfs door simpelweg te communiceren dat het project bestaat, bent u er al deelnemer aan. Als u het project steunt, kunt u verschillende methoden gebruiken om te informeren over de Creatieve Maatschappij, zoals hier gepresenteerd:

Ontwerpen met het Creatieve Maatschappij-logo:

Bekijk

Wilt u iedereen sneller en efficiënter informeren over de Creatieve Maatschappij, zodat het er eerder kan komen?

Doe mee met de bestaande Coördinatiecentra in uw regio of, als ze nog niet bestaan, kunt u er zelf een creëren. Dit zorgt voor een effectievere voorlichting en leidt tot een snellere opbouw van de Creatieve Maatschappij.
Uw Coördinatiecentrum betekent mensen die de verantwoordelijkheid op zich nemen om de bewoners van uw huis, straat, buurt of stad te informeren over de Creatieve Maatschappij en die op vrijwillige basis handelen, in overeenstemming met de lokale wetgeving.
Als u bij een bestaand Coördinatiecentrum wenst aan te sluiten of ons wilt laten weten of u een Coördinatiecentrum wilt openen, neem dan contact met ons op via: [email protected]

De rol van politici
bij het opbouwen van de Creatieve Maatschappij

Politici, inclusief leden van politieke partijen en leiders van landen, hebben vanwege hun professionele activiteiten, posities, publiciteit en bekendheid aanzienlijke mogelijkheden om informatie te verstrekken over de Creatieve Maatschappij. De betrokkenheid van politici bij het informeren over de Creatieve Maatschappij zal het proces van de opbouw van de Creatieve Maatschappij aanzienlijk versnellen.

Deelnemers aan het Creatieve Maatschappij-project kunnen alle wettelijke middelen gebruiken om politici te steunen die actief informeren over de Creatieve Maatschappij.

We mogen niet vergeten dat politici die de Creatieve Maatschappij steunen en optreden als vrijwilligers van het project, ook al hebben ze de macht, de steun van de meerderheid en een reëel vermogen om de wetgeving, inclusief de grondwet van hun land, te veranderen, in de eerste plaats verplicht de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de belangen van hun land, de belangen van het volk en die van hun partij te verdedigen als ze als vertegenwoordigers worden gekozen.

Bovendien kunnen politici in hun eigen land en in de internationale arena alleen legale methoden gebruiken om te informeren over de Creatieve Maatschappij en bij te dragen aan de snelle opbouw ervan. Op basis van de capaciteiten van hun land kunnen ze ook bepaalde fundamenten van de Creatieve Maatschappij opnemen in de nationale grondwet, uitsluitend op wettige wijze en met de steun van mensen, maar alleen als dit mensen, hun rechten en vrijheden niet schaadt; het land niet economisch, politiek, sociaal, cultureel of op enige andere wijze in gevaar brengt of verzwakt; het staatssysteem niet vernietigt en geen verlies van de soevereiniteit veroorzaakt, of van de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van het land; het land niet minder concurrentieel maakt en niet leidt tot andere negatieve gevolgen.

Deze vermaningen zijn te wijten aan het feit dat een dergelijk land zou blijven communiceren met andere landen die in het consumentistische model blijven, dat gebaseerd is op oneerlijk, agressief en militant beleid. Dus voordat het creatieve model van de samenleving wordt aangenomen bij wereldreferendum, zou dit land niet in staat zijn om zelfs de implementatie van de belangrijkste fundament van de Creatieve Maatchappij — de waarde van het leven van een mens — te garanderen. Politici zijn bij het doorvoeren van veranderingen verplicht primair zorg te dragen voor het welzijn van hun land en zijn burgers.

Op hun beurt moeten mensen die de Creatieve Maatschappij steunen zich houden aan de huidige wetten van hun land en niet eisen dat politici de voordelen van de Creatieve Maatschappij in hun specifieke land introduceren als dit negatieve gevolgen kan hebben voor mensen en het land als geheel. Volledige implementatie van alle fundameneten en voordelen van de Creatieve Maatschappij is alleen mogelijk nadat het besluit over de opbouw van de Creatieve Maatschappij is aangenomen bij het wereldwijde referendum.

Welke andere voordelen, privileges en kansen zal elk individu ontvangen in de Creatieve Maatschappij?

U kunt alle details over de Creatieve Maatschappij vinden op de internationale online forums die zijn vertaald in 150 talen:
Globale crisis. Eenheid is onze redding | Internationaal online forum 12.11.2022
Globale crisis. Er is een uitweg | Internationaal online forum 22.04.2023