Logo Creative Society LUOVA
YHTEISKUNTA
Liity
Everyone is in charge of the future of humanity

LUOVA YHTEISKUNTA

KANSAINVÄLINEN HANKE

#CREATIVESOCIETY
”Luova yhteiskunta” on koko ihmiskunnan hanke, joka antaa meille mahdollisuuden lyhyessä ajassa tuoda rauhanomaisesti meidän sivilisaatio evoluution uuteen kehitysvaiheeseen.
Hankkeen päätavoite on
RAKENTAA MAAILMANLAAJUINEN LUOVA YHTEISKUNTA, jossa ihmiselämä on korkein arvo.

Hankkeen tavoitteet:

  • Luoda edellytykset luovan yhteiskunnan rakentamiselle koko planeetalle rauhanomaisin keinoin.
  • Selvittää, ihmisten mielipiteistä ympäri maailmaa, haluavatko he elää luovassa yhteiskunnassa ja miten he sen näkevät.
  • Antaa alustan maailmanlaajuiselle, kansainväliselle ja avoimelle keskustelulle luovan yhteiskunnan käsitteestä ja mallista kaikilla ihmiselämän aloilla.
  • Löytää uusia tapoja yhdistää koko ihmiskunta ja luoda edellytykset jokaisen ihmisen aktiiviselle osallistumiselle yhteiskuntaan sosiaalisesta asemasta, uskonnosta ja kansallisuudesta riippumatta.
Lue lisää

Lisätietoja Luovan yhteiskunnan rakentamisen vaiheista artikkelissa ”LUOVAN YHTEISKUNNAN RAKENTAMISEN PERUSTEET JA VAIHEET”

Lue
Foorumin virallinen traileri
GLOBAALI KRIISI.
PELASTUKSEMME ON YHTENÄISYYDESSÄ
November 12, 2022 15:00 GMT
Se parantaa elämääsi.
Liity foorumiin!
Ihmiskunnan tulevaisuutta koskeva RAPORTTI ON JULKISTETTU. YDINAPOKALYPSI on todellinen
15. lokakuuta 2022
Ihmisillä on oikeus tietää: kuinka paljon aikaa ihmiskunnalla on jäljellä.
Pope Francis
Kansainvälinen hanke ”Luova yhteiskunta”
sai Hänen pyhyytensä paavi Franciscuksen apostolisen siunauksen
Kansainvälinen hanke ”Luova yhteiskunta”
sai Korkeimmalta Patriarkalta ja kaikkien armenialaisten Katolikoosilta, Hänen pyhyytensä Garegin II apostolisen siunauksen.
Kansainvälinen hanke ”Luova yhteiskunta”
sai siunauksen Saksan vanhimman moskeijan imaamilta Amir Azizilta.

Kysyimme eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten pyynnöstä uskonnollisilta johtajilta, kannustavatko he Luovaa yhteiskuntaa vai eivät.

Ensimmäisenä Luovaa yhdistystä kannustaneet Hänen Pyhyytensä Paavi Franciscus, sitten Hänen Pyhyytensä Garegin II, kaikkien armenialaisten Katolikos ja korkein patriarkka, ja Amir Aziz, Saksan vanhimman moskeijan Imaami.

Nämä uskonnolliset johtajat näkivät, että Luova yhteiskunta on se, mistä kaikki profeetat puhuivat, ja siksi he kannustivat tätä koko ihmiskunnan hanketta.

