БҮТЭЭЛЧ НИЙГЭМ

Олон улсын төсөл

Хүний амьдрал — хамгийн дээд үнэт зүйл
#creativesociety
БҮТЭЭЛЧ НИЙГЭМ — энэ бол 180 гаруй орны хүмүүсийг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэдэг, олон улсын төсөл. Төслийн зорилго — хүний амьдрал хамгийн дээд үнэт зүйл нь байх нийгмийн бүтээлч шинэ хэлбэр рүү дэлхий даяараа хуулийн дагуу, тайван замаар шилжих.

Бүтээлч нийгэм хэрхэн төрж бий болсон бэ?

Хүний амьдралын үнэ цэнэ гол эрхэмлэх зүйл нь байх нийгмийн шинэ хэлбэр нь, дэлхийн өнцөг булан бүрийн олон сая хүмүүсийн эрэлт хүсэлт юм. Үүнийг сайн дурынхны 10 гаруй жилийн турш, 180 орныг хамруулан явуулсан түүхэн дэх хамгийн өргөн хүрээтэй нийгмийн санал асуулга харуулдаг.

Нийгмийн санал асуулгад оролцсон оролцогч бүрд “Та ямар ертөнцөд амьдрахыг хүсдэг вэ?” гэдэг нэг л ижил асуултыг тавьсан. Хүмүүсийн хариултын үр дүнгээс, “Бүтээлч нийгэм” гэх нэрийг авсан нийгмийн шинэ хэлбэрийг байгуулах суурь — 8 Үндэс бүрэлдэж бий болсон. Өнөөдөр дэлхийн өнцөг булан бүрийн хүмүүс үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд нэгдэж, ижил нэртэй “Бүтээлч нийгэм” төсөлд ажиллаж үйлчилж байна.

“Бүтээлч нийгэм” төслийн ард хэн зогсдог вэ?

Манай ертөнцийг илүү сайхан болгож өөрчлөхийг хүсдэг, мөн үүнийг хуулийн дагуу, тайван замаар хэрхэн хийж болохыг мэддэг янз бүрийн соёл, үндэс, шашин, итгэл үнэмшил бүхий сая сая хүмүүс. Тийм хүмүүс өдөр бүрээр улам улам олон болж байна.

Дэлхийн өнцөг булан бүрийн хүмүүс, бүх хүн төрөлхтөнд болон ирээдүй үеийнхэндээ тайван амгалан, цэцэглэн хөгжих амьдрал, тохирохуйц нөхцлийг бүтээх — нэг зорилгын дор нэгдэж, хуулийг чанд баримтлан үйлчилцгээж байна.

“Бүтээлч нийгэм” төслийг хэн санхүүжүүлдэг вэ?

“Бүтээлч нийгэм” төслийн хүрээний бүх үйл ажиллагаа нь зөвхөн төсөлд оролцогчдийн өөрсдийнх нь санаачилга,сонголт, хүсэл, тэдний хувийн мөнгө хэрэгслээр хэрэгжиж явагддаг.

“Бүтээлч нийгэм” төсөлд банкны данс, санхүү эсвэл хөрөнгө байхгүй, мөнгө хэрэгсэл хуримтлуулдаггүй, ашиг орлого хүртдэггүй.

“Бүтээлч нийгэм” — хууль эрх зүйн хүрээнд ажилладаг бүрэн сайн дурынхны төсөл бөгөөд тусдаа улс орнууд, намууд эсвэл байгууллагын ашиг сонирхлыг бус, харин зөвхөн хүмүүсийн өөрсдийнх нь ашиг сонирхлыг илэрхийлж төлөөлдөг.

Яагаад бид дэлхий даяараа Бүтээлч нийгэмд байх хэрэгтэй вэ?

Бид дэлхий даяараа Бүтээлч нийгэмд байх хэрэгтэй гэдгийн учир нь, зөвхөн Бүтээлч нийгэм л:
 

Дэлхийн бүх хямрал, түүний дотор уур амьсгалын хямралаас гарах гарц, боломжыг хангана;
Дайнгүй, зөрчилдөөнгүй, хүчирхийлэлгүй, ядууралгүй, өлсгөлөнгүй ирээдүйгээр хангана;
Хүн төрөлхтөнийг хувьслын хөгжлийн шинэ шатанд тайван замаар, хуулийн дагуу богино хугацаанд гаргах боломж олгоно;
Хүн бүр аюулгүй байдалд, эрүүл, элбэг хангалуун амьдарч, хөгжих бүх боломжоор хангагдана.

