SOCIETAT CREATIVA

Projecte internacional

La vida humana és el valor més alt
#creativesociety
SOCIETAT CREATIVA és un projecte internacional que uneix persones de més de 180 països de forma voluntària. L'objectiu del projecte és la transició, de manera legal i pacífica, en el menor temps possible, a un nou format creatiu de societat a tot el món, on la vida humana sigui el valor més alt.

Com es va originar la Societat Creativa?

L'enquesta social voluntària més gran, realitzada al llarg de deu anys, va revelar una demanda real d'un nou format de societat. Les respostes de milions de persones de 180 països van confirmar que la màxima prioritat de la societat ha de ser el valor de la vida humana.

A tots els participants a l'enquesta social se'ls va fer la mateixa pregunta: “En quin tipus de món li agradaria viure?” A partir de les respostes, es van formar 8 Fonaments que es van convertir a la base per construir un nou format de societat anomenat la Societat Creativa. Per posar-la en pràctica, avui persones de tot el món s'estan unint i actuant en el marc del projecte del mateix nom “Societat Creativa”.

Qui està darrere del projecte “Societat Creativa”?

Milions de persones de diferents cultures, nacionalitats, religions i creences, que volen canviar el nostre món a millor i saben com fer-ho de manera legal i pacífica. Cada dia el nombre d'aquestes persones continua creixent.

Persones de tot el món, que s'organitzen i actuen estrictament dins del marc de la llei, unides per un objectiu comú: crear condicions dignes per a una vida pacífica i pròspera per a tota la humanitat i les generacions futures.

Qui finança el projecte “Societat Creativa”?

Totes les accions i activitats en el marc del projecte “Societat Creativa” es duen a terme únicament pels mateixos participants del projecte, per iniciativa pròpia, per la seva elecció i voluntat, i a expenses dels seus propis fons.

El projecte “Societat Creativa” no té comptes bancaris, finances ni propietats, no acumula fons ni obté beneficis.

“Societat Creativa” és un projecte totalment voluntari que opera dins del marc legal. Representa únicament els interessos de les mateixes persones i no d'estats, partits o organitzacions específics.

Per què necessitem la Societat Creativa a tot el món?

El format de la Societat Creativa és necessari a tot el món perquè és l'únic model que:
 

Assegura la sortida de totes les crisis globals, inclosa la crisi climàtica;
Garanteix un futur sense guerres, conflictes, violència, pobresa ni gana;
Permet a la humanitat avançar ràpidament i pacíficament cap a una nova etapa de desenvolupament evolutiu;
Garanteix la seguretat, la salut, el benestar i el desenvolupament integral de cada persona.

És possible construir la Societat Creativa a un sol país o a una aliança de diversos països?

Avui dia, els països del món estan estretament interconnectats i depenen els uns dels altres. Per tant, intentar establir un format creatiu de societat en un sol país o fins i tot en una aliança de diversos països no seria viable.

Construir la Societat Creativa és possible només amb la participacipació de tota la humanitat a tot el planeta alhora. Abans que s'adopti una decisió afirmativa en un referèndum mundial, els estats individuals només poden declarar la intenció de fer la transició a la Societat Creativa. En cas contrari, la seguretat dels països que, individualment o en grup, intentin fer la transició a la Societat Creativa pel seu compte, així com la seguretat de les seves poblacions, es poden veure compromeses. Es tornarien vulnerables i quedarien desprotegits davant dels països que encara no hagin donat suport a la Societat Creativa.

8 Fonaments de la Societat Creativa

Els 8 Fonaments de la Societat Creativa són el que desitgen les persones de tot el món. Són els valors fonamentals de la Societat Creativa que poden esdevenir la base del dret internacional i de la legislació de tots els països mitjançant una expressió legítima de la voluntat de les persones al referèndum mundial.
1.Vida de l'esser humà

La vida humana és el major valor. La vida de cada persona ha de ser apreciada com a pròpia. El propòsit de la societat és assegurar i garantir el valor de cada vida humana. No hi ha ni hi pot haver res tan important com la vida humana. Si una persona és valuosa, llavors totes les persones són valuoses.

