КРЕАТИВНО ОПШТЕСТВО

Меѓународен проект

Човечкиот живот е највисока вредност
#creativesociety
КРЕАТИВНО ОПШТЕСТВО е меѓународен проект кој обединува луѓе од над 180 земји на доброволна основа. Целта на проектот е транзиција, на легален и мирен начин, во најкраток можен рок, кон нов креативен формат на општеството ширум светот, каде што човечкиот живот ќе биде најголема вредност.

Како настана Креативно Oпштество?

Најголемата волонтерска социјална анкета, спроведена во текот на десет години, откри вистинска побарувачка за нов формат на општество. Одговорите на милиони луѓе во 180 различни земји потврдија дека највисок приоритет во општеството треба да биде вредноста на човечкиот живот.

На секој учесник во социјалната анкета му беше поставено истото прашање: „Во каков свет би сакале да живеете?“ Врз основа на одговорите, беа формирани 8 столбови кои станаа основа за градење на општество од нов формат наречен Креативно општество. Со цел да се имплементира, луѓе од целиот свет моментално се обединуваат и преземаат акција во рамките на истоимениот проект.

Кој стои зад проектот Креативно општество?

Милиони луѓе од различни култури, националности, религии и верувања, кои сакаат да го променат нашиот свет на подобро и знаат како да го направат тоа законски и мирно. Секој ден, бројот на такви луѓе расте.

Луѓе од целиот свет, кои се организираат и дејствуваат строго во легалните рамки на законот, обединети со заедничка цел: да создадат пристојни услови за мирен и просперитетен живот за целото човештво и за идните генерации.

Кој го финансира проектот Креативно општество?

Сите акции и активности во рамките на проектот Креативно општество се спроведуваат исклучиво од самите учесници во проектот, по нивна иницијатива, по нивен избор и волја и на сметка на сопствени средства.

Проектот Креативно општество нема банкарски сметки, финансии или имот, не акумулира средства и не остварува никаков профит.

Креативното општество е целосно волонтерски проект кој работи во законската рамка. Тој ги застапува исклучиво интересите на самите луѓе, а не конкретни држави, партии или организации.

Зошто ни е потребно Креативно Општество ширум светот?

Форматот Creative Society е потребен ширум светот бидејќи тој е единствениот модел кој:

Обезбедува решенија за сите глобални кризи, вклучително и климатската криза;
Обезбедува иднина без војни, конфликти, насилство, сиромаштија или глад;
Му овозможува на човештвото брзо и мирно да напредува во нова фаза на еволутивен развој;
Гарантира безбедност, здравје, благосостојба и сеопфатен развој на секој поединец.

Дали е можно да се изгради Креативно општество во поединечна земја или сојуз на неколку земји?

Денес, земјите во светот се тесно меѓусебно поврзани и меѓусебно зависни. Затоа, обидот да се воспостави креативен формат на општество во поединечна земја или дури и сојуз на неколку земји не би бил остварлив.

Градењето на Креативното општество е можно само кога целото човештво истовремено учествува ширум светот. Пред да биде усвоена потврдна одлука на светски референдум, поединечните земји можат само да ја изјаснат својата намера за транзиција во Креативно Општество. Ако поединечни земји или група земји се обидат сами да се префрлат на Креативно Општество, нивната безбедност, како и благосостојбата на нивното население може да бидат загрозени. Тие би станале ранливи и незаштитени од земјите кои сè уште не го прифатиле Креативно Општетво.

8 столбови на Креативно Општество

8-те столбови на креативното општество се она што го посакуваат луѓето од целиот свет. Тоа се темелните вредности на Креативното друштво кои можат да станат основа на меѓународното право и законодавство во сите земји преку законско изразување на волјата на луѓето на светскиот референдум.
1.Човечки живот

Човечкиот живот е најголема вредност. Животот на кој било човек мора да биде заштитен како свој. Целта на општеството е да се обезбеди и гарантира вредноста на животот на секој човек. Не може и никогаш не може да има нешто повредно од животот на човекот. Ако еден човек е вреден, тогаш сите луѓе се вредни!

2.Човечка слобода

Секој човек е роден со право да биде човечко суштество. Сите луѓе се раѓаат слободни и еднакви. Секој има право да избере. Не може да има никој и ништо на Земјата над човекот, неговата слобода и права. Спроведувањето на човековите права и слободи не смее да ги нарушува правата и слободите на другите.

3.Безбедност на човекот

Никој и ништо во општеството нема право да создава закани по животот и слободата на човекот!

Секое лице загарантирано да има обезбедување на основните животни потреби, вклучувајќи храна, домување, медицинска нега, образование и целосна социјална сигурност.

Научните, индустриските и технолошките активности на општеството треба да бидат насочени исклучиво кон подобрување на квалитетот на животот на човекот.