Бүтээлч нийгмийг тусдаа улс оронд эсвэл хэд хэдэн улсуудын холбоонд байгуулах боломжтой юу?

Өнөөдөр дэлхийн улс орнууд нягт харилцан холбоотой, бие биенээсээ харилцан хамаарч оршдог. Тиймээс тусдаа улс оронд эсвэл бүр хэд хэдэн улс орнуудын холбоонд ч нийгмийн бүтээлч хэлбэр оршиж хөгжих боломжгүй.

Бүтээлч нийгмийг зөвхөн бүх дэлхийн бөмбөрцөг дээр, бүх хүн төрөлхтөнөөрөө нэгэн зэрэг байгуулах боломжтой. Бүх дэлхийн санал хураах референдум болж, эерэг нааштай шийдвэр гарах хүртэл тусдаа улс орнууд Бүтээлч нийгэмд шилжих зорилгынхоо тухай зөвхөн тунхаглан зарлаж л болох юм. Эсрэг тохиолдолд тусдаа эсвэл бүлгээрээ өөрсдийн хүчээр Бүтээлч нийгэмд шилжихийг оролдсон улс орнуудын аюулгүй байдал, мөн хүн амынх нь аюулгүй байдалд заналхийлэл учирна. Тэд хараахан Бүтээлч нийгмийг дэмжээгүй байгаа улс орнуудаас хамааралтай, эмзэг, хамгаалалтгүй болно.

Бүтээлч нийгмийн 8 Үндэс

“Бүтээлч нийгмийн” 8 Үндэс — энэ бол бүх дэлхийн хүмүүсийн хүсдэг зүйлс. Энэ бол бүх дэлхийн референдум дээр хүмүүсийн хуулийн дагуу илэрхийлсэн дур хүслийг дэлхийн бүх улс орнуудын хууль тогтоомж болон олон улсын эрх зүйн үндэс болгосноор хэрэгжих Бүтээлч нийгмийн суурь үнэт зүйлс юм.
1.Хүний амьдрал

Хүний амьдрал бол хамгийн дээд үнэ цэнэ юм. Хүн бүрийн амьдралыг яг өөрийнх шигээ хайрлаж хамгаалах ёстой. Нийгмийн зорилго — Хүн бүрийн амьдралыг хангаж түүний үнэ цэнийг баталгаажуулах явдал юм. Хүний амьдралаас илүү үнэ цэнэтэй зүйл байхгүй ба байж болошгүй Нэг Хүн үнэ цэнэтэй байх юм бол Энэ нь бүх хүмүүс үнэ цэнэтэй гэсэн үг.

2.Хүний эрх чөлөө

Төрсөн эрхээрээ хүн болгон Хүн байх эрхтэй болно. Бүх Хүмүүс эрх чөлөөтэй ба тэгш эрхтэй төрдөг. Бүгд сонголт хийх эрхтэй. Хүн, түүний эрх чөлөө ба эрхээс дээгүүр хэн нэгэн эсвэл зүйл энэ Дэлхий дээр байж болохгүй. Хүний эрх чөлөө ба эрхийг хэрэгжүүлэх нь бусдын эрх ба эрх чөлөөнд саад учруулах ёсгүй.

3.Хүний аюулгүй байдал

Хэн ч юу ч нийгэмд Хүний амьдрал ба эрх чөлөөнд аюул заналхийлэл учруулах эрхгүй!

Хүн бүрт хоол унд, орон гэр, эмнэлгийн үйлчилгээ, боловсрол ба нийгмийн бүрэн халамжийг оролцуулсан амин чухал хэрэгцээг үнэ төлбөргүйгээр хангахыг баталгаажуулна.

Нийгмийн шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл ба технологийн үйл ажиллагааг зөвхөн хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглүүлсэн байх ёстой.

Эдийн засгийн баталгаажсан тогтвортой байдал: инфляци болон хямрал байхгүй,бүх дэлхий даяар тогтвортой ижил үнэ, нэгдсэн мөнгөний нэгж, тогтвортой багахан татвар, эсвэл бүр байхгүй.

Хүний болон нийгмийн аюулгүй байдлыг аливаа нэгэн аюул заналхийлээс хамгаалах бүх дэлхийн нэгдсэн онцгой байдлын алба хангах болно.

