SOCIETATEA CREATOARE

Proiect internațional

Viața Omului este cea mai mare valoare
#creativesociety
SOCIETATEA CREATOARE este un proiect internațional care reunește persoane din peste 180 de țări pe bază de voluntariat. Scopul proiectului este de a trece, în mod legal și pașnic, în cel mai scurt timp posibil, la un nou format creator de societate la nivel mondial, în care viața Omului este cea mai mare valoare.

Cum a luat naștere Societatea Creatoare?

Cel mai mare sondaj social de voluntariat, realizat pe parcursul a zece ani, a dezvăluit o cerere reală pentru un nou format de societate. Răspunsurile venite din partea a milioane de oameni din 180 de țări au confirmat faptul că cea mai mare prioritate în societate ar trebui să fie valoarea vieții Omului.

Fiecărui participant la sondajul social i s-a adresat aceeași întrebare: „În ce fel de lume v-ar plăcea să trăiți?” Pe baza răspunsurilor, au fost formate cele 8 Fundamente care au devenit baza pentru construirea unui nou format de societate, numită „Societatea Creatoare”. Pentru a o pune în aplicare, oameni din întreaga lume se unesc și acționează în prezent în cadrul proiectului cu același nume.

Cine se află în spatele proiectului „Societatea Creatoare”?

Milioane de oameni de diferite culturi, naționalități, religii și credințe, care doresc să schimbe lumea noastră în bine și care știu cum să facă acest lucru în mod legal și pașnic. În fiecare zi, numărul acestor oameni continuă să crească.

Oameni din întreaga lume, care se organizează și acționează strict în cadrul legal, uniți într-un scop comun: crearea unor condiții decente pentru o viață pașnică și prosperă pentru întreaga omenire și pentru generațiile viitoare.

Cine finanțează proiectul „Societatea Creatoare”?

Toate acțiunile și activitățile din cadrul proiectului „Societate Creatoare” sunt desfășurate exclusiv de către participanții la proiect, la inițiativa lor, din pripria alegere și din fondurile lor proprii.

Proiectul „Societatea Creatoare” nu deține conturi bancare, finanțe sau proprietăți, nu acumulează fonduri și nu face profit.

„Societatea Creatoare” este un proiect bazat în întregime pe voluntariat care funcționează în cadrul legal. Reprezintă exclusiv interesele oamenilor înșiși și nu ale unor state, partide sau organizații individuale.

De ce avem nevoie de Societatea Creatoare la nivel mondial?

Formatul Societății Creatoare este necesar în întreaga lume, deoarece este singurul model care:

Oferă soluții la toate crizele globale, inclusiv criza climatică;
Asigură un viitor fără războaie, conflicte, violență, sărăcie sau foamete;
Permite omenirii să avanseze rapid și pașnic către o nouă etapă de dezvoltare evolutivă;
Garantează siguranța, sănătatea, bunăstarea și dezvoltarea integrală a fiecărui individ.

Este posibil să se construiască Societatea Creatoare într-o singură țară sau într-o alianță de mai multe țări?

În prezent, țările lumii sunt strâns interconectate și interdependente. Prin urmare, încercarea de a stabili un format creator de societate într-o singură țară sau chiar într-o alianță de mai multe țări nu ar fi viabilă.

Construirea Societății Creatoare este posibilă doar atunci când întreaga umanitate participă simultan la nivel mondial. Înainte de adoptarea unei decizii afirmative în cadrul unui referendum mondial, fiecare țară în parte poate doar să-și declare intenția de a trece la Societatea Creatoare. Dacă anumite țări în parte sau un grup de țări încearcă să treacă singure la Societatea Creatoare, securitatea lor, precum și bunăstarea populației lor pot fi compromise. Acestea ar deveni vulnerabile și neprotejate în fața țărilor care nu au adoptat încă Societatea Creatoare.

8 Fundamente ale Societății Creatoare

Cele 8 Fundamente ale Societății Creatoare sunt ceea ce își doresc oamenii din întreaga lume. Acestea sunt valorile fundamentale ale Societății Creatoare care pot deveni baza dreptului internațional și a legislației din toate țările prin exprimarea legală a voinței oamenilor la referendumul mondial.
1.Viața Omului

Viața Omului este valoarea supremă. Viața oricărui Om trebuie protejată, ca pe a ta personală. Scopul societății este de a asigura și garanta valoarea vieții fiecărui Om. Nu există și nu poate fi ceva mai valoros decât viața Omului. Dacă un Om este valoros, atunci toți Oamenii sunt valoroși!