Загарантирана економска стабилност: без инфлација и кризи, стабилни и исти цени низ целиот свет, единствена монетарна единица и фиксен минимален данок или без данок.

Безбедноста на човекот и општеството од какви било закани е обезбедена од унифицираната глобална служба која се занимава со итни ситуации.

4.Транспарентност и отвореност на информации за сите

Секој човек има право да добие веродостојни информации за движењето и распределбата на јавните средства. Секој човек има пристап до информации за состојбата во спроведувањето на одлуките во општеството.

Масовните медиуми припаѓаат исклучиво на општеството и ги рефлектираат информациите вистинито, отворено и искрено.

5.Креативна идеологија

Идеологијата треба да биде насочена кон популаризација на најдобрите човечки квалитети и запирање на сè што е насочено против човекот. Главниот приоритет е приоритет на човештвото, високи духовни и морални аспирации на човекот, хуманост, доблест, взаемно почитување и зајакнување на пријателството.

Создавање услови за развој и едукација на Човекот со големи букви, култивирање на морални вредности во секоја личност и општество.

Забрана за пропаганда на насилство, осуда и осудување на каква било форма на поделба, агресија и антихумани манифестации.

6.Развој на личност

Секоја личност во Креативното Општество има право на сеопфатен развој и лично исполнување.

Образованието треба да биде бесплатно и подеднакво достапно за сите. Создавање услови и проширување на можностите за човекот да ги спроведе своите креативни способности и таленти.

7.Правда и еднаквост

Сите природни ресурси им припаѓаат на луѓето и се прилично распоредени меѓу сите луѓе. Забрането е монополизирање на ресурсите и нивна ирационална употреба. Овие ресурси се прилично распределени меѓу граѓаните на целата Земја.

На човекот му е загарантирано вработување ако тој / таа сака. Плаќања за идентична позиција, специјалност или професија треба да бидат исти низ целиот свет.

Секој има право на приватна сопственост и приход, сепак во границите на износот на капитализацијата на поединецот утврден од општеството.

8.Самоуправно општество

Концептот на „моќ“ во Креативното Општество е отсутен, бидејќи одговорноста за општеството како целина, нејзиниот развој, услови за живеење и хармоничен формат, лежи во секој Човек.

Секој има право да учествува во управувањето со работите на Креативното Општество и во донесувањето закони насочени кон подобрување на Човечкиот живот.

Решението на социјално важни, социјално значајни и економски прашања што влијаат на квалитетот на животот на човекот е поднесено со јавна дискусија и гласање (референдум).

Забелешка за 8те Основи
Во Креативното општество, благодарение на воведувањето на нов модел на економија и нови технологии, нема да има потреба од користење на пари. Затоа, одредени одредби од 8-те столба на креативно општество, кои произлегуваат од постоењето на монетарни односи, ќе бидат релевантни само во периодот на транзиција кон Креативно Општество.

Што обезбедува Креативното општество за секој човек на планетата?

Креативниот формат на општеството отвора огромни перспективи и можности за секој поединец.
За да се обезбеди целосна имплементација на Креативно општество, неопходно е да се воведе нов модел на економија и нови технологии, како и да се реорганизираат многу процеси во општеството. Затоа, потребен е период на транзиција кон Креативното друштво, кој според прелиминарните проценки може да трае од 5 до 6 години. Веќе во периодот на транзиција кон Креативно Општество, секој човек со право на раѓање ќе ги добие следните придобивки:
Месечен универзален основен приход еквивалентен на 10.000 Американски долари за секој возрасен;
Еднократна исплата која е еквивалентна на 100.000 Американски долари при раѓањето на првото дете, 200.000 при раѓањето на второто дете итн. Месечна исплата која е еквивалентна на 5.000 за секое дете до 6 години и вклучувајки 7.000 за дете на возраст од 7 до полнолетност;
Пространо и удобно бесплатно домување во приватна сопственост со минимална површина од 650 квадратни стапки (60 квадратни метри) по лице;
Висококвалитетна здравствена заштита низ целиот свет, бесплатно;
Висококвалитетно образование каде било во светот, бесплатно;
Четиричасовни работни денови, четири работни дена во неделата, со подеднакво високи плати ширум светот за идентични позиции, специјалности и професии. Платен одмор не помалку од 30 календарски дена најмалку двапати годишно;
Безбеден свет без војни, конфликти, криминал и корупција;
Загарантирана економска стабилност: без инфлација, економски неисполнувања или кризи; стабилни фиксни цени ширум светот;
Без даноци за физички лица, мали и средни бизниси;
Неограничено користење на комуналии (гас, струја, вода, парно и сл.) за физички лица, бесплатно;
Откажување на сите долгови и заеми, вклучително и хипотеки;
Безвизно патување и неограничено движење низ целиот свет;
Напредокот во најсовремените технологии кои го подобруваат човечкиот живот, достапни за секого во кој било дел од светот.

