Logo Creative Society LOOMINGULINE ÜHISKOND
Everyone is in charge of the future of humanity

LOOMINGULINE ÜHISKOND

RAHVUSVAHELINE PROJEKT

#CREATIVESOCIETY
Loominguline ühiskond on kogu inimkonna projekt mis võimaldab võimalikult lühikese aja jooksul rahumeelselt viia meie tsivilisatsioon evolutsioonilise arengu uude etappi.
Selle projekti tähtsaim eesmärk on
EHITADA KOGU MAAILMA mastaabis LOOMINGULINE ÜHISKOND, kus inimelu on kõrgeim väärtus.

Projekti ülesanded:

  • Luua tingimused loomingulise ühiskonna rahumeelseks ülesehitamiseks kogu planeedil.
  • Saada teada inimeste arvamust kogu maailmas, kas nad tahavad elada loomingulise ühiskonna formaadis ja kuidas nad seda näevad.
  • Pakkuda platvormi loomingulise ühiskonna kontseptsiooni ja mudeli universaalseks rahvusvaheliseks avatud aruteluks kõigis inimelu valdkondades.
  • Leida uusi viise kogu inimkonna ühendamiseks ja tingimuste loomiseks iga inimese aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus sõltumata sotsiaalsest staatusest, usust, rahvusest.
Rohkem detaile

Loomingulise ühiskonna ülesehitamise etappide kohta loe lähemalt artiklist „Loomingulise ühiskonna ülesehitamise alused ja etapid“.

Lugema
Pope Francis
Rahvusvaheline projekt „Loominguline ühiskond“
sai Tema Pühaduse paavst Franciscuse apostelliku õnnistuse
Rahvusvaheline projekt „Loominguline ühiskond“
has received an apostolic blessing from His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians
Rahvusvaheline projekt „Loominguline ühiskond“
has received blessing from Amir Aziz, Imam of the oldest mosque in Germany

At the request of people around the world, we asked religious leaders whether they support Creative Society or not.

The first to support the Creative Society was His Holiness Pope Francis, followed by His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, and Amir Aziz, Imam of the oldest mosque in Germany.

These religious leaders saw that the Creative Society is what all the prophets spoke about, therefore, they supported this project of all humanity.

What about others?

