Logo Creative Society ԱՐԱՐՈՂ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Everyone is in charge of the future of humanity

ԱՐԱՐՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊՐՈԵԿՏ 

#CREATIVESOCIETY
The Creative Society is a project of all humanity that provides the opportunity to bring our civilization peacefully to a new stage of evolutionary development in the shortest possible time.
The main goal of this project is
TO BUILD THE CREATIVE SOCIETY WORLDWIDE in which Human Life is the highest value.

Պրոեկտի խնդիրները․

  • Ստեղծել պայմաններ խաղաղ ճանապարհով երկիր մոլորակի վրա արարող հասարակության կառուցման համար։
  • Պարզել ամբողջ աշխարհի մարդկանց կարծիքը առ այն, թե արդյո՞ք նրանք ցանկանում են ապրել արարող ձևաչափի հասարակության մեջ, և ինչպես են նրանք այն պատկերացնում:
  • Հարթակ տրամադրել մարդկային կյանքի բոլոր ոլորտներում արարող հասարակության գաղափարների և մոդելների համընդհանուր միջազգային բաց քննարկման համար
  • Գտնել նոր եղանակներ ՝ ամբողջ մարդկությանը միավորելու համար, և պայմաններ ստեղծել հասարակության կյանքում յուրաքանչյուր մարդու ակտիվ մասնակցության համար ՝ անկախ կրոնից, ազգությունից, սոցիալական կարգավիճակից,:
Ավելի մանրամասը
Pope Francis
The international project Creative Society
has received an apostolic blessing from His Holiness Pope Francis
The international project Creative Society
has received an apostolic blessing from His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians
The international project Creative Society
has received blessing from Amir Aziz, Imam of the oldest mosque in Germany

At the request of people around the world, we asked religious leaders whether they support Creative Society or not.

The first to support the Creative Society was His Holiness Pope Francis, followed by His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, and Amir Aziz, Imam of the oldest mosque in Germany.

These religious leaders saw that the Creative Society is what all the prophets spoke about, therefore, they supported this project of all humanity.

What about others?

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՆԼԱՅՆ ՖՈՐՈՒՄ Global Crisis. We Are People.
We Want To Live

100 միաժամանակյա թարգմանության լեզուներ
7 մայիսի, 2022 թ | 15:00 GMT
Ֆորումի նպատակը ճշմարտացի և օբյեկտիվորեն տեղեկացնել մարդկությանը կլիմայական և բնապահպանական աղետների աճող վտանգի մասին, արտացոլել  հասարակության սպառողական ձևաչափի բազմաթիվ ճգնաժամերի իրական մասշտաբը, դիտարկել գործնական լուծումներ որպես ելք բոլոր ճգնաժամերից՝ ստեղծելով Արարող հասարակություն
ՖՈՐՈՒՄԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ.
Կլիմա։ Ողջ մարդկության ընդհանուր թշնամին
Կլիմայական կատակլիզմների աճի ռեկորդային տեմպեր։ Ինչո՞ւ են համաշխարհային լրատվամիջոցները լռում սպառնալիքների մասշտաբների մասին։
ժամանակակից կոլաբորացիոնիզմ։ Ո՞վ է խաղում մարդկության ընդհանուր թշնամու կողքին։
Կլիմայի գլոբալ փոփոխության իրական պատճառը։ Ո՞վ և ինչու է մարդկանցից թաքցնում ճշմարտությունը.
Աստղագիտական ​​գործընթացների և դրանց ցիկլային ազդեցությունը կլիմայի վրա
Կլիմայական աղետները ականատեսների աչքերով
Փախստականներ։ Ինչու՞ է սա վերաբերում բոլորին:
Բռնության աճը հասարակության մեջ
Ստրկություն և մարդկանց առևտուր
Էկոլոգիական իրավիճակի կրիտիկականությունը աճող կատակլիզմների համատեքստում՝ որպես մոլորակի մահվան սպառնալիք
Մոլորակի վրա սովի և խմելու ջրի պակասի սպառնալիք
Վարկային ստրկություն։ Խնդիրներ և լուծում
Ինչպե՞ս են կլիմայի փոփոխությունը և շրջակա միջավայրի վատթարացումը ազդում մարդու առողջության վրա:
Որո՞նք են մարդու անմիտ սպառողական գործունեության էկոլոգիական հետևանքները:
Համաշխարհային կատակլիզմներին փրկարարական ծառայությունների անպատրաստ լինելը
Ինչու՞ է հասարակության սպառողական ձևաչափում անհնար նորարարական տեխնոլոգիաների օգտագործումը  ի շահ բոլոր մարդկանց:
Մարդկության բոլոր ուժերի հրատապ մոբիլիզացիայի և համախմբման անհրաժեշտություն
Բոլոր ճգնաժամերի գործնական լուծում՝ Արարող հասարակության կառուցման միջոցով
ԱՐԱՐՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՐՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
8 ՀԻՄՔԵՐԸ
creativesociety.com
1. Մարդու Կյանքը
Մարդու Կյանքը բարձրագույն արժեքն է։ Յուրաքանչյուր Մարդու կյանքը պետք է պահպանել ինչպես սեփականը։ Հասարակության նպատակն է ապահովել և երաշխավորել յուրաքանչյուր Մարդու կյանքի արժեքը: Չկա և չի կարող լինել ավելի արժեքավոր բան, քան Մարդու կյանքը: Եթե ​​արժեքավոր է մեկ Մարդը, ապա բոլոր Մարդիկ էլ արժեքավոր են:
2. Մարդու Ազատությունը
Յուրաքանչյուր մարդ՝ ծննդյան իրավունքի իրավունքին համաձայն լիազորվում է Մարդ լինելու իրավունքով: Բոլոր Մարդիկ ծնվում են ազատ և հավասար: Յուրաքանչյուր ոք ունի ընտրելու իրավունք: Երկրի վրա ոչ ոք և ոչինչ չեն կարող լինել Մարդուց, նրա ազատությունից ու իրավունքներից ավելի վեր: Մարդու իրավունքների և ազատությունների իրականացումը չպետք է խախտի այլ մարդկանց իրավունքներն ու ազատությունները:
3. Մարդու Անվտանգությունը
Հասարակության մեջ ոչ ոք և ոչինչ իրավունք չունի սպառնալիքներ ստեղծել Մարդու կյանքի և ազատության համար:
Յուրաքանչյուր Մարդու համար երաշխավորված է հիմնական կենսական կարիքների անվճար ապահովում, ներառյալ՝ սնունդ, բնակարան, առողջապահություն, կրթություն և սոցիալական ամբողջական ապահովում։:
Հասարակության գիտական, արդյունաբերական և տեխնոլոգիական գործունեությունը պետք է ուղղված լինի բացառապես միայն դեպի մարդկային կյանքի որակի բարելավմանը:
Երաշխավորված տնտեսական կայունություն. գնաճի կամ ճգնաժամի բացակայում, ամբողջ աշխարհում կայուն և հավասար գներ, միասնական դրամական արժույթ, սահմանված նվազագույն հարկեր կամ դրանց բացակայում:
Մարդու և հասարակության անվտանգությունը որևէ սպառնալիքից ապահովվում է միասնական համաշխարհային արտակարգ իրավիճակների արձագանքման ծառայությամբ.
4. Տեղեկատվության թափանցիկություն և հրապարակայնություն բոլորի համար
Յուրաքանչյուր Մարդ իրավունք ունի ստանալու հուսալի տեղեկատվություն պետական ​​միջոցների շարժի և բաշխման վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր Մարդու համար հասանելի է հասարակության որոշումների կատարման կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։
ԶԼՄ-ները պատկանում են բացառապես հանրությանը և արտացոլում են տեղեկատվությունը ճշմարտացի, բացահայտ և անկեղծորեն:
5. Արարող գաղափարախոսություն
Գաղափարախոսությունը պետք է ուղղված լինի դեպի մարդկային լավագույն որակների ժողովրդականացմանը և այն ամենի կանխարգելմանը, ինչը որ դեմ է Մարդուն: Հիմնական գերակայությունը՝ դա մարդկայինության գերակայությունն է, Մարդու բարձր հոգևոր և բարոյական ձգտումները, մարդասիրությունը, բարեխղճությունը, փոխադարձ հարգանքը և բարեկամության ամրապնդումը:
Մեծատառով Մարդու զարգացման և կրթության համար պայմանների ստեղծում, յուրաքանչյուր մարդու և հասարակության մեջ բարոյական և էթիկական արժեքների աճեցում:
Բռնության քարոզչության արգելքը, ցանկացած տեսակի բաժանման, ագրեսիայի, հակամարդկայնության դրսևորման պարսավանք և դատապարտում:
6. Անձի զարգացում
Յուրաքանչյուր մարդ Արարող հասարակությունում իրավունք ունի բազմակողմանի զարգացման և ինքնակայացման:
Կրթությունը պետք է լինի անվճար և հավասարապես հասանելի բոլորի համար: Մարդու համար պայմանների ստեղծում և հնարավորությունների ընդլայնում ` իր իսկ ստեղծագործական ունակությունների և տաղանդների իրականացման համար:
7. Արդարություն և հավասարություն
Բոլոր բնական պաշարները պատկանում են Մարդուն և արդարորեն բաշխվում են բոլոր մարդկանց միջև: Չի թույլատրվում ռեսուրսների մոնոպոլիզացում և դրանց իռացիոնալ օգտագործում: Այդ ռեսուրսները արդարորեն բաշխվում են ամբողջ Երկրի բնակիչների միջև:
Ցանկության դեպքում՝ Մարդուն երաշխավորվում աշխատանքի տեղավորում։ Նույնական պաշտոնի, մասնագիտության, պրոֆեսիայի համար վարձատրությունը պետք է լինի նույնը ամբողջ աշխարհում:
Յուրաքանչյուր ոք ունի մասնավոր սեփականության և եկամուտների իրավունք, այնուամենայնիվ, հասարակության կողմից անհատի համար սահմանած կապիտալիզացիայի սահմաններում:
8. Հասարակության ինքնակառավարում
Արարող հասարակության մեջ բացակայում է «իշխանություն» հասկացությունը, քանի որ, ընդհանուր առմամբ, ուրաքանչյուր Մարդ պատասխանատվություն է կրում հասարակության, դրա զարգացման, կենսապայմանների և ներդաշնակ կարգի համար:
Յուրաքանչյուր Մարդ իրավունք ունի մասնակցելու Արարաող հասարակության գործերի ղեկավարմանը և Մարդու կյանքի բարելավմանն ուղղված օրենքների ընդունմանը:
Մարդու կյանքի որակի փոփոխության վրա ազդող սոցիալապես կարևոր, սոցիալական նշանակություն ունեցող տնտեսական հարցերի լուծումը ներկայացվում է համաժողովրդական քննարկման և քվեարկության (հանրաքվե):
Stay up to date with the latest news and events
- 1 -
Բաժանորդագրվել «Արարող հասարակություն»ՎԻ YouTube ալիքին և սեղմել «զանգակ» պատկերանշանի վրա։
- 2 -
Բաժանորդագրվեք տելեգրամ ալիքին և տեղեկացեք ընթացիկ իրադարձությունների մասին