KREATIVNO DRUŠTVO

Međunarodni projekat

Život čovjeka je najveća vrijednost
#creativesociety
KREATIVNO DRUŠTVO je međunarodni projekat koji okuplja ljude iz više od 180 zemalja na volonterskoj osnovi. Cilj projekta je da se u najkraćem mogućem roku legalno i mirno pređe u novi kreativni format društva širom svijeta, u kojem će život čovjeka biti najveća vrijednost.

Kako je nastalo Kreativno društvo?

Zahtjev za novim formatom društva, gdje je glavni prioritet život čovjeka, dolazi od miliona ljudi iz cijelog svijeta. To je pokazalo najveće društveno istraživanje u istoriji, koje su volonteri sprovodili više od 10 godina u 180 zemalja.

Svakom učesniku u anketi postavljeno je isto pitanje: „U kakvom svijetu biste voljeli živjeti?“ Na osnovu odgovora ljudi formirano je 8 temelja koji su postali temelj za izgradnju društva novog formata pod nazivom „Kreativno društvo“. Da bi ga realizovali, ljudi iz cijelog svijeta danas se udružuju i djeluju u istoimenom projektu „Kreativno društvo“.

Ko stoji iza projekta Kreativno društvo?

Milioni ljudi različitih kultura, nacionalnosti, vjera i uvjerenja koji žele promijeniti naš svijet na bolje i znaju kako to učiniti na legalan i miran način. Svakim danom broj takvih ljudi raste.

Ljudi iz cijelog svijeta, koji se organizuju i djeluju strogo unutar zakonodavnog okvira, ujedinjeni zajedničkim ciljem: da stvore pristojne uslove za miran i prosperitetan život cijelog čovječanstva i budućih generacija.

Ko finansira projekat Kreativno društvo?

All actions and activities within the framework of the Creative Society project are carried out solely by the project participants themselves, on their initiative, by their choice and willingness, and at the expense of their own funds.

The Creative Society project does not have bank accounts, finance or property, does not accumulate funds, and does not make any profit.

Kreativno društvo je potpuno volonterski projekat koji djeluje u okviru zakona, koji zastupa isključivo interese samih ljudi, a ne pojedinačnih država, stranaka ili organizacija.

Zašto nam je potrebno Kreativno društvo u cijelom svijetu?

Format Kreativnog društva je potreban u cijelom svijetu, jer je to jedini model koji:
 

Pruža izlaz iz svih globalnih kriza, uključujući klimatske;
Osigurava budućnost bez ratova, sukoba, nasilja, siromaštva i gladi;
Daje priliku u najkraćem mogućem roku da se čovječanstvo na mirnim i zakonitim putem dođe u novu fazu evolucijskog razvoja;
Garantuje svakom čovjeku sigurnost, zdravlje, dobrobit i svestrani razvoj.

Da li je moguće izgraditi Kreativno društvo u jednoj zemlji ili savezu više zemalja?

Danas su zemlje svijeta usko povezane i zavisne jedna od druge, tako da kreativni format društva u jednoj zemlji ili čak savezu više zemalja nije održiv.

Kreativno društvo je moguće izgraditi samo od strane čitavog čovječanstva na cijelom svijetu u isto vrijeme. Dok se ne donese pozitivna odluka na globalnom referendumu, pojedine države mogu samo da se izjasne o svojim namjerama da pređu u Kreativno društvo. U suprotnom može biti ugrožena sigurnost zemalja koje će, pojedinačno ili grupno, pokušati da pređu u Kreativno društvo, kao i sigurnost njihovog stanovništva. Oni će postati ranjivi i nezaštićeni od onih zemalja koje još ne podržavaju Kreativno društvo.

8 Temelja Kreativnog društva

8 temelja „Kreativnog društva“ je ono što ljudi širom svijeta žele. To su osnovne vrijednosti Kreativnog društva koje legitimnom voljom ljudi na svjetskom referendumu mogu postati osnova zakonodavstva i međunarodnog prava svih zemalja svijeta .
1.Život Čovjeka

Život Čovjeka je najviša vrijednost. Život svakog Čovjeka mora se štititi kao vlastiti. Cilj društva je osigurati i zajamčiti vrijednost života svakog Čovjeka. Ne postoji i nikad ne može biti ičega vrijednijeg od života Čovjeka. Ako je jedan Čovjek vrijedan, onda su vrijedni svi Ljudi!