Како овие придобивки ќе бидат обезбедени во Креативно Општество за секој човек на планетата?

Во Креативно Општество ќе се обезбеди висок животен стандард за секој човек на планетата преку целосно нов модел на економија што нема аналози во човечката историја. Овој модел е развиен и предложен од експерти од целиот свет и ќе ги трансформира нашите животи уште од првиот ден од неговата имплементација.
Можете да се запознаете со овој модел гледајќи детална видео презентација јавно претставена на Меѓународниот форум „Глобална криза. Има излез“

Со оглед на тоа што во Креативното друштво се обезбедуваат многу бенефиции на човек со право на раѓање, што се бара од поединецот?

Во Креативно општество, едно лице добива бројни придобивки и предности. Ова бара активно учество на секој поединец во општествените активности преку нивниот труд, интелектуален придонес и таленти. Во Креативно oпштество, поединците се развиваат и носат корист за целото општество како негов составен дел.
Неопходно е активно и одговорно учество на поединците во управувањето со општествените работи и донесувањето закони и одлуки за важни клучни прашања од општествениот живот. Тоа е затоа што Креативното општество е единствениот општествен формат каде овластувањата не се делегирани никому, туку се спроведуваат од самите луѓе, од секој поединец ширум светот преку целосно самоуправување: колективно одлучување на единствена светска Изборна платформа.
Така, во Креативното друштво нема да постои концепт на „моќ над луѓето“ бидејќи моќта ефективно ќе им припаѓа на сите. Самите луѓе колективно ќе решаваат и глобални и локални прашања.

Зошто форматот на Креативно општество не треба да се споредува со другите модели

кои беа имплементирани претходно, па дури и на оние кои беа развиени теоретски, но не имплементирани? Затоа што во сите други модели на општествено организирање моќта на неколкумина над мнозинството луѓе секогаш била зачувана или во скриена форма или отворено. Додека во Креативното општество, никој никогаш нема да може да ја узурпира власта или да им ја одземе на луѓето бидејќи функцијата на моќта ќе биде рамномерно распределена меѓу сите луѓе преку самоуправување.

За повеќе детали за тоа како ќе функционира самоуправата во Креативното друштво, погледнете го видеото што беше претставено на Меѓународниот форум „Глобална криза. Има излез“:

Како да се изгради креативно општество низ светот во наредните години?

Постои конкретен двостепен план за изградба на Креативно Општество. Двете фази на градење на Креативно Општество се спроведуваат во согласност со меѓународните норми и националното законодавство.
1
Фаза на информирање
Со остварување на нивните права и слободи, луѓето ги информираат другите за Креативно Општество. На овој начин се создава легитимно и мирно јавно барање за градење на Креативно општество ширум светот. Колку побрзо мнозинството луѓе го формираат ова барање, толку побрзо ќе биде можно да се премине во следната фаза на градење на Креативното општество.
2
Фаза на подготовка и спроведување на светскиот референдум
Откако мнозинството луѓе во сите земји во светот ќе го поддржат Креативното општество, ќе се подготви и ќе се одржи светски референдум за усвојување на креативниот модел на развој како единствен прифатлив и неопходен за опстанок на човештвото.
Во подготовките за светскиот референдум ќе се развие и усвои потребната законска и техничка рамка за негово организирање.

Следното прашање ќе биде поднесено за гласање на светскиот референдум:

дали луѓето го поддржуваат преминот на целото човештво од консумеристичкиот формат на општеството во креативниот и обединувањето на целото човештво во една цивилизација — Креативно општество?

Позитивна одлука ќе значи:

усвојување на 8-те столбови на Креативно општество како темелни одредби на светскиот Устав;

одобрување на единствена светска изборна платформа како највисоко раководно тело на Земјата;

назначување на датумот на почетокот на преодниот рок во Креативно општество.

Штом ќе се донесе позитивна одлука на светскиот референдум, луѓето ќе почнат директно да ја спроведуваат својата моќ, додека политичарите ќе станат спроведувачи на волјата на луѓето. Тоа значи дека усвојувањето на законите, номинацијата, контролата и отповикувањето на сите спроведувачи, како и сите други општествено важни одлуки, ќе бидат донесени исклучиво од самиот народ преку гласање на единствената светска Изборна платформа. Оваа платформа е законодавна основа, што значи, единствен извор на задолжителни статути според кои ќе живее човештвото.

Што можете да направите за да започнете да живеете во креативното општество што е можно поскоро?

