KREATIVT SAMFUNN

Internasjonalt prosjekt

Menneskeliv er den høyeste kvalitet
#creativesociety
KREATIVT SAMFUNN er et interansjonalt prosjekt, der forener mennesker fra over 180 land på frivillig basis. Målet med prosjektet er å gå over, på en lovlig og fredelig måte, på kortest mulig tid, til et nytt kreativt samfunnsformat over hele verden, hvor menneskeliv vil være den høyeste verdien.

Hvordan oppsto det Kreative Samfunnet?

Den største frivillige sosiale undersøkelsen, gjennomført i løpet av ti år, avslørte et reelt behov for et nytt samfunnsformat. Svarene fra millioner av mennesker i 180 forskjellige land bekreftet at den høyeste prioritet i samfunnet bør være verdien av menneskeliv.

Hver deltaker i den sosiale undersøkelsen ble stilt det samme spørsmålet: «Hva slags verden vil du leve i?» Basert på svarene ble dannet 8 Grunnlag og ble grunnlaget for å bygge et samfunn med et nytt format kalt det Kreative Samfunnet. For å implementere det forenes mennesker fra hele verden og tar grep i prosjektet med samme navn.

Hvem står bak det Kreative Samfunnet-prosjektet?

Millioner mennesker fra forskjellige kulturer, nasjonaliteter, religioner og overbevisning,som ønsker å endre vår verden til det bedre og som vet hvordan man gjør det lovlig og fredelig. Hver dag fortsetter å vokse antallet slike mennesker.

Mennesker fra hele verden, som organiserer seg og handler strengt innenfor de juridiske rammene, forent av et felles mål: å skape anstendige forhold for et fredelig og velstående liv for hele menneskeheten og fremtidige generasjoner.

Hvem finanserer det Kreative Samfunnet-prosjektet?

Alle aktiviteter og arrangementer innenfor rammen av prosjektet «Creative Society» gjennomføres utelukkende av prosjektdeltakerne selv på eget initiativ, etter eget valg og ønske og for egen regning.

Creative Society project har ikke bankkontoer, økonomi eller eiendeler, akkumulerer ikke midler og går ikke med overskudd.

Det Kreative Samfunnet er et fullstendig frivillig basert prosjekt som opererer innenfor de juridiske rammene. Det representerer utelukkende interessene til mennesker selv i stedet for bestemte stater, partier eller organisasjoner.

Hvorfor trenger vi det Kreative Samfunnet over hele verden?

Det Kreative Samfunnet-formatet er nødvendig over hele verden fordi det er den eneste modellen som:

Gir løsninger på alle globale kriser, inkludert klimakrisen;
Sikrer en fremtid uten kriger, konflikter, vold, fattigdom eller sult;
Gjør menneskeheten i stand til å gå raskt og fredelig videre til et nytt stadium av evolusjonær utvikling;
Garanterer hver enkelts sikkerhet, helse, velvære og allsidig utvikling.

Er det mulig å bygge det Kreative Samfunnet i et enkelt land eller en allianse av flere land?

I dag er land i verden nært forbundet og gjensidig avhengige. Derfor vil det ikke være levedyktig å forsøke å etablere et kreativt samfunnsformat i et enkelt land eller til og med en allianse av flere land.

Å bygge det Kreative Samfunnet er bare mulig når hele menneskeheten deltar over hele verden samtidig. Før en bekreftende avgjørelse blir vedtatt ved en verdensavstemning, kan enkeltland bare erklære sin intensjon om å gå over til det Kreative Samfunnet. Hvis individuelle land eller en gruppe land prøver å bytte til det Kreative Samfunnet på egen hånd, kan deres sikkerhet så vel som befolkningens velvære bli kompromittert. De ville bli sårbare og ubeskyttet mot land som ennå ikke har omfavnet det Kreative Samfunnet.

8 Grunnlag i det Kreative Samfunnet

De 8 Grunnlagene av det Kreative Samfunnet er det som folk fra hele verden ønsker seg. Dette er de grunnleggende verdiene til det Kreative Samfunnet som kan bli grunnlaget for internasjonal lov og lovgivning i alle land gjennom et lovlig uttrykk for folks vilje ved verdens folkeavstemning.
1.Menneskeliv

Menneskeliv er den høyeste verdien. Livet til ethvert Menneske må beskyttes som sitt eget. Målet med samfunnet er å sikre og garantere verdien av hvert Menneskes liv. Det er ikke og kan aldri være noe mer verdifullt enn et Menneskes liv. Hvis ett Menneske er verdifullt, så er alle Mennesker verdifulle!