2.Sloboda Čovjeka

Svaki je Čovjek rođen s pravom da bude Čovjek. Svi su Ljudi rođeni slobodni i jednaki. Svako ima pravo izbora. Na Zemlji ne može biti niko i ništa iznad Čovjeka, njegove slobode i prava. Sprovođenje ljudskih prava i sloboda ne smije kršiti prava i slobode drugih Ljudi.

3.Sigurnost Čovjeka

Niko i ništa u društvu nema pravo stvarati prijetnje životu i slobodi Čovjeka!

Svakom Čovjeku je zajamčena besplatno obezbjeđivanje osnovnim životnim potrebama, uključujući hranu, smještaj, medincinsku njegu, obrazovanje i potpuno socijalno osiguranje.

Naučne, industrijske i tehnološke aktivnosti društva bi trebale biti usmjerene samo na poboljšanje kvaliteta života Čovjeka.

Zajamčena ekonomska stabilnost: bez inflacije i kriza, iste stabilne i jednake cijene širom svijeta, jedinstvena novčana jedinica i fiksno minimalno oporezivanje ili bez oporezivanja.

Sigurnost Čovjeka i društva od bilo koje vrste prijetnje, osigurava jedinstvena globalna služba koja se bavi hitnim situacijama.

4.Transparentnost i otvorenost informacija za sve

Svaki Čovjek ima pravo dobiti pouzdane informacije o kretanju i raspodjeli javnih sredstava. Svaki Čovjek ima pristup informacijama o statusu implementacje odluka društva.

Masovni mediji pripadaju isključivo društvu i odražavaju infromacije istinito, otvoreno i iskreno.

5.Kreativna ideologija

Ideologija bi trebala biti usmjerena na popularizaciju najboljih ljudskih osobina i na izumiranje svega što je usmjereno protiv Čovjeka. Glavni prioritet je prioritet humanosti, visokih duhovnih i moralnih težnji Čovjeka, ljudskosti, vrlina, uzajamnog poštovanja i jačanje prijateljstva.

Stvaranje uslova za razvoj i obrazovanje Čovjeka s velikom slovom „Č“, njegovanje moralnih vrijednosti u svakom čovjeku i društvu.

Zabrana propagiranja nasilja, osuda i prokazivanje bilo kojeg oblika podjele, agresije i antihumanih manifestacija.

6.Razvoj Ličnosti

Svaki Čovjek u Kreativnom društvu ima prava na sveobuhvatan razvoj i lično ispunjenje.

Obrazovanje treba biti besplatno i jednako dostupno svima. Stvaranje uslova i širenje mogućnosti da Čovjek primijeni svoje kreativne sposobnosti i talente.

7.Pravedenost i jednakost

Svi prirodni resursi pripadaju Čovjeku i pošteno su raspoređeni među svim Ljudima. Monopolizacija resursa i njihova neracionalna uporaba su zabranjene. Ti su resursi pošteno raspoređeni među stanovnicima cijele Zemlje.

Čovjeku je zajamčeno zaposlenje ako on ili ona to želi. Plata za identičan položaj, specijalizaciju ili zanimanje treba biti jednaka u cijelom svijetu.

Svatko ima pravo na privatno vlasništvo i dohotke, međutim, u granicama iznosa kapitalizacije kojeg društvo određuje za pojedinca.

8.Samoupravno društvo

Koncept „vlasti“ u Kreativnom društvu odsutan je jer odgovornost za društvo u cjelini, njegov razvoj, uslove života i skladan format leži na svakom Čovjeku.

Svaki Čovjek ima pravo sudjelovati u upravljanju poslovima Kreativnog društva i usvajanju zakona koji su namjenjeni poboljšanju života Čovjeka.

Rješavanje društveno važnih, društveno značajnih i ekonomskih pitanja koja utiču na kvalitetu života Čovjeka stavlja se na javnu raspravu i glasanje (referendum).

Napomena o 8 Temelja
U Kreativnom društvu, zahvaljujući uvođenju novog ekonomskog modela i novih tehnologija, neće biti potrebe za korištenjem novca. Stoga će neke odredbe 8 temelja Kreativnog društva, koje proističu iz postojanja monetarnih odnosa, biti relevantne samo u periodu tranzicije ka Kreativnom društvu.