RAHVUSVAHELINE VEEBIFOORUM Globaalne kriis. Me oleme inimesed.
Me tahame elada

100 sünkroontõlke keelt
7. mai 2022 aastal | 15:00 GTM
Foorumi eesmärk teavitada ausalt ja objektiivselt inimkonda kliima- ja keskkonnakatastroofide kasvavast ohust, peegeldada tegelikku ulatust tarbijaformaadi mitmekordsete kriiside kohta, kaaluda praktilisi lahendusi kõigist kriisidest ülesaamiseks loomingulise ühiskonna ülesehitamise teel
FOORUMI PÕHITEEMAD:
Kliima. Inimkonna ühine vaenlane
Rekordilised kliimakataklüsmide kasvumäärad. Miks globaalne meedia ohtude ulatusest vaikib?
Kaasaegne kollaboratsionism. Kes mängib inimkonna ühise vaenlase poolel?
Globaalsete kliimamuutuste tegelik põhjus. Kes ja miks varjab inimeste eest tõde?
Astronoomiliste protsesside ja nende tsüklilisuse mõju kliimale
Kliimakatastroofid pealtnägijate pilgu läbi
Pagulased. Miks see puudutab igat ühte?
Vägivalla eskaleerumine ühiskonnas
Orjus ja inimkaubandus
Ökoloogilise olukorra kriitilisus kasvavate kataklüsmide kontekstis kui oht planeedi surmale
Nälja ja joogivee puudumise oht planeedil
Krediidiorjus. Probleemid ja lahendus
Kuidas mõjutavad kliimamuutused ja keskkonnatingimuste halvenemine inimeste tervist?
Millised on inimese mõtlematu tarbimistegevuse keskkonnatagajärjed?
Päästeteenistuste ettevalmistamatus ülemaailmseteks kataklüsmideks
Miks on ühiskonna tarbijaformaadis võimatu kasutada uuenduslikke tehnoloogiaid kõigi inimeste hüvanguks?
Vajadus kõigi inimkonna jõudude kiireks mobiliseerimiseks ja ühendamiseks
Praktiline lahendus kõikidele kriisidele läbi Loomingulise ühiskonna ülesehitamise
LOOMINGULINE ÜHISKOND
8 PÕHIALUST
LOOMINGULISES ÜHISKONNAS
creativesociety.com
1. Inimese elu
Inimese elu on kõrgeima väärtusega. Iga inimese elu tuleks hoida kui oma elu. Ühiskonna eesmärk on tagada ja garanteerida iga inimese elu väärtus. On olemas ja ei saa olla midagi väärtuslikumat kui Inimese elu. Kui üks Inimene on väärtuslik, siis on kõik inimesed väärtuslikud!
2. Inimese vabadus
Igale inimesele on sünnipäraselt antud õigus olla inimene. Kõik inimesed on sündinud vabad ja võrdsed. Igaühel on õigus valida. Maal ei saa olla keegi ega midagi, mis on kõrgemal kui inimene, tema vabadus ja õigused. Inimese õiguste ja vabaduste kasutamine ei tohi rikkuda teiste inimeste õigusi ja vabadusi.
3. Inimese turvalisus
Mitte kellelgi ja mitte millelgi ühiskonnas ei ole õigust ohustada Inimese elu ja vabadust!
Igale inimesele tagatakse tasuta eluks vajalikud põhitarbed, sealhulgas toit, peavarju, arstiabi, haridus ja täielik sotsiaalkindlustus.
Ühiskonna teaduslik, tööstuslik ja tehnoloogiline tegevus peaks olema suunatud üksnes inimelu kvaliteedi parandamisele.
Tagatud majanduslik stabiilsus: inflatsiooni ja kriiside puudumine, stabiilsed ja võrdsed hinnad kogu maailmas, ühtne valuuta, fikseeritud minimaalne maksustamine või maksude puudumine.
Inimese ja ühiskonna turvalisuse mis tahes ohu eest tagab ühtne ülemaailmne hädaolukordade haldamise teenus.
4. Läbipaistvus ja teabe avatus kõigile
Igal inimesel on õigus saada usaldusväärset teavet avaliku sektori raha liikumise ja jaotamise kohta. Igal isikul on juurdepääs teabele ühenduse otsuste rakendamise seisu kohta.
The mass media belong exclusively to the society and reflect information truthfully, openly, and honestly.
5. Loov ideoloogia
Ideoloogia peaks olema suunatud parimate inimlike omaduste edendamisele ja kõige selle mahasurumisele, mis on suunatud inimese vastu. Peamine prioriteet on inimlikkuse, inimese kõrgete vaimsete ja moraalsete püüdluste, inimlikkuse, aususe, vastastikuse austuse ja sõpruse tugevdamise tähtsus.
Creating conditions for the development and education of a Human with a capital “H”, cultivating moral values in each person and society.
Vägivallapropaganda keelamine, igasuguse jagunemise, agressiooni ja inimsusevastasuse ilmingute hukkamõistmine ja hukkamõistmine.
6. Isiksuse areng
Loovas ühiskonnas on igal inimesel õigus täielikule arengule ja eneseteostusele.
Haridus peaks olema tasuta ja kõigile võrdselt kättesaadav. Luua tingimused ja laiendada võimalusi, et inimene saaks realiseerida oma loomingulisi võimeid ja andeid.
7. Õiglus ja võrdsus
Kõik loodusvarad kuuluvad inimesele ja on õiglaselt jaotatud kõigi inimeste vahel. Ressursside monopoliseerimine või nende mittesäästev kasutamine ei ole lubatud. Need ressursid on jaotatud õiglaselt kogu maakera elanike vahel.
Isikule on tagatud töö, kui ta seda soovib. Sama ametikoha, eriala, elukutse eest makstav palk peaks olema kogu maailmas ühesugune.
Igaühel on õigus eraomandile ja sissetulekule, kuid ühiskonna poolt üksikisiku kapitaliseerituse summa piires.
8. Ühiskonna omavalitsus
Loovas ühiskonnas puudub mõiste „võim“, sest vastutus ühiskonna kui terviku, selle arengu, elutingimuste ja harmoonilise korra eest lasub igal inimesel.
Igal inimesel on õigus osaleda Loomise Ühiskonna asjade juhtimises ja inimeste elu paremaks muutmise seaduste vastuvõtmisel.
Otsused ühiskondlikult oluliste, sotsiaalselt oluliste, inimeste elukvaliteeti mõjutavate majandusküsimuste kohta pannakse üleriigilisele arutelule ja hääletusele (rahvahääletusele).
Olge kursis viimaste uudiste ja sündmustega
- 1 -
Telli „Loominguline ühiskond“ YouTube'i kanal ja klõpsake „kellukesele“
- 2 -
Tellige meie Telegrami kanal ja olge kursis viimaste uudiste ja sündmustega