2.Menneskelig frihet

Hvert menneske er født med rett til å være et Menneske. Alle Mennesker blir født frie og likeverdige. Alle har rett til å velge. Det kan ikke være noen og ingenting på Jorden som er over et Menneske, hans frihet og rettigheter. Implementeringen av Menneskerettigheter og friheter må ikke krenke andres rettigheter og friheter.

3.Menneskelig sikkerhet

Ingen og ingenting i samfunnet har rett til å skape trusler mot et Menneskeliv og frihet!

Ethvert Menneske er garantert gratis levering av viktige livsnødvendigheter, inkludert mat, bolig, medisinsk behandling, utdanning og full sosial sikkerhet.

Samfunnets vitenskapelige, industrielle og teknologiske aktiviteter bør utelukkende være rettet mot å forbedre livskvaliteten.

Garantert økonomisk stabilitet: ingen inflasjon og kriser, stabile og samme priser over hele verden, en enkelt monetær enhet, og en fast minimal beskatning eller ingen skatt.

Menneskets og samfunnets sikkerhet mot enhver form for trusler er sikret av den enhetlige globale tjenesten som håndterer krisesituasjoner.

4.Gjennomsiktighet og åpenhet for informasjon for alle

Hvert Menneske har rett til å motta pålitelig informasjon om bevegelse og fordeling av offentlige midler. Hvert Menneske har tilgang til informasjon om status for implementering av samfunnets beslutninger.

Massemediene tilhører utelukkende samfunnet og reflekterer informasjon sannferdig, åpent og ærlig.

5.Den kreative ideologien

Ideologi bør være rettet mot å popularisere de beste menneskelige egenskapene og stoppe alt som er rettet mot et Menneske. Hovedprioriteten er prioritering av menneskeheten, høye åndelige og moralske ambisjoner om et Menneske, menneskelighet, dyd, gjensidig respekt og styrking av vennskap.

Skape betingelser for utvikling og utdannelse av et ekte Menneske og dyrke moralske verdier i hver person og samfunn.

Prohibition of propaganda of violence, condemnation and denunciation of any form of division, aggression, and anti-humane manifestations.

6.Utvikling av Personlighet

Hver person i Det Kreative Samfunnet har rett til omfattende utvikling og personlig oppfyllelse.

Utdanning skal være gratis og like tilgjengelig for alle. Skapelse av forhold for utvide muligheter for et Menneske til å implementere sine kreative evner og talenter.

7.Rettferdighet og likeverd

Alle naturressurser tilhører Mennesker og er rettferdig fordelt på alle mennesker. Monopolisering av ressurser og deres irrasjonelle bruk er forbudt. Disse ressursene er ganske fordelt mellom innbyggerne på hele Jorden.

Et Menneske er garantert ansettelse hvis han eller hun ønsker det. Lønn for en identisk stilling, spesialitet eller yrke skal være den samme over hele verden.

Alle har rett til privat eiendom og inntekt, men innenfor rammen av individets kapitaliseringsbeløp som er satt av samfunnet.

8.Selvstyrende samfunn

Konseptet «makt» i Det Kreative Samfunnet er fraværende, siden ansvaret for samfunnet som helhet, dets utvikling, levekår og harmoniske format, ligger på hvert Menneske.

Alle har rett til å delta i forvaltningen av Det Kreative Samfunnet og i vedtakelsen av lover som forbedrer Menneskeliv.

Løsningen av sosialt viktige, sosialt betydningsfulle og økonomiske spørsmål som påvirker kvaliteten på Menneskeliv, blir sendt til offentlig diskusjon og avstemning (folkeavstemning).

Merknad til de 8 Grunnlagene
I det Kreative Samfunnet, takket være innføringen av en ny modell for økonomi og nye teknologier, vil det ikke være behov for å bruke penger. Derfor vil visse bestemmelser i de 8 grunnlagene i det Kreative Samfunnet, som kommer fra eksistensen av monetære forhold, bare være relevante i overgangsperioden til det Kreative Samfunnet.

Hva gir det Kreative Samfunnet for hver person på Planeten?

Samfunnets kreative format åpner for enorme muligheter for hver enkelt.
For å sikre fullstendig implementering av det Kreative Samfunnet, er det nødvendig å introdusere en ny modell for økonomi og nye teknologier, samt å omorganisere mange prosesser i samfunnet. Derfor er det nødvendig med en overgangsperiode til det Kreative Samfunnet, som kan vare 5 til 6 år ifølge foreløpige anslag. Allerede i overgangsperioden til Det Kreative Samfunnet, hver person ved fødselsrett vil motta følgende fordeler:
En månedlig universell grunninntekt tilsvarende 10 000 dollar for hver voksen;
En engangsbetaling tilsvarende 100 000 dollar ved fødselen av det første barnet, 200 000 dollar ved fødselen av det andre barnet, og så videre. En månedlig betaling tilsvarende 5 000 dollar for hvert barn opptil 6 år inkludert og 7 000 dollar for et barn fra 7 år til flertall;
Privateide romslige og komfortable gratis boliger med et minimumsareal på 60 kvadratmeter per person;
Høykvalitets helsetjenester over hele verden, gratis;
Høykvalitets helsetjenester hvor som helst i verden, gratis;
Fire timers arbeidsdager, fire arbeidsdager i uken, med like høye lønninger over hele verden for identiske stillinger, spesialiteter og yrker. Betalte ferier på ikke mindre enn 30 kalenderdager minst to ganger i året;
En trygg verden uten kriger, konflikter, kriminalitet og korrupsjon;
Garantert økonomisk stabilitet: ingen inflasjon, økonomiske mislighold eller kriser; stabile faste priser over hele verden;
Ingen skatter for enkeltpersoner, små og mellomstore bedrifter;
Ubegrenset bruk av tjenester (gass, elektrisitet, vann, oppvarming, etc.) for enkeltpersoner, gratis;
Fjerning av all gjeld og lån, inkludert boliglån;
Visumfri reise og ubegrenset bevegelse over hele verden;
Fremskritt innen banebrytende teknologier som forbedrer menneskeliv, tilgjengelig for alle i alle deler av verden.

Hvordan vil disse fordelene bli gitt i det Kreative Samfunnet til hver person på planeten?

I det Kreative Samfunnet vil en høy levestandard sikres for hver person på planeten gjennom en fullstendig ny økonomisk model som ikke har noen analoger i menneskets historie. Denne modellen er utviklet og foreslått av eksperter fra hele verden, og den vil forandre livene våre fra den aller første dagen av implementeringen.
Du kan gjøre deg kjent med denne modellen ved å se en detaljert videopresentasjon som ble introdusert offentlig på International Forum «Global Krise. Det finnes en utvei»

Med tanke på at i det Kreative Samfunnet gis mange fordeler til en person ved fødselsrett, hva kreves av en person?

I det Kreative Samfunnet mottar en person en rekke fordeler. Dette nødvendiggjør aktiv deltakelse fra hvert individuall i samfunnsaktiviteter gjennom deres arbeid, intellektuelle bidrag og talenter. I det Kreative Samfunnet utvikler individual seg selv og gir fordeler for hele samfunnet som en integrert del av det.
Aktiv og ansvarlig deltakelse fra enkeltpersoner i forvaltningen av samfunnsforhold og vedtakelse av lover og vedtak om viktige sentrale spørsmål i samfunnslivet er uunnværlig. Dette er fordi det Kreative Samfunnet er det eneste samfunnsformatet der autoritet ikke er delegert til noen, men implementeres av mennesker selv, av hvert individualt over hele verden gjennom fullstendig selvstyre: kollektiv beslutningstaking på en enkelt verdensomspennende valgplattform.
I det Kreative Samfunnet vil det derfor ikke være noe begrep om «makt over mennesker», siden makt effektivt vil tilhøre alle. Folk skal selv løse både globale og lokale problemer i fellesskap.

Hvorfor skal ikke det Kreative Samfunnet-formatet sammenlignes med andre modeller

som ble implementert tidligere, og til og med til de som ble utviklet teoretisk, men ikke implementert? For i alle andre modeller for sosial organisering ble makten til noen få over flertallet av mennesker alltid bevart enten i en skjult form eller åpent. Mens i det Kreative Samfunnet vil ingen noen gang kunne tilrane seg makt eller ta den fra folk fordi maktens funksjon vil bli jevnt fordelt mellom alle mennesker via selvstyre.

For mer detaljer om hvordan selvstyre vil fungere i det Kreative Samfunnet, se videoen som ble presentert på International Forum «Global Krise. Det finnes en utvei»:

Hvordan bygge det Kreative Samfunnet rundt om i verden i de kommende årene?

Det foreligger en konkret to-trinnsplan for å bygge det Kreative Samfunnet. Begge stadier av å bygge det Kreative Samfunnet utføres i samsvar med internasjonale normer og nasjonal lovgivning.
1
Den informerende scenen
Ved å utøve sine rettigheter og friheter informerer folk andre om Det Kreative Samfunnet. På denne måten skapes et legitimt og fredelig offentlig krav om å bygge det Kreative Samfunnet over hele verden. Jo raskere flertallet av mennesker danner denne etterspørselen, jo raskere vil det være mulig å gå videre til neste trinn i byggingen av det Kreative Samfunnet.
2
Stadiet for å forberede og gjennomføre verdens Folkeavstemning
Så snart flertallet av mennesker i alle land i verden støtter det Kreative Samfunnet, vil en verdens folkeavstemning bli forberedt og avholdt for å vedta den kreative utviklingsmodellen som den eneste akseptable og nødvendige for menneskehetens overlevelse.
Som forberedelse til folkeavstemningen i verden vil det nødvendige juridiske og tekniske rammeverket for organisasjonen bli utviklet og vedtatt.

Følgende spørsmål vil bli sendt inn for avstemning ved verdens folkeavstemning:

støtter folk overgangen til hele menneskeheten fra det forbrukeristiske samfunnet til det kreative, og foreningen av hele menneskeheten til en enkelt sivilisasjon – det Kreative Samfunnet?

En positiv beslutning vil innebære:

vedtak av de 8 grunnlagene i det Kreative Samfunnet som grunnleggende bestemmelser i verdens grunnlov;

godkjenning av en enkelt verdensomspennende valgplattform som det høyeste styrende organet på Jorden;

utnevnelse av datoen for begynnelsen av overgangsperioden til det Kreative Samfunnet.

Når en positiv beslutning er vedtatt ved verdens folkeavstemning, vil folk begynne å implementere makten sin direkte, mens politikere vil bli implementere av folks vilje. Dette betyr at vedtakelse av lover, nominasjon, kontroll og tilbakekalling av alle implementere, så vel som alle andre sosialt viktige beslutninger, vil bli tatt utelukkende av folket selv ved å stemme på den eneste verdensomspennende valgplattformen. Denne plattformen er et lovgrunnlag, som betyr den eneste kilden til obligatoriske lover som menneskeheten vil leve etter.

Hva kan du gjøre for å begynne å leve i det Kreative Samfunnet så snart som mulig?

Bli med millioner av mennesker rundt om i verden som allerede handler og informerer samfunnet, dine bekjente og fremmede på en legitim måte om det Kreative Samfunnet-formatet. Disse handlingene er nødvendige for å skape en verdensomspennende offentlig etterspørsel etter å bygge det Kreative Samfunnet. Jo raskere flertallet av menneskene på kloden blir klar over at anstendige levekår er mulig for alle, jo raskere vil verdens folkeavstemning finne sted.

Hvis flertallet ved verdensavstemningen bestemmer seg for å endre samfunnsformatet fra forbrukeristisk til kreativt, vil overgangsperioden til det Kreative Samfunnet begynne om omtrent 6 måneder, som ifølge foreløpige beregninger kan ta 5 til 6 år. Når den er fullført, vil vi gå inn i en ny æra av det Kreative Samfunnet.

Det er verdt å merke seg at mange fordeler og privilegier vil bli tilgjengelige for folk allerede fra den første dagen av overgangsperioden: alle vil få et trygt, velstående og stabilt liv i frihet.

Hvordan kan du bli en deltaker
i det Creative Society prosjektet?

