Logo Creative Society SOCIETATEA
CREATOARE
Alăturați-vă
Everyone is in charge of the future of humanity

SOCIETATEA CREATOARE

PROIECTUL INTERNAȚIONAL

#CREATIVESOCIETY
„Societatea Creatoare” este un proiect al întregii umanități, care oferă oportunitatea de a aduce civilizația noastră, în cel mai scurt timp, în mod pașnic la o nouă etapă de dezvoltare evolutivă în cel mai scurt timp.
Scopul principal al acestui proiect este
CONSTRUIREA SOCIETĂȚII CREATOARE LA NIVEL MONDIAL în care viața umană are cea mai mare valoare.

SARCINILE PROIECTULUI:

  • Crearea condițiilor pentru a construi o societate creatoare pe întreaga planetă prin mijloace pașnice.
  • Chestionarea oamenilor din întreaga lume, dacă doresc să trăiască într-o societate creatoare și cum și-o închipuie.
  • Oferirea unei platforme pentru o discuție globală, internațională, deschisă despre conceptul și modelul societății creatoare în toate domeniile vieții umane.
  • Identificarea unor noi modalități de a uni întreaga umanitate și de a crea condiții pentru participarea activă a fiecărei persoane la viața societății, indiferent de statutul social, religie sau naționalitate.
Mai multe detalii

Puteți afla mai multe despre etapele construirii Societății Creatoare în articolul „BAZELE ȘI ETAPELE CONSTRUIRII SOCIETĂȚII CREATOARE”

Citește
Trailer-ul oficial al Forumului
CRIZA GLOBALĂ.
SUPRAVIEȚUIREA NOASTRĂ ESTE ÎN UNITATE
12 noiembrie 2022 15:00 GMT/ 18:00 EEST
Îți va îmbunătăți viața.
Alătură-te forumului!
RAPORTUL privind viitorul omenirii A FOST DECLASIFICAT. Apocalipsa nucleară este reală
15 octombrie 2022
Oamenii au dreptul să știe cât timp mai are omenirea.
Pope Francis
Proiectul internațional Societatea Creatoare
a primit binecuvântarea apostolică din partea Sanctității Sale Papa Francisc
Proiectul internațional Societatea Creatoare
a primit binecuvântarea apostolică din partea Sanctității Sale Karekin al II-lea, Patriarhul Suprem și Catholicos al tuturor armenilor
Proiectul internațional Societatea Creatoare
a primit binecuvântarea lui Amir Aziz, imamul celei mai vechi moschei din Germania

La cererea oamenilor din întreaga lume, am întrebat liderii religioși dacă sprijină sau nu Societatea Creatoare.

Primul care a susținut Societatea Creatoare a fost Sanctitatea Sa Papa Francisc, urmat de Sanctitatea Sa Karekin al II-lea, Patriarhul Suprem și Catholicos al tuturor armenilor, și de Amir Aziz, imamul celei mai vechi moschei din Germania.

Acești lideri religioși au văzut că Societatea Creatoare este ceea despre ce au vorbit toți profeții și, prin urmare, au sprijinit acest proiect al întregii umanități.

Cum rămâne cu ceilalți?
SOCIETATEA CREATOARE
8 FUNDAMENTE
ALE SOCIETĂȚII CREATOARE
creativesociety.com
1. Viața Omului
Viața Omului este valoarea supremă. Viața oricărui Om trebuie protejată, ca pe a ta personală. Scopul societății este de a asigura și garanta valoarea vieții fiecărui Om. Nu există și nu poate fi ceva mai valoros decât viața Omului. Dacă un Om este valoros, atunci toți Oamenii sunt valoroși!
2. Libertatea Omului
Fiecare om, prin dreptul de naștere, este investit cu dreptul de a fi Om. Toți oamenii se nasc liberi și egali. Fiecare are dreptul la alegere. Pe Pământ nu poate exista nimeni și nimic mai presus ca Omul, ca libertățile și drepturile sale. Exercitarea drepturilor și libertăților unui Om nu trebuie să încalce drepturile și libertățile altor oameni.
3. Securitatea Omului
Nimeni și nimic în societate nu are dreptul să creeze amenințări pentru viața și libertatea Omului!
Fiecărui Om i se garantează asigurarea gratuită a necesităților vitale de bază, inclusiv hrană, locuință, servicii medicale, educație și asigurare socială completă.
Activitățile științifice, industriale și tehnologice ale societății trebuie să vizeze exclusiv îmbunătățirea calității vieții umane.
Stabilitate economică garantată: absența inflației și a crizelor, prețuri stabile și egale în întreaga lume, o unitate monetară unică, o impozitare minimă fixă ​​sau lipsa acesteia.
Siguranța Omului și a societății împotriva oricărui tip de amenințare este asigurată de un serviciu global unic de intervenție în caz de urgență.
4. Transparența și accesibilitatea informației pentru toți
Fiecare Om are dreptul să primească informații fiabile despre mișcarea și distribuirea fondurilor publice. Informațiile despre statutul punerii în aplicare a deciziilor societății sunt disponibile pentru fiecare Om.
Mass-media aparține exclusiv societății și reflectă informația în mod veritabil, deschis și sincer.
5. Ideologia creatoare
Ideologia trebuie să fie direcționată spre a populariza cele mai bune calități umane și a suprima tot ceea ce este îndreptat împotriva Omului. Prioritatea principală sunt prioritatea umanității, aspirațiile spirituale și morale înalte ale Omului, omenia, conştiinciozitate, respectul reciproc și întărirea prieteniei.
Crearea condițiilor pentru dezvoltarea și educarea Omului cu majusculă, cultivarea valorilor morale în fiecare om și societate.
Interzicerea propagării violenței, dezaprobarea și condamnarea oricărei forme de separare, agresiune, manifestări antiumane.
6. Dezvoltarea Personalității
Fiecare om în Societatea Creatoare are dreptul la dezvoltare multilaterală și la realizarea de sine.
Educația trebuie să fie gratuită și egal accesibilă pentru toți. Crearea condițiilor și extinderea oportunităților pentru ca Omul să-și realizeze abilitățile și talentele sale creative.
7. Echitate și egalitate
Toate resursele naturale aparțin Omului și sunt distribuite echitabil între toți oamenii. Monopolizarea resurselor și utilizarea lor irațională nu sunt permise. Aceste resurse sunt distribuite în mod echitabil între locuitorii întregului Pământ.
Omului îi este garantat un loc de muncă la voința lui. Remunerarea pentru o funcție, o specialitate, o profesie identică trebuie să fie aceeași în întreaga lume.
Fiecare are dreptul la proprietate privată și la venituri, însă, în limitele mărimii capitalizării individuale stabilite de societate.
8. Autoguvernarea Societății
Conceptul de „putere” este absent în Societatea Creatoare, deoarece responsabilitatea pentru societatea în ansamblu, dezvoltarea, condițiile de viață și structura ei armonioasă revine fiecărui Om.
Fiecare Om are dreptul să participe la gestionarea afacerilor Societății Creatoare și la adoptarea legilor pentru îmbunătățirea vieții Omului.
Soluționarea problemelor semnificative din punct de vedere social, a problemelor economice, care afectează schimbarea calității vieții Omului, este supusă unei discuții și votului la nivel global (referendum).
Fiți la curent cu ultimele știri și evenimente
- 1 -
Abonați-vă la canalul de YouTube „Societatea Creatoare” și faceți clic pe „clopoțel”
- 2 -
Abonați-vă la canalul de Telegram pentru a fi la curent cu evenimentele relevante