ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεθνές πρότζεκτ

Η ζωή του ανθρώπου είναι η ύψιστη αξία
#creativesociety
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ είναι ένα διεθνές πρότζεκτ που ενώνει ανθρώπους από περισσότερες από 180 χώρες σε εθελοντική βάση. Ο στόχος του πρότζεκτ είναι να μεταβούμε το συντομότερο δυνατό, νόμιμα και ειρηνικά, σε μια νέα δημιουργική μορφή κοινωνίας παγκοσμίως, στην οποία η ζωή του ανθρώπου θα αποτελεί την ύψιστη αξία.

Πώς ξεκίνησε η Δημιουργική Κοινωνία;

Η ζήτηση για μια νέα μορφή της κοινωνίας, όπου η αξία της ζωής του ανθρώπου είναι η κύρια προτεραιότητα, προέρχεται από εκατομμύρια ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Αυτό έδειξε η μεγαλύτερη κοινωνική έρευνα στην ιστορία, η οποία πραγματοποιήθηκε από τους εθελοντές για περισσότερα από 10 χρόνια σε 180 χώρες.

Σε κάθε συμμετέχοντα τέθηκε η ίδια ερώτηση: "Σε τι κόσμο θα θέλατε να ζήσετε;" Βάσει των αποτελεσμάτων των απαντήσεων του κόσμου, διατυπώθηκαν τα 8 Θεμέλια, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την οικοδόμηση μιας νέας μορφής κοινωνίας, που ονομάστηκε "Δημιουργική Κοινωνία". Για την υλοποίησή της, άνθρωποι από όλο τον κόσμο σήμερα ενώνονται και αναλαμβάνουν δράση στο ομώνυμο πρότζεκτ.

Ποιος βρίσκεται πίσω από το πρότζεκτ "Δημιουργική Κοινωνία";

Εκατομμύρια άνθρωποι διαφορετικών πολιτισμών, εθνικοτήτων, θρησκειών και πεποιθήσεων που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο και ξέρουν πώς να το κάνουν νόμιμα και ειρηνικά. Κάθε μέρα ο αριθμός αυτών των ανθρώπων αυξάνεται.

Άνθρωποι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι οργανώνονται και δρουν αυστηρά εντός του νομικού πλαισίου, ενωμένοι από έναν κοινό στόχο: να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες για μια ειρηνική και ευημερούσα ζωή για όλη την ανθρωπότητα και τις μελλοντικές γενιές.

Ποιος χρηματοδοτεί το πρότζεκτ "Δημιουργική Κοινωνία";

Όλες οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του πρότζεκτ "Δημιουργική Κοινωνία" πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τους ίδιους τους συμμετέχοντες του πρότζεκτ με δική τους πρωτοβουλία, επιλογή και επιθυμία, με δικά τους έξοδα.

Το πρότζεκτ "Δημιουργική Κοινωνία" δεν διαθέτει τραπεζικούς λογαριασμούς, οικονομικά ή περιουσιακά στοιχεία, δεν συγκεντρώνει κεφάλαια και δεν αποκομίζει κέρδη.

Η "Δημιουργική Κοινωνία" είναι ένα εξ ολοκλήρου εθελοντικό προτζεκτ, που λειτουργεί εντός του νομικού πλαισίου, το οποίο εκπροσωπεί αποκλειστικά τα συμφέροντα των ίδιων των ανθρώπων και όχι μεμονωμένων κρατών, κομμάτων ή οργανώσεων.

Γιατί χρειαζόμαστε την Δημιουργική κοινωνία σε όλο τον κόσμο;

Χρειαζόμαστε την Δημιουργική Κοινωνία σε όλο τον κόσμο, γιατί μόνο η Δημιουργική Κοινωνία:

Παρέχει διέξοδο από όλες τις παγκόσμιες κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής κρίσης.
Εξασφαλίζει ένα μέλλον χωρίς πολέμους, συγκρούσεις, βία, χωρίς φτώχεια και πείνα.
Δίνει την δυνατότητα να οδηγηθεί η ανθρωπότητα σε ένα νέο στάδιο εξελικτικής ανάπτυξης στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα με ειρηνικό και νόμιμο τρόπο.
Εξασφαλίζει στον καθένα την ασφάλεια, την υγεία, την ευημερία και την ολόπλευρη ανάπτυξη.