Entä muut?
LUOVA YHTEISKUNTA
LUOVAN YHTEISKUNNAN 
8 PERUSTETTA
creativesociety.com
1. Ihmisen Elämä
Ihmisen elämä on korkein arvo. Pitää huolehtia jokaisen ihmisen elämästä kuin omaansa. Yhteiskunnan tarkoitus on taata ja varmistaa jokaisen ihmisen elämän arvo. Ei ole eikä voi olla mitään arvokkaampaa kuin ihmisen elämä. Jos yksi henkilö on arvokas, niin kaikki ihmiset ovat arvokkaita!
2. Ihmisen vapaus
Jokaisella ihmisellä on oikeus olla Ihminen. Kaikki ihmiset ovat syntyneet vapaina ja tasa-arvoisina. Jokaisella on oikeus valita. Maapallolla ei voi olla ketään eikä mitään korkeampaa kuin Ihminen, hänen vapautensa ja oikeutensa. Ihmisen oikeuksien ja vapauden toteuttaminen ei voi rikkoa muiden ihmisten oikeuksia ja vapauksia.
3. Ihmisen turvallisuus
Kenelläkään yhteiskunnassa ei ole oikeutta uhata Ihmisen elämää ja vapautta!
Jokaiselle henkilölle taataan perusedellytysten ilmaiset tarpeet, johon kuuluu asuminen, sairaanhoito, ruokaa, koulutus ja täysi sosiaaliturva.
Tieteellinen, teollinen ja teknologinen yhteiskunnan toiminta pitää suunnata yksinomaan parantamaan ihmisen elämänlaatua.
Taattu talouden vakaus: ei inflaatiota, ei kriisejä, vakaa ja tasainen hinta kaikkialla maailmassa, yhtenäinen valuutta ja kiinteä vähimmäisverotus tai ei veroja.
Ihmisen ja yhteiskunnan turvallisuus, mikä tahansa uhista torjutaan yhteisellä maailmanlaajuisella pelastuspalvelulla.
4. Tietojen läpinäkyvyys ja avoimuus kaikille
Jokaisella on oikeus saada luotettavaa tietoa julkisten varojen liikkumisesta ja jakamisesta. Jokaisella on pääsy tietoihin yhteiskunnan päätösten täytäntöönpanon tilanteesta.
Tiedotusvälineet ovat yksinomaan yhteiskunnan omistuksessa ja kertovat tietoja totuudenmukaisesti, avoimesti ja rehellisesti.
5. Luova ideologia
Ideologian tulisi pyrkiä suosimaan parhaita inhimillisiä ominaisuuksia ja estämään kaikki, mikä on suunnattu Ihmistä vastaan. Tärkein prioriteetti on ihmisyyden prioriteetti, ihmisen korkeat hengelliset ja moraaliset pyrkimykset, inhimillisyys, tunnollisuus, keskinäinen kunnioitus ja ystävyyden vahvistaminen.
Olosuhtein muodostuminen isolla kirjaimella kirjoitetun Ihmisen kehittymista ja kasvatusta varten, moraalisten ja eettisten arvojen kasvattaminen jokaisella ihmisella ja yhteiskunnassa.
Väkivallan propagandan kielto, ihmisten jakautumisen, aggressiivisuuden ja ihmisyyden vastaisten ilmenemän missä tahansa muodossa tuomitseminen.
6. Henkilökohtainen kehittyminen
Jokaisella Luovassa yhteiskunnassa olevalla henkilöllä on oikeus monipuolisen kehitykseen ja itsensä toteuttamiseen.
Koulutuksen tulee olla ilmaista ja kaikkien tasavertaisesti saatavilla. Olosuhteiden muodostuminen ja mahdollisuuksien laajentaminen Ihmisen omien luovien taitojen ja lahjakkuuksien toteuttamista varten.
7. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
Kaikki luonnonvarat kuuluvat ihmisille ja jakautuvat oikeudenmukaisesti kaikkien ihmisten kesken. Resurssien monopolisointi ja niiden epärationaalinen käyttö on kielletty. Nämä resurssit jakautuvat oikeudenmukaisesti koko maapallon asukkaiden kesken.
Henkilölle taataan työpaikka, jos hän niin haluaa. Palkka samasta tehtävästä, erikoisuudesta tai ammatista on oltava sama kaikkialla maailmassa.
Jokaisella on kuitenkin oikeus yksityisomaisuuteen ja tuloihin yhteiskunnan asettaman yksilön kapitalisoinnin määrän rajoissa.
8. Yhteiskunnan itsehallinto
Luovassa yhteiskunnassa ”vallan” käsitettä ei ole, koska vastuu kokonaisuudessaan yhteiskunnasta, sen kehityksestä, elinoloista ja harmonisesta muodosta on jokaisella Ihmisellä.
Jokaisella Ihmisellä on oikeus osallistua Luovan yhteiskunnan asioiden hoitamiseen ja lakien hyväksymiseen, jotka parantavat Ihmisen elämää.
Ratkaisu sosiaalisesti merkittävistä ja taloudellisista kysymyksistä, jotka vaikuttavat ihmisten elämänlaadun muutoksiin, viedään julkisen keskusteluun ja äänestykseen (kansanäänestys).
Pysy ajan tasalla uusimmista uutisista ja tapahtumista
- 1 -
Tilaa Luova yhteiskunta YouTube-kanava ja klikkaa kelloa
- 2 -
Tilaa Telegram-kanava ja pysy ajan tasalla ajankohtaisista tapahtumista