Logo Creative Society USTVARJALNA
DRUŽBA
Pridružite se
Everyone is in charge of the future of humanity

USTVARJALNA DRUŽBA

MEDNARODNI PROJEKT

#CREATIVESOCIETY
Ustvarjalna družba je projekt vsega človeštva, ki ponuja priložnost, da našo civilizacijo mirno pripeljemo do nove stopnje evolucijskega razvoja
Glavni cilj tega projekta je
IZGRADITI USTVARJALNO DRUŽBO PO VSEM SVETU, v kateri ima človeško življenje najvišjo vrednost.

Naloge projekta:

  • Ustvariti pogoje za gradnjo ustvarjalne družbe po vsem planetu na miren način.
  • Vprašati ljudi po vsem svetu, ali želijo živeti v ustvarjalnem formatu družbe in kako si ga predstavljajo.
  • Zagotoviti platformo za splošno mednarodno odprto razpravo o konceptu in modelu ustvarjalne družbe na vseh področjih človeškega življenja.
  • Poiskati nove načine za združevanje celotnega človeštva in ustvariti pogoje za aktivno sodelovanje vsakega človeka v življenju družbe, ne glede na družbeni status, vero, narodnost.
Več podrobnosti

Več o stopnjah gradnje Ustvarjalne družbe lahko izveste v članku »TEMELJI IN STOPNJE GRADNJE USTVARJALNE DRUŽBE«

Preberi
Uradni napovednik foruma
GLOBALNA KRIZA.
NAŠA REŠITEV JE V ENOTNOSTI
12. november 2022 15:00 GMT
To bo izboljšalo tvoje življenje.
Pridruži se forumu!
RAZKRITO je bilo POROČILO o prihodnosti človeštva. Jedrska apokalipsa je resnična
15. oktober 2022
Ljudje imajo pravico vedeti, koliko časa je ostalo človeštvu.
Pope Francis
Mednarodni projekt Ustvarjalna družba
je prejel apostolski blagoslov Njegove visokosti papeža Frančiška
Mednarodni projekt Ustvarjalna družba
je prejel apostolski blagoslov njegove svetosti Karekina II, vrhovnega patriarha in katolikosa vseh Armencev
Mednarodni projekt Ustvarjalna družba
je prejel blagoslov Amira Aziza, imama najstarejše mošeje v Nemčiji

Na prošnjo ljudi po vsem svetu smo verske voditelje vprašali, ali podpirajo Ustvarjalno družbo ali ne.

Ustvarjalno družbo je prvi podprl Njegova svetost papež Frančišek, nato pa še Njegova svetost Karekin II, vrhovni patriarh in katolikos vseh Armencev, ter Amir Aziz, imam najstarejše mošeje v Nemčiji.

Ti verski voditelji so videli, da je Ustvarjalna družba tisto, o čemer so govorili vsi preroki, zato so podprli ta projekt vsega človeštva.

Kaj pa drugi?
USTVARJALNA DRUŽBA
8 TEMELJEV
USTVARJALNE DRUŽBE
creativesociety.com
1. Človekovo življenje
Človekovo življenje je najvišja vrednota. Življenje vsakega Človeka je treba zaščititi kot svoje lastno. Naloga družbe je zagotoviti in jamčiti vrednost življenja vsakega Človeka. Ničesar ni in nikoli ne more biti vrednejšega od življenja Človeka. Če je vreden en Človek, potem so vredni vsi Ljudje.
2. Človekova svoboda
Rojstna pravica vsakega človeka je biti Človek. Vsi Ljudje so rojeni svobodni in enakopravni. Nič in nihče na Zemlji ne more biti nad Človekom, njegovo svobodo in pravicami. Uveljavljanje Človekovih pravic in svoboščin ne sme kršiti pravic in svobode drugih ljudi.
3. Človekova varnost
Nič in nihče v družbi nima pravice ogrožati življenja in svobode Človeka!
Vsak Človek ima zajamčeno preskrbo osnovnih življenjskih potreb, skupaj s hrano, prebivališčem, medicinsko oskrbo, izobraževanjem in polno socialno varnostjo.
Znanstvene, industrijske in tehnološke dejavnosti morajo biti usmerjene izključno v izboljšanje kakovosti življenja človeka.
Zajamčena ekonomska stabilnost: brez inflacije in kriz, stabilne in iste cene po vsem svetu, enotna denarna valuta in fiksna minimalna obdavčitev ali nobene obdavčitve.
Varnost Človeka in družbe pred kakršnimikoli grožnjami zagotavlja enotna globalna služba, ki se ukvarja z izrednimi situacijami.
4. Preglednost in odprtost informacij za vse
Vsak Človek ima pravico do prejemanja zanesljivih informacij o gibanju in razporejanju javnih sredstev. Vsak Človek ima dostop do informacij o statusu udejanjanja družbenih odločitev.
Množični mediji pripadajo samo družbi in podajajo informacije resnicoljubno, odprto in pošteno.
5. Ustvarjalna ideologija
Ideologija mora biti namenjena popularizaciji najboljših človeških lastnosti in preprečevanju vsega, kar je usmerjeno proti Človeku. Glavna prioriteta je prioriteta človečnosti, visokih duhovnih in moralnih stremljenj Človeka, človečnosti, vrednot, medsebojnega spoštovanja in krepitev prijateljstva.
Ustvarjanje pogojev za razvoj in izobrazbo Človeka z velikim »Č«, spodbujanje moralnih vrednot v vsakem človeku in družbi.
Prepoved propagande nasilja, nedopustnost in obsodba kakršne koli oblike delitve, agresije in manifestacije protičlovečnosti.
6. Razvoj Osebnosti
Vsak človek v Ustvarjalni družbi ima pravico do vsestranskega razvoja in samouresničitve.
Izobraževanje mora biti brezplačno in vsem enako dostopno. Ustvarjanje pogojev in širitev možnosti za Človeka, da udejanji svoje ustvarjalne sposobnosti in talente.
7. Pravica in enakopravnost
Vsi naravni viri pripadajo Človeku in so pošteno razporejeni med ljudmi. Monopolizacija virov in njihova iracionalna uporaba sta prepovedani. Ti viri so pošteno razporejeni med ljudi po vsej Zemlji.
Človeku je zagotovljena zaposlitev, če to želi. Plačilo za enako delovno mesto, specializacijo ali poklic mora biti enako po vsem svetu.
Vsak ima pravico do zasebne lastnine in prihodka, vendar v okviru individualne kapitalizacije, ki jo določi družba.
8. Samoupravna družba
Koncept »moči« v Ustvarjalni družbi ne obstaja, saj je vsak Človek odgovoren za celo družbo, njen razvoj, življenjske razmere in harmoničen ustroj.
Vsak ima pravico sodelovati v upravljanju zadev Ustvarjalne družbe in pri sprejemanju zakonov, ki izboljšujejo življenje Človeka.
Reševanje družbeno in socialno pomembnih ter ekonomskih vprašanj, ki vplivajo na kakovost življenja Človeka, je predmet javne razprave in glasovanja (referenduma).
Bodite na tekočem z aktualnimi dogodki
- 1 -
Naročite se na »Ustvarjalna družba« YouTube kanal in kliknite na »zvonec«
- 2 -
Naročite se na naš kanal na Telegramu, da boste seznanjeni s pomembnimi aktualnimi dogodki