2.Libertatea Omului

Fiecare om, prin dreptul de naștere, este investit cu dreptul de a fi Om. Toți oamenii se nasc liberi și egali. Fiecare are dreptul la alegere. Pe Pământ nu poate exista nimeni și nimic mai presus ca Omul, ca libertățile și drepturile sale. Exercitarea drepturilor și libertăților unui Om nu trebuie să încalce drepturile și libertățile altor oameni.

3.Securitatea Omului

Nimeni și nimic în societate nu are dreptul să creeze amenințări pentru viața și libertatea Omului!

Fiecărui Om i se garantează asigurarea gratuită a necesităților vitale de bază, inclusiv hrană, locuință, servicii medicale, educație și asigurare socială completă.

Activitățile științifice, industriale și tehnologice ale societății trebuie să vizeze exclusiv îmbunătățirea calității vieții umane.

Stabilitate economică garantată: absența inflației și a crizelor, prețuri stabile și egale în întreaga lume, o unitate monetară unică, o impozitare minimă fixă ​​sau lipsa acesteia.

Siguranța Omului și a societății împotriva oricărui tip de amenințare este asigurată de un serviciu global unic de intervenție în caz de urgență.

4.Transparența și accesibilitatea informației pentru toți

Fiecare Om are dreptul să primească informații fiabile despre mișcarea și distribuirea fondurilor publice. Informațiile despre statutul punerii în aplicare a deciziilor societății sunt disponibile pentru fiecare Om.

Mass-media aparține exclusiv societății și reflectă informația în mod veritabil, deschis și sincer.

5.Ideologia creatoare

Ideologia trebuie să fie direcționată spre a populariza cele mai bune calități umane și a suprima tot ceea ce este îndreptat împotriva Omului. Prioritatea principală sunt prioritatea umanității, aspirațiile spirituale și morale înalte ale Omului, omenia, conştiinciozitate, respectul reciproc și întărirea prieteniei.

Crearea condițiilor pentru dezvoltarea și educarea Omului cu majusculă, cultivarea valorilor morale în fiecare om și societate.

Interzicerea propagării violenței, dezaprobarea și condamnarea oricărei forme de separare, agresiune, manifestări antiumane.

6.Dezvoltarea Personalității

Fiecare om în Societatea Creatoare are dreptul la dezvoltare multilaterală și la realizarea de sine.

Educația trebuie să fie gratuită și egal accesibilă pentru toți. Crearea condițiilor și extinderea oportunităților pentru ca Omul să-și realizeze abilitățile și talentele sale creative.

7.Echitate și egalitate

Toate resursele naturale aparțin Omului și sunt distribuite echitabil între toți oamenii. Monopolizarea resurselor și utilizarea lor irațională nu sunt permise. Aceste resurse sunt distribuite în mod echitabil între locuitorii întregului Pământ.

Omului îi este garantat un loc de muncă la voința lui. Remunerarea pentru o funcție, o specialitate, o profesie identică trebuie să fie aceeași în întreaga lume.

Fiecare are dreptul la proprietate privată și la venituri, însă, în limitele mărimii capitalizării individuale stabilite de societate.

8.Autoguvernarea Societății

Conceptul de „putere” este absent în Societatea Creatoare, deoarece responsabilitatea pentru societatea în ansamblu, dezvoltarea, condițiile de viață și structura ei armonioasă revine fiecărui Om.

Fiecare Om are dreptul să participe la gestionarea afacerilor Societății Creatoare și la adoptarea legilor direcționate spre îmbunătățirea vieții Omului.

Soluționarea problemelor semnificative din punct de vedere social, a problemelor economice, care afectează schimbarea calității vieții Omului, este supusă unei discuții și votului la nivel global (referendum).

Notă la cele 8 Fundamente 
În Societatea Creatoare, datorită introducerii unui nou model economic și a noilor tehnologii, nu va mai fi nevoie să folosim bani. Prin urmare, anumite prevederi ale celor 8 Fundamente ale Societății Creatoare, care decurg din existența relațiilor monetare, vor fi relevante doar în perioada de tranziție către Societatea Creatoare.

