KREATIVNO DRUŠTVO

Međunarodni projekt

Život čovjeka je najveća vrijednost
#creativesociety
KREATIVNO DRUŠTVO je međunarodni projekt koji ujedinjuje ljude iz 180 zemalja na volonterskoj osnovi. Cilj projekta je prijelaz, na legalan i miran način, u najkraćem mogućem roku, na kreativni format društva diljem svijeta, u kojem će život čovjeka imati najveću vrijednost.

Kako je nastalo Kreativno društvo?

Zahtjev za novim formatom društva, u kojem je glavni prioritet vrijednost života čovjeka, dolazi od milijuna ljudi iz cijelog svijeta. Pokazalo je to najveće društveno istraživanje u povijesti, koje su više od 10 godina provodili volonteri u 180 zemalja.

Svakom anketiranom je postavljeno isto pitanje: „U kakvom biste svijetu željeli živjeti?“ Temeljem odgovora, nastalo je 8 Temelja koji su postali osnova za izgradnju društva novoga formata nazvanoga Kreativno društvo. Kako bi ga uveli, ljudi diljem svijeta se trenutno ujedinjuju i djeluju unutar istoimenoga projekta.

Tko stoji iza projekta Kreativno društvo?

Milijuni ljudi različitih kultura, nacionalnosti, religija i uvjerenja koji žele promijeniti svijet na bolje i znaju kako to učiniti zakonito i na miran način. Svakodnevno, broj tih ljudi raste.

Ljudi iz cijelog svijeta, koji se sami organiziraju i djeluju strogo unutar zakonodavnog okvira, ujedinjeni zajedničkim ciljem: stvoriti pristojne uvjete za miran i prosperitetan život za cijelo čovječanstvo i buduće generacije.

Tko financira projekt Kreativno društvo?

Sve radnje i aktivnosti u okviru projekta Kreativno društvo provode isključivo sudionici projekta sami, na vlastitu inicijativu, po vlastitu izboru i volji, i iz vlastitih sredstava.

Projekt Kreativno društvo nema bankovne račune, sredstva i imovinu, ne prikuplja sredstva i ne ostvaruje nikakav profit.

Kreativno društvo u potpunosti je volonterski projekt koji djeluje u zakonskim okvirima. Zastupa isključivo interese samih ljudi, a ne određenih država, stranaka ili organizacija.

Zašto nam je potrebno Kreativno društvo diljem svijeta?

Format Kreativnog društva potreban je u cijelom svijetu jer je to jedini model koji:
 

Pruža rješenja za sve globalne krize, uključujući klimatsku krizu;
Osigurava budućnost bez ratova, sukoba, nasilja, siromaštva ili gladi;
Omogućuje čovječanstvu brzo i mirno napredovanje u novu fazu evolucijskog razvoja;
Jamči svakom pojedincu sigurnost, zdravlje, dobrobit i svestrani razvoj.

Je li moguće izgraditi Kreativno društvo u pojedinoj državi ili savezu nekoliko država?

Danas su države svijeta usko povezane i međuovisne. Stoga pokušaj uspostavljanja kreativnog formata društva u pojedinoj državi ili čak savezu nekoliko država ne bi bio održiv.

Izgradnja Kreativnog društva moguća je samo ako cijelo čovječanstvo u njemu sudjeluje istovremeno. Prije nego što se donese potvrdna odluka na svjetskom referendumu, pojedinačne države mogu samo iskazati svoju namjeru prijelaza u Kreativno društvo. Ako pojedine države ili grupa država pokušaju same prijeći na Kreativno društvo, njihova sigurnost, kao i dobrobit njihova stanovništva, može biti ugrožena. Postali bi ranjivi i nezaštićeni od država koje još nisu podržale Kreativno društvo.

8 Temelja Kreativnog društva

8 temelja Kreativnog društva su ono što ljudi diljem svijeta žele.To su temeljne vrijednosti Kreativnog društva koje zakonitim izjašnjavanjem naroda na svjetskom referendumu mogu postati temelj međunarodnog prava i zakonodavstva u svim državama.
1.Život Čovjeka

Život Čovjeka je najviša vrijednost. Život svakog Čovjeka mora se štititi kao vlastiti. Cilj društva je osigurati i zajamčiti vrijednost života svakog Čovjeka. Ne postoji i nikad ne može biti ičega vrijednijeg od života Čovjeka. Ako je jedan Čovjek vrijedan, onda su vrijedni svi Ljudi!