Είναι δυνατόν να οικοδομηθεί η Δημιουργική Κοινωνία ξεχωριστά σε μια χώρα ή στην ένωση μερικών χωρών;

Σήμερα, οι χώρες του κόσμου είναι στενά διασυνδεδεμένες και εξαρτώνται η μία από την άλλη, οπότε η δημιουργική μορφή της κοινωνίας σε μια μόνο χώρα ή ακόμη και σε μια ένωση μερικών χωρών δεν είναι βιώσιμη.

Η Δημιουργική Κοινωνία είναι δυνατόν να οικοδομηθεί μόνο από όλη την ανθρωπότητα σε ολόκληρο τον πλανήτη ταυτόχρονα. Μέχρι να ληφθεί μια θετική απόφαση στο παγκόσμιο δημοψήφισμα, τα μεμονωμένα κράτη μπορούν μόνο να δηλώσουν την πρόθεσή τους να μεταβούν στην Δημιουργική Κοινωνία. Διαφορετικά, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των χωρών που προσπαθούν μεμονωμένα ή ομαδικά να κάνουν τη δική τους μετάβαση στην Δημιουργική Κοινωνία, καθώς και η ασφάλεια των πληθυσμών τους. Θα γίνουν ευάλωτες και απροστάτευτες από τις χώρες που δεν υποστηρίζουν ακόμη την Δημιουργική Κοινωνία.

8 Θεμέλια της Δημιουργικής Κοινωνίας

Τα 8 Θεμέλια της "Δημιουργικής Κοινωνίας" είναι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι όλου του κόσμου. Είναι οι βασικές αξίες της Δημιουργικής Κοινωνίας, οι οποίες, με τη νόμιμη βούληση των ανθρώπων σε ένα παγκόσμιο δημοψήφισμα, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη νομοθεσία όλων των χωρών του κόσμου και το διεθνές δίκαιο.
1.Η Ζωή του Ανθρώπου

Η ζωή του ανθρώπου είναι η ύψιστη αξία. Η ζωή οποιουδήποτε Ανθρώπου πρέπει να προστατεύεται, όπως η δική σου. Ο σκοπός της κοινωνίας είναι να παρέχει και να εγγυάται την αξία της ζωής κάθε Ανθρώπου. Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει κάτι πιο πολύτιμο από τη ζωή του Ανθρώπου. Εάν ένας Άνθρωπος έχει αξία, άρα όλοι οι Άνθρωποι έχουν αξία!

2.Η Ελευθερία του Ανθρώπου

Κάθε άνθρωπος από το δικαίωμα γέννησης έχει το δικαίωμα να είναι Άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα επιλογής. Δεν υπάρχει κανένας και τίποτα στη Γη πάνω από τον Άνθρωπο, την ελευθερία και τα δικαιώματά του. Η άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων ανθρώπων.

3.Η Ασφάλεια του Ανθρώπου

Κανείς και τίποτα στην κοινωνία δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργεί απειλές για τη ζωή και την ελευθερία του Ανθρώπου!

Σε κάθε Άνθρωπο εγγυάται δωρεάν παροχή βασικών ζωτικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων τρόφιμα, στέγαση, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση και πλήρης κοινωνική ασφάλιση.

Οι επιστημονικές, βιομηχανικές και τεχνολογικές δραστηριότητες της κοινωνίας πρέπει να στοχεύουν αποκλειστικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του Ανθρώπου.

