YARATICI TOPLUM

Uluslararası proje

İnsan Hayatı En Yüksek Değerdir
#creativesociety
YARATICI TOPLUM 180'den fazla ülkeden insanları gönüllülük temelinde bir araya getiren uluslararası bir projedir. Projenin amacı, yasal ve barışçıl bir şekilde, mümkün olan en kısa sürede, insan yaşamının en yüksek değer olacağı dünya çapında yeni bir yaratıcı toplum biçimine geçmektir.

Yaratıcı Toplum Nasıl Ortaya Çıktı?

On yıl boyunca gerçekleştirilen en büyük gönüllü sosyal anket, yeni bir toplum biçimine yönelik gerçek bir talebi ortaya koymuştur. 180 farklı ülkeden milyonlarca insanın verdiği yanıtlar, toplumdaki en yüksek önceliğin insan yaşamının değeri olması gerektiğini doğruladı.

Sosyal ankete katılan her katılımcıya aynı soru soruldu: “Nasıl bir dünyada yaşamak istersiniz?” Yanıtlara dayanarak 8 Temel Sütun oluşturuldu ve Yaratıcı Toplum adı verilen yeni bir formatta bir toplum inşa etmenin temeli haline geldi. Bunu hayata geçirmek için şu anda dünyanın dört bir yanından insanlar aynı isimli proje kapsamında bir araya gelmekte ve harekete geçmektedir.

“Yaratıcı Toplum” projesinin arkasında kim var?

Farklı kültürlerden, milletlerden, dinlerden ve inançlardan milyonlarca insan dünyamızı daha iyi hale getirmek istiyor ve bunu yasal ve barışçıl bir şekilde nasıl yapacağını biliyor. Bu insanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen, kendilerini örgütleyen ve kesinlikle yasal çerçevesinde hareket eden insanlar, ortak bir amaç etrafında birleştiler: tüm insanlık ve gelecek nesiller için barışçıl ve refah içinde bir yaşam için uygun koşullar yaratmak.

Yaratıcı Toplum projesini kim finanse ediyor?

“Yaratıcı Toplum” projesi çerçevesindeki tüm eylem ve faaliyetler, yalnızca proje katılımcıları tarafından kendi inisiyatifleri, seçimleri ve arzuları doğrultusunda, kişisel fonları pahasına gerçekleştirilir.

“Yaratıcı Toplum” projesi'nin banka hesabı, finansmanı veya mülkü yoktur, fon biriktirmiyor ve kâr etmiyor.

“Yaratıcı Toplum” yasal çerçeve içinde faaliyet gösteren tamamen gönüllülük esasına dayalı bir projedir. Belirli devletler, partiler veya örgütler yerine yalnızca insanların çıkarlarını temsil eder.

Neden Dünya Çapında Yaratıcı Topluma İhtiyacımız Var?

Yaratıcı Toplum formatına dünya çapında ihtiyaç duyulmaktadır çünkü aşağıdaki özelliklere sahip tek modeldir:
 

İklim krizi de dahil olmak üzere tüm küresel krizlere çözüm sağlar;
Savaşların, çatışmaların, şiddetin, yoksulluğun veya açlığın olmadığı bir gelecek sağlar;
İnsanlığın evrimsel gelişiminin yeni bir aşamasına hızla ve barışçıl bir şekilde ilerlemesini sağlar;
Her bireyin güvenliğini, sağlığını, esenliğini ve çok yönlü gelişimini garanti eder.

Yaratıcı Toplumu Tek Bir Ülkede mi Yoksa Birkaç Ülkeden Oluşan Bir İttifakta mı İnşa Etmek Mümkün?

Günümüzde dünya ülkeleri birbirlerine sıkı sıkıya bağlı ve bağımlıdır. Bu nedenle, tek bir ülkede ya da birkaç ülkeden oluşan bir ittifakta yaratıcı bir toplum biçimi oluşturmaya çalışmak uygun olmayacaktır.

