Logo Creative Society CREATIEVE
MAATSCHAPPIJ
doe mee
Everyone is in charge of the future of humanity

CREATIEVE MAATSCHAPPIJ

INTERNATIONAAL PROJECT

#CREATIVESOCIETY
De Creatieve Maatschappij is een project van de hele mensheid dat de mogelijkheid biedt om onze beschaving vreedzaam tot een nieuwe fase van evolutionaire ontwikkeling te brengen in de kortst mogelijke tijd.
Het hoofddoel van dit project is:
DE CREATIEVE MAATSCHAPPIJ WERELDWIJD BOUWEN waarin het leven van een Mens de hoogste waarde is.

Project objectieven:

  • De voorwaarden scheppen voor de opbouw van een creatieve maatschappij op de hele planeet met vreedzame middelen.
  • Om mensen over de hele wereld te vragen of ze in een creatieve maatschappij willen leven, en hoe ze dat zien.
  • Een platform bieden voor een wereldwijde, internationale, open discussie over het concept en model van de creatieve maatschappij op alle gebieden van het menselijk leven.
  • Het vinden van nieuwe manieren om de hele mensheid te verenigen en voorwaarden te scheppen voor de actieve deelname van elke persoon aan het leven van de maatschappij, ongeacht sociale status, religie of nationaliteit.
Meer informatie

U kunt meer leren over de fasen van het bouwen van een Creatieve Maatschappij in het artikel ‘Fundamenten en stadia voor het opbouwen van de Creatieve Maatschappij’.

Lees
Officiële trailer van het Forum
GLOBALE CRISIS.
EENHEID IS ONZE REDDING
12 november 2022 16:00 CET
Het zal je leven verbeteren.
Doe mee met het Forum!
RAPPORT over de toekomst van de mensheid ONTHULD. NUCLEAIRE Apocalyps is mogelijk
15 oktober 2022
Mensen hebben het recht om te weten hoeveel tijd er nog is voor de mensheid.
Pope Francis
Het internationale project Creatiеve Maatschappij
heeft een apostolische zegen ontvangen van Zijne Heiligheid Paus Franciscus
Het internationale project Creatiеve Maatschappij
heeft een apostolische zegen ontvangen van Zijne Heiligheid Karekin II, Opperste Patriarch en Catholicos van Alle Armenians
Het internationale project Creatiеve Maatschappij
heeft zegen ontvangen van Amir Aziz, imam van de oudste moskee van Duitsland

Op verzoek van mensen over de hele wereld vroegen we religieuze leiders of ze de Creatieve Maatschappij steunen of niet.

De eerste die de Creatieve Maatschappij steunde was Zijne Heiligheid Paus Franciscus, gevolgd door Zijne Heiligheid Karekin II, Opperste Patriarch en Catholicos van Alle Armeniërs, en Amir Aziz, Imam van de oudste moskee in Duitsland.

Deze religieuze leiders zagen dat de Creatieve Maatschappij het project is waar alle profeten over spraken, daarom steunden ze dit project van de hele mensheid.

Hoe zit het met anderen?
CREATIEVE MAATSCHAPPIJ
8 FUNDAMENTEN
VAN EEN CREATIEVE MAATSCHAPPIJ
creativesociety.com
1. Het Leven van een Mens
Het mensenleven is de hoogste waarde. Het Leven van gelijk welke Mens moet beschermd worden zoals je eigen leven. Het doel van de maatschappij is: de waarde van het leven van elke mens te voorzien en te garanderen. Er is niets en er zal nooit iets waardevollers zijn dan het leven van een Mens. Als één mens waardevol is, dan zijn alle mensen waardevol!
2. De Vrijheid van een Mens
Ieder mens wordt geboren met het recht om een Mens te zijn. Alle mensen worden vrij en gelijk geboren. Iedereen heeft het recht om te kiezen. Er mag niemand en niets op aarde boven een mens, zijn vrijheid en rechten staan. Het invoeren van mensenrechten en vrijheden mag de rechten en vrijheden van anderen niet schenden.
3. De Veiligheid van een Mens
Niemand en niets in de maatschappij heeft het recht om bedreigingen te creëren voor het leven en de vrijheid van een Mens!
Ieder mens wordt gegarandeerd gratis voorzien in essentiële levensbehoeften, waaronder voeding, huisvesting, medische zorg, onderwijs en volledige sociale zekerheid.
Wetenschappelijke, industriële en technologische activiteiten van de maatschappij moeten uitsluitend gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van het menselijke leven.
Gegarandeerde economische stabiliteit: geen inflatie en crisissen, stabiele en gelijke prijzen over de hele wereld, één enkele munteenheid en een vaste minimale belasting of geen belasting.
De veiligheid van Mens en maatschappij tegen gelijk welke vorm van bedreiging wordt verzekerd door een ééngemaakte wereldwijde dienst die noodsituaties behandelt.
4. Transparantie en openheid van informatie voor iedereen
Ieder Mens heeft het recht om betrouwbare informatie te ontvangen over de beweging en verdeling van gemeenschappelijke financiële middelen. Ieder mens heeft toegang tot informatie over de status van uitvoering van de beslissingen van de maatschappij.
De massamedia behoort uitsluitend tot de maatschappij en geeft informatie waarheidsgetrouw, open en eerlijk weer.
5. De creatieve ideologie
Ideologie moet gericht zijn op het populariseren van de beste menselijke eigenschappen en het stoppen van alles wat gericht is tegen een Mens. De belangrijkste prioriteit is menselijkheid, hoge spirituele en morele aspiraties van een Mens, deugdzaamheid, wederzijds respect en versterking van vriendschap.
Het creëren van voorwaarden voor de ontwikkeling en opvoeding van een Mens met een hoofdletter ‘M’, het cultiveren van morele waarden in elke persoon en in de maatschappij.
Verbod op het propageren van geweld, veroordeling en aanklacht van elke vorm van verdeeldheid, agressie en onmenselijk gedrag.
6. Ontwikkeling van de Persoonlijkheid
Elke persoon in de Creatieve Maatschappij heeft recht op alomvattende ontwikkeling en zelfrealisatie.
Onderwijs moet gratis en voor iedereen toegankelijk zijn. Het creëren van voorwaarden en uitgebreide mogelijkheden voor een Mens om zijn of haar creatieve vaardigheden en talenten te realiseren.
7. Rechtvaardigheid en Gelijkheid
Alle natuurlijke hulpbronnen zijn van de Mens en zijn eerlijk verdeeld onder alle mensen. Monopolisering van middelen en hun irrationeel gebruik is verboden. Deze bronnen zijn eerlijk verdeeld onder de burgers van de hele aarde.
Een mens heeft gegarandeerd werk als hij of zij dat wenst. De verloning voor een identieke functie, specialiteit of beroep moet overal ter wereld gelijk zijn.
Iedereen heeft recht op privébezit en inkomen, maar binnen de grenzen van het individuele kapitaalbedrag dat door de maatschappij is vastgesteld.
8. Zelfbestuur van de Maatschappij
Het concept van ‘macht’ in de Creatieve Maatschappij ontbreekt, aangezien de verantwoordelijkheid voor de maatschappij als geheel, haar ontwikkeling, levensomstandigheden en harmonieuze vorm bij elke Mens ligt.
Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan het beheer van de zaken van de Creatieve Maatschappij en aan de goedkeuring van wetten die het Menselijk leven verbeteren.
De beslissing van sociaal belangrijke, sociaal significante en economische kwesties die invloed hebben op de kwaliteit van het leven van een Mens wordt aan de gehele bevolking voorgelegd ter discussie en stemming (per referendum).
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen
- 1 -
Inschrijven op het ‘Creatieve Maatschappij’ YouTube kanaal en klikken op het ‘belletje’.
- 2 -
Inchrijven op het telegramkanaal en op de hoogte blijven van de laatste gebeurtenissen.