ԱՐԱՐՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Միջազգային նախագիծ

Մարդկային կյանքը՝ դա Բարձրագույն Արժեքն է
#creativesociety
ԱՐԱՐՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ դա միջազգային նախագիծ է, որը միավորում է մարդկանց 180 երկրներից կամավորական հիմունքների վրա։ Նախագծի նպատակն է՝ ամենակարճ ժամանակահատվածում խաղաղ և օրինական կերպով անցում կատարել դեպի հասարակության նոր արարող ձևաչափի ամբողջ աշխարհում, որտեղ մարդու կյանքը կլինի բարձրագույն արժեքը։

Ինչպե՞ս է առաջացել Արարող Հասարակություն-ը

10 տարվա ընթացքում պատմության մեջ կամավորների կողմից անցկացված ամենալայնածավալ հարցումը ցույց տվեց, որ նոր սոցիալական ձևաչափի իրական պահանջ կա: 180 երկրներում միլիոնավոր մարդկանց պատասխանները հաստատեցին, որ հասարակության առաջնահերթությունը մարդկային կյանքի արժեքն է:

Հարցմանը մասնակցած բոլոր մասնակիցներին տրվել է «Ինչպիսի՞ աշխարհում կցանկանայիք ապրել» հարցը: Պատասխանների հիման վրա ձևավորվեցին ութ հիմնասյունները, որոնք հիմք հանդիսացան հասարակության նոր տեսակի՝ Արարող Հասարակության կառուցման համար։ Այն իրականացնելու համար մարդիկ ամբողջ աշխարհում ներկայումս միավորվում են և գործում են համանուն նախագծի ներքո:

Ո՞վ է կանգնած «Արարող Հասարակություն» նախագծի հետևում։

Տարբեր մշակույթների, ազգությունների, կրոնների և համոզմունքների միլիոնավոր մարդիկ, ովքեր ցանկանում են փոխել մեր աշխարհը դեպի լավը և գիտեն, թե ինչպես դա անել օրինական և խաղաղ ճանապարհով: Այդ մարդկանց թիվն օրեցօր ավելանում է։

Մարդիկ ամբողջ աշխարհից, ովքեր ինքնակազմակերպվում և գործում են օրենքին համապատասխան, միավորվել են մեկ ընդհանուր նպատակի համար՝ ստեղծել արժանապատիվ պայմաններ ողջ մարդկության և ապագա սերունդների խաղաղ և բարեկեցիկ կյանքի համար։

Ո՞վ է ֆինանսավորում «Արարող Հասարակություն»-ը

«Արարող Հասարակություն» նախագծի շրջանակներում բոլոր գործողություններն ու միջոցառումներն իրականացվում են բացառապես ծրագրի մասնակիցների կողմից՝ սեփական նախաձեռնությամբ, իրենց ընտրությամբ և ցանկությամբ և սեփական միջոցներով:

«Արարող Հասարակություն» նախագիծը չունի բանկային հաշիվներ, ֆինանսներ կամ ակտիվներ, չի կուտակում միջոցներ և շահույթ չի ստանում։

«Արարող Հասարակություն»-ը՝ դա լիովին կամավորական նախագիծ է, որը գործում է իրավական դաշտում: Այն ներկայացնում է բացառապես ժողովրդի շահերը, այլ ոչ թե կոնկրետ երկրների, կուսակցությունների կամ կազմակերպությունների։

Ինչո՞ւ է մեզ պետք Արարող հասարակություն ամբողջ աշխարհում:

Մեզ պետք է Արարող հասարակություն ամբողջ աշխարհում, քանի որ միայն Արարող հասարակությունն է, որ.

Ելք է ապահովում բոլոր գլոբալ ճգնաժամերից, ներառյալ կլիմայական ճգնաժամից
Ապահովում է ապագա առանց պատերազմների, հակամարտությունների, բռնության, աղքատության և սովի
Թույլ է տալիս մարդկությանը հնարավորինս կարճ ժամանակում խաղաղ և օրինական ճանապարհով անցում կատարել դեպի էվոլյուցիոն զարգացման նոր փուլ
Ապահովում է բոլորի անվտանգությունը, առողջությունը, բարեկեցությունը և համակողմանի զարգացումը։

Հնարավո՞ր է արդյոք Արարող Հասարակություն կառուցել առանձին երկրում կամ մի քանի երկրների դաշինքում:

Այսօր աշխարհի երկրները սերտորեն կապված են և կախված են միմյանցից, այնպես որ առանձին երկրում կամ նույնիսկ մի քանի երկրների դաշինքում հասարակության արարող ձևաչափն կենսունակ չէ։

Արարող հասարակություն կարող է կառուցվել միայն այն դեպքում, եթե ողջ մարդկությունը ամբողջ աշխարհում մասնակցի միաժամանակ: Մինչև գլոբալ հանրաքվեի դրական որոշման ընդունումը առանձին երկրներ կարող են միայն արտահայտել իրենց մտադրությունը՝ անցնելու Արարող հասարակությանը։ Եթե ​​առանձին երկրներ կամ մի խումբ երկրներ փորձեն ինքնուրույն անցնել Արարող հասարակությանը, նրանց անվտանգությունը և բնակչության բարեկեցությունը կարող է վտանգի տակ լինել: Նրանք կդառնան խոցելի և անպաշտպան այն երկրների դեմ, որոնք դեռ չեն ընդունել Արարող հասարակությունը:

Արարող Հասարակության 8 Հիմնասյունները

«Արարող Հասարակության» 8 հիմնասյուները այն են, ինչ ցանկանում են մարդիկ ամբողջ աշխարհում: Դրանք Արարող հասարակության հիմնարար արժեքներն են, որոնք գլոբալ հանրաքվեի ժամանակ ժողովրդի օրինական արտահայտված կամքով կարող են դառնալ աշխարհի բոլոր երկրների օրենքների և միջազգային իրավունքի հիմքը։
1.Մարդու Կյանքը

Մարդու Կյանքը բարձրագույն արժեքն է։ Յուրաքանչյուր Մարդու կյանքը պետք է պահպանել ինչպես սեփականը։ Հասարակության նպատակն է ապահովել և երաշխավորել յուրաքանչյուր Մարդու կյանքի արժեքը: Չկա և չի կարող լինել ավելի արժեքավոր բան, քան Մարդու կյանքը: Եթե ​​արժեքավոր է մեկ Մարդը, ապա բոլոր Մարդիկ էլ արժեքավոր են:

2.Մարդու Ազատությունը

Յուրաքանչյուր մարդ՝ ծննդյան իրավունքի իրավունքին համաձայն լիազորվում է Մարդ լինելու իրավունքով: Բոլոր Մարդիկ ծնվում են ազատ և հավասար: Յուրաքանչյուր ոք ունի ընտրելու իրավունք: Երկրի վրա ոչ ոք և ոչինչ չեն կարող լինել Մարդուց, նրա ազատությունից ու իրավունքներից ավելի վեր: Մարդու իրավունքների և ազատությունների իրականացումը չպետք է խախտի այլ մարդկանց իրավունքներն ու ազատությունները:

3.Մարդու Անվտանգությունը

Հասարակության մեջ ոչ ոք և ոչինչ իրավունք չունի սպառնալիքներ ստեղծել Մարդու կյանքի և ազատության համար:

Յուրաքանչյուր Մարդու համար երաշխավորված է հիմնական կենսական կարիքների անվճար ապահովում, ներառյալ՝ սնունդ, բնակարան, առողջապահություն, կրթություն և սոցիալական ամբողջական ապահովում։:

Հասարակության գիտական, արդյունաբերական և տեխնոլոգիական գործունեությունը պետք է ուղղված լինի բացառապես միայն դեպի մարդկային կյանքի որակի բարելավմանը:

Երաշխավորված տնտեսական կայունություն. գնաճի կամ ճգնաժամի բացակայում, ամբողջ աշխարհում կայուն և հավասար գներ, միասնական դրամական արժույթ, սահմանված նվազագույն հարկեր կամ դրանց բացակայում:

Մարդու և հասարակության անվտանգությունը որևէ սպառնալիքից ապահովվում է միասնական համաշխարհային արտակարգ իրավիճակների արձագանքման ծառայությամբ.

4.Տեղեկատվության թափանցիկություն և հրապարակայնություն բոլորի համար

Յուրաքանչյուր Մարդ իրավունք ունի ստանալու հուսալի տեղեկատվություն պետական ​​միջոցների շարժի և բաշխման վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր Մարդու համար հասանելի է հասարակության որոշումների կատարման կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

ԶԼՄ-ները պատկանում են բացառապես հանրությանը և արտացոլում են տեղեկատվությունը ճշմարտացի, բացահայտ և անկեղծորեն:

5.Արարող գաղափարախոսություն

Գաղափարախոսությունը պետք է ուղղված լինի դեպի մարդկային լավագույն որակների ժողովրդականացմանը և այն ամենի կանխարգելմանը, ինչը որ դեմ է Մարդուն: Հիմնական գերակայությունը՝ դա մարդկայինության գերակայությունն է, Մարդու բարձր հոգևոր և բարոյական ձգտումները, մարդասիրությունը, բարեխղճությունը, փոխադարձ հարգանքը և բարեկամության ամրապնդումը:

Մեծատառով Մարդու զարգացման և կրթության համար պայմանների ստեղծում, յուրաքանչյուր մարդու և հասարակության մեջ բարոյական և էթիկական արժեքների աճեցում:

Բռնության քարոզչության արգելքը, ցանկացած տեսակի բաժանման, ագրեսիայի, հակամարդկայնության դրսևորման պարսավանք և դատապարտում:

6.Անձի զարգացում

Յուրաքանչյուր մարդ Արարող հասարակությունում իրավունք ունի բազմակողմանի զարգացման և ինքնակայացման:

Կրթությունը պետք է լինի անվճար և հավասարապես հասանելի բոլորի համար: Մարդու համար պայմանների ստեղծում և հնարավորությունների ընդլայնում ` իր իսկ ստեղծագործական ունակությունների և տաղանդների իրականացման համար:

7.Արդարություն և հավասարություն

Բոլոր բնական պաշարները պատկանում են Մարդուն և արդարորեն բաշխվում են բոլոր մարդկանց միջև: Չի թույլատրվում ռեսուրսների մոնոպոլիզացում և դրանց իռացիոնալ օգտագործում: Այդ ռեսուրսները արդարորեն բաշխվում են ամբողջ Երկրի բնակիչների միջև:

Ցանկության դեպքում՝ Մարդուն երաշխավորվում աշխատանքի տեղավորում։ Նույնական պաշտոնի, մասնագիտության, պրոֆեսիայի համար վարձատրությունը պետք է լինի նույնը ամբողջ աշխարհում:

Յուրաքանչյուր ոք ունի մասնավոր սեփականության և եկամուտների իրավունք, այնուամենայնիվ, հասարակության կողմից անհատի համար սահմանած կապիտալիզացիայի սահմաններում:

8.Հասարակության ինքնակառավարում

Արարող հասարակության մեջ բացակայում է «իշխանություն» հասկացությունը, քանի որ, ընդհանուր առմամբ, ուրաքանչյուր Մարդ պատասխանատվություն է կրում հասարակության, դրա զարգացման, կենսապայմանների և ներդաշնակ կարգի համար:

Յուրաքանչյուր Մարդ իրավունք ունի մասնակցելու Արարաող հասարակության գործերի ղեկավարմանը և Մարդու կյանքի բարելավմանն ուղղված օրենքների ընդունմանը:

Մարդու կյանքի որակի փոփոխության վրա ազդող սոցիալապես կարևոր, սոցիալական նշանակություն ունեցող տնտեսական հարցերի լուծումը ներկայացվում է համաժողովրդական քննարկման և քվեարկության (հանրաքվե):

Ծանոթագրություն 8 հիմնասյուներին
Արարող հասարակության մեջ նոր տնտեսական մոդելի և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման շնորհիվ փող օգտագործելու կարիք այլեւս չի լինի։ Հետևաբար, Արարող հասարակության 8 հիմնասյուների որոշ դրույթներ, որոնք բխում են դրամական հարաբերությունների առկայությունից, կարևոր կլինեն միայն Արարող հասարակության անցումային շրջանում։

Ի՞նչ է տալիս  Արարող հասարակությունը մոլորակի յուրաքանչյուր մարդուն:

Հասարակության արարող ձևաչափը բացառիկ հեռանկարներ և հնարավորություններ է բացում յուրաքանչյուր մարդու համար:
Արարող Հասարակությունը լիարժեք իրականացնելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի ներդնել տնտեսական նոր մոդելներ, նոր տեխնոլոգիաներ և վերակազմավորել հասարակության շատ գործընթացներ: Հետևաբար, պահանջվում է Արարող Հասարակության անցման ժամանակաշրջան, որը ըստ մոտավոր հաշվարկների կարող է տևել հինգից վեց տարի: Իսկ, արդեն արարող հասարակությանն անցնելու շրջանում՝ յուրաքանչյուր մարդ ըստ ծննդյան իրավունքի կստանա հետևյալ օգուտները.
Յուրաքանչյուր չափահասի համար 10,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք անվերապահ հիմնական ամսական եկամուտ
Միանվագ վճար՝ 100,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք վճար առաջին երեխայի, 200,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք վճար երկրորդ երեխայի ծննդյան ժամանակ և այլն: Ամսական 5000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք վճար յուրաքանչյուր երեխայի համար մինչև 6 տարեկանը ներառյալ և 7000 ԱՄՆ դոլար 7 տարեկանից մինչև մեծահասակ երեխայի համար
Ընդարձակ և հարմարավետ անվճար բնակարան՝ մեկ անձի համար առնվազն 60 քմ մակերեսով մասնավոր սեփականությամբ
Բարձրորակ անվճար առողջապահություն ամբողջ աշխարհում
Բարձրորակ անվճար կրթություն աշխարհի ցանկացած կետում
Շաբաթը 4 օր, օրական 4 ժամ աշխատանքային ժամեր, միևնույն բարձր աշխատավարձի ապահովում ամբողջ աշխարհում՝ միևնույն աշխատանքի, դիրքի և մասնագիտությունների համար։ Տարին առնվազն երկու անգամ, առնվազն 30 օրացուցային օր տևողությամբ վճարովի արձակուրդ։
Ապահով աշխարհ՝ առանց պատերազմների, հակամարտությունների, հանցագործությունների և կոռուպցիայի:
Տնտեսական կայունության երաշխիք՝ զերծ գնաճից, պարտքից և ճգնաժամից, կայուն և ֆիքսված գներ ամբողջ աշխարհում:
Ֆիզիկական անձանց և փոքր ու միջին բիզնեսների համար հարկերի բացակայում
Ֆիզիկական անձանց համար կոմունալ ծառայությունների (գազ, էլեկտրականություն, ջուր, ջեռուցում և այլն) անսահմանափակ անվճար օգտագործում
Բոլոր պարտքերի և վարկերի՝ ներառյալ հիփոթեքի չեղարկում
Առանց վիզայի ճանապարհորդություն և անսահմանափակ տեղաշարժ ամբողջ աշխարհում
Ժամանակակից տեխնոլոգիաների մշակում, որոնք բարելավում են մարդու կյանքը և հասանելի են բոլորի համար աշխարհի ցանկացած կետում:

Ինչպե՞ս են Արարող Հասարակությունում այս օգուտները տրամադրվելու մոլորակի յուրաքանչյուր մարդուն։

Արարող հասարակությունում մոլորակի յուրաքանչյուր մարդու կենսամակարդակը երաշխավորված կլինի շնորհիվ նոր տնտեսական մոդելի որը նմանը չունի մարդկության պատմության մեջ։ Այս մոդելը մշակվել և առաջարկվել է փորձագետների կողմից ամբողջ աշխարհից և այն կփոխի մեր կյանքը իր ներդրման առաջին իսկ օրվանից:
Այս մոդելին կարող եք ծանոթանալ՝ դիտելով մանրամասն վիդեոպրեզենտացիան, որը հանրությանը ներկայացվեց «Գլոբալ ճգնաժամ։ Ելք կա» միջազգային ֆորումին։

Հաշվի առնելով, որ Արարող Հասարակությունում մարդուն երաշխավորված են բազմաթիվ օգուտներ իր ծննդյան իրավունքով, այն ինչ պահանջվում է անհատից, դա՝

Արարող հասարակության մեջ մարդը ստանում է բազմաթիվ առավելություններ և օգուտներ: Սա պահանջում է յուրաքանչյուր մարդու ակտիվ մասնակցությունը հասարակության գործունեությանը՝ իր աշխատանքով, մտավոր ներդրումով և տաղանդով։ Արարող հասարակության մեջ մարդը և՛ ինքն է զարգանում որպես անհատ, և՛ ինքն է օգուտներ բերում ողջ հասարակությանը որպես դրա անբաժանելի մաս:
Անհրաժեշտ է մարդու ակտիվ և պատասխանատու մասնակցությունը հասարակության գործերի կառավարմանը, ինչպես նաև հասարակության կյանքի կարևոր, առանցքային հարցերի վերաբերյալ օրենքների և որոշումների կայացմանը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ Արարող հասարակությունը սոցիալական կառուցվածքի միակ ձևաչափն է, որտեղ իշխանությունը ոչ մեկին չի պատվիրակվում, այլ իրականացվում է հենց ժողովրդի կողմից, այսինքն՝ աշխարհի յուրաքանչյուր մարդու կողմից ամբողջական ինքնակառավարման միջոցով՝ կոլեկտիվ որոշումների կայացում մեկ գլոբալ Ընտրական Հարթակում։
Արարող հասարակությունում չի լինի «իշխանություն մարդկանց վրա» հասկացություն, քանի որ իշխանությունն փաստացի պատկանելու է բոլորին։ Մարդիկ իրենք միասին կլուծեն և՛ գլոբալ, և՛ տեղական հարցերը։

Ինչու՞ Արարող Հասարակության ձևաչափը չպետք է համեմատվի այլ մոդելների հետ։

որոնք ավելի վաղ իրականացվել են, և նաև նրանց հետ, որոնք տեսականորեն մշակված են եղել, բայց չեն իրագործվել։ Որովհետև սոցիալական կարգի մյուս բոլոր մոդելներում միշտ պահպանվել է մի քանիսի իշխանությունը մարդկանց մեծամասնության վրա՝ քողարկված կերպով կամ բացահայտորեն: Մինչդեռ Արարող հասարակության մեջ ոչ ոք երբեք չի կարողանա յուրացնել իշխանությունը կամ խլել այն ժողովրդից, քանի որ իշխանության գործառույթը հավասարապես բաշխվելու է բոլոր մարդկանց միջև՝ ինքնակառավարման միջոցով։

Այն, թե ինչպես է ինքնակառավարումը աշխատելու Արարող հասարակության մեջ, ավելի մանրամասը կարող եք գտնել «Գլոբալ ճգնաժամ։ Ելք կա» Միջազգային Ֆորումին ներկայացված տեսանյութում․

Ինչպե՞ս ստեղծել Արարող Հասարակություն ամբողջ աշխարհում առաջիկա տարիներին:

Կա Արարող հասարակության կառուցման կոնկրետ 2 կազմված ծրագիր։ Արարող Հասարակության կառուցման երկու փուլերն էլ իրականացվում են միջազգային նորմերին և ազգային օրենսդրությանը համապատասխան:
1
Տեղեկացման փուլը
Օգտագործելով իրենց իրավունքներն ու ազատությունները՝ մարդիկ մյուս մարդկանց տեղեկացնում են Արարող հասարակության մասին: Այս կերպ ստեղծվում է օրինական և խաղաղ սոցիալական պահանջ՝ ստեղծելու Արարող Հասարակություն ամբողջ աշխարհում: Որքան շուտ մարդկանց մեծամասնությունը արտահայտի այս պահանջը, այնքան շուտ հնարավոր կլինի անցնել Արարող հասարակության կառուցման հաջորդ փուլին։
2
Համաշխարհային հանրաքվեի նախապատրաստման և իրականացման փուլը
Երբ աշխարհի բոլոր երկրներում մարդկանց մեծամասնությունը աջակցի Արարող հասարակությանը, կպատրաստվի և կիրականացվի գլոբալ հանրաքվե, որտեղ արարող զարգացման մոդելը կընդունվի որպես մարդկության գոյատևման միակ ընդունելի և անհրաժեշտ մոդել։
Համաշխարհային հանրաքվեի նախապատրաստման շրջանակներում կմշակվի և կընդունվի անհրաժեշտ օրենսդրական և տեխնիկական դաշտը։

Համաշխարհային հանրաքվեում քվեարկության կդրվեն հետևյալ հարցերը.

Արդյո՞ք մարդիկ աջակցում են ողջ մարդկության անցմանը սպառողական ձևաչափից դեպի Արարող ձևաչափի և ողջ մարդկության միավորմանը մեկ քաղաքակրթության՝ Արարող հասարակության մեջ:

Դրական որոշումը կնշանակի.

Արարող հասարակության 8 հիմնասյունների ընդունումը որպես համաշխարհային Սահմանադրության հիմնական դրույթներ

միասնական գլոբալ Ընտրական Պլատֆորմի` որպես երկրագնդի ամենաբարձր օրենսդիր մարմնի ստեղծում

Արարող Հասարակության անցումային շրջանի մեկնարկի ամսաթվի որոշում։

Երբ գլոբալ հանրաքվեում դրական որոշում կայացվի, ժողովուրդը կսկսի անմիջականորեն իրացնել իր իշխանությունը, իսկ քաղաքական գործիչները կդառնան ժողովրդի կամքը կատարողները։ Սա նշանակում է, որ օրենքների ընդունումը, բոլոր պրակտիկանտների նշանակումը, վերահսկումը և հետկանչը, ինչպես նաև բոլոր սոցիալական կարևոր որոշումները կկայացվեն բացառապես հենց ժողովրդի կողմից՝ քվեարկելով միասնական գլոբալ Ընտրական հարթակում: Այս հարթակը օրենսդրական հիմքն է, այսինքն՝ պարտադիր օրենքների միակ աղբյուրը, որով ապրելու է մարդկությունը։

Ի՞նչ կարող եք անել ինքներդ, որպեսզի որքան հնարավոր է շուտ սկսեք ապրել Արարող հասարակության մեջ:

Միացեք միլիոնավոր մարդկանց ամբողջ աշխարհում, ովքեր արդեն ակտիվորեն գործում են, և օրինական կերպով տեղեկացրեք ձեր համայնքին, ծանոթներին և անծանոթներին հասարակության Արարող ձևաչափի մասին: Այս գործողություններն անհրաժեշտ են Արարող Հասարակություն կառուցելու գլոբալ սոցիալական պահանջ ստեղծելու համար: Որքան շուտ մոլորակի մարդկանց մեծամասնությունը սկսի գիտակցել, որ արժանապատիվ կենսապայմանները հնարավոր են բոլորի համար, այնքան տեղի կունենա գլոբալ հանրաքվեն:

Եթե ​​գլոբալ հանրաքվեի ժամանակ մարդկանց մեծամասնությունը որոշի փոխել հասարակության ձևաչափը սպառողականից արարողի, մոտ վեց ամսից կսկսվի անցումային շրջանը դեպի Արարող հասարակություն, որը նախնական հաշվարկներով կարող է տևել հինգից վեց տարի։ Դրա ավարտից հետո մենք թեւակոխելու ենք Արարող հասարակության նոր դարաշրջան:

Պետք է ընդգծել, որ անցումային շրջանի առաջին իսկ օրվանից բոլոր մարդկանց կտրամադրվեն բազմաթիվ օգուտներ և արտոնություններ․ բոլորն ունենալու են ապահով, բարեկեցիկ, կայուն և ազատ կյանք։

Ինչպե՞ս կարող ես դառնալ
«Արարող Հասարակություն» Նախագծի մասնակից

Եթե ​​դուք կիսվում եք Արարող Հասարակության մասին տեղեկություններով, թեկուզ միայն տվյալ նախագծի գոյության մասին տեղեկատվություն տրամադրելով, դուք արդեն մասնակից եք։ Եթե ​​դուք աջակցում եք նախագծին, կարող եք օգտագործել տարբեր տեղեկատվական մեթոդներ, որոնք հասանելի են այստեղ՝ Արարող հասարակության մասին տեղեկատվություն տարածելու համար.

«Արարող Հասարակություն» լոգոյով մակետներ

Տեսնել

Ցանկանու՞մ եք ավելի արագ և արդյունավետ տարածել Արարող Հասարակության մասին տեղեկատվությունը, որպեսզի այն ավելի շուտ իրականանա։

Միացե՛ք ձեր տարածքում գործող Համակարգող Կենտրոններին, կամ եթե դրանք դեռ չկան, Դուք կարող եք ինքներդ ստեղծել այն: Այսպիսով, դա կապահովի ավելի արդյունավետ տեղեկատվություն և Արարող հասարակության ավելի արագ կառուցում:
Ձեր Համակարգող Կենտրոնը՝ դա այն մարդիկ են, ովքեր պատասխանատու են ձեր շենքի, փողոցի, թաղամասի և քաղաքի բնակիչներին Արարող Հասարակության մասին տեղեկացնելու համար, և նրանք գործում են կամավոր սկզբունքով և տեղական օրենսդրությանը համաձայն:
Եթե ​​ցանկանում եք միանալ գործող Համակարգող Կենտրոնին կամ տեղեկացնել մեզ Համակարգող Կենտրոնի բացման մասին, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ․ [email protected]

Քաղաքական գործիչների դերը
Արարող Հասարակության կառուցման գործում

Քաղաքական գործիչները, քաղաքական կուսակցությունների անդամների և պետությունների ղեկավարների հետ միասին, իրենց մասնագիտական ​​գործունեության, գործառույթների, հրապարակայնության և տեսանելիության շնորհիվ մեծ հնարավորություններ ունեն տեղեկացնելու Արարող հասարակության մասին: Քաղաքական գործիչների ներգրավվածությունը տեղեկատվության մեջ մեծապես կարագացնի Արարող հասարակության կառուցման գործընթացը։

Արարող Հասարակություն նախագծի մասնակիցները կարող են օգտագործել բոլոր օրինական միջոցները՝ աջակցելու այն քաղաքական գործիչներին, ովքեր ակտիվորեն տեղեկացնում են Արարող հասարակության մասին։

Պետք է հաշվի առնել, որ այն քաղաքական գործիչները, ովքեր աջակցում են Արարող հասարակությանը և հանդես են գալիս որպես նախագծի կամավորներ, թեև ունեն իշխանություն, մեծամասնության աջակցություն և օրենսդրությունը փոխելու փաստացի հնարավորություն՝ իրենց երկրի սահմանադրության հետ մեկտեղ, առաջին հերթին պարտավոր են. պաշտպանել իրենց երկրի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունն ու շահերը, նրա բնակիչների և իրենց կուսակցության շահերը, եթե նրանք ընտրվեն որպես նրա ներկայացուցիչներ։

Բացի այդ, քաղաքական գործիչները իրենց երկրում և միջազգային ասպարեզում կարող են օգտագործել միայն օրինական մեթոդներ՝ Արարող հասարակության մասին իրազեկելու և հնարավորինս արագ դրա կառուցմանը նպաստելու համար: Ըստ իրենց երկրի հնարավորությունների՝ նրանք կարող են բացառապես օրինական ճանապարհով և ժողովրդի աջակցությամբ Սահմանադրության մեջ ներառել Արարող հասարակության որոշ հիմնասյուներ, բայց միայն այն դեպքում, եթե դա չի վնասում ժողովրդին, նրա իրավունքներին և ազատություններին, չի սպառնում կամ թուլացնում երկրին տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, մշակութային կամ այլ կերպ, չի քանդում պետական ​​համակարգը և չի հանգեցնում պետության ինքնիշխանության, անկախության և տարածքային ամբողջականության կորստի, դա չի նվազեցնում նրա մրցունակությունը և չի առաջացնում այլ բացասական հետևանքներ։

Անվտանգության այս վերապահումները պայմանավորված են նրանով, որ նման երկիրը, քանի դեռ գլոբալ հանրաքվեով չի ընդունվել Արարող հասարակության ձևաչափը, կշարունակի համագործակցել այլ երկրների հետ սպառողական ձևաչափով, որը հիմնված է անարդար, ագրեսիվ և ռազմատենչ քաղաքականության վրա, և, հետևաբար, չի կարող իրականում ապահովել Արարող հասարակության գլխավոր հիմնասյունի՝ մարդկային կյանքի արժեքի իրականացումը։ Ցանկացած փոփոխություն մտցնելիս քաղաքական գործիչները պետք է նախ և առաջ զբաղվեն իրենց երկրի և նրա քաղաքացիների բարեկեցությամբ:

Մարդիկ, ովքեր աջակցում են Արարող հասարակությանը, պետք է հարգեն իրենց երկրում գործող օրենքները և չպետք է խնդրեն քաղաքական գործիչներին իրականացնել Արարող հասարակության օգուտները որոշակի երկրում, եթե դա կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ ժողովրդի և ամբողջ երկրի համար: Արարող հասարակության բոլոր հիմքերի և առավելությունների լիարժեք իրացումը հնարավոր է միայն այն բանից հետո, երբ դրա կառուցման մասին որոշումը կկայացվի համաշխարհային հանրաքվեով։

Ի՞նչ այլ Առավելություններ, Օգուտներ և Հնարավորություններ կստանա յուրաքանչյուր մարդ Արարող հասարակությունում:

Արարող Հասարակության մասին ավելի մանրամասնորեն կարող եք ծանոթանալ միջազգային առցանց ֆորումներից, որոնք թարգմանված են աշխարհի 150 լեզուներով.
Համաշխարհային ճգնաժամ։ Մեր փրկությունը միասնության մեջ է | Միջազգային առցանց ֆորում 12.11.2022
Համաշխարհային ճգնաժամ։ Ելք կա | Միջազգային Առցանց Ֆորում 22. 4. 2023