Yaratıcı Toplumun inşası sadece tüm insanlığın dünya çapında eşzamanlı katılımıyla mümkündür. Bir dünya referandumunda olumlu bir karar alınmadan önce, tek tek ülkeler Yaratıcı Topluma geçme niyetlerini beyan edebilirler. Eğer tek tek ülkeler veya bir grup ülke Yaratıcı Topluma kendi başlarına geçmeye çalışırlarsa, güvenlikleri ve nüfuslarının refahı tehlikeye girebilir. Henüz Yaratıcı Toplumu benimsememiş ülkelere karşı savunmasız ve korumasız hale gelebilirler.

Yaratıcı Toplumun 8 Temeli

“Yaratıcı Toplum'un” 8 temeli, dünyanın her yerinden insanların arzu ettiği şeylerdir. Bunlar Yaratıcı Toplum'un temel değerleridir ve dünya referandumunda halkın iradesinin yasal bir ifadesi yoluyla tüm ülkelerde uluslararası hukukun ve mevzuatın temeli haline gelebilir.
1.İnsan hayatı

İnsan hayatı en yüksek değerdir. Herhangi bir İnsanın yaşamı, kendi hayatınız gibi korunmalıdır. Toplumun amacı, her İnsanın yaşamının değerini sağlamak ve garanti etmektir. Bir İnsanın hayatından daha değerli bir şey yoktur ve olamaz. Bir Kişi değerliyse, o zaman tüm İnsanlar değerlidir!

2.İnsan Özgürlüğü

Her insan doğuştan İnsan olma hakkına sahiptir. Tüm İnsanlar özgür ve eşit doğar. Herkes seçme hakkına sahiptir. İnsanın, onun özgürlüğünün ve haklarının üzerinde Dünya'da hiç kimse ve hiçbir şey olamaz. İnsan hak ve özgürlüklerinin kullanılması, diğer insanların hak ve özgürlüklerini ihlal etmemelidir.

3.İnsan güvenliği

Toplumdaki hiç kimse ve hiçbir şey, bir İnsanın yaşamına ve özgürlüğüne tehdit oluşturma hakkına sahip değildir!

Herkesin gıda, barınma, tıbbi bakım, eğitim ve tam sosyal güvenlik dahil olmak üzere temel hayati ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması garanti edilir.

Toplumun bilimsel, endüstriyel ve teknolojik faaliyetleri, yalnızca insan yaşamının kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olmalıdır.

Garantili ekonomik istikrar: enflasyon ve krizlerin olmaması, tüm dünyada istikrarlı ve eşit fiyatlar, tek para birimi, sabit bir asgari vergilendirme veya eksikliği.

Bir kişinin ve toplumun herhangi bir tehdide karşı güvenliği, birleşik bir küresel acil durum müdahale hizmeti tarafından sağlanır.

4.Herkes için şeffaflık ve bilgi açıklığı

Herkes, kamu fonlarının dolaşımı ve dağıtımı hakkında güvenilir bilgi alma hakkına sahiptir. Her Kişi, toplum kararlarının uygulanma durumu hakkında bilgiye erişebilir.

Medya yalnızca halka aittir ve bilgileri doğru, açık ve dürüst bir şekilde yansıtır.

5.Yaratıcı ideoloji

İdeoloji, en iyi İnsan niteliklerini popülerleştirmeyi ve bir İnsana karşı yöneltilen her şeyi bastırmayı hedeflemelidir. Ana öncelik İnsanlığın önceliğidir, insanın yüksek manevi ve ahlaki özlemleri, insanlık, iyi niyet, karşılıklı saygı ve arkadaşlığın güçlendirilmesi.

Büyük harfle bir İnsanın gelişimi ve eğitimi için şartların oluşturulması, her insan ve toplumda ahlaki ve etik değerleri geliştirmek.

Şiddet propagandasının yasaklanması, saldırganlık, insanlık dışılığın tezahürleri, herhangi bir ayrılık biçiminin onaylanmaması ve kınanması.

6.Şahsiyet Gelişimı

Yaratıcı Toplumdaki her kişi, çok yönlü gelişim ve kendini gerçekleştirme hakkına sahiptir.

Eğitim ücretsiz ve herkes için eşit derecede erişilebilir olmalıdır. İnsanların yaratıcı becerilerini ve yeteneklerini gerçekleştirmeleri için koşulların yaratılması ve fırsatların genişletilmesi.