2.Sloboda Čovjeka

Svaki je Čovjek rođen s pravom da bude Čovjek. Svi su Ljudi rođeni slobodni i jednaki. Svatko ima pravo izbora. Na Zemlji ne može biti nitko i ništa iznad Čovjeka, njegove slobode i prava. Provedba ljudskih prava i sloboda ne smije kršiti prava i slobode drugih Ljudi.

3.Sigurnost Čovjeka

Nitko i ništa u društvu nema pravo stvarati prijetnje životu i slobodi Čovjeka!

Svakom Čovjeku je zajamčena besplatna opskrba osnovnim životnim potrebama, uključujući hranu, smještaj, medicinsku skrb, obrazovanje i potpuno socijalno osiguranje.

Znanstvene, industrijske i tehnološke aktivnosti društva bi trebale biti usmjerene samo na poboljšanje kvalitete života Čovjeka.

Zajamčena ekonomska stabilnost: bez inflacije i kriza, iste stabilne i jednake cijene diljem svijeta, jedinstvena novčana jedinica i fiksno minimalno oporezivanje ili bez oporezivanja.

Sigurnost Čovjeka i društva od bilo koje vrste prijetnje, osigurava jedinstvena globalna služba koja se bavi hitnim situacijama.

4.Transparentnost i otvorenost informacija za sve

Svaki Čovjek ima pravo dobiti pouzdane informacije o kretanju i raspodjeli javnih sredstava. Svaki Čovjek ima pristup informacijama o statusu provedbe odluka društva.

Masovni mediji pripadaju isključivo društvu i odražavaju informacije istinito, otvoreno i iskreno.

5.Kreativna ideologija

Ideologija bi trebala biti usmjerena na popularizaciju najboljih ljudskih osobina i na izumiranje svega što je usmjereno protiv Čovjeka. Glavni prioritet je prioritet humanosti, visokih duhovnih i moralnih težnji Čovjeka, ljudskosti, vrlina, uzajamnog poštovanja i jačanje prijateljstva.

Stvaranje uvjeta za razvoj i obrazovanje Čovjeka s velikom slovom „Č“, njegovanje moralnih vrijednosti u svakom čovjeku i društvu.

Zabrana propagiranja nasilja, osuda i prokazivanje bilo kojeg oblika podjele, agresije i antihumanih manifestacija.

6.Razvoj osobnosti

Svaki Čovjek u Kreativnom društvu ima prava na sveobuhvatan razvoj i osobno ispunjenje.

Obrazovanje treba biti besplatno i jednako dostupno svima. Stvaranje uvjeta i širenje mogućnosti da Čovjek primijeni svoje kreativne sposobnosti i talente.

7.Pravedenost i jednakost

Svi prirodni resursi pripadaju Čovjeku i pošteno su raspoređeni među svim Ljudima. Monopolizacija resursa i njihova neracionalna uporaba je zabranjena. Ti su resursi pošteno raspoređeni među žiteljima cijele Zemlje.

Čovjeku je zajamčeno zaposlenje ako on ili ona to želi. Plaća za identičan položaj, specijalizaciju ili zanimanje treba biti jednaka u cijelom svijetu.

Svatko ima pravo na privatno vlasništvo i dohotke, međutim, u granicama iznosa kapitalizacije kojeg društvo određuje za pojedinca.

8.Samoupravno društvo

Koncept „vlasti“ u Kreativnom društvu odsutan je jer odgovornost za društvo u cjelini, njegov razvoj, uvjete života i skladan format leži na svakom Čovjeku.

Svaki Čovjek ima pravo sudjelovati u upravljanju poslovima Kreativnog društva i usvajanju zakona koji poboljšavaju ljudski život.

Rješavanje društveno važnih, društveno značajnih i ekonomskih pitanja koja utječu na kvalitetu života Čovjeka stavlja se na javnu raspravu i glasovanje (referendum).

Napomena o 8 Temelja
U Kreativnom društvu neće biti potrebe za korištenjem novca, zahvaljujući uvođenju novog modela ekonomije i novih tehnologija. Stoga će pojedine odredbe 8 Temelja Kreativnog društva, koje proizlaze iz postojanja monetarnih odnosa, biti relevantne samo u prijelaznom razdoblju u Kreativno društvo.