4.Мэдээллийн нээлттэй тунгалаг байдал

Нийгмийн мөнгөний хэрэгслийн хөдөлгөөн ба хуваарилалтын тухай үнэн зөв мэдээллийг Хүн бүр авах эрхтэй. Нийгмийн шийдвэрийн гүйцэтгэлийн байдлын тухай мэдээлэл Хүн бүрт нээлттэй байна.

ХМХ зөвхөн нийгмийн мэдэлд байж мэдээллийг үнэн зөв, нээлттэй ба шудрагаар тусгана.

5.Бүтээлч үзэл суртал

Үзэл суртал нь хүний хамгийн сайн сайхан чанарыг дэлгэрүүлж Хүний эсрэг чиглэсэн бүхнийг таслан зогсоох чиглэлтэй байх ёстой.
Нэн тэргүүнд тавигдах гол зүйл бол хүнлэг чанар, Хүний оюун санааны болон ёс суртахууны өндөр хүсэл эрмэлзэл, хүнлэг ёс, ухамсар, харилцан хүндэтгэл, нөхөрлөлийг бэхжүүлэх байдал юм.

Том үсгээр бичигдэх Хүнийг хөгжүүлэх ба хүмүүжүүлэх нөхцлийг бий болгож хүн бүхэн ба нийгэмд ёс суртахууны үнэт зүйлсийг төлөвшүүлэх.

Хүчирхийлэл сурталчлахыг хориглож, тусгаарлах, түрэмгийлэх, хүнлэг бус байдлын ямар ч хэлбэрийг буруутган, буруушаана.

6.Хүвь хүний хөгжил

Бүтээлч нийгэмд хүн бүр бүх талын хөгжих ба өөрийгөө илэрхийлэх эрхтэй байна.

Боловсрол хүн бүрт үнэ төлбөргүй ба ижил нээлттэй байх ёстой.Хүнд өөрийн бүтээлч чадвар ба авьясыг хэрэгжүүлэх бүх нөхцөл ба боломжийг бий болгож өргөтгөж өгнө.

7.Шудрага ёс ба тэгш байдал

Байгалын бүх нөөц Хүний мэдэлд байх ёстой ба бүх хүмүүсийн дунд шудрагаар хуваарилагдана. Нөөцийг дангаар эзэмших болон оновчгүй хэрэглээг хориглоно. Энэхүү нөөцсийг Дэлхийн бүх хүмүүсийн дунд шудрагаар хуваарилна.

Хүн хүссэн тохиолдолд ажлаар хангана. Ижил албан тушаал, мэргэжил, мэргэшлийн цалин хөлс бүх дэлхийд ижил байна.

Хүн бүр хувийн өмч ба орлого олох эрхтэй, гэхдээ нийгмээс тогтоосон нэгж хүний хөрөнгөжих хэмжээний хүрээнд.

8.Өөрөө өөрийгөө удирдах нийгэм

“Эрх мэдэл” гэсэн ойлголт Бүтээлч нийгэмд байхгүй байна, учир нь нийгмийн хариуцлага бүхэлдээ, түүний хөгжил, амьдралын нөхцөл байдал ба эв найр зохистой байдлыг хариуцах хариуцлага Хүн бүр дээр байх болно.

Хүн бүр Бүтээлч нийгмийн үйл хэргийг удирдахад болон Хүний амьдралыг сайжруулахад чиглэгдсэн хууль тогтоомжийг батлахад оролцох эрхтэй.

Нийгмийн чухал, нийгэмд мэдэгдэхүйц, Хүний амьдралын чанарт нөлөөлөхүйц эдийн засгийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ тэднийг бүх ард түмний хэлэлцүүлэг ба санал асуулгаар шийдвэрлэнэ.

8 Үндсийн тухайд анхаарах тэмдэглэл
Бүтээлч нийгэмд, эдийн засгийн шинэ загвар болон шинэ технологийг нэвтрүүлснээр мөнгө ашиглах шаардлагагүй болно. Тиймээс Бүтээлч нийгмийн 8 Үндэс дэх мөнгөн харилцаатай холбоотой зарим заалт нь зөвхөн Бүтээлч нийгэмд шилжих шилжилтийн үед л ач холбогдолтой.

Бүтээлч нийгэм нь гарагийн хүн бүрд юу өгөх вэ?