Εγγυημένη οικονομική σταθερότητα: έλλειψη πληθωρισμού και κρίσεων, με σταθερές και ίδιες τιμές σε ολόκληρο τον κόσμο, ενιαίο νόμισμα, μια σταθερή ελάχιστη φορολογία ή έλλειψη αυτής.

Η ασφάλεια του Ανθρώπου και της κοινωνίας διασφαλίζεται από κάθε είδους απειλή μέσω μιας ενοποιημένης παγκόσμιας υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

4.Η Διαφάνεια και η ανοικτότητα των πληροφοριών για όλους

Όλοι οι Άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την κίνηση και κατανομή των δημόσιων πόρων. Πληροφορίες για την κατάσταση της εφαρμογής των αποφάσεων της κοινωνίας είναι διαθέσιμες σε κάθε Άνθρωπο.

Τα ΜΜΕ ανήκουν αποκλειστικά στην κοινωνία και αντανακλούν τις πληροφορίες ανοιχτά, με αλήθεια και ειλικρίνεια.

5.Η Δημιουργική ιδεολογία

Η ιδεολογία πρέπει να στοχεύει στη διάδοση των καλύτερων ανθρώπινων ιδιοτήτων και στον περιορισμό όσων στρέφονται εναντίον του Ανθρώπου. Η κύρια προτεραιότητα είναι η προτεραιότητα της ανθρωπιάς, οι υψηλές πνευματικές και ηθικές φιλοδοξίες του Ανθρώπου, η αλληλεγγύη, η εντιμότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και η ενίσχυση της φιλίας.

Δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη και ανατροφή του Ανθρώπου με «Α» κεφαλαίο, την καλλιέργεια ηθικών αξιών στην κοινωνία και σε κάθε άνθρωπο.

Η απαγόρευση προπαγάνδας της βίας, μομφή και καταδίκη κάθε μορφής διαχωρισμού, επιθετικότητας, εκδήλωσης απανθρωπιάς.

6.Η Ανάπτυξη της Προσωπικότητας

Κάθε Άνθρωπος στην Δημιουργική κοινωνία έχει το δικαίωμα στην πολύπλευρη ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση.

Η εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν και εξίσου προσβάσιμη σε όλους. Δημιουργία συνθηκών και διεύρυνση ευκαιριών για την πραγματοποίηση των δημιουργικών ικανοτήτων και ταλέντων από τον Άνθρωπο.

7.Η Δικαιοσύνη και η ισότητα

Όλοι οι φυσικοί πόροι ανήκουν στον Άνθρωπο και κατανέμονται δίκαια μεταξύ όλων των ανθρώπων. Δεν επιτρέπεται το μονοπώλιο των πόρων και παράλογη χρήση τους. Αυτοί οι πόροι κατανέμονται δίκαια μεταξύ των κατοίκων όλης της Γης.

Για τον κάθε Άνθρωπο είναι εγγυημένη η εύρεση εργασίας εάν το επιθυμεί. Η αμοιβή για μια όμοια θέση, ειδικότητα, επάγγελμα πρέπει να είναι η ίδια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και το εισόδημα, ωστόσο, εντός των ορίων της κεφαλαιοποίησης του ατόμου που καθορίζεται από την κοινωνία.

8.Η Αυτοδιοίκηση της κοινωνίας

Η έννοια της «εξουσίας» απουσιάζει στη Δημιουργική Κοινωνία, καθώς η ευθύνη για την κοινωνία στο σύνολό της, η ανάπτυξή της, οι συνθήκες διαβίωσης και η αρμονική δομή της ανήκει σε κάθε Άνθρωπο.

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαχείριση των υποθέσεων της Δημιουργικής Κοινωνίας και στη νομοθεσία για τη βελτίωση της ζωής του Ανθρώπου.

Η λύση κοινωνικά σημαντικών, δημόσια πολύτιμων, οικονομικών ζητημάτων που επηρεάζουν την αλλαγή της ποιότητας ζωής ενός Ανθρώπου, υποβάλλεται σε δημόσια συζήτηση και ψηφοφορία (δημοψήφισμα).