7.Adalet ve eşitlik

Tüm doğal kaynaklar İnsana aittir ve tüm insanlar arasında adil bir şekilde dağıtılır. Kaynakların tekelleşmesine ve akılcı olmayan kullanımına izin verilmez. Bu kaynaklar, tüm Dünya'nın sakinleri arasında adil bir şekilde dağıtılır.

İnsan isterse garantili bir iş verilir. İlgili pozisyon, uzmanlık, meslek için ücret tüm dünyada aynı olmalıdır.

Herkesin özel mülkiyet ve gelire hakkı vardır, ancak, bir bireyin toplum tarafından tesis edilen sermaye boyutu sınırları içinde.

8.Toplumun özyönetimi

Yaratıcı Toplumda “güç” kavramı yoktur çünkü toplumun bir bütün olarak gelişmesi, yaşam koşulları ve uyumlu bir düzenleme sorumluluğu her kişiye aittir.

Her İnsan, Yaratıcı Toplumun işlerinin yönetimine ve İnsanın yaşamını iyileştirmek için yasaların kabul edilmesine katılma hakkına sahiptir.

İnsan yaşam kalitesindeki değişimi etkileyen sosyal açıdan önemli, ekonomik sorunları çözmek, ulusal tartışma ve oylamaya sunulur (referandum).

8 Temele Not
Yaratıcı Toplumda, yeni bir ekonomi modeli ve yeni teknolojilerin tanıtılması sayesinde para kullanmaya gerek kalmayacaktır. Bu nedenle, Yaratıcı Toplumun 8 Temelinin parasal ilişkilerin varlığından yola çıkan bazı hükümleri sadece Yaratıcı Topluma geçiş döneminde geçerli olacaktır.

Neden Dünya Çapında Yaratıcı Topluma İhtiyacımız Var?

Toplumun yaratıcı biçimi, her birey için muazzam beklentiler ve fırsatlar yaratmaktadır.
Yaratıcı Toplumun tam olarak uygulanabilmesi için yeni bir ekonomi modelinin ve yeni teknolojilerin uygulamaya konulması ve toplumdaki birçok sürecin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Yaratıcı Topluma geçiş için ön tahminlere göre 5 ila 6 yıl sürebilecek bir geçiş dönemine ihtiyaç vardır. Yaratıcı Topluma geçiş döneminde, doğuştan hak sahibi olan her insan aşağıdaki avantajlardan yararlanacaktır:
Her yetişkin için 10.000 ABD dolarına eşdeğer aylık evrensel temel gelir;
İlk çocuğun doğumunda 100.000 ABD dolarına, ikinci çocuğun doğumunda 200.000 ABD dolarına eşdeğer bir kerelik ödeme ve bu şekilde devam eder. Altı yaşına kadar -altı yaş dahil- olan her çocuk için 5.000 ABD Doları ve yedi yaşından reşit olana kadar her çocuk için 7.000 ABD Doları tutarında aylık ödeme;
Kişi başına en az 60 metrekare alana sahip özel mülkiyete ait geniş ve konforlu ücretsiz konut;
Dünya çapında ücretsiz, yüksek kaliteli sağlık hizmeti;
Dünyanın her yerinde, ücretsiz, yüksek kaliteli eğitim;
Aynı pozisyonlar, uzmanlıklar ve meslekler için dünya çapında eşit derecede yüksek maaşlarla haftada dört iş günü, dört saatlik iş günü. Yılda en az iki kez 30 takvim gününden az olmayan ücretli tatiller;
Savaşların, çatışmaların, suçun ve yolsuzluğun olmadığı güvenli bir dünya;
Garantili ekonomik istikrar: enflasyon, ekonomide ödeme güçlüğü veya kriz yok; dünya çapında istikrarlı sabit fiyatlar;
Bireyler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için vergi yok;
Bireyler için kamu hizmetlerinin (gaz, elektrik, su, ısıtma vb.) sınırsız kullanımı ücretsizdir;
İpotekler de dahil olmak üzere tüm borç ve kredilerin iptali;
Vizesiz seyahat ve dünya çapında kısıtlanmayan dolaşım;
İnsan hayatını iyileştiren, dünyanın herhangi bir yerindeki herkes için erişilebilir olan en son teknolojilerdeki gelişmeler.