Ce oferă Societatea Creatoare fiecărei persoane de pe planetă?

Formatul creator de societate deschide perspective și oportunități extraordinare pentru fiecare persoană.
Pentru a asigura implementarea completă a Societății Creatoare, este necesară introducerea unui nou model economic și a unor tehnologii noi, precum și reorganizarea multor procese din societate. Prin urmare, este nevoie de o perioadă de tranziție către Societatea Creatoare, care ar putea dura între 5 și 6 ani, conform estimărilor preliminare. Deja în timpul perioadei de tranziție către Societatea Creatoare, fiecare persoană, prin drept de naștere, va avea parte de următoarele beneficii:
Un venit de bază necondiționat, echivalentul a 10.000 USD pe lună pentru fiecare adult;
O plată unică echivalentă cu 100.000 USD la nașterea primului copil, 200.000 USD la nașterea celui de-al doilea copil și așa mai departe. O plată lunară echivalentă cu 5.000 USD pentru fiecare copil până la vârsta de 6 ani inclusiv și 7.000 USD pentru un copil de la 7 ani până la majorat;
Locuințe private, spațioase și confortabile, cu o suprafață minimă de 60 de metri pătrați pe persoană;
Asistență medicală gratuită de înaltă calitate oriunde în lume;
Educație gratuită și de calitate oriunde în lume;
Zile de lucru de 4 ore, 4 zile lucrătoare pe săptămână, același nivel de salarizare la nivel mondial pentru o poziție, ocupație, profesie identică, concedii plătite de cel puțin două ori pe an, de cel puțin 30 de zile calendaristice;
O lume sigură, fără războaie, conflicte, crime și corupție;
Stabilitate economică garantată: fără inflație, falimente sau crize; prețuri fixe stabile la nivel mondial;
Fără impozite pentru persoanele fizice și pentru întreprinderile mici și mijlocii;
Utilizarea nelimitată a utilităților (gaz, electricitate, apă, încălzire etc.) pentru persoane fizice, în mod gratuit;
Anularea tuturor datoriilor și împrumuturilor, inclusiv a creditelor ipotecare;
Călătorii fără vize și circulație fără restricții în întreaga lume;
Dezvoltarea tehnologiilor de ultimă generație care îmbunătățesc viața umană, accesibile tuturor, în orice parte a lumii.

Cum vor fi oferite aceste beneficii în Societatea Creatoare fiecărei persoane de pe planetă?

În Societatea Creatoare, un nivel de trai ridicat va fi asigurat pentru fiecare persoană de pe planetă printr-un model economic complet nou care nu are analogii în istoria omenirii. Acest model a fost dezvoltat și propus de experți din întreaga lume și ne va transforma viața încă din prima zi de la punerea sa în aplicare.
Vă puteți familiariza cu acest model vizionând o prezentare video detaliată, prezentată public la Forumului Internațional „Criza globală. Există o cale de ieșire”.

Având în vedere că în Societatea Creatoare multe beneficii sunt oferite omului prin drept de naștere, ce i se cere acestuia?

În Societatea Creatoare, omul are parte de numeroase beneficii și avantaje. Acest lucru presupune participarea activă a fiecărui om la activitățile societății prin munca, contribuția intelectuală și talentele sale. În Societatea Creatoare, oamenii se dezvoltă și aduc beneficii întregii societăți ca parte integrantă a acesteia.
Este indispensabilă participarea activă și responsabilă a oamenilor la gestionarea afacerilor societății, precum și la adoptarea de legi și decizii cu privire la problemele cheie ale vieții societății. Acest lucru se datorează faptului că Societatea Creatoare este singurul format de societate în care puterea nu este delegată nimănui, ci este exercitată de către oamenii înșiși, de către fiecare om din întreaga lume, prin autoguvernare deplină: luarea deciziilor în comun pe o singură Platformă Electorală globală.
Astfel, în Societatea Creatoare, nu va exista conceptul de „putere asupra oamenilor”, deoarece puterea va aparține efectiv tuturor oamenilor. Oamenii înșiși vor rezolva în comun atât problemele globale, cât și cele locale.