Šta Kreativno društvo daje svakom čovjeku na planeti?

Kreativni format društva otvara goleme perspektive i mogućnosti za svakog čovjeka.
Za potpunu implementaciju Kreativnog društva, potrebno je uvesti novi model ekonomije i nove tehnologije, te reorganizovati mnoge procese u društvu. Za to je potreban prelazni period ka Kreativnom društvu koje bi, prema preliminarnim procjenama, moglo trajati 5 do 6 godina. Već tokom prelaznog perioda ka Kreativnom društvu, svaki čovjek pravom rođenja će dobiti sljedeće pogodnosti:
Mjesečni bezuslovni osnovni prihod u iznosu od 10 000 dolara (za svakog odraslog čovjeka);
Jednokratnu isplatu za rođenje prvog djeteta u protivvrijednosti 100 000 dolara, a za drugo dijete — 200 000 dolara i tako dalje. Mjesečne uplate za dijete do 6 godina — u protivvrijednosti 5000 dolara, i 7000 dolara za djete od 7 godina do punoljetstva;
Prostran i konforan besplatan stambeni prostor u privatnom vlasništvu u iznosu od najmanje 60 kvadratnih metara po čovjeku;
Besplatno visokokvalitetnu zdravstvenu zaštitu širom svijeta;
Besplatno i kvalitetno obrazovanje bilo gdje u svijetu;
Rad 4 sata dnevno, 4 dana u nedelji, isti visoki nivoi plata širom svijeta za identična radna mjesta, specijalnosti i profesiju, plaćen godišnji odmor najmanje 2 puta godišnje u trajanju od najmanje 30 kalendarskih dana;
Bezbjedan svijet bez ratova, sukoba, kriminala i korupcije;
Zagarantovana ekonomska stabilnost: odsustvo inflacije, ekonomskih padova i kriza, stabilne fiksne cijene širom svijeta;
Bez poreza za fizička lica, mala i srednja preduzeća;
Neograničeno korištenje komunalnih usluga (plin, struja, voda, grijanje i dr.) za fizička lica, bez naknade;
Otpis svih dugova i kredita, uključujući hipoteke;
Putovanje bez viza i neograničeno kretanje širom svijeta;
Razvoj najnaprednijih tehnologija koje poboljšavaju ljudski život, i njihovu dostupnost svima, bilo gdje u svijetu.

Kako će se ove pogodnosti u Kreativnom društvu pružiti svakom čovjeku na planeti?

U Kreativno društvo će svakom čovjeku na planeti biti obezbjeđen visoki životni standar kroz potpuno novi ekonomski model, koji nema analoga u istoriji čovječanstva. Ovaj model su razvili i predložili stručnjaci iz cijelog svijeta, a on će promijeniti naše živote od prvog dana njegove primjene.
S ovim modelom možete se upoznati gledajući detaljnu video prezentaciju javno predstavljenu na Međunarodnom forumu „Globalna kriza. Postoji izlaz“

S obzirom na to da se u Kreativnom društvu mnoge pogodnosti daju čovjeku rođenjem, što se traži od čovjeka?

U Kreativnom društvu čovjek dobija brojne pogodnosti i prednosti. To zahtijeva aktivno učešće svakog čovjeka u društvenim aktivnostima njegovim radom, intelektualnim doprinosom i nadarenošću. U Kreativnom društvu čovjek se razvija i donosi dobrobiti cijelom društvu na taj način.
Neophodno je aktivno i odgovorno sudjelovanje čovjeka u upravljanju društvenim poslovima te donošenju zakona i odluka o ključnim pitanjima društvenog života. To je zato što je Kreativno društvo jedini društveni format u kojem vlast nije delegirana ni na koga, već je sprovode sami ljudi, svaki čovjek u cijelom svijetu kroz potpunu samoupravu: kolektivno donošenje odluka na jedinstvenoj svjetskoj Izbornoj platformi.
Dakle, u Kreativnom društvu neće postojati koncept „vlasti nad ljudima“ jer će vlast zapravo pripadati svima. Ljudi će sami kolektivno rješavati i globalna i lokalna pitanja.

