Logo Creative Society БҮТЭЭЛЧ
НИЙГЭМ
Нэгдэх
Everyone is in charge of the future of humanity

БҮТЭЭЛЧ НИЙГЭМ

ОЛОН УЛСЫН ТӨСӨЛ

#CREATIVESOCIETY
“Бүтээлч Нийгэм” — энэ бол бидний соёл иргэншлийг хамгийн богино хугацаанд тайван замаар хувьслын хөгжлийн шинэ шатанд гаргах боломж бүхий нийт хүмүүн төрөлхтөний төсөл.
Энэхүү төслийн гол зорилго бол
Хүний амьдралыг хамгийн үнэ цэнэтэй зүйл болгох БҮТЭЭЛЧ НИЙГМИЙГ ДЭЛХИЙ ДАЯАР БАЙГУУЛАХ явдал юм.

Төслийн ажлууд:

  • Бүх дэлхий дээр тайван замаар бүтээлч нийгэм байгуулж болох тийм нөхцлийг бүрдүүлэх.
  • Бүх дэлхий дээрх хүмүүсийн  бүтээлч нийгэмд амьдрах хүсэлтэй эсэх, мөн тэд түүнийг яаж төсөөлж байгаа тухай санааг мэдэж авах.
  • Хүний амьдралын бүхий л салбарт бүтээлч нийгмийн үзэл баримтлал, загварын талаар олон улсын хэмжээнд нээлттэй хэлэлцүүлэг өрнүүлэх суурь талбар бий болгох.
  • Бүх хүн төрөлхтнийг нэгтгэх шинэ арга замыг хайж, нийгмийн байдал, шашин шүтлэг, үндэс угсаа харгалзахгүйгээр хүн бүрийн нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцох нөхцлийг бүрдүүлэх.
Тодорхой

Бүтээлч нийгмийг байгуулах үе шатуудын тухай “БҮТЭЭЛЧ НИЙГЭМ БАЙГУУЛАХ ҮНДСҮҮД БОЛОН ҮЕ ШАТУУД” нийтлэлээс тодорхой мэдэж болно

Унших
Форумын албан ёсны трейлер
ДЭЛХИЙН ХЯМРАЛ. БИДНИЙ АВРАЛ НЭГДЭЛД БИЙ
2022 оны арван нэгдүгээр сарын 12 15:00 GMT
Энэ чиний амьдралыг сайжруулна. Форумд нэгдээрэй!
Хүмүүн төрөлхтний ирээдүйн тухай ИЛТГЭЛИЙГ ИЛ БОЛГОВ. ЦӨМИЙН СҮЙРЭЛ бодит байна
2022 оны 10-р сарын 15 өдөр.
Хүмүүн төрөлхтөнд хэр хугацаа үлдсэнийг хүмүүс мэдэх эрхтэй
Pope Francis
Олон Улсын “Бүтээлч Нийгэм” төсөл
Дээрхийн Гэгээнтэн Пап лам Франциск элчийн адислалыг хүлээн авав
Олон Улсын “Бүтээлч Нийгэм” төсөл
Бүх Армянчуудын Дээд Патриарх, Католикос Дээрхийн Гэгээнтэн II Гарегин элчийн адислалыг хүлээн авлаа
Олон Улсын “Бүтээлч Нийгэм” төсөл
Германы хамгийн эртний сүмийн имам Амир Азизын адислалыг хүлээн авлаа

Бүх дэлхийн хүмүүсээс ирсэн хүслийн дагуу бид шашнуудын тэргүүлэгч нараас Бүтээлч Нийгмийг дэмжиж байгаа эсэхийг асуусан юм.

Бүтээлч нийгмийг хамгийн түрүүнд Дээрхийн гэгээнтэн Ромын Пап лам Франциск дэмжсэн, дараа нь Бүх Армянуудын Дээд Патриарх, Католикос Дээрхийн Гэгээнтэн II Гарегин, мөн Германы хамгийн эртний сүмийн имам Амир Азиз нар байв.

Энэхүү шашны тэргүүнүүд Бүтээлч Нийгмийг бүх бошиглогч нарын ярьж байсан нийгэм гэж хараад нийт хүн төрөлхтөний энэ Төслийг дэмжлээ.