De ce nu ar trebui asemanat formatul Societății Creatoare cu alte modele

care au fost implementate anterior, și chiar și cu cele care au fost dezvoltate teoretic, dar nu au fost implementate? Pentru că în toate celelalte modele de organizare socială, puterea câtorva persoane asupra majorității oamenilor a fost întotdeauna păstrată fie într-o formă ascunsă, fie în mod deschis. În timp ce în Societatea Creatoare, nimeni și niciodată nu va avea posibilitatea să uzurpe puterea sau să o ia de la oameni, deoarece funcția de putere va fi distribuită în mod egal între toți oamenii prin intermediul autoguvernării.

Pentru mai multe detalii despre modul în care va funcționa autoguvernarea în Societatea Creatoare, urmăriți videoul care a fost prezentat la Forumul Internațional „Criza globală. Există o cale de ieșire”:

Cum să construim Societatea Creatoare în întreaga lume în următorii ani?

Există un plan concret în două etape pentru construirea Societății Creatoare. Ambele etape ale construirii Societății Creatoare se desfășoară în conformitate cu normele internaționale și legislația națională.
1
Etapa de informare
Prin exercitarea drepturilor și libertăților lor, oamenii îi informează pe ceilalți despre Societatea Creatoare. Astfel, se creează o cerere publică legitimă și pașnică pentru construirea Societății Creatoare în întreaga lume. Cu cât mai curând majoritatea oamenilor formează această cerere, cu atât mai repede se face posibilă trecerea la următoarea etapă de construire a Societății Creatoare.
2
Etapa de pregătire și desfășurare a referendumului mondial
Odată ce majoritatea oamenilor din toate țările lumii susțin Societatea Creatoare, se va pregăti și organiza un referendum mondial pentru a adopta modelul creator de dezvoltare ca fiind singurul acceptabil și necesar pentru supraviețuirea omenirii.
În vederea pregătirii referendumului mondial, va fi elaborat și adoptat cadrul juridic și tehnic necesar pentru organizarea acestuia.

Următoarea întrebare va fi supusă la vot în cadrul referendumului mondial:

susțin oamenii tranziția întregii omeniri de la formatul consumerist al societății la cel creator și unificarea întregii omeniri într-o singură civilizație - Societatea Creatoare?

O decizie pozitivă va implica:

adoptarea celor 8 Fundamente ale Societății Creatoare ca dispoziții fundamentale ale Constituției mondiale;

aprobarea unei Platforme Electorale unice la nivel mondial drept cel mai înalt organ de guvernare de pe Pământ;

stabilirea datei de începere a perioadei de tranziție către Societatea Creatoare.

Odată ce o decizie pozitivă este adoptată la referendumul mondial, oamenii încep să își pună în aplicare puterea în mod direct, în timp ce politicienii devin executori ai voinței oamenilor. Acest lucru înseamnă că adoptarea legilor, numirea, controlul și revocarea tuturor executorilor, precum și toate celelalte decizii importante din punct de vedere social, sunt luate exclusiv de către oamenii înșiși, prin votul pe Platforma Electorală unică la nivel mondial. Această platformă este baza legislației, adică singura sursă a statutelor obligatorii conform cărora trăiește omenirea.

Ce puteți face pentru a începe să trăiți în Societatea Creatoare cât mai curând posibil?

Alăturați-vă milioanelor de oameni din întreaga lume care acționează deja și informați-vă comunitatea, cunoscuții și străinii într-un mod legitim despre formatul de Societate Creatoare. Aceste acțiuni sunt necesare pentru a crea o cerere publică la nivel mondial pentru construirea Societății Creatoare. Cu cât mai curând majoritatea oamenilor de pe planetă conștientizează că sunt posibile condiții de viață decente pentru toată lumea, cu atât mai repede va avea loc referendumul mondial.

Dacă la referendumul mondial majoritatea oamenilor decid să schimbe formatul societății din consumerist în creator, în aproximativ 6 luni va începe perioada de tranziție către Societatea Creatoare, care, conform calculelor preliminare, ar putea dura între 5 și 6 ani. La finalul acesteia, vom intra într-o nouă eră a Societății Creatoare.

Trebuie remarcat faptul că multe beneficii și privilegii vor deveni disponibile pentru oameni încă din prima zi a perioadei de tranziție: toată lumea va avea parte de o viață sigură, prosperă, stabilă și liberă.

Cum puteți deveni participant 
la Proiectul „Societatea Creatoare”?

Dacă împărtășiți informații despre Societatea Creatoare, chiar și prin simpla comunicare despre existența proiectului, sunteți deja un participant la acesta. Dacă susțineți proiectul, aveți posibilitatea de a utiliza diverse metode de informare despre Societatea Creatoare, cum ar fi cele prezentate mai jos:

Modele cu logo-ul „Societatea Creatoare”:

Vezi

Doriți să informați toată lumea despre Societatea Creatoare mai rapid și mai eficient, astfel încât să vină mai repede?

Alăturați-vă Centrelor de Coordonare existente în regiunea dvs. sau, dacă acestea nu există încă, înființați unul. Acest lucru va asigura o informare mai eficientă și va duce la construirea mai grabnică a Societății Creatoare.
Centrul dvs. de Coordonare reprezintă persoanele care își asumă responsabilitatea de a informa locuitorii din blocul, strada, cartierul sau orașul dvs. despre Societatea Creatoare și care acționează în mod voluntar, în conformitate cu legile locale.
Dacă doriți să vă alăturați unui Centru de Coordonare existent sau să ne anunțați despre înființarea unui Centru de Coordonare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected]

Rolul politicienilor
în construirea Societății Creatoare

Politicienii, inclusiv membrii partidelor politice și liderii țărilor, au oportunități semnificative de a informa despre Societatea Creatoare datorită activităților lor profesionale, pozițiilor, publicității și a renumelui. Implicarea politicienilor în informarea despre Societatea Creatoare va accelera în mod semnificativ procesul de construire a Societății Creatoare.

Participanții la proiectul „Societatea Creatoare” pot folosi orice mijloace legale pentru a-i sprijini pe acei politicieni care informează în mod activ despre Societatea Creatoare.

Trebuie ținut cont de faptul că politicienii care susțin Societatea Creatoare și acționează în calitate de voluntari ai proiectului, chiar dacă au puterea, sprijinul majorității și capacitatea reală de a schimba legislația, inclusiv constituția țării lor, sunt obligați în primul rând să apere integritatea teritorială, suveranitatea și interesele țării lor, interesele poporului lor, precum și ale partidului lor, dacă sunt aleși ca reprezentanți ai acestuia.

Mai mult, politicienii din propria țară și de pe scena internațională pot folosi doar metode legale pentru a informa despre Societatea Creatoare și pentru a contribui la construirea rapidă a acesteia. În funcție de capacitățile țării lor, aceștia pot, de asemenea, să includă anumite Fundamente ale Societății Creatoare în Constituția națională în mod legal și cu sprijinul oamenilor, dar numai dacă acest lucru nu dăunează oamenilor, drepturilor și libertăților lor; nu pune în pericol sau nu slăbește țara din punct de vedere economic, politic, social, cultural sau în orice alt mod; nu distruge sistemul de stat sau nu provoacă o pierdere a suveranității, independenței și integrității teritoriale a țării; nu face țara mai puțin competitivă și nu o conduce la alte consecințe negative.

Aceste avertismente sunt condiționate de faptul că, înainte de adoptarea formatului creator de societate la referendumul mondial, o astfel de țară continuă să interacționeze cu alte țări în condițiile formatului consumerist, acestea bazându-se pe o politică necinstită, agresivă, beligerantă, respectiv nu va putea să asigure cu adevărat implementarea chiar și a celui mai important Fundament al Societății Creatoare - valoarea vieții Omului. Introducând orice schimbare, politicienii trebuie să se preocupe în primul rând de bunăstarea țării lor și a cetățenilor săi.

La rândul lor, persoanele care susțin Societatea Creatoare ar trebui să respecte legile în vigoare în țara lor și să nu ceară politicienilor să introducă beneficiile Societății Creatoare în țara lor, dacă acest lucru poate avea consecințe negative pentru oameni și pentru țară în ansamblu. Implementarea completă a tuturor Fundamentelor și beneficiilor Societății Creatoare este posibilă numai atunci când decizia privind construirea Societății Creatoare este adoptată la referendumul mondial.

Ce alte beneficii, avantaje și oportunități va obține fiecare om în Societatea Creatoare?

Puteți afla mai multe despre Societatea Creatoare din forumurile internaționale online, care au fost traduse în 150 de limbi ale lumii:
Criza globală. Supraviețuirea noastră este în unitate | Forum Internațional Online 12.11.2022
Criza globală. Există o cale de ieșire | Forum Internațional Online 22.04.2023