Нийгмийн бүтээлч хэлбэр нь хүн бүрийн өмнө асар их ирээдүй, боломжийг нээнэ.
Бүтээлч нийгмийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд эдийн засгийн шинэ загвар болон шинэ технологиудыг нэвтрүүлэх, мөн нийгмийн олон үйл явцыг дахин харж зохион байгуулах шаардлагатай. Тиймээс Бүтээлч нийгэмд шилжихэд шилжилтийн үе хэрэгтэй бөгөөд урьдчилсан тооцоогоор 5-6 жил үргэлжилж болно. Бүтээлч нийгэмд шилжих шилжилтийн үед л гэхэд, хүн бүр төрснийхөө эрхээр дараах ашиг тусыг авна:
Сар бүрд 10 000 $ тэнцэхүйц хэмжээний болзолгүй үндсэн суурь орлого (насанд хүрсэн хүн бүрд);
Анхны хүүхэд төрсний нэг удаагийн тэтгэмж төлбөр 100 000$ тэнцэхүйц хэмжээтэй, харин хоёр дахь хүүхдэд — 200 000 $ гэх мэтээр цааш явна. 6 буюу түүнээс доош насны хүүхдийн сар бүрийн мөнгө — 5 000$ тэнцэхүйц, 7 наснаас эхлэн насанд хүртэл — 7 000 $ тэнцэхүйц хэмжээтэй байна;
Нэг хүнд 60 кв метрээс доошгүй байхаар тооцсон уудам тохилог, үнэ төлбөргүй орон сууцыг хувийн өмчид авна;
Дэлхий даяар үнэ төлбөргүй, өндөр чанартай анагаах ухаан;
Дэлхийн ямар ч цэгт боломжтой үнэ төлбөргүй, чанартай боловсрол;
Долоо хоногт 4 өдөр, өдөрт 4 цаг ажиллана, ижил албан тушаал, мэргэжил, мэргэшлийн цалин хөлс дэлхий даяар ижил, өндөр түвшинд байна, жилд 2 удаа цалинтай ээлжийн амралтыг хуанлийн 30 өдрөөс доошгүй хугацаанд эдэлнэ;
Дайнгүй, зөрчилдөөнгүй, гэмт хэрэггүй, ядууралгүй, авлига хээл хахуульгүй ертөнц;
Эдийн засгийн тогтвортой байдал баталгаатай хангагдана: инфляци, дефолт, хямралууд байхгүй, дэлхий даяар тогтвортой, тогтоосон үнэ байна;
Хувь хүн, бага болон дунд бизнест татвар ногдуулахгүй;
Хувь хүний орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ үнэ төлбөргүй, хязгаарлалтгүй (хий, цахилгаан, ус, дулаан халаалт гм);
Бүх зээл өрийг тэглэнэ, үүнд мөн ипотек орно;
Визгүй дэглэм, дэлхий даяар чөлөөтэй зорчино;
Хүний амьдралыг сайжруулах хамгийн дэвшилтэт технологиудыг хөгжүүлж, тэдгээр нь дэлхийн дурын цэгт хүртээмжтэй болно;

Бүтээлч нийгэмд гарагийн хүн бүрийг эдгээр ашиг тусаар хэрхэн хангах вэ?

Бүтээлч нийгэм дэх хүн бүрийн амьдралын түвшин өндөр болох бөгөөд энэ нь огт өөр, эдийн засгийн шинэ загварын ачаар хангагдана, хүн төрөлхтөний түүхэнд үүнтэй адилтгах загвар байгаагүй. Энэ загварыг дэлхийн өнцөг булан бүрийн мэргэжилтэн шинжээчид боловсруулж санал болгосон, нэвтрүүлсэн эхний өдрөөс л бидний амьдралыг өөрчлөх болно.
“Дэлхийн хямрал. Гарц бий” Олон улсын форум дээр олон нийтэд дэлгэрэнгүй танилцуулсан ба уг видео презентациас энэ загварын тухай тодорхой мэдэж болно.

Бүтээлч нийгэм хүнд, хүн болж төрснийх нь эрхээр их зүйлийг өгдөг, харин хүнээс өөрөөс нь юу шаардагдах вэ?

Бүтээлч нийгэмд хүн олон сайхан давуу байдал, ашгийг хүртэнэ. Энэ нь нийгмийн амьдрал, үйл ажиллагаанд оролцох хүн бүрийн идэвхтэй оролцоог — хөдөлмөрийн, оюуны хувь нэмэр, авъяас чадварыг шаарддаг. Бүтээлч нийгэмд хүн, нийгмийн нэг салшгүй хэсгийнхээ хувьд өөрийгөө хөгжүүлж, бүх нийгