XÃ HỘI SÁNG TẠO

Dự án quốc tế

Cuộc sống của con người là giá trị cao nhất
#creativesociety
XÃ HỘI SÁNG TẠO - đây là một dự án quốc tế quy tụ mọi người từ hơn 180 quốc gia trên cơ sở tự nguyện. Mục tiêu của dự án là chuyển đổi một cách hợp pháp và hòa bình sang một hình thái xã hội sáng tạo mới trên toàn thế giới trong thời gian ngắn nhất, trong đó cuộc sống con người sẽ có giá trị cao nhất.

Xã hội sáng tạo bắt nguồn như thế nào?

Một yêu cầu cho hình thái mới của xã hội, trong đó ưu tiên chính là giá trị cuộc sống của hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Điều này đã được thể hiện bởi cuộc khảo sát xã hội lớn nhất trong lịch sử, được thực hiện bởi các tình nguyện viên trong hơn 10 năm tại 180 quốc gia.

Mỗi người tham gia cuộc khảo sát đều được hỏi cùng một câu hỏi: “Bạn muốn sống trong thế giới như thế nào?” Dựa trên kết quả phản hồi của người dân, 8 nguyên tắc cơ bản đã được hình thành, trở thành nền tảng để xây dựng một xã hội theo hình thức mới, được gọi là “Xã hội sáng tạo”. Để thực hiện nó, ngày nay mọi người từ khắp nơi trên thế giới đoàn kết và hành động trong dự án cùng tên “Xã hội sáng tạo”.

Ai là người đứng sau dự án “Xã hội sáng tạo”?

Hàng triệu người thuộc các nền văn hóa, quốc tịch, tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau muốn thay đổi thế giới của chúng ta trở nên tốt hơn theo một cách hợp pháp và hòa bình. Mỗi ngày có ngày càng nhiều người như vậy.

Mọi người từ khắp nơi trên thế giới, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, đoàn kết và hành động vì một mục tiêu chung - tạo điều kiện tốt đẹp cho cuộc sống hòa bình và thịnh vượng của toàn nhân loại và các thế hệ tương lai.

Ai tài trợ cho dự án “Xã hội sáng tạo”?

Tất cả các hành động và biện pháp trong khuôn khổ của dự án “Xã hội sáng tạo”, được thực hiện bởi chính những người tham gia dự án theo sáng kiến, lựa chọn và mong muốn của họ, với chi phí của các quỹ cá nhân.

Dự án “Xã hội sáng tạo” không có tài khoản ngân hàng, tài chính hoặc tài sản, không tích lũy được tiền và không kiếm được lợi nhuận.

“Xã hội sáng tạo” là một dự án hoàn toàn tình nguyện hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đại diện riêng cho lợi ích của chính người dân chứ không phải của từng quốc gia, đảng phái hay tổ chức riêng lẻ.

Tại sao chúng ta cần một xã hội sáng tạo trên khắp thế giới?

Chúng ta cần một Xã hội sáng tạo trên toàn thế giới, bởi vì chỉ có Xã hội sáng tạo mới có thể:
 

Đảm bảo một giải pháp thoát khỏi mọi cuộc khủng hoảng toàn cầu, bao gồm cả biến đổi khí hậu;
Đảm bảo tương lai không có chiến tranh, xung đột, bạo lực, nghèo đói và đói;
Đưa nhân loại đến một giai đoạn phát triển tiến hóa mới một cách hòa bình và hợp pháp trong thời gian ngắn nhất;
Đảm bảo cho mỗi người sự an toàn, sức khỏe, hạnh phúc và phát triển toàn diện.

Có thể xây dựng một xã hội sáng tạo ở một quốc gia duy nhất hoặc liên minh của một số quốc gia?

Ngày nay, các quốc gia trên thế giới được kết nối chặt chẽ và phụ thuộc vào nhau, vì vậy hình thức sáng tạo của xã hội ở một quốc gia hoặc thậm chí là liên minh của một số quốc gia là không thể tồn tại được.

Việc xây dựng Xã hội Sáng tạo chỉ có thể thực hiện được bởi nhân loại trên toàn cầu cùng một lúc. Cho đến khi có quyết định tích cực tại cuộc trưng cầu dân ý toàn cầu, từng quốc gia chỉ có thể tuyên bố ý định chuyển đổi sang Xã hội Sáng tạo. Nếu không, an ninh của các quốc gia riêng lẻ hoặc theo nhóm, cố gắng tự mình tiến tới Xã hội Sáng tạo, cũng như an ninh của người dân của họ, có thể bị nguy hiểm. Họ sẽ trở nên dễ bị tổn thương và không được bảo vệ khỏi những quốc gia phản đối Xã hội sáng tạo.

8 Nguyên tắc cơ bản của xã hội sáng tạo

8 Nguyên tắc cơ bản “Xã hội sáng tạo” là điều mà mọi người trên thế giới mong muốn. Đây là những giá trị cơ bản của Hiệp hội Sáng tạo, bằng sự thể hiện chính đáng ý chí của người dân trong một cuộc trưng cầu dân ý toàn cầu, có thể trở thành nền tảng cho luật pháp của tất cả các quốc gia trên thế giới và luật pháp quốc tế.
1.Nhân sinh

Mạng sống của con người là giá trị cao nhất. Cuộc sống của ai cũng phải được bảo vệ như mạng sông của chính chúng ta. Mục tiêu của xã hội là đảm bảo và cam đoan về giá trị cuộc sống của mỗi con người. Không có và không bao giờ có thể có bất cứ điều gì khác giá trị hơn mạng sống của một con người. Nếu một con người có giá trị, thì tất cả con người đều có giá trị!

2.Tự do con người

Mỗi con người sinh ra đều có quyền làm người. Tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng như nhau. Mọi người đều có quyền lựa chọn. Không thể có ai và không có thứ gì trên Trái đất này ở trên con người, sự tự do và quyền lời của họ. Việc thực hiện các quyền và sự tự do của con người không được ảnh hưởng đến các quyền và tự do của người khác.

3.Sự an toàn con người

Không ai và không ai trong xã hội có quyền tạo ra các mối đe dọa đối với cuộc sống và sự tự do của một người!

Mọi người được đảm bảo cung cấp miễn phí các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, bao gồm thực phẩm, nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục và an sinh xã hội đầy đủ.

Các hoạt động khoa học, công nghiệp và công nghệ của xã hội phải nhằm mục đích duy nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

Đảm bảo ổn định kinh tế: không có lạm phát và khủng hoảng, giá cả ổn định và tương đương nhau trên toàn thế giới, một đơn vị tiền tệ duy nhất và mức thuế tối thiểu cố định hoặc không có thuế.

An ninh của Con người và xã hội khỏi bất kỳ loại mối đe dọa nào được đảm bảo bởi dịch vụ toàn cầu thống nhất giải quyết các tình huống khẩn cấp.

4.Tính minh bạch và công khai thông tin cho tất cả mọi người

Mọi người đều có quyền nhận được thông tin đáng tin cậy về việc di chuyển và phân phối các quỹ công. Mỗi người đều có quyền truy cập thông tin về tình trạng thực hiện các quyết định của xã hội.

Các phương tiện thông tin đại chúng thuộc sở hữu riêng của xã hội, phản ánh thông tin trung thực, công khai, trung thực.

5.Hệ tư tưởng sáng tạo

Hệ tư tưởng nên nhằm phổ biến những phẩm chất tốt nhất của con người và ngăn chặn mọi thứ chống lại Con người. Ưu tiên chính là ưu tiên của con người, khát vọng tinh thần và đạo đức cao đẹp của một Con người, nhân bản, đức hạnh, tôn trọng lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị.

Tạo điều kiện phát triển và giáo dục con người với chữ “H”, trau dồi giá trị đạo đức trong mỗi con người và xã hội.

Nghiêm cấm tuyên truyền bạo lực, lên án, tố cáo mọi hình thức chia rẽ, gây hấn, phản nhân đạo.

6.Phát triển nhân cách

Mỗi người trong xã hội sáng tạo đều có quyền được phát triển toàn diện và hoàn thiện bản thân.

Giáo dục nên miễn phí và mọi người đều có thể tiếp cận như nhau. Tạo điều kiện và mở rộng cơ hội để mọi người thể hiện khả năng và tài năng sáng tạo của mình.

7.Công bằng và bình đẳng

Tất cả tài nguyên thiên nhiên đều thuộc về con người và được phân phối công bằng cho tất cả mọi người. Độc quyền tài nguyên và sử dụng chúng không hợp lý bị cấm. Các nguồn tài nguyên này được phân bổ công bằng giữa các công dân trên toàn Trái đất.

Một người được đảm bảo việc làm nếu họ mong muốn. Hãy trả tiền cho một vị trí, chuyên môn hoặc nghề nghiệp phải giống nhau trên toàn thế giới.

Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản và thu nhập riêng, tuy nhiên trong giới hạn mức vốn hóa của cá nhân do xã hội quy định.

8.Xã hội tự quản

Khái niệm "quyền lực" trong xã hội sáng tạo không có, vì trách nhiệm đối với toàn xã hội, sự phát triển, điều kiện sống và định dạng hài hòa của nó nằm ở mỗi con người.

Mọi người đều có quyền tham gia quản lý các công việc của Hiệp hội Sáng tạo và thông qua các luật nhằm cải thiện cuộc sống của con người.

Giải pháp cho các vấn đề kinh tế, về các vấn đề quan trọng trongxã hội, có ý nghĩa xã hội và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người sẽ được đưa ra thảo luận và biểu quyết công khai (trưng cầu dân ý)

Lưu ý đến 8 nguyên tắc cơ bản
Trong xã hội sáng tạo, nhờ vào việc giới thiệu một mô hình kinh tế và công nghệ mới mới, sẽ không cần phải sử dụng tiền. Do đó, một số điều khoản 8 của nền tảng của công ty sáng tạo, tiến hành từ sự sẵn có của các mối quan hệ tiền tệ, sẽ chỉ có liên quan trong giai đoạn chuyển đổi sang xã hội sáng tạo.

Xã hội sáng tạo mang lại điều gì cho mọi người trên hành tinh?

Hình thức sáng tạo của xã hội mở ra những triển vọng và cơ hội to lớn cho mỗi người.
Để thực hiện đầy đủ Xã hội sáng tạo, cần phải đưa ra mô hình kinh tế mới, công nghệ mới và tổ chức lại nhiều quá trình trong xã hội. Vì vậy, cần có một giai đoạn chuyển tiếp sang Xã hội sáng tạo, theo tính toán sơ bộ, có thể kéo dài 5-6 năm. Và trong giai đoạn chuyển tiếp sang Xã hội Sáng tạo, mỗi người theo quyền sinh nhận được các lợi ích sau:
Thu nhập cơ bản vô điều kiện hàng tháng tương đương với 10.000 USD (cho mỗi người lớn);
Khoản thanh toán một lần cho việc sinh đứa con đầu lòng tương đương với 100.000 USD, và cho đứa con thứ hai - 200.000 USD, v.v. Các khoản thanh toán hàng tháng cho trẻ em từ 6 tuổi trở xuống - tương đương 5.000 USD, đối với trẻ em từ 7 tuổi đến tuổi trưởng thành - tương đương 7.000 USD;
Nhà ở miễn phí rộng rãi và thoải mái thuộc sở hữu tư nhân với diện tích ít nhất 60 mét vuông mỗi người;
Y tế chất lượng cao miễn phí trên khắp thế giới;
Giáo dục miễn phí và trình độ cao bất cứ nơi nào trên thế giới;
Làm việc 4 giờ một ngày 4 ngày một tuần, mức lương cao không kém trên toàn thế giới cho một vị trí giống hệt nhau, chuyên môn, nghề nghiệp, nghỉ phép ít nhất 2 lần một năm ít nhất 30 ngày theo lịch;
Một thế giới an toàn không có chiến tranh, xung đột, tội phạm và tham nhũng;
Sự ổn định kinh tế được đảm bảo: Không lạm phát, vỡ nợ và khủng hoảng, giá cả cố định ổn định trên toàn thế giới;
Không thuế cho các cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ;
Không hạn chế và miễn phí, tất cả các tiện ích cho các cá nhân (khí, điện, nước, sưởi ấm, v.v.);
Viết ra tất cả các khoản nợ cho các khoản vay, bao gồm cả thế chấp;
Chế độ không cần visa và di chuyển miễn phí trên khắp thế giới;
Sự phát triển của các công nghệ tiên tiến nhất để cải thiện cuộc sống của con người và khả năng tiếp cận của chúng đối với mỗi người ở bất cứ đâu trên thế giới.

Làm thế nào những lợi ích này sẽ được cung cấp trong xã hội sáng tạo cho mỗi người trên hành tinh?

Trong xã hội sáng tạo, một mức sống cao sẽ được đảm bảo hoàn toàn cho mỗi người trên hành tinh mô hình mới của nền kinh tế, không có sự tương tự trong lịch sử loài người. Mô hình này được phát triển và đề xuất bởi các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta ngay từ ngày đầu tiên triển khai.
Nó có thể được tìm thấy trong một video trình bày chi tiết, được trình bày công khai tại Diễn đàn Quốc tế “Khủng hoảng toàn cầu. Có một lối thoát”.

Nếu chúng ta cho rằng trong một Xã hội Sáng tạo, một người được ban cho rất nhiều thứ từ quyền thừa kế, thì bản thân người đó cần phải làm gì?

Trong xã hội sáng tạo, một người nhận được nhiều lợi thế và lợi ích. Điều này đòi hỏi sự tham gia tích cực của mỗi người trong cuộc sống của xã hội - lao động, đóng góp trí tuệ, tài năng. Một người trong xã hội sáng tạo phát triển bản thân và mang lại lợi ích cho toàn xã hội như là phần không thể thiếu.
Cần có sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của con người trong việc quản lý các công tác xã hội, cũng như đưa ra luật và quyết định về những vấn đề quan trọng, then chốt trong đời sống xã hội. Điều này là do Xã hội Sáng tạo là hình thức cấu trúc xã hội duy nhất trong đó quyền lực không được giao cho bất kỳ ai mà được thực hiện bởi chính người dân, nghĩa là mọi người trên thế giới hoàn toàn tự quản lý: tập thể ra quyết định trên một nền tảng bầu cử toàn cầu duy nhất.
Do đó, trong một xã hội sáng tạo, khái niệm về chính quyền đối với mọi người sẽ không còn, bởi vì quyền lực sẽ thực sự thuộc về tất cả mọi người. Mọi người cùng nhau sẽ giải quyết các vấn đề toàn cầu và các vấn đề địa phương.

Tại sao bạn không cần phải so sánh hình thức của xã hội sáng tạo với các mô hình khác,

Đã được thực hiện sớm hơn và ngay cả với những người đã được phát triển theo giả thuyết, nhưng không được nhận ra? Bởi vì trong tất cả các mô hình khác của tổ chức xã hội, sức mạnh của các đơn vị đối với đa số trong một hình thức ẩn hoặc mở luôn được bảo tồn. Và trong một xã hội sáng tạo, sẽ không ai có thể chiếm đoạt quyền lực hoặc lấy đi khỏi mọi người, vì trong quá trình tự mình, chức năng quyền lực sẽ được phân phối đồng đều giữa tất cả mọi người.

Để biết thêm thông tin về cách thức hoạt động của chính quyền tự trị trong Xã hội Sáng tạo, hãy xem video được trình bày tại Diễn đàn Quốc tế “Khủng hoảng Toàn cầu. Có một lối thoát”:

Làm thế nào để xây dựng một xã hội sáng tạo trên khắp thế giới trong những năm tới?

Để xây dựng một xã hội sáng tạo, có một kế hoạch rõ ràng bao gồm hai giai đoạn. Cả hai giai đoạn xây dựng một công ty sáng tạo được thực hiện theo các quy tắc của luật pháp quốc tế và quốc gia.
1
Giai đoạn thông báo
Mọi người nhận thức được các quyền và tự do của mình, sau đó thông báo cho người khác về Xã hội sáng tạo. Bằng cách này, nhu cầu của công chúng về việc xây dựng một Xã hội sáng tạo trên toàn thế giới sẽ được tạo ra một cách hợp pháp và hòa bình. Phần lớn mọi người đưa ra yêu cầu này càng nhanh thì việc chuyển sang giai đoạn tiếp theo của việc xây dựng Xã hội sáng tạo sẽ càng khả thi nhanh hơn.
2
Giai đoạn chuẩn bị và tiến hành trưng cầu dân ý thế giới
Sau khi đa số người dân ở tất cả các quốc gia trên thế giới ủng hộ xã hội sáng tạo, một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn thế giới sẽ được chuẩn bị và tổ chức vào việc áp dụng mô hình phát triển sáng tạo là điều duy nhất được chấp nhận và cần thiết cho nhân loại.
Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý toàn cầu, khuôn khổ pháp lý và kỹ thuật cần thiết để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý này sẽ được phát triển và thông qua.

Câu hỏi sau đây sẽ được đưa đến cuộc trưng cầu dân ý thế giới:

Mọi người có hỗ trợ sự chuyển đổi của tất cả nhân loại từ định dạng người tiêu dùng của xã hội thành sự sáng tạo và thống nhất của cả nhân loại thành một nền văn minh duy nhất - một xã hội sáng tạo?

Một giải pháp tích cực có nghĩa là:

áp dụng 8 nguyên tắc cơ bản của xã hội sáng tạo như các quy định cơ bản của Hiến pháp toàn cầu;

sự chấp thuận của một nền tảng bầu cử toàn cầu duy nhất là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trên trái đất;

việc bổ nhiệm ngày bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp cho xã hội sáng tạo.

Sau khi đưa ra quyết định tích cực tại thế giới tham khảo, mọi người bắt đầu nhận ra sức mạnh của họ trực tiếp và các chính trị gia trở thành người biểu diễn ý chí của mọi người. Đó là, việc áp dụng luật pháp, cuộc hẹn, kiểm soát và phản hồi của tất cả các giám đốc điều hành, giống như tất cả các quyết định quan trọng về mặt xã hội khác, sẽ được chính người dân đưa ra bằng cách bỏ phiếu trên một nền tảng bầu cử toàn cầu. Nền tảng này trở thành khuôn khổ lập pháp, nghĩa là nguồn duy nhất của các quy tắc ràng buộc nói chung mà nhân loại sống.

Bạn có thể làm gì để bắt đầu sớm sống trong xã hội sáng tạo?

Tham gia cùng hàng triệu người trên thế giới, những người đã hành động và thông báo cho môi trường, người quen và người lạ của bạn theo cách hợp pháp về định dạng sáng tạo của xã hội. Những hành động này là cần thiết để tạo ra một yêu cầu công khai rộng rãi cho việc xây dựng một xã hội sáng tạo. Phần lớn mọi người trên hành tinh biết rằng điều kiện sống xứng đáng cho mọi người là có thể, cuộc trưng cầu dân ý thế giới sẽ được tổ chức nhanh hơn.

Nếu trên thế giới trưng cầu dân ý, hầu hết mọi người sẽ quyết định thay đổi định dạng xã hội từ người tiêu dùng sang sáng tạo, thì sau khoảng 6 tháng, thời gian chuyển tiếp sẽ bắt đầu cho một xã hội sáng tạo, theo tính toán sơ bộ, có thể kéo dài 5-6 năm. Cuối cùng, chúng ta bước vào kỷ nguyên mới của xã hội sáng tạo.

Điều đáng chú ý là nhiều lợi ích và đặc quyền có sẵn cho một người từ ngày đầu tiên của giai đoạn chuyển tiếp: mỗi người sẽ nhận được một cuộc sống an toàn, thịnh vượng, ổn định và tự do.

Làm sao để trở thành thành viên
Dự án “Xã hội sáng tạo”?

Nếu bạn chia sẻ thông tin về xã hội sáng tạo, thậm chí chỉ cần truyền thông tin về sự tồn tại của dự án, bạn đã là người tham gia của nó. Nếu bạn hỗ trợ dự án, bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp thông báo khác nhau về xã hội sáng tạo, để làm quen ở đây:

Các bố cục có logo “Xã hội sáng tạo”:

Nhìn

Bạn có muốn thông báo cho mọi người nhanh hơn và hiệu quả hơn để nó đến càng sớm càng tốt không?

Tham gia các Trung tâm Điều phối hiện có tại nơi bạn cư trú và nếu chúng không tồn tại thì bạn có thể tự tạo chúng. Điều này sẽ cung cấp thông tin hiệu quả hơn và dẫn đến việc xây dựng một Xã hội Sáng tạo nhanh chóng.
Trung tâm Điều phối của bạn là người chịu trách nhiệm thông báo cho người dân trong nhà, đường phố, quận, thành phố của bạn về Xã hội sáng tạo và hoạt động trên cơ sở tình nguyện theo luật pháp địa phương.
Nếu bạn muốn tham gia Trung tâm điều phối hiện tại hoặc thông báo cho bạn về việc phát hiện trung tâm điều phối của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi: [email protected]

Vai trò của các chính trị gia
trong việc xây dựng xã hội sáng tạo

Chính trị, bao gồm các thành viên của các đảng chính trị và các nhà lãnh đạo của các quốc gia, nhờ các hoạt động chuyên nghiệp của họ, vị trí, công khai và danh tiếng, có cơ hội quan trọng để thông báo về một xã hội sáng tạo. Sự tham gia của các chính trị gia trong việc thông báo sẽ đẩy nhanh đáng kể quá trình xây dựng một xã hội sáng tạo.

Những người tham gia vào dự án “Xã hội sáng tạo” có thể duy trì theo bất kỳ cách pháp lý nào mà các chính trị gia sẽ chủ động thông báo về xã hội sáng tạo.

Cần lưu ý rằng các chính trị gia hỗ trợ xã hội sáng tạo, bao gồm các tình nguyện viên của dự án, thậm chí có quyền lực, hỗ trợ đa số, cũng như một cơ hội thực sự để thay đổi luật pháp, bao gồm cả hiến pháp của đất nước, chủ yếu được yêu cầu để bảo vệ Sự liêm chính lãnh thổ, chủ quyền và lợi ích của đất nước họ, lợi ích của người dân, cũng như đảng, nếu họ được bầu từ đó.

Đồng thời, các chính trị gia ở đất nước của họ và trong lĩnh vực quốc tế có thể thông báo độc quyền bằng các phương pháp pháp lý về xã hội sáng tạo và đóng góp cho việc xây dựng nhanh chóng của nó. Dựa trên khả năng của đất nước, họ cũng có thể độc quyền về mặt pháp lý và, với sự hỗ trợ của mọi người, sẽ thực hiện các nền tảng cá nhân của một xã hội sáng tạo vào Hiến pháp, nhưng chỉ khi nó không gây hại cho con người, quyền và quyền tự do của họ, sẽ không phải là nguy hiểm và sẽ không làm suy yếu đất nước trong kinh tế, chính trị, xã hội, một kế hoạch văn hóa và khác, sẽ không phá hủy hệ thống nhà nước của mình, sẽ không dẫn đến mất chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mình, sẽ không làm cho đất nước kém cạnh tranh và sẽ không dẫn nó đến những hậu quả tiêu cực khác.

Những cảnh báo này là do thực tế là, trước khi áp dụng định dạng sáng tạo của xã hội trong một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn thế giới, một quốc gia như vậy tiếp tục tương tác với các quốc gia khác trong điều kiện định dạng người tiêu dùng, có chính sách cơ bản, hung hăng, hiếu chiến và ý chí Không thể nhận ra ngay cả cơ sở quan trọng nhất của xã hội sáng tạo - giá trị của cuộc sống con người. Giới thiệu bất kỳ thay đổi nào, các chính trị gia trước tiên phải chăm sóc sức khỏe của đất nước và công dân của họ.

Ngược lại, những người ủng hộ Xã hội sáng tạo phải tuân thủ luật pháp hiện hành của đất nước họ và không yêu cầu các chính trị gia giới thiệu những lợi ích của Xã hội sáng tạo ở một quốc gia cụ thể nếu điều này có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho người dân và toàn đất nước. Việc thực hiện đầy đủ tất cả các nguyên tắc và lợi ích của Xã hội sáng tạo chỉ có thể thực hiện được sau khi có quyết định xây dựng nó trong một cuộc trưng cầu dân ý toàn cầu.

Mỗi người sẽ nhận được những lợi ích, lợi thế và triển vọng nào khác trong Xã hội sáng tạo?

Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về xã hội sáng tạo tại các diễn đàn trực tuyến quốc tế đã được dịch sang 150 ngôn ngữ của thế giới:
Khủng hoảng toàn cầu. Cách giải cứu của chúng ta trong sự thống nhất | Diễn đàn trực tuyến quốc tế 12/11/2022
Khủng hoảng toàn cầu. Có một lối thoát | Diễn đàn trực tuyến quốc tế 22/04/2023