Придружете им се на милиони луѓе ширум светот кои веќе дејствуваат и информирајте ја вашата заедница, познаници и странци на легитимен начин за форматот на Креативно општество. Овие активности се неопходни за да се создаде глобално јавно барање за градење на Креативно општество. Колку побрзо мнозинството луѓе на планетава станат свесни дека за сите се можни пристојни услови за живот, толку побрзо ќе се одржи светскиот референдум.

Доколку на светскиот референдум мнозинството луѓе одлучат да го сменат форматот на општеството од консумеристичко во креативен, за околу 6 месеци ќе започне преодниот период кон Креативно општество, кој според прелиминарните пресметки може да потрае од 5 до 6 години. По неговото завршување, ќе влеземе во нова ера на Креативно општетсво.

Вреди да се напомене дека многу поволности и привилегии ќе им станат достапни на луѓето веќе од првиот ден од преодниот период: секој ќе добие безбеден, просперитетен и стабилен живот во слобода.

Како можам да станам учесник
во Проектот за креативно општество?

Ако споделувате информации за Креативно општество, дури и со едноставно известување дека проектот постои, вие веќе сте учесник во него. Доколку го поддржувате проектот, можете да користите различни методи за информирање за Креативно општетво, како што се претставени овде:

Дизајни со логото на Креативно Општество:

Погледни

Дали сакате побрзо и поефикасно да ги информирате сите за Креативно општество, за да може да настапи побрзо?

Приклучете се на постоечките Координативни центри во вашиот регион или, доколку тие сè уште не постојат, можете сами да создадете еден. Ова ќе обезбеди поефективно информирање и ќе доведе до побрза изградба на Креативно Општество.
Вашиот координативен центар значи луѓе кои ја преземаат одговорноста да ги информираат жителите на вашата куќа, улица, населба или град за Креативно Општество и дејствуваат на волонтерска основа, во согласност со локалните закони.
Ако сакате да се придружите на постоечки КЦ или да не известите за отворање на КЦ, ве молиме контактирајте не на [email protected]

Улогата на политичарите
во градење на креативно општество

Политичарите, вклучително и членови на политички партии и лидери на земји, имаат значителни можности да информираат за Креативно Општество поради нивните професионални активности, позиции, публицитет и слава. Вклучувањето на политичарите во информирањето за Креативно Општетсво значително ќе го забрза процесот на градење на Креативно Општество.

Учесниците на проектот Креативно општество можат да користат какви било законски средства за поддршка на оние политичари кои активно информираат за Креативно Општетево.

Треба да се има на ум дека политичарите кои го поддржуваат Креативно општество и дејствуваат како волонтери на проектот, дури и ако имаат моќ, поддршка од мнозинството и вистинска способност да го променат законодавството, вклучително и уставот на нивната земја, првенствено се должни да го бранат територијалниот интегритет, суверенитет и интересите на својата земја, интересите на нејзиниот народ, како и на својата партија доколку бидат избрани за нејзини претставници.

Понатаму, политичарите во својата земја и на меѓународната сцена можат да користат само законски методи за да информираат за Креативно Општество и да придонесат за неговата брза изградба. Врз основа на можностите на нивната земја, тие исто така можат да вградат одредени столбови на Креативно Општетво во националниот Устав исклучиво на законски начин и со поддршка од луѓето, но само доколку тоа не им наштети на луѓето, нивните права и слободи; не ја загрозува или ослабува државата економски, политички, социјално, културен или на кој било друг начин; не го уништува државниот систем и не предизвикува губење на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на земјата; не ја прави земјата помалку конкурентна и не ја води до други негативни последици.

Овие опомени се должат на фактот дека таквата земја ќе продолжи да комуницира со други земји кои остануваат во консумеристичкиот формат кој се заснова на нечесни, агресивни и милитантни политики. Така, пред да биде усвоен креативниот формат на општеството на светскиот референдум, оваа земја не би можела да обезбеди имплементација ниту на главниот столб на Креативното општество - вредноста на човечкиот живот. При воведувањето на какви било промени, политичарите се должни првенствено да се грижат за благосостојбата на својата земја и нејзините граѓани.

За возврат, луѓето кои го поддржуваат Креативно Општество треба да се усогласат со актуелните закони на нивната земја и да не бараат од политичарите да ги воведат придобивките од Креативно општетство во нивната конкретна земја, доколку тоа може да има негативни последици за луѓето и земјата како целина. Целосно спроведување на сите столбови и придобивки на Креативно Општетсво е можно само откако на светскиот референдум ќе биде донесена одлуката за градење на Креативно Општетсво.

Кои други придобивки, предности и можности ќе ги добие секој поединец во креативно општество?

Сите детални информации за Креативно општество можете да ги дознаете од Меѓународните онлајн форуми кои се преведени на 150 јазици во светот:
Глобална криза. Нашиот Спас е во Единство | Меѓународен онлајн форум 12.11.2022
Глобална криза. Има излез | Меѓународен онлајн форум 22.04.2023