Što Kreativno društvo osigurava svakom čovjeku na planetu?

Kreativni format društva otvara goleme perspektive i mogućnosti za svakog čovjeka.
Za potpunu implementaciju Kreativnog društva, potrebno je uvesti novi model ekonomije i nove tehnologije, te reorganizirati mnoge procese u društvu. Za to je potrebno prijelazno razdoblje u Kreativno društvo koje bi, prema preliminarnim procjenama, moglo trajati 5 do 6 godina. Već tijekom prijelaznog razdoblja u Kreativno društvo, svaki čovjek pravom rođenja će dobiti sljedeće blagodati:
Mjesečni univerzalni temeljni dohodak u iznosu od 10 000 $ (za svaku odraslu osobu);
Jednokratna isplata za rođenje prvog djeteta u protuvrijednosti 100 000 dolara, a za drugo dijete — 200 000 dolara i tako dalje. Mjesečne uplate za djecu do 6 godina — u protuvrijednosti 5000 dolara, i 7000 dolara za djecu od 7 godina do punoljetnosti;
Prostran i komforan besplatan stambeni prostor u privatnom vlasništvu s minimalnom površinom od 60 četvornih metara po čovjeku;
Visokokvalitetnu zdravstvenu skrb diljem svijeta, besplatno;
Visokokvalitetno obrazovanje bilo gdje u svijetu, besplatno;
Četverosatno radno vrijeme, četiri radna dana tjedno, s jednako visokim plaćama u cijelom svijetu za identična radna mjesta, specijalnosti i zanimanja. Plaćeni godišnji odmor ne kraći od 30 kalendarskih dana najmanje dva puta godišnje;
Siguran svijet bez ratova, sukoba, kriminala i korupcije;
Zajamčenu ekonomska stabilnost: bez inflacije, ekonomskih padova ili kriza; stabilne fiksne cijene u cijelom svijetu;
Bez poreza za fizičke osobe, mala i srednja poduzeća;
Neograničeno korištenje komunalnih usluga (plin, struja, voda, grijanje i dr.) za fizičke osobe, bez naknade;
Otpis svih dugova i zajmova, uključujući hipoteke;
Putovanje bez viza i neograničeno kretanje diljem svijeta;
Napredak u vrhunskim tehnologijama koje poboljšavaju život čovjeka, dostupan svima u bilo kojem dijelu svijeta.

Kako će se osigurati ove blagodati u Kreativnom društvu za svakog čovjeka na planetu?

U Kreativnom društvu osigurat će se visok životni standard za svakog čovjeka na planetu kroz potpuno novi model ekonomije kojem nema sličnog u ljudskoj povijesti. Ovaj model su razvili i predložili stručnjaci iz cijelog svijeta, a on će transformirati naše živote od prvog dana njegove primjene.
S ovim modelom možete se upoznati gledajući detaljnu video prezentaciju javno predstavljenu na Međunarodnom forumu „Globalna kriza. Postoji izlaz“

S obzirom na to da se u Kreativnom društvu mnoge pogodnosti daju čovjeku rođenjem, što se traži od čovjeka?

U Kreativnom društvu čovjek dobiva brojne pogodnosti i prednosti. To zahtijeva aktivno sudjelovanje svakog čovjeka u društvenim aktivnostima njegovim radom, intelektualnim doprinosom i nadarenošću. U Kreativnom društvu čovjek se razvija i donosi dobrobiti cijelom društvu na taj način.
Neophodno je aktivno i odgovorno sudjelovanje čovjeka u upravljanju društvenim poslovima te donošenju zakona i odluka o ključnim pitanjima društvenog života. To je zato što je Kreativno društvo jedini društveni format u kojem vlast nije delegirana ni na koga, već je provode sami ljudi, svaki čovjek u cijelom svijetu kroz potpunu samoupravu: kolektivno donošenje odluka na jedinstvenoj svjetskoj Izbornoj platformi.
Dakle, u Kreativnom društvu neće postojati koncept „vlasti nad ljudima“ jer će vlast zapravo pripadati svima. Ljudi će sami kolektivno rješavati i globalna i lokalna pitanja.