Υποσημείωση για τα 8 Θεμέλια
Στην Δημιουργική Κοινωνία, λόγω της εφαρμογής ενός νέου οικονομικού μοντέλου και νέων τεχνολογιών, δεν θα υπάρχει ανάγκη χρήσης χρήματος. Ως εκ τούτου, ορισμένες διατάξεις των 8 Θεμελίων της Δημιουργικής Κοινωνίας, που σχετίζονται με την ύπαρξη νομισματικών σχέσεων, θα έχουν σημασία μόνο κατά την μεταβατική περίοδο προς την Δημιουργική Κοινωνία.

Τι δίνει η Δημιουργική Κοινωνία σε κάθε άνθρωπο στον πλανήτη;

Η δημιουργική μορφή της κοινωνίας ανοίγει τεράστιες προοπτικές και ευκαιρίες για κάθε άνθρωπο.
Για την πλήρη εφαρμογή της Δημιουργικής Κοινωνίας είναι απαραίτητο να εισαχθεί ένα νέο μοντέλο οικονομίας, νέες τεχνολογίες και να αναδιοργανωθούν πολλές διαδικασίες στην κοινωνία. Επομένως, απαιτείται μια μεταβατική περίοδος προς τη Δημιουργική Κοινωνία, η οποία, σύμφωνα με προκαταρκτικούς υπολογισμούς, μπορεί να διαρκέσει 5-6 χρόνια. Και ήδη κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου προς τη Δημιουργική Κοινωνία κάθε άνθρωπος εκ γενετής λαμβάνει τα ακόλουθα οφέλη:
Μηνιαίο άνευ όρων βασικό εισόδημα ισοδύναμο με 10.000 δολάρια (για κάθε ενήλικα).
Εφάπαξ ποσό για τη γέννηση του πρώτου παιδιού που αντιστοιχεί σε 100.000 δολάρια, και για το δεύτερο παιδί – σε 200.000 δολάρια κ.ο.κ. Μηνιαίες πληρωμές για παιδιά ηλικίας έως και 6 ετών συμπεριλαμβανομένων – το ισοδύναμο των 5.000 δολαρίων, και για παιδιά από 7 ετών έως την ενηλικίωση – το ισοδύναμο των 7.000 δολαρίων.
Ευρύχωρη και άνετη δωρεάν στέγαση σε ιδιόκτητη κατοικία με ελάχιστο όριο 60 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο.
Δωρεάν και υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη σε όλο τον κόσμο.
Δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση οπουδήποτε στον κόσμο.
Εργασία 4 ώρες την ημέρα, 4 ημέρες την εβδομάδα, το ίδιο υψηλό επίπεδο μισθών παγκοσμίως για την ίδια θέση, ειδικότητα, επάγγελμα, άδειες με αποδοχές τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο για τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες.
Έναν ασφαλή κόσμο χωρίς πολέμους, συγκρούσεις, εγκλήματα και διαφθορά.
Εγγυημένη οικονομική σταθερότητα: χωρίς πληθωρισμό, χωρίς χρεοκοπίες ή κρίσεις, σταθερές τιμές παγκοσμίως.
Καμία φορολογία για φυσικά πρόσωπα, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Απεριόριστες και δωρεάν όλες οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για τους ιδιώτες (φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση κ.λπ.).
Διαγραφή όλων των πιστωτικών οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των υποθηκών.
Ταξίδια χωρίς βίζα και απεριόριστη μετακίνηση σε όλο τον κόσμο.
Ανάπτυξη των πιο προηγμένων τεχνολογιών που βελτιώνουν τη ζωή του ανθρώπου και η διαθεσιμότητά τους στον καθένα, οπουδήποτε στον κόσμο.

Πώς αυτά τα οφέλη θα δοθούν στην Δημιουργική Κοινωνία σε κάθε άνθρωπο στον πλανήτη;

Στην Δημιουργική κοινωνία, ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο θα εξασφαλιστεί για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη μέσω ενός εντελώς νέου οικονομικού μοντέλου παρόμοιο του οποίου δεν υπάρχει στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το μοντέλο αυτό έχει αναπτυχθεί και προταθεί από ειδικούς από όλο τον κόσμο και θα αλλάξει τη ζωή μας από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του.
Μπορείτε να εξοικειωθείτε με αυτό σε μια λεπτομερή βιντεοπαρουσίαση που προβλήθηκε δημόσια στο Διεθνές Φόρουμ "Παγκόσμια Κρίση. Η διέξοδος υπάρχει".

Αν λάβουμε υπόψη ότι στην Δημιουργική Κοινωνία στον άνθρωπο παρέχονται πολλά εκ γενετής, τι απαιτείται από τον ίδιο τον άνθρωπο;

Στην Δημιουργική κοινωνία, κάθε άνθρωπος λαμβάνει πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα. Αυτό απαιτεί την ενεργό συμμετοχή κάθε ανθρώπου στη ζωή της κοινωνίας - με την εργασία, την πνευματική συνεισφορά, τα ταλέντα του. Ο άνθρωπος στην Δημιουργική Κοινωνία αναπτύσσει τον εαυτό του και ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία ως αναπόσπαστο μέρος της.
Υπάρχει ανάγκη για ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή των ανθρώπων στη διαχείριση των κοινωνικών υποθέσεων, καθώς και στη θέσπιση νόμων και αποφάσεων για σημαντικά, καθοριστικά ζητήματα στη ζωή της κοινωνίας. Αυτό οφείλεται στο ότι η Δημιουργική Κοινωνία είναι η μόνη μορφή κοινωνικής δομής στην οποία η εξουσία δεν εκχωρείται σε κανέναν, αλλά πραγματοποιείται από τους ίδιους τους ανθρώπους, δηλαδή από κάθε άνθρωπο στον κόσμο μέσω της πλήρους αυτοδιοίκησης – συλλογική λήψη αποφάσεων σε μια ενιαία παγκόσμια Εκλογική Πλατφόρμα.
Έτσι, στη Δημιουργική Κοινωνία δεν θα υπάρχει η έννοια της "εξουσίας πάνω στους ανθρώπους", επειδή η εξουσία ουσιαστικά θα ανήκει σε όλους τους ανθρώπους. Οι ίδιοι οι άνθρωποι θα επιλύουν από κοινού τόσο τα παγκόσμια όσο και τα τοπικά ζητήματα.

Γιατί η μορφή της Δημιουργικής Κοινωνίας δεν πρέπει να συγκρίνεται με άλλα μοντέλα

που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν και ακόμη και με εκείνες που έχουν υποθετικά αναπτυχθεί αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί; Διότι σε όλα τα άλλα μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης διατηρείται πάντοτε η εξουσία των μονάδων επί της πλειοψηφίας σε κρυφή ή ανοιχτή μορφή. Αλλά στην Δημιουργική Κοινωνία κανένας δεν μπορεί να σφετεριστεί την εξουσία ή να την αφαιρέσει από τους ανθρώπους, επειδή στην αυτοδιοίκηση η λειτουργία της εξουσίας θα είναι ισομερώς κατανεμημένη σε όλους τους ανθρώπους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Κοινωνία, δείτε το βίντεο που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Φόρουμ "Παγκόσμια Κρίση. Η διέξοδος υπάρχει":

Πώς να οικοδομήσουμε την Δημιουργική Κοινωνία σε όλο τον κόσμο τα προσεχή χρόνια;

Για την οικοδόμηση της Δημιουργικής Κοινωνίας υπάρχει ένα σαφές σχέδιο, το οποίο αποτελείται από δύο στάδια. Και τα δύο στάδια της οικοδόμησης της Δημιουργικής Κοινωνίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες της διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας.
1

Στάδιο ενηµέρωσης
 
Οι άνθρωποι, υλοποιώντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, ενημερώνουν άλλους ανθρώπους για την Δημιουργική Κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο, νόμιμα και ειρηνικά δημιουργείται δημόσια ζήτηση για την οικοδόμηση της Δημιουργικής Κοινωνίας σε όλο τον κόσμο. Όσο πιο γρήγορα η πλειοψηφία των ανθρώπων διαμορφώσει αυτό το αίτημα, τόσο πιο γρήγορα θα είναι δυνατή η μετάβαση στο επόμενο στάδιο της οικοδόμησης της Δημιουργικής Κοινωνίας.
2
Στάδιο προετοιμασίας και διεξαγωγής του παγκόσμιου δημοψηφίσματος
Όταν η πλειοψηφία των ανθρώπων σε όλες τις χώρες του κόσμου υποστηρίξει τη Δημιουργική Κοινωνία, θα προετοιμαστεί και θα διεξαχθεί ένα παγκόσμιο δημοψήφισμα για την αποδοχή από όλη την ανθρωπότητα του δημιουργικού μοντέλου ανάπτυξης ως το μόνο αποδεκτό και αναγκαίο για την επιβίωση της ανθρωπότητας.
Κατά την προετοιμασία για το παγκόσμιο δημοψήφισμα, θα αναπτυχθεί και θα εγκριθεί το απαραίτητο νομοθετικό και τεχνικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή του.

Στο παγκόσμιο δημοψήφισμα θα τεθεί το ακόλουθο ερώτημα:

Υποστηρίζουν οι άνθρωποι τη μετάβαση όλης της ανθρωπότητας από την καταναλωτική μορφή της κοινωνίας στη δημιουργική και την ένωση όλης της ανθρωπότητας σε έναν ενιαίο πολιτισμό — την Δημιουργική Κοινωνία;

Η θετική απόφαση θα σημαίνει:

Αποδοχή των 8 Θεμελίων της Δημιουργικής Κοινωνίας ως βασικών διατάξεων του παγκόσμιου Συντάγματος,

καθιέρωση μιας ενιαίας παγκόσμιας Εκλογικής Πλατφόρμας ως την υψηλότερη αρχή στη Γη,

τον καθορισμό ημερομηνίας για την έναρξη της μεταβατικής περιόδου προς την Δημιουργική Κοινωνία.

Μετά από τη λήψη της θετικής απόφασης στο παγκόσμιο δημοψήφισμα, οι άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν άμεσα τη δύναμή τους και οι πολιτικοί γίνονται διεκπεραιωτές της βούλησης των ανθρώπων. Δηλαδή, η θέσπιση νόμων, ο διορισμός, ο έλεγχος και η ανάκληση όλων των διεκπεραιωτών, καθώς και όλες οι άλλες κοινωνικά σημαντικές αποφάσεις, θα λαμβάνονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους ανθρώπους, μέσω της ψηφοφορίας στην ενιαία παγκόσμια Εκλογική Πλατφόρμα. Αυτή η πλατφόρμα θα γίνει η νομοθετική βάση, δηλαδή η μόνη πηγή των κανόνων γενικής ισχύος με τους οποίους ζει η ανθρωπότητα.

Τι μπορείτε να κάνετε για να αρχίσετε να ζείτε στην Δημιουργική Κοινωνία το συντομότερο δυνατόν;

Ενταχθείτε στα εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που ήδη αναλαμβάνουν δράση και ενημερώστε νόμιμα την παρέα σας, τους γνωστούς και τους αγνώστους σας για την Δημιουργική μορφή της κοινωνίας. Αυτές οι ενέργειες είναι απαραίτητες για να δημιουργηθεί μια ευρεία δημόσια ζήτηση για την Δημιουργική Κοινωνία. Όσο πιο γρήγορα η πλειοψηφία των ανθρώπων στον πλανήτη θα γνωρίσει ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους είναι εφικτές, τόσο πιο γρήγορα θα διεξαχθεί το παγκόσμιο δημοψήφισμα.

Αν στο παγκόσμιο δημοψήφισμα η πλειοψηφία των ανθρώπων θα αποφασίσει να αλλάξει τη μορφή της κοινωνίας από καταναλωτική σε δημιουργική, τότε σε περίπου 6 μήνες θα αρχίσει η περίοδος μετάβασης προς την Δημιουργική Κοινωνία, η οποία σύμφωνα με προκαταρκτικούς υπολογισμούς μπορεί να διαρκέσει 5-6 χρόνια. Με την ολοκλήρωσή της, θα εισέλθουμε στη νέα εποχή της Δημιουργικής Κοινωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά οφέλη και προνόμια γίνονται διαθέσιμα στον άνθρωπο από την πρώτη ημέρα της μετάβασης: όλοι θα έχουν μια ασφαλή, ευημερούσα, σταθερή και ελεύθερη ζωή.

Πώς να γίνετε μέλος
 του πρότζεκτ "Δημιουργική Κοινωνία";

Αν μοιράζεστε πληροφορίες σχετικά με την Δημιουργική Κοινωνία, ακόμη και αν απλά κοινοποιείτε πληροφορίες σχετικά με το πρότζεκτ, είστε ήδη μέλος. Εάν υποστηρίζετε το πρότζεκτ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μεθόδους για να διαδώσετε τις πληροφορίες για την Δημιουργική Κοινωνία, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

Σχέδια με λογότυπο "Δημιουργική Κοινωνία":

Παρακολουθήστε

Θέλετε να γνωστοποιήσετε την ιδέα της Δημιουργικής Κοινωνίας γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά σε όλους, ώστε να επιτευχθεί συντομότερα;

Ενταχθείτε στα υπάρχοντα Συντονιστικά Κέντρα (ΣΚ) της περιοχής που ζείτε ή, αν δεν υπάρχουν, μπορείτε να το δημιουργήσετε μόνοι σας. Αυτό θα εξασφαλίσει πιο αποτελεσματική ενημέρωση και θα οδηγήσει στην ταχύτερη οικοδόμηση της Δημιουργικής Κοινωνίας.
Το Συντονιστικό σας Κέντρο είναι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ευθύνη να ενημερώσουν τους κατοίκους της πολυκατοικίας, της γειτονιάς, της περιοχής ή της πόλης σας για την Δημιουργική Κοινωνία και ενεργούν σε εθελοντική βάση σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε ένα υπάρχον Συντονιστικό Κεντρο ή να μας ενημερώσετε για ένα ΣΚ που επιθυμείτε να ανοίξετε, επικοινωνήστε μαζί μας: [email protected]

Ο ρόλος των πολιτικών
στην οικοδόμηση της Δημιουργικής Κοινωνίας

Οι πολιτικοί, καθώς και τα μέλη των πολιτικών κομμάτων και οι ηγέτες των χωρών, μέσω των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, των θέσεων, της δημοσιότητας και της προβολής τους, έχουν σπουδαίες δυνατότητες για την ενημέρωση σχετικά με την Δημιουργική Κοινωνία. Η συμμετοχή των πολιτικών στην ενημέρωση θα επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία οικοδόμησης της Δημιουργικής Κοινωνίας.

Οι συμμετέχοντες του πρότζεκτ "Δημιουργική Κοινωνία" μπορούν να στηρίζουν με κάθε νόμιμο τρόπο εκείνους τους πολιτικούς που θα ενημερώνουν ενεργά για την "Δημιουργική Κοινωνία".

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι πολιτικοί που υποστηρίζουν την Δημιουργική Κοινωνία και ενεργούν ως εθελοντές του πρότζεκτ, ακόμη και αν έχουν την εξουσία, την υποστήριξη της πλειοψηφίας και μια πραγματική ευκαιρία να αλλάξουν τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Συντάγματος της χώρας, είναι πρωτίστως υποχρεωμένοι να υπερασπιστούν την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και τα συμφέροντα της χώρας τους, τα συμφέροντα του λαού τους, καθώς και τα συμφέροντα του κόμματός τους, αν είναι εκλεγμένοι ως εκπρόσωποί του.

Παράλληλα, οι πολιτικοί μπορούν να ενημερώνουν για την Δημιουργική Κοινωνία στη χώρα τους και στη διεθνή σκηνή με αποκλειστικά νομικές μεθόδους και να προωθούν την οικοδόμησή της το συντομότερο δυνατό. Με βάση τις δυνατότητες της χώρας, μπορούν επίσης να εφαρμόσουν ορισμένα από τα θεμέλια της Δημιουργικής Κοινωνίας στο Σύνταγμα με αποκλειστικά νόμιμο τρόπο και με την υποστήριξη των ανθρώπων, αλλά μόνο εάν αυτό δεν βλάπτει τους πολίτες, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, δεν θέτει σε κίνδυνο ή δεν αποδυναμώνει τη χώρα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και με άλλους τρόπους, δεν καταστρέφει το κρατικό της σύστημα, δεν οδηγεί στην απώλεια της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής της ακεραιότητας, δεν καθιστά τη χώρα λιγότερο ανταγωνιστική και δεν οδηγεί σε άλλες αρνητικές συνέπειες.

Οι εν λόγω επισημάνσεις οφείλονται στο γεγονός ότι πριν από την αποδοχή της δημιουργικής μορφής της κοινωνίας στο παγκόσμιο δημοψήφισμα, μια τέτοια χώρα συνεχίζει να αλληλεπιδρά με άλλες χώρες υπό τις συνθήκες της καταναλωτικής μορφής, η οποία βασίζεται στην ανέντιμη, επιθετική, πολεμική πολιτική, και δεν θα είναι σε θέση να διασφαλίσει την πραγματική εφαρμογή ακόμη και του πιο σημαντικού θεμέλιου της Δημιουργικής Κοινωνίας - την αξία της ζωής του ανθρώπου. Εισάγοντας τις όποιες αλλαγές, οι πολιτικοί θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ενδιαφέρονται για την ευημερία της χώρας τους και των πολιτών της.

Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν την Δημιουργική Κοινωνία, με τη σειρά τους, θα πρέπει να τηρούν τους ισχύοντες νόμους της χώρας τους και να μην απαιτούν από τους πολιτικούς να εφαρμόσουν τα οφέλη της Δημιουργικής Κοινωνίας σε μια συγκεκριμένη χώρα, εάν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες για τους ανθρώπους και τη χώρα στο σύνολό της. Η πλήρης υλοποίηση όλων των θεμελίων και των πλεονεκτημάτων της Δημιουργικής Κοινωνίας είναι δυνατή μόνο αφού ληφθεί η απόφαση για την οικοδόμησή της στο παγκόσμιο δημοψήφισμα.

Ποια άλλα οφέλη, πλεονεκτήματα και προοπτικές θα έχει κάθε άνθρωπος στην Δημιουργική Κοινωνία;

Περισσότερες πληροφορίες για την Δημιουργική Κοινωνία μπορείτε να βρείτε στα Διεθνή Διαδικτυακά Φόρουμ, τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 150 γλώσσες σε όλο τον κόσμο:
Παγκόσμια κρίση. Η σωτηρία μας είναι στην ενότητα | Διεθνές Διαδικτυακό Φόρουμ 12.11.2022
Παγκόσμια κρίση. Η διέξοδος υπάρχει | Διεθνές Διαδικτυακό Φόρουμ 22.04.2023