Logo Creative Society חברה יוצרת
Everyone is in charge of the future of humanity

חברה יוצרת

פרויקט בינלאומי

#CREATIVESOCIETY
חברה יוצרת היא הפרויקט של כל האנושות, אשר מאפשר בזמן קצר להביא את הציוויליזציה שלנו בצורה ידידותית לשלב חדש בהתפתחות אבולוציונית.
המטרה העיקרית של הפרויקט הזה
לבנות חברה יוצרת בקנה מידה העולמי, שבה חיי אדם הם הערך הגבוה ביותר.

משימות הפרויקט:

  • ליצור תנאים לבניית חברה יוצרת בצורה ידידותית בכל רחבי כדור הארץ.
  • לגלות את דעתם של אנשים ברחבי העולם, האם הם רוצים לחיות בחברה במתכונת יצירתית ואיך הם רואים אותה.
  • לספק במה לדיון בינלאומי אוניברסלי פתוח על תפיסה ומודל של חברה יוצרת בכל תחומי חיי האדם.
  • למצוא דרכים חדשות לאחד את כל האנושות וליצור תנאים להשתתפות פעילה של כל אדם בחיי החברה, ללא קשר למעמד החברתי, הדת, הלאום.
פרטים נוספים

תוכלו ללמוד יותר על שלבי הקמתה של חברה יוצרת במאמר "יסודות ושלבים להקמת חברה יוצרת"

לקרוא
Pope Francis
פרויקט בינלאומי "חברה יוצרת"
קיבל את ברכתו הכפירה של כבודו האפיפיור פרנציסקוס

International Online Conference Global Crisis. Time for the Truth

100 languages of simultaneous interpreting
Dec 04, 2021 | 15:00 GMT
The objective of the conference is to inform humankind honestly and truthfully about the scale of the climate and environmental crises, about the impending threats, and the real way out.
Key topics of the conference:
What is the real climate situation on the planet?
Why is the global media silent about the scale of the threats?
Why does the climate continue to change rapidly despite international treaties and agreements which official stated goal is to curb climate change?
What is the real cause of global climate change?
From what risks and global threats have people's attention been diverted?
What are the environmental consequences of reckless human consumerism?
Why only in the Creative Society is it possible to stabilize the ecological equilibrium of our planet?
Why, in the face of planetary cataclysms, the Creative Society is the only way out?
חברה יוצרת
8 יסודות של
חברה יוצרת
creativesociety.com
1. חיי האדם
חיי האדם הם הערך הגבוה ביותר. חייבים להגן על חייו של כל אדם, כמו על שלו. מטרת החברה היא לספק ולהבטיח את ערך החיים לכל אדם. אין ולא יכול להיות דבר בעל ערך רב יותר מחיי האדם. אם אדם אחד הוא בעל ערך, אז כל האנשים הם בעלי ערך!
2. חופש אנושי
לכל אדם בזכות הלידה ניתנת זכות להיות אדם. כל האנשים נולדים חופשיים ושווים. לכל אחד יש את הזכות לבחור. לא יכול להיות אף אחד ושום דבר על פני האדמה מעל האדם, מעל חירותו וזכויותיו. מימוש זכויות וחירויות האדם לא אמורות לפגוע בזכויותיהם וחירויותיהם של אנשים אחרים.
3. ביטחון אנושי
לאף אחד ושום דבר בחברה אין את הזכות ליצור איומים על חייו וחירותו של האדם!
לכל אדם מובטחת אספקה ​​של צרכים חיוניים בסיסיים, כולל מזון, דיור, טיפול רפואי, חינוך וביטחון סוציאלי מלא בחינם
הפעילות המדעית, התעשייתית והטכנולוגית של החברה צריכה להיות מכוונת אך ורק לשיפור איכות חיי האדם
יציבות כלכלית מובטחת: היעדר אינפלציה ומשברים, מחירים יציבים ושווים ברחבי העולם, יחידה מוניטרית אחת, מיסוי מינימלי קבוע או היעדרו
ביטחונו של האדם והחברה מאיום כלשהו מובטח על ידי "שירות עולמי יחיד למאבק במקרה חירום"
4. שקיפות ופתיחות של מידע עבור כולם
לכל אדם יש זכות לקבל מידע אמין על תנועה והפצה של כספי הציבור.
מידע על מצב יישום החלטות החברה זמין לכל אדם
התקשורת שייכת לחברה באופן בלעדי ומשקפת את המידע בצורה גלויה, אמינה וכנה.
5. אידיאולוגיה יצירתית
האידיאולוגיה צריכה להיות מכוונת לפופולריות של התכונות האנושיות הטובות ביותר, לדיכוי כל מה שמכוון נגד האדם.
העדיפות העיקרית היא עדיפות של אנושות, שאיפות רוחניות ומוסריות גבוהות של האדם, יושרה, תום לב, כבוד הדדי וחיזוק חברות.
יצירת תנאים להתפתחות ולחינוך אדם אמיתי, טיפוח ערכים מוסריים בכל אדם וחברה.
איסור תעמולה של אלימות, צנזורה וגינוי של כל סוג של הפרדה, תוקפנות וביטויים נגד אנושיות
6. התפתחות אישית
בחברה יוצרת כל אחד זכאי להתפתחות מקיפה ומימוש עצמי.
החינוך צריך להיות ללא עלות ובאותה מידה נגיש לכולם. צריך ליצור לאדם תנאים ולהרחיב עבורו הזדמנויות כדי לממש יכולותיו וכשרונותיו היצירתיים
7. צדק ושוויון
כל מקורות הטבע שייכים לאדם ומחולקים ביושר בין כל האנשים. אסור לבצע מונופול של משאבים ושימושם הלא הגיוניים . משאבים אלה מפוזרים למדי בין תושבי כדור הארץ כולו
לאדם יש ביטחון תעסוקתי אם יהיה בכך רצונו. התגמול עבור תפקיד, התמחות, מקצוע זהים חייב להיות זהה בכל העולם
לכל אחד יש את הזכות לרכוש והכנסה פרטיים. עם זאת, בגבולות ההיוון הבודד שהוקמה על ידי החברה
8. ניהול עצמי ע"י החברה
בחברה יוצרת לא קיים מושג "שלטון", מכיוון שהאחריות על חברה כולה, על התפתחותה, על תנאי החיים שלה ומסדר מאוזן שלה מונח על כל אדם.
כל אדם זכאי להשתתף בניהול ענייני חברה יוצרת ובאימוץ חוקים לשיפור חיי האדם.
החלטות פומביות חשובות, המשמעותיות מבחינה חברתית וכלכלית, המשפיעות על שינוי איכות חיי האדם, צריכות לצאת לדיון והצבעה ציבורית- משאל.

כנסים בינלאומיים

התעדכן באירועים אקטואליים
- 1 -
להירשם לערוץ YouTube של Creative Society וללחץ על ה-"פעמון"
- 2 -
להירשם לערוץ הטלגרם ולהתעדכן באירועים הנוכחיים