Zašto se format Kreativnog društva ne bi trebao uspoređivati s drugim modelima

koji su ranije uvedeni, pa čak i s onima koji su teoretski razvijeni, ali nisu uvedeni? Jer u svim ostalim modelima društvenog uređenja vlast nekolicine nad većinom ljudi uvijek je bila sačuvana bilo u skrivenom obliku, bilo otvoreno. Dok u Kreativnom društvu niko nikada neće moći uzurpirati vlast niti je ljudima oduzeti jer će funkcija vlasti kroz samoupravljanje biti ravnomjerno raspoređena na sve ljude.

Za više detalja o tome kako će samoupravljanje funkcionirati u Kreativnom društvu pogledajte video koji je predstavljen na Međunarodnom forumu „Globalna kriza. Postoji izlaz“:

Kako izgraditi Kreativno društvo širom svijeta u nadolazećim godinama?

Postoji konkretan plan izgradnje Kreativnog društva u dvije faze. Obje faze izgradnje Kreativnog društva provode se u skladu s međunarodnim normama i nacionalnim zakonodavstvom.
1
Faza informisanja
Ostvarivanjem svojih prava i sloboda ljudi informišu druge o Kreativnom društvu. Na taj način se stvara legitiman i miran javni zahtjev za izgradnjom Kreativnog društva u cijelom svijetu. Što prije većina ljudi formira ovaj zahtjev, to će prije biti moguće preći na sljedeću fazu izgradnje Kreativnog društva.
2
Faza pripreme i sprovođenja svjetskog referenduma
Kada većina ljudi u svim zemljama svijeta podrži Kreativno društvo, bit će pripremljen i održan svjetski referendum na kojem će se prihvatiti kreativni model razvoja kao jedini prihvatljiv i neophodan za opstanak čovječanstva.
U pripremi za svjetski referendum izradit će se i usvojiti potrebni pravni i tehnički okvir za njegovo održavanje.

Na svjetskom referendumu bit će postavljeno sljedeće pitanje:

Podržavaju li ljudi prijelaz cijelog čovječanstva iz potrošačkog formata društva u kreativni i ujedinjenje cijelog čovječanstva u jedinstvenu civilizaciju — Kreativno društvo?

Pozitivna odluka će podrazumijevati:

usvajanje 8 Temelja Kreativnog društva kao bazičnih odredbi svjetskog ustava;

odobrenje jedinstvene svjetske Izborne platforme kao najvišeg upravljačkog tijela na Zemlji;

određivanje datuma početka prelaznog razdoblja u Kreativno društvo.

Nakon donošenja pozitivne odluke na svjetskom referendumu, ljudi će početi direktno provoditi svoju vlast, dok će političari postati sprovodioci volje naroda. To znači da će donošenje zakona, imenovanje, kontrolu i opoziv svih izvršioca, kao i sve druge društveno važne odluke, donositi isključivo sami ljudi glasanjem na jedinstvenoj svjetskoj Izbornoj platformi. Ova platforma je zakonodavna osnova, što znači, jedini izvor obaveznih statuta po kojima će čovječanstvo živjeti.

Što vi možete učiniti da što prije počnete živjeti u Kreativnom društvu?

Pridružite se milionima ljudi širom svijeta koji već djeluju i informišite svoju zajednicu, poznanike i strance na legitiman način o kreativnom formatu društva. Ove radnje su neophodne kako bi se stvorila svjetska javna potražnja za izgradnjom Kreativnog društva. Što prije većina ljudi na planetu postane svjesna da su pristojni uslovi za život mogući za sve, to će prije doći do svjetskog referenduma.

Ukoliko se na svjetskom referendumu većina ljudi odluči za promjenu formata društva iz potrošačkog u kreativni, za otprilike 6 mjeseci počinje prelazno razdoblje u Kreativno društvo koje bi, prema preliminarnim proračunima, moglo potrajati 5 do 6 godina. Njegovim završetkom ulazimo u novu eru Kreativnog društva.

Važno je napomenuti da će mnoge beneficije i privilegije postati dostupne ljudima već od prvog dana prelaznog razdoblja: svi će dobiti siguran, prosperitetan i stabilan život u slobodi.

Kako mogu postati učesnik
projekta Kreativno društvo?