Харин бусад нь хаана байна?
БҮТЭЭЛЧ НИЙГЭМ
БҮТЭЭЛЧ НИЙГМИЙН
8 ҮНДЭС
creativesociety.com
1. Хүний амьдрал
Хүний амьдрал бол хамгийн дээд үнэ цэнэ юм. Хүн бүрийн амьдралыг яг өөрийнх шигээ хайрлаж хамгаалах ёстой. Нийгмийн зорилго — Хүн бүрийн амьдралыг хангаж түүний үнэ цэнийг баталгаажуулах явдал юм. Хүний амьдралаас илүү үнэ цэнэтэй зүйл байхгүй ба байж болошгүй Нэг Хүн үнэ цэнэтэй байх юм бол Энэ нь бүх хүмүүс үнэ цэнэтэй гэсэн үг.
2. Хүний эрх чөлөө
Төрсөн эрхээрээ хүн болгон Хүн байх эрхтэй болно. Бүх Хүмүүс эрх чөлөөтэй ба тэгш эрхтэй төрдөг. Бүгд сонголт хийх эрхтэй. Хүн, түүний эрх чөлөө ба эрхээс дээгүүр хэн нэгэн эсвэл зүйл энэ Дэлхий дээр байж болохгүй. Хүний эрх чөлөө ба эрхийг хэрэгжүүлэх нь бусдын эрх ба эрх чөлөөнд саад учруулах ёсгүй.
3. Хүний аюулгүй байдал
Хэн ч юу ч нийгэмд Хүний амьдрал ба эрх чөлөөнд аюул заналхийлэл учруулах эрхгүй!
Хүн бүрт хоол унд, орон гэр, эмнэлгийн үйлчилгээ, боловсрол ба нийгмийн бүрэн халамжийг оролцуулсан амин чухал хэрэгцээг үнэ төлбөргүйгээр хангахыг баталгаажуулна.
Нийгмийн шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл ба технологийн үйл ажиллагааг зөвхөн хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглүүлсэн байх ёстой.
Эдийн засгийн баталгаажсан тогтвортой байдал: инфляци болон хямрал байхгүй,бүх дэлхий даяар тогтвортой ижил үнэ, нэгдсэн мөнгөний нэгж, тогтвортой багахан татвар, эсвэл бүр байхгүй.
Хүний болон нийгмийн аюулгүй байдлыг аливаа нэгэн аюул заналхийлээс хамгаалах бүх дэлхийн нэгдсэн онцгой байдлын алба хангах болно.
4. Мэдээллийн нээлттэй тунгалаг байдал
Нийгмийн мөнгөний хэрэгслийн хөдөлгөөн ба хуваарилалтын тухай үнэн зөв мэдээллийг Хүн бүр авах эрхтэй. Нийгмийн шийдвэрийн гүйцэтгэлийн байдлын тухай мэдээлэл Хүн бүрт нээлттэй байна.
ХМХ зөвхөн нийгмийн мэдэлд байж мэдээллийг үнэн зөв, нээлттэй ба шудрагаар тусгана.
5. Бүтээлч үзэл суртал
Үзэл суртал нь хүний хамгийн сайн сайхан чанарыг дэлгэрүүлж Хүний эсрэг чиглэсэн бүхнийг таслан зогсоох чиглэлтэй байх ёстой.
Нэн тэргүүнд тавигдах гол зүйл бол хүнлэг чанар, Хүний оюун санааны болон ёс суртахууны өндөр хүсэл эрмэлзэл, хүнлэг ёс, ухамсар, харилцан хүндэтгэл, нөхөрлөлийг бэхжүүлэх байдал юм.
Том үсгээр бичигдэх Хүнийг хөгжүүлэх ба хүмүүжүүлэх нөхцлийг бий болгож хүн бүхэн ба нийгэмд ёс суртахууны үнэт зүйлсийг төлөвшүүлэх.
Хүчирхийлэл сурталчлахыг хориглож, тусгаарлах, түрэмгийлэх, хүнлэг бус байдлын ямар ч хэлбэрийг буруутган, буруушаана.
6. Хүвь хүний хөгжил
Бүтээлч нийгэмд хүн бүр бүх талын хөгжих ба өөрийгөө илэрхийлэх эрхтэй байна.
Боловсрол хүн бүрт үнэ төлбөргүй ба ижил нээлттэй байх ёстой.Хүнд өөрийн бүтээлч чадвар ба авьясыг хэрэгжүүлэх бүх нөхцөл ба боломжийг бий болгож өргөтгөж өгнө.
7. Шудрага ёс ба тэгш байдал
Байгалын бүх нөөц Хүний мэдэлд байх ёстой ба бүх хүмүүсийн дунд шудрагаар хуваарилагдана. Нөөцийг дангаар эзэмших болон оновчгүй хэрэглээг хориглоно. Энэхүү нөөцсийг Дэлхийн бүх хүмүүсийн дунд шудрагаар хуваарилна.
Хүн хүссэн тохиолдолд ажлаар хангана. Ижил албан тушаал, мэргэжил, мэргэшлийн цалин хөлс бүх дэлхийд ижил байна.
Хүн бүр хувийн өмч ба орлого олох эрхтэй, гэхдээ нийгмээс тогтоосон нэгж хүний хөрөнгөжих хэмжээний хүрээнд.
8. Өөрөө өөрийгөө удирдах нийгэм
“Эрх мэдэл” гэсэн ойлголт Бүтээлч нийгэмд байхгүй байна, учир нь нийгмийн хариуцлага бүхэлдээ, түүний хөгжил, амьдралын нөхцөл байдал ба эв найр зохистой байдлыг хариуцах хариуцлага Хүн бүр дээр байх болно.
Хүн бүр Бүтээлч нийгмийн үйл ажиллагааг удирдах үйл явцад оролцох болон Хүний амьдралыг сайжруулах хууль тогтоолыг тогтоох эрхтэй.
Нийгмийн чухал, нийгэмд мэдэгдэхүйц, Хүний амьдралын чанарт нөлөөлөхүйц эдийн засгийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ тэднийг бүх ард түмний хэлэлцүүлэг ба санал асуулгаар шийдвэрлэнэ.
Хамгийн сүүлийн мэдээ үйл явдлаас бүү хоцроорой
- 1 -
“Бүтээлч Нийгэм” Ютуб-сувганд захиалга өгөх ба “Хонх” дарах
- 2 -
Телеграм-сувганд захиалга өгч чухал үйл явдлын мөрийг дагах