Zašto se format Kreativnog društva ne bi trebao uspoređivao s drugim modelima

koji su ranije uvedeni, pa čak i s onima koji su teoretski razvijeni, ali nisu uvedeni? Jer u svim ostalim modelima društvenog uređenja vlast nekolicine nad većinom ljudi uvijek je bila sačuvana bilo u skrivenom obliku, bilo otvoreno. Dok u Kreativnom društvu nitko nikada neće moći uzurpirati vlast niti je ljudima oduzeti jer će funkcija vlasti kroz samoupravljanje biti ravnomjerno raspoređena na sve ljude.

Za više detalja o tome kako će samoupravljanje funkcionirati u Kreativnom društvu pogledajte video koji je predstavljen na Međunarodnom forumu „Globalna kriza. Postoji izlaz“:

Kako izgraditi Kreativno društvo diljem svijeta u nadolazećim godinama?

Postoji konkretan plan izgradnje Kreativnog društva u dvije faze. Obje faze izgradnje Kreativnog društva provode se u skladu s međunarodnim normama i nacionalnim zakonodavstvom.
1
Faza informiranja
Ostvarivanjem svojih prava i sloboda ljudi informiraju druge o Kreativnom društvu. Na taj način se stvara legitiman i miran javni zahtjev za izgradnjom Kreativnog društva u cijelom svijetu. Što prije većina ljudi stvori ovaj zahtjev, to će prije biti moguće prijeći na sljedeću fazu izgradnje Kreativnog društva.
2
Faza pripreme i provođenja svjetskog referenduma
Kada većina ljudi u svim zemljama svijeta podrži Kreativno društvo, bit će pripremljen i održan svjetski referendum na kojem će se prihvatiti kreativni model razvoja kao jedini prihvatljiv i neophodan za opstanak čovječanstva.
U pripremi za svjetski referendum izradit će se i usvojiti potrebni pravni i tehnički okvir za njegovo održavanje.

Na svjetskom referendumu bit će postavljeno sljedeće pitanje:

Podržavaju li ljudi prijelaz cijelog čovječanstva iz konzumerističkog formata društva u kreativni i ujedinjenje cijelog čovječanstva u jedinstvenu civilizaciju — Kreativno društvo?

Pozitivna odluka će podrazumijevati:

usvajanje 8 Temelja Kreativnog društva kao bazičnih odredbi svjetskog ustava;

odobrenje jedinstvene svjetske Izborne platforme kao najvišeg upravljačkog tijela na Zemlji;

određivanje datuma početka prijelaznog razdoblja u Kreativno društvo.

Nakon donošenja pozitivne odluke na svjetskom referendumu, ljudi će početi izravno provoditi svoju vlast, dok će političari postati provoditelji volje ljudi. To znači da će donošenje zakona, imenovanje, kontrolu i opoziv svih provoditelja, kao i sve druge društveno važne odluke, donositi isključivo sami ljudi glasovanjem na jedinstvenoj svjetskoj Izbornoj platformi. Ova platforma je zakonodavna osnova, što znači, jedini izvor obaveznih statuta po kojima će čovječanstvo živjeti.

Što vi možete učiniti da što prije počnete živjeti u Kreativnom društvu?

Pridružite se milijunima ljudi diljem svijeta koji već djeluju i informirajte svoju zajednicu, poznanike i strance na legitiman način o kreativnom formatu društva. Ove radnje su neophodne kako bi se stvorila svjetska javna potražnja za izgradnjom Kreativnog društva. Što prije većina ljudi na planetu postane svjesna da su pristojni uvjeti za život mogući za sve, to će prije doći do svjetskog referenduma.

Ukoliko se na svjetskom referendumu većina ljudi odluči za promjenu formata društva iz konzumerističkog u kreativni, za otprilike 6 mjeseci počinje prijelazno razdoblje u Kreativno društvo koje bi, prema preliminarnim proračunima, moglo potrajati 5 do 6 godina. Njegovim završetkom ulazimo u novu eru Kreativnog društva.

Važno je napomenuti da će mnoge beneficije i privilegije postati dostupne ljudima već od prvog dana prijelaznog razdoblja: svi će dobiti siguran, prosperitetan i stabilan život u slobodi.

Kako mogu postati sudionik
projekta Kreativno društvo?

Ako podijelite informaciju o Kreativnom društvu, čak i samom porukom da projekt postoji, već ste njegov sudionik. Ukoliko podržavate projekt, možete se koristiti raznim načinima informiranja o Kreativnom društvu, kao što su prikazani ovdje:

Dizajni s logotipom Kreativnog društva:

Pogledaj

Želite li brže i učinkovitije informirati sve o Kreativnom društvu, kako bi ga što prije izgradili?

Pridružite se postojećim Koordinacijskim centrima u svojoj regiji ili, ako još ne postoje, možete ih sami osnovati. Time će se osigurati učinkovitije informiranje i dovesti do brže izgradnje Kreativnog društva.
Vaš Koordinacijski centar (KC) su ljudi koji preuzimaju odgovornost informirati stanovnike vaše zgrade, ulice, četvrti ili grada o Kreativnom društvu i djeluju na volonterskoj osnovi, u skladu s lokalnim zakonima.
Ako se želite pridružiti postojećem Koordinacijskom centru ili nas obavijestiti o otvaranju Koordinacijskog centra, kontaktirajte nas na [email protected]

Uloga političara
u izgradnji Kreativnog društva

Političari, uključujući članove političkih stranaka i čelnike država, imaju značajne mogućnosti informiranja o Kreativnom društvu zbog svojih profesionalnih aktivnosti, položaja, publiciteta i slave. Uključivanje političara u informiranje o Kreativnom društvu značajno će ubrzati proces izgradnje Kreativnog društva.

Sudionici projekta Kreativno društvo mogu svim zakonskim sredstvima podržati one političare koji aktivno informiraju o Kreativnom društvu.

Treba imati na umu da su političari koji podržavaju Kreativno društvo i djeluju kao volonteri projekta, čak i ako imaju vlast, potporu većine i stvarnu sposobnost mijenjanja zakonodavstva, uključujući i ustav svoje zemlje, prvenstveno dužni braniti teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i interese svoje zemlje, interese njezina naroda, kao i svoje stranke ako budu izabrani za njezine predstavnike.

Štoviše, političari u vlastitoj zemlji i u međunarodnoj areni mogu samo zakonitim metodama informirati o Kreativnom društvu i pridonijeti njegovoj brzoj izgradnji. Oni, prema mogućnostima svoje zemlje, mogu i pojedine temelje Kreativnog društva ugraditi u nacionalni Ustav isključivo na zakonit način i uz potporu naroda, ali samo ako to ne šteti ljudima, njihovim pravima i slobodama; ne ugrožava i ne slabi zemlju gospodarski, politički, socijalno, kulturno ili na bilo koji drugi način; ne razara državni sustav niti uzrokuje gubitak suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti zemlje; ne čini državu manje konkurentnom i ne dovodi do drugih negativnih posljedica.

Ove opomene proizlaze iz činjenice da bi takva zemlja nastavila komunicirati s drugim zemljama koje ostaju u konzumerističkom formatu koji se temelji na nepoštenoj, agresivnoj i militantnoj politici. Dakle, prije usvajanja kreativnog formata društva na svjetskom referendumu, ova država ne bi mogla osigurati implementaciju ni glavnog stupa Kreativnog društva — vrijednosti života čovjeka. Prilikom uvođenja bilo kakvih promjena političari su dužni prvenstveno voditi računa o dobrobiti svoje zemlje i njenih građana.

S druge strane, ljudi koji podržavaju Kreativno društvo trebaju se pridržavati važećih zakona svoje zemlje i ne zahtijevati od političara da uvedu pogodnosti Kreativnog društva u svojoj zemlji ako to može imati negativne posljedice za ljude i državu u cjelini. Potpuno uvođenje svih temelja i blagodati Kreativnog društva moguće je tek nakon donošenja odluke o njegovoj izgradnji na svjetskom referendumu.

Koje će druge blagodati, prednosti i mogućnosti dobiti svaki čovjek u Kreativnom društvu?

Detaljnije informacije o Kreativnom društvu možete saznati na Međunarodnim online forumima koji su prevedeni na 150 jezika svijeta:
Globalna kriza. Naš spas je u jedinstvu | Međunarodni online forum 12.11.2022
Globalna kriza. Postoji izlaz | Međunarodni online forum 22.04.2023