Ako podijelite informaciju o Kreativnom društvu, čak i samom porukom da projekt postoji, već ste njegov sudionik. Ako podržavate projekt, možete se koristiti raznim načinima informisanja o Kreativnom društvu, kao što je predstavljeno ovdje:

Dizajni s logotipom Kreativnog društva:

Pogledaj

Želite li brže i efikasnije informisati sve o Kreativnom društvu, kako bi ga što prije izgradili?

Pridružite se postojećim koordinacijskim centrima (KC) u svojoj regiji ili, ako još ne postoje, možete ih sami stvoriti. Time će se osigurati efikasnije informisanje i dovesti do brže izgradnje Kreativnog društva.
Vaš Koordinacijski centar (KC) su ljudi koji preuzimaju odgovornost informisati stanovnike vaše zgrade, ulice, naselja ili grada o Kreativnom društvu i djeluju na volonterskoj osnovi, u skladu s lokalnim zakonima.
Ako se želite pridružiti postojećem KC-u ili nas obavijestiti o otvaranju KC-a, kontaktirajte nas na [email protected]

Uloga političara
u izgradnji Kreativnog društva

Političari, uključujući članove političkih stranaka i lidere država, imaju značajne mogućnosti informisanja o Kreativnom društvu zbog svojih profesionalnih aktivnosti, položaja, publiciteta i slave. Uključivanje političara u informiranje o Kreativnom društvu značajno će ubrzati proces izgradnje Kreativnog društva.

Sudionici projekta Kreativno društvo mogu svim zakonskim sredstvima podržati one političare koji aktivno informišu o Kreativnom društvu.

Treba imati na umu da su političari koji podržavaju Kreativno društvo i djeluju kao volonteri projekta, čak i ako imaju vlast, podršku većine i stvarnu mogućnost mijenjanja zakonodavstva, uključujući i ustav svoje zemlje, prvenstveno dužni braniti teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i interese svoje zemlje, interese njenog naroda, kao i svoje stranke ako budu izabrani za njene predstavnike.

Štoviše, političari u svojoj zemlji i u međunarodnoj areni mogu samo zakonitim metodama informisati o Kreativnom društvu i pridonijeti njegovoj brzoj izgradnji. Oni, prema mogućnostima svoje zemlje, mogu i pojedine temelje Kreativnog društva ugraditi u nacionalni Ustav isključivo na zakonit način i uz podršku naroda, ali samo ako to ne šteti ljudima, njihovim pravima i slobodama; ne ugrožava i ne slabi zemlju ekonomski, politički, socijalno, kulturno ili na bilo koji drugi način; ne razara državni sistem niti uzrokuje gubitak suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne cjelovitosti zemlje; ne čini državu manje konkurentnom i ne dovodi do drugih negativnih posljedica.

Ove opomene proizlaze iz činjenice da bi takva zemlja nastavila komunicirati s drugim zemljama koje ostaju u potrošačkom formatu koji se temelji na nepoštenoj, agresivnoj i militantnoj politici. Dakle, prije usvajanja kreativnog formata društva na svjetskom referendumu, ova država ne bi mogla osigurati implementaciju ni glavnog stupa Kreativnog društva — vrijednosti života čovjeka. Prilikom uvođenja bilo kakvih promjena političari su dužni prvenstveno voditi računa o dobrobiti svoje zemlje i njenih građana.

S druge strane, ljudi koji podržavaju Kreativno društvo trebaju se pridržavati važećih zakona svoje zemlje i ne zahtijevati od političara da uvedu pogodnosti Kreativnog društva u svojoj zemlji ako to može imati negativne posljedice za ljude i državu u cjelini. Potpuno uvođenje svih temelja i pogodnosti Kreativnog društva moguće je tek nakon donošenja odluke o njegovoj izgradnji na svjetskom referendumu.

Koje će druge pogodnosti, prednosti i mogućnosti dobiti svaki čovjek u Kreativnom društvu?

Detaljnije informacije o Kreativnom društvu možete saznati na Međunarodnim online forumima koji su prevedeni na 150 jezika svijeta:
Globalna kriza. Naš spas je u jedinstvu | Međunarodni online forum 12.11.2022
Globalna kriza. Postoji izlaz | Međunarodni online forum 22.04.2023