Yaratıcı Toplumda Bu Faydalar Gezegendeki Her İnsana Nasıl Sağlanacak?

Yaratıcı Toplumda gezegendeki her insan için yüksek bir yaşama standardı sağlanacak, bu tamamen yeni bir ekonomi modeli aracılığı ile olacak. Bu model dünyanın dört bir yanından uzmanlar tarafından geliştirilmiş ve önerilmiştir ve uygulandığı ilk günden itibaren hayatlarımızı dönüştürecektir.
“Küresel Kriz. Bir Çıkış Yolu Var” başlıklı Uluslararası Forum'da kamuoyuna tanıtılan ayrıntılı video sunumunu izleyerek bu model hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yaratıcı Toplumda bir insana doğuştan birçok fayda sağlandığı düşünüldüğünde, bir bireyden ne istenmektedir?

Yaratıcı Toplumda bir insan sayısız fayda ve avantaj elde eder. Bu da her bireyin emeği, entelektüel katkısı ve yetenekleri aracılığıyla toplumsal faaliyetlere aktif katılımını gerektirir. Yaratıcı Toplumda bireyler kendilerini geliştirir ve toplumun ayrılmaz bir parçası olarak tüm topluma fayda sağlar.
Toplumsal işlerin yönetilmesinde ve toplumsal yaşamın önemli kilit meselelerine ilişkin yasa ve kararların kabul edilmesinde bireylerin aktif ve sorumlu katılımı vazgeçilmezdir. Çünkü Yaratıcı Toplum, yetkinin kimseye devredilmediği, aksine insanların kendileri tarafından, dünya çapındaki her birey tarafından tam bir özyönetim yoluyla uygulandığı tek toplumsal biçimdir: dünya çapında tek bir Seçim Platformu üzerinde kolektif karar alma.
Böylece, Yaratıcı Toplumda, güç fiilen herkese ait olacağından “insanlar üzerinde güç” kavramı olmayacaktır. İnsanlar hem küresel hem de yerel sorunları kolektif olarak çözeceklerdir.

Yaratıcı Toplum formatı neden daha önce uygulanmış olan diğer modellerle ve hatta teorik olarak geliştirilmiş

ancak uygulanmamış olanlar ile karşılaştırılmamaldır? Çünkü diğer toplumsal örgütlenme modellerinde azınlığın çoğunluk üzerindeki gücü ya gizli ya da açık bir şekilde her zaman korundu. Oysa Yaratıcı Toplumda hiç kimse iktisarı gasp edemeyecek ya da insanların elinden alamayacaktır, çünkü iktidarın işlevi özyönetim aracılığı ile tüm insanlar arasında eşit şekilde dağıtılacak.

Yaratıcı Toplumda özyönetimin nasıl işleyeceğine dair daha fazla ayrıntı için “Küresel Kriz. Bir Çıkış Yolu Var” başlıklı Uluslararası Forum'da sunulan videoyu izleyebilirsiniz:

Önümüzdeki Yıllarda Dünya Çapında Yaratıcı Toplum Nasıl İnşa Edilir?

Yaratıcı Toplumun inşası için iki aşamalı somut bir plan vardır. Yaratıcı Toplumun inşasının her iki aşaması da uluslararası normlara ve ulusal mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.
1
Bilgilendirme Aşaması
İnsanlar hak ve özgürlüklerini kullanarak başkalarını Yaratıcı Toplum hakkında bilgilendirirler. Bu şekilde, tüm dünyada Yaratıcı Toplumun inşası için meşru ve barışçıl bir halk talebi yaratılmış olur. İnsanların çoğunluğu bu talebi ne kadar çabuk oluşturursa, Yaratıcı Toplumu inşa etmenin bir sonraki aşamasına geçmek de o kadar çabuk mümkün olacaktır.
2
Dünya Referandumunu Hazırlama ve Yürütme Aşaması
Dünyanın tüm ülkelerindeki insanların çoğunluğu Yaratıcı Toplumu desteklediğinde, yaratıcı kalkınma modelinin insanlığın hayatta kalması için kabul edilebilir ve gerekli tek model olarak benimsenmesi için bir dünya referandumu hazırlanacak ve yapılacaktır.
Dünya referandumuna hazırlık olarak, organizasyon için gerekli yasal ve teknik çerçeve geliştirilecek ve kabul edilecektir.