Hvis du deler informasjon om det Kreative Samfunnet, selv ved å bare kommunisere at prosjektet eksisterer, er du allerede en deltaker i det. Hvis du støtter prosjektet, kan du bruke ulike metoder for å informere om det Kreative Samfunnet, som presentert her:

Design med det Kreative Samfunnet-logoen:

Se mer

Vil du informere alle om det Kreative Samfunn raskere og mer effektivt, slik at det kan komme tidligere?

Bli med i de eksisterende koordinasjonssentrene i din region, eller, hvis de ikke eksisterer ennå, kan du opprette et selv. Dette vil sikre mer effektiv informasjon og vil føre til en raskere konstruksjon av det kreative samfunn.
Ditt koordineringssenter betyr personer som påtar seg ansvaret for å informere beboerne i huset, gaten, nabolaget eller byen ditt om det Kreative Samfunnet og handle på frivillig basis, i samsvar med lokale lover.
Hvis du ønsker å bli med i et av de eksisterende Koordinerings Sentere eller vil informere om åpningen av et nytt Koordinerings Senter, vennligst gi oss beskjed ved å kontakte oss på: [email protected]

Politikernes rolle
i å bygge det Kreative Samfunnet

Politikere, inkludert medlemmer av politiske partier og ledere av land, har betydelige muligheter til å informere om det Kreative Samfunnet på grunn av deres profesjonelle aktiviteter, posisjoner, publisitet og berømmelse. Politikernes involvering i å informere om Det Kreative Samfunnet vil fremskynde prosessen med å bygge Det Kreative Samfunnet betraktelig.

Deltakere av Creative Society-prosjektet kan med alle lovlige midler støtte de politikerne som aktivt informerer om det Kreative Samfunnet.

Det bør tas i betraktning at politikere som støtter det konstruktive samfunnet, inkludert frivillige i prosjektet, selv om de har makt, flertallsstøtte og en reell mulighet til å endre lovgivningen, inkludert landets grunnlov, først og fremst er forpliktet til å forsvare landets territorielle integritet, suverenitet og interesser, folkets interesser og partiets interesser hvis de blir valgt inn.

Dessuten kan politikere i sitt eget land og på den internasjonale arena kun bruke lovlige metoder for å informere om Det Kreative Samfunnet og bidra til dets raske bygging. Basert på evnene til landet deres, kan de også innlemme visse grunnøagene i det Kreative Samfunnet i den nasjonale grunnloven utelukkende på en lovlig måte og med støtte fra mannesker, men bare hvis dette ikke skader mennesker, deres rettigheter og friheter; ikke setter landet i fare eller svekker økonomisk, politisk, sosialt, kulturelt eller på noen annen måte; ødelegger ikke statssystemet eller forårsaker tap av landets suverenitet, uavhengighet og territorielle integritet; gjør ikke landet mindre konkurransedyktig, og fører det ikke til andre negative konsekvenser.

Disse formaningene skyldes det faktum at et slikt land vil fortsette å samhandle med andre land som forblir i forbrukerformatet som er basert på uærlig, aggressiv og militant politikk. Før det Kreative Samfunnets format er vedtatt ved folkeavstemningen i verden, ville dette landet ikke være i stand til å sikre implementering selv av hovedpilaren i det Kreative Samfunnet – verdien av menneskeliv. Ved innføring av eventuelle endringer er politikere forpliktet til først og fremst å ta vare på velferden til sitt land og dets borgere.

På sin side bør folk som støtter Det Kreative Samfunnet overholde gjeldende lover i landet sitt og ikke kreve at politikere innfører fordelene med Det Kreative Samfunnet i sitt eget land dersom dette kan få negative konsekvenser for folk og landet som helhet. Fullstendig implementering av alle pilarene og fordelene til det Kreative Samfunnet er bare mulig etter at beslutningen om å bygge det Kreative Samfunnet er vedtatt ved verdensavstemningen.

Hvilke andre fordeler og muligheter vil hver enkelt få i det Kreative Samfunnet?

Du kan finne ut alle detaljer om det Kreative Samfunnet fra Internasjonalt Online Forum som er oversatt til 150 språk:
Global krise. Vår overlevelse er i Enhet | Internasjonalt online forum 12.11.2022
Global Krise. Det finnes en utvei. | Internasjonalt Online Forum 22.04.2023