2.Libertat de l'esser humà

Cada un està dotat per dret de naixement del dret a ser humà. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals. Tothom té dret a triar. No hi pot haver res ni ningú a la Terra per sobre de l'Home, de la seva llibertat i dels seus drets. L'exercici dels drets i llibertats de l'home no ha de violar els drets i llibertats dels altres.

3.Seguretat humana

Ningú, ni tampoc alguna cosa de la societat tenen dret a amenaçar la vida i la llibertat de l'esser humà!

Tots essers humans tenen garantides la cobertrura, de forma gratuïta, de les necessitats bàsiques de la vida, com l'alimentació, l'habitatge, l'atenció mèdica, l'educació i la seguretat social completa.

Les activitats científiques, industrials i tecnològiques de la societat han de ser dirigides exclusivament a millorar la qualitat de la vida humana.

Estabilitat econòmica garantida: sense inflació i sense crisi, preus estables i iguals per tot el món, una moneda única, una fiscalitat mínima fixa o sense fiscalitat.

La seguretat dels essers humans i de la societat enfront de qualsevol amenaça està garantida per l'únic servei global de gestió d'emergències.

4.Transparència i obertura de la informació a tots

Cada persona té dret a rebre informació fiable sobre el moviment i la distribució de mitjans financers públics. Cada persona tindrà accés a la informació sobre l'estat d'aplicació de les decisions públiques.

Els mitjans de comunicació pertanyen exclusivament a la societat i reflecteixen la informació de forma veraç, oberta i honesta.

5.Ideologia creativa

La ideologia ha d'estar orientada a promoure les millors qualitats humanes i a suprimir tot el que vagi en contra de l'Esser humà. La prioritat principal és la propietat de la humanitat, les altes aspiracions espirituals i morals de l'Home, l'humanitarisme, la integritat, el mutu respecte i l'enfortiment de l'amistat.

Crear les condicions per al desenvolupament i la criança d'un Home amb majúscules, cultivant els valors morals en cada persona i en la societat.

Prohibició de la propaganda de la violència, condemna i rebuig de qualsevol forma de divisió, agressió, manifestació antihumana.

6.Desenvolupament de la Personalitat

Cada persona a la Societat Creativa té dret al ple desenvolupament i realització personal.

L'educació serà gratuïta i igualment accessible per a tothom. Creació de les condicions i les oportunitats perquè l'individu desenvolupi les seves capacitats i talents creatius.

7.Equitat i igualtat

Tots els recursos naturals pertanyen a l'Home i es distribueixen equitativament entre totes les persones. No es permet l'acaparament de recursos ni el seu ús insostenible. Aquests recursos es distribueixen equitativament entre els habitants de tota el Terra.

Una persona té garantit l'ocupació si ho desitja. Els salaris per al mateix lloc de treball, professió o ocupació han de ser iguals a tot el món.

Cada persona té dret a la propietat privada i a la renda, però dins dels límits de la capitalització de l'individu determinats per la societat.

8.Autogestió de la societat

El concepte de "poder" no existeix en la Societat Creativa, ja que la responsabilitat de la societat en el seu conjunt, del seu desenvolupament, de les condicions de vida i de l'ordre harmònic recau en cada persona.

Cada persona té dret a participar en la gestió dels assumptes de la Societat Creativa i en l'aprovació de lleis per millorar la vida de l'home.

Les decisions sobre qüestions econòmiques d'importància social que afecten els canvis en la qualitat de vida de l'home es sotmeten a un debat i d'una votació nacional (referèndum).

Nota als 8 Fonaments
A la Societat Creativa, gràcies a la introducció d'un nou model d'economia i noves tecnologies, no hi haurà necessitat d'utilitzar diners. Per tant, certes disposicions dels vuit Fonaments de la Societat Creativa, que procedeixen de l'existència de relacions monetàries, només seran rellevants en el període de transició a la Societat Creativa.

Què proporciona la societat creativa a cada persona del planeta?

El format creatiu de la societat obre enormes perspectives i oportunitats per a cada individu.
Per garantir una implementació plena de la Societat Creativa, cal introduir un nou model d'economia i noves tecnologies, així com reorganitzar molts processos de la societat. Per tant, cal un període de transició a la societat creativa, que pot durar entre 5 i 6 anys segons les estimacions preliminars. Ja durant el període de transició a la Societat Creativa, cada persona per dret de naixement rebrà els beneficis següents:
Un ingrés bàsic incondicional mensual equivalent a 10.000 dòlars per a cada adult;
Un pagament únic equivalent a 100.000 dòlars en néixer el primer fill, 200.000 dòlars en néixer el segon, i així successivament. Un pagament mensual equivalent a 5.000 dòlars per cada nen de fins a 6 anys inclusivament i 7.000 dòlars per un nen de 7 anys fins a la majoria d'edat;
Habitatge gratuït, espaiós i còmode, de propietat privada, amb una superfície mínima de 60 metres quadrats per persona;
Assistència mèdica gratuïta i d'alta qualitat a qualsevol lloc del món;
Educació gratuïta i d'alta qualitat arreu del món;
Jornada laboral de 4 hores, 4 dies a la setmana, amb salaris igualment elevats a tot el món per a llocs, especialitats i professions idèntics. vacances pagades almenys dues vegades l'any de 30 dies naturals com a minim;
Un món segur sense guerres, conflictes, delinqüència ni corrupció;
Estabilitat econòmica garantida: sense inflació, fallides econòmiques ni crisis; preus fixos estables a tot el món;
Absència d'impostos per a particulars, petites i mitges empreses;
Ús il·limitat i gratuït dels serveis públics (gas, electricitat, aigua, calefacció, etc.) per als particulars;
Cancel·lació de tots els deutes i préstecs, incloses les hipoteques;
Viatges sense visats i circulació sense restriccions per tot el món;
Desenvolupament de les tecnologies d'avantguarda que millorin la vida humana i siguin accessibles per a cada persona a qualsevol lloc del món.

Com es proporcionaran aquests beneficis a la Societat Creativa a cada persona del planeta?

A la Societat Creativa, es garantirà un alt nivell de vida a cada persona del planeta a través d'un model d'economia completament nou que no té anàlegs a la història de la humanitat. Aquest model ha estat desenvolupat i proposat per experts de tot el món, i transformarà les nostres vides des del primer dia de la implementació.
Poden familiaritzar-se amb aquest model veient una detallada presentació en vídeo presentada públicament al Fòrum Internacional “Crisi global. Hi ha una sortida”

Tenint en compte que a la Societat Creativa es proporcionen molts beneficis a una persona per dret de naixement, què se li exigeix a una persona?

A la Societat Creativa, una persona rep nombrosos beneficis i avantatges. Això requereix la participació activa de cada individu en les activitats de la societat a través del seu treball, contribució intel·lectual i talents. A la Societat Creativa, els individus es desenvolupen i aporten beneficis a tota la societat com a part integral.
És indispensable la participació activa i responsable dels individus en la gestió dels assumptes de la societat i en l'adopció de lleis i decisions sobre qüestions clau importants de la vida social. Això és perquè la Societat Creativa és l'únic format de societat en què el poder no es delega en ningú, sinó que és implementat per les pròpies persones, per cada individu a tot el món a través d'una autogestió plena: la presa de decisions col·lectiva en una Plataforma Electoral mundial única.
Així, a la Societat Creativa, no existirà el concepte de “poder sobre les persones”, ja que el poder pertanyerà efectivament a totes les persones. Les mateixes persones resoldran col·lectivament els problemes tant globals com locals.

Per què no s'hauria de comparar el format de la Societat Creativa amb altres models

que es van aplicar anteriorment, i fins i tot amb els que es van desenvolupar teòricament, però no es van aplicar? Perquè en tots els altres models d'organització social sempre es va mantenir el poder d'uns quants sobre la majoria de la gent, ja fos de manera oculta o oberta. Mentre que a la Societat Creativa, ningú no podrà mai usurpar el poder o arrabassar-lo a la gent perquè la funció del poder es distribuirà uniformement entre totes les persones a través de l'autogestió.

Per a més detalls sobre com funcionarà l'autogestió a la Societat Creativa, vegeu el vídeo que es va presentar al Fòrum Internacional “Crisi global. Hi ha una sortida”:

Com construir la Societat Creativa a tot el món en els propers anys?

Hi ha un pla concret en dues etapes per construir la Societat Creativa. Ambdues etapes de la construcció de la societat creativa es duen a terme d'acord amb les normes internacionals i la legislació nacional.
1
Etapa d'informació
En exercir els seus drets i llibertats, les persones informen els altres sobre la Societat Creativa. D'aquesta manera, es crea una demanda pública de manera legítima i pacífica per construir la societat creativa a tot el món. Com més aviat la majoria de la gent formi aquesta demanda, abans es podrà passar a la següent etapa de construcció de la Societat Creativa.
2
Etapa de preparació i realització del referèndum mundial
Quan la majoria de la gent de tots els països del món doni suport a la Societat Creativa, es prepararà i celebrarà un referèndum mundial per adoptar el model creatiu de desenvolupament com l'únic acceptable i necessari per a la salvació de la humanitat.
En preparació del referèndum mundial, es desenvoluparà i adoptarà el marc jurídic i tècnic necessari per a la vostra organització.

Al referèndum mundial es sotmetrà a votació la següent pregunta:

Recolza la gent la transició de tota la humanitat del format consumista de societat al creatiu, i la unificació de tota la humanitat en una única civilització: la Societat Creativa?

Una decisión positiva implicará:

l'adopció dels 8 Fonaments de la Societat Creativa com a disposicions fonamentals de la Constitució mundial;

l'aprovació d'una Plataforma Electoral mundial única com a màxima autoritat a la Terra;

designació de la data d'inici del període de transició a la Societat Creativa.

Un cop adoptada una decisió positiva al referèndum mundial, la gent començarà a posar en pràctica el seu poder directament, mentre que els polítics es convertiran en els executors de la voluntat popular. Això significa que l'adopció de lleis, el nomenament, el control i la destitució de tots els executors, així com totes les altres decisions socialment importants, seran preses exclusivament pel propi poble mitjançant la votació a la Plataforma Electoral mundial única. Aquesta plataforma es converteix en una base legislativa, és a dir, l'única font de normes generals obligatòries per les quals viurà la humanitat.

Què pots fer per començar a viure a la Societat Creativa més aviat possible?

Uneix-te a milions de persones de tot el món que ja actuen, de forma legal, i informen a tothom al voltant seu, els coneguts i desconeguts sobre el format de la Societat Creativa. Aquestes accions són necessàries per crear una demanda pública a tot el món per construir la Societat Creativa. Com més aviat s'assabenti la majoria dels habitants del planeta que unes condicions de vida dignes són possibles per a tots, abans se celebrarà el referèndum mundial.

Si al referèndum mundial la majoria de la gent decideix canviar el format de la societat de consumista a un creatiu, en uns 6 mesos començarà el període de transició a la Societat Creativa que, segons càlculs preliminars, pot durar de 5 a 6 anys. Un cop finalitzat, entrarem en una nova era de la Societat Creativa.

Cal destacar que molts beneficis i privilegis estaran a disposició de les persones ja des del primer dia del període de transició: cada persona obtindrà una vida segura, pròspera, estable i lliure.

Com pots ser participant
del projecte “Societat Creativa”?

Si comparteixes informació sobre la Societat Creativa, fins i tot simplement comunicant que el projecte existeix, ja ets participant. Si doneu suport al projecte, podeu utilitzar diversos mètodes per informar sobre la Societat Creativa, com els que presentem a continuació:

Dissenys amb el logotip “Societat Creativa”:

Veure

Vols informar tothom sobre la Societat Creativa de forma més ràpida i eficaç perquè arribi abans?

Uneix-te als Centres de Coordinació existents a la teva regió o, si encara no existeixen, en pots crear un tu mateix. Això garantirà un procés d'informar més eficaç i conduirà a una construcció més ràpida de la Societat Creativa.
El teu Centre de Coordinació són persones que assumeixen la responsabilitat d'informar els residents del vostre edifici, carrer, barri o ciutat sobre la Societat Creativa i actuen de forma voluntària, d'acord amb les lleis locals.
Si vols unir-te a un Centre de Coordinació existent o informar-nos sobre l'obertura d'un Centre de Coordinació de la teva part, posa't en contacte amb nosaltres: [email protected]

Paper dels polítics
en la construcció de la Societat Creativa

Els polítics, inclosos els membres dels partits polítics i els líders dels països, tenen oportunitats importants d'informar sobre la Societat Creativa a causa de les seves activitats professionals, càrrecs, publicitat i fama. La participació dels polítics en el procés d'informar sobre la societat creativa accelerarà significativament el procés de construcció de la Societat Creativa.

Els participants del projecte “Societat Creativa” poden utilitzar qualsevol mitjà legal per donar suport a aquells polítics que informen activament sobre la Societat Creativa.

Cal tenir en compte que els polítics que donen suport a la Societat Creativa i actuen com a voluntaris del projecte, encara que tinguin poder, un suport de la majoria i una capacitat real per canviar la legislació, inclosa la constitució del seu país, estan obligats abans que res a defensar la integritat territorial, la sobirania i els interessos del seu país, els interessos del seu poble, així com els del seu partit si són elegits com a representants.

Alhora, els polítics al seu propi país i a l'escena internacional poden utilitzar mètodes exclusivament legals per informar sobre la Societat Creativa i contribuir a la seva ràpida construcció. En funció de les capacitats del seu país, també poden incorporar certs fonaments de la Societat Creativa a la Constitució nacional únicament de forma legal i amb el suport de la gent, però només si això no perjudica les persones, els drets i les llibertats; no posa en perill ni debilita el país econòmicament, políticament, socialment, culturalment o de qualsevol altra forma; no destrueix el sistema estatal ni causa una pèrdua de la sobirania, la independència i la integritat territorial del país; no fa que el país sigui menys competitiu i no el porta a altres conseqüències negatives.

Aquestes advertències es deuen al fet que fins a l'adopció del format creatiu de la societat en un referèndum global, aquest país continua interactuant amb altres països en les condicions d'un format de consum, que es basa en polítiques deshonestas, agressives, militants, i no serà capaç d'assegurar realment la implementació de la base més important de la Societat Creativa: el valor de la vida humana. A l'hora d'introduir qualsevol canvi, els polítics s'han de preocupar, en primer lloc, del benestar del seu país i dels seus ciutadans.

Al seu torn, les persones que recolzen la Societat Creativa han de complir les lleis vigents del seu país i no exigir als polítics que introdueixen els beneficis de la Societat Creativa al seu país concret si pot tenir conseqüències negatives per a les persones i el pais en el seu conjunt. L'aplicació completa de tots els fonaments i beneficis de la Societat Creativa només serà possible després d'adoptar la decisió sobre la construcció de la Societat Creativa en el referèndum mundial.

Quins altres beneficis, avantatges i oportunitats rebrà cada persona a la Societat Creativa?

Pots obtenir més informació sobre la Societat Creativa als Fòrums Internacionals a Línia que s'han traduït en 150 idiomes del món:
Crisi global. La nostra salvació està en la unitat| Fòrum Internacional a Línia 12.11.2022
Crisi global. Hi ha una sortida | Fòrum Internacional en Línia 22.04.2023