Aşağıdaki soru dünya referandumunda oylamaya sunulacaktır:

i̇nsanlar tüm i̇nsanlığın tüketi̇mci̇ toplum bi̇çi̇mi̇nden yaratıcı toplum bi̇çi̇mi̇ne geçi̇şi̇ni̇ ve tüm i̇nsanliğin tek bi̇r uygarlikta — Yaratici Toplumda — bi̇rleşmesi̇ni̇ destekli̇yor mu?

Olumlu bir karar şu anlama gelecektir:

Yaratıcı Toplumun 8 Temelinin dünya Anayasasının temel hükümleri olarak kabul edilmesi;

Dünya üzerindeki en yüksek yönetim organı olarak dünya çapında tek bir Seçim Platformunun onaylanması;

Yaratıcı Topluma geçiş döneminin başladığı tarihin atanması.

Dünya referandumunda olumlu bir karar kabul edildiğinde, insanlar kendi güçlerini doğrudan uygulamaya başlayacak, politikacılar ise halkın iradesinin uygulayıcıları haline gelecektir. Bu, yasaların kabulü, tüm uygulayıcıların aday gösterilmesi, kontrolü ve azledilmesinin yanı sıra diğer tüm sosyal açıdan önemli kararların, dünya çapındaki tek Seçim Platformuna oy vererek yalnızca halkın kendisi tarafından alınacağı anlamına gelmektedir. Bu platform bir yasama temelidir, yani insanlığın yaşayacağı zorunlu tüzüklerin tek kaynağıdır.

Yaratıcı Toplumda yaşamaya bir an önce başlamak için en yapabilirsiniz?

Dünya çapında çoktan harekete geçen milyonlarca insana katılın ve çevrenizi, tanıdıklarınızı ve yabancıları Yaratıcı Toplum formatı hakkında meşru bir şekilde bilgilendirin. Bu eylemler, Yaratıcı Toplumun inşası için dünya çapında bir halk talebi yaratmak için gereklidir. Gezegendeki insanların çoğunluğu iyi yaşam koşullarının herkes için mümkün olduğunun ne kadar çabuk farkına varırsa, dünya referandumu da o kadar çabuk gerçekleşecektir.

Eğer dünya referandumunda insanların çoğunluğu toplumun biçimini tüketimden yaratıcılığa doğru değiştirmeye karar verirse, yaklaşık 6 ay içinde Yaratıcı Topluma geçiş süreci başlayacak ve bu süreç ilk hesaplamalara göre 5 ila 6 yıl sürebilir. Bu süreç tamamlandığında, Yaratıcı Toplum'un yeni bir dönemine girmiş olacağız.

Geçiş döneminin ilk gününden itibaren birçok avantaj ve ayrıcalığın insanlara sunulacağını belirtmek gerekir: herkes özgürlük içinde güvenli, refah ve istikrarlı bir yaşama kavuşacaktır.

Yaratıcı Toplum Projesinde Nasıl
Katlımcı Olabilirim?

Yaratıcı Toplum hakkında bilgi paylaşırsanız, sadece projenin var olduğunu bildirerek bile, zaten projenin bir katılımcısı olursunuz. Projeyi destekliyorsanız, Yaratıcı Toplum hakkında bilgi vermek için burada sunulan gibi çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz:

Yaratıcı Toplum logosu olan tasarımlar

Görüntüleyin

Daha Erken Gelebilmesi İçin Herkesi Yaratıcı Toplum Hakkında Daha Hızlı ve Daha Etkili Bir Şekilde Bilgilendirmek İster misiniz?

Bölgenizdeki mevcut Koordinasyon Merkezlerine katılın veya henüz mevcut değillerse kendiniz bir tane oluşturabilirsiniz. Bu, daha etkili bir bilgilendirme sağlayacak ve Yaratıcı Toplumun daha hızlı bir şekilde inşa edilmesine yol açacaktır.
Koordinasyon Merkeziniz, evinizin, sokağınızın, mahallenizin veya şehrinizin sakinlerini Yaratıcı Toplum hakkında bilgilendirme sorumluluğunu üstlenen ve yerel yasalara uygun olarak gönüllülük esasına göre hareket eden kişiler anlamına gelir.
Mevcut bir Koordinasyon Merkezin'e katılmak veya bir Koordinasyon merkezi açma konusunda bize bilgi vermek isterseniz, lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin [email protected]

Yaratıcı Toplumu İnşa Etmede
Politikacıların Rolü

Siyasi parti üyeleri ve ülke liderleri de dahil olmak üzere politikacılar, mesleki faaliyetleri, konumları, tanıtımları ve şöhretleri nedeniyle Yaratıcı Toplum hakkında bilgi vermek için önemli fırsatlara sahiptir. Politikacıların Yaratıcı Toplum hakkında bilgilendirme sürecine katılımı, Yaratıcı Toplumun inşası sürecini önemli ölçüde hızlandıracaktır.

Yaratıcı Toplum projesinin katılımcıları, Yaratıcı Toplum hakkında aktif olarak bilgi veren politikacıları desteklemek için her türlü yasal yolu kullanabilirler.

Yaratıcı Toplumu destekleyen ve projenin gönüllüleri olarak hareket eden siyasetçilerin, güçleri, çoğunluğun desteği ve ülkelerinin anayasası da dahil olmak üzere yasaları değiştirebilecek gerçek bir kapasiteye sahip olsalar bile, öncelikle ülkelerinin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve çıkarlarını, halkının ve temsilcileri olarak seçildikleri takdirde partilerinin çıkarlarını savunmakla yükümlü oldukları unutulmamalıdır.

Dahası, siyasetçiler kendi ülkelerinde ve uluslararası arenada Yaratıcı Toplum hakkında bilgi vermek ve bu toplumun hızla inşa edilmesine katkıda bulunmak için sadece yasal yöntemleri kullanabilirler. Ülkelerinin imkanlarına dayanarak, Yaratıcı Toplumun bazı unsurlarını sadece yasal yollarla ve halkın desteğiyle ulusal anayasaya dahil edebilirler, ancak bunun insanlara, onların hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi; ülkeyi ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel veya başka herhangi bir şekilde tehlikeye atmaması veya zayıflatmaması şartıyla; Devlet sistemini tahrip etmemesi veya ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü kaybetmesine neden olmaması; ülkeyi daha az rekabetçi hale getirmemesi ve diğer olumsuz sonuçlara yol açmaması.

Bu uyarılar, böyle bir ülkenin dürüst olmayan, saldırgan ve militan politikalara dayanan tüketimci formatta kalan diğer ülkelerle etkileşime girmeye devam edeceği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, yaratıcı toplum formatı dünya referandumunda kabul edilmeden önce, bu ülke Yaratıcı Toplumun temel direği olan insan yaşamının değerinin uygulanmasını bile sağlayamayacaktır. Politikacılar herhangi bir değişiklik yaparken öncelikle ülkelerinin ve vatandaşlarının refahını gözetmekle yükümlüdürler.

Buna karşılık, Yaratıcı Toplumu destekleyen insanlar ülkelerinin mevcut yasalarına uymalı ve eğer insanlar ve ülkenin geneli için olumsuz sonuçlar doğuracaksa, politikacılardan Yaratıcı Toplumun faydalarını kendi ülkelerinde uygulamaya koymalarını talep etmemelidir. Yaratıcı Toplumun tüm temellerinin ve faydalarının tam olarak uygulanması ancak Yaratıcı Toplumun inşasına ilişkin kararın dünya referandumunda kabul edilmesinden sonra mümkündür.

Yaratıcı Toplumda Her Birey Başka Ne Gibi Faydalar, Avantajlar ve Fırsatlar Elde Edecek?

Yaratıcı Toplum ile ilgili tüm detayları dünyanın 150 diline çevrilmiş olan uluslararası çevrimiçi forumlardan öğrenebilirsiniz:
Küresel Kriz. Hayatta Kalmamız Birlik Olmamızda | Uluslararası Çevrimiçi Forum 12.11.2022
Küresel Kriz. Bir Çıkış Yolu Var | Uluslararası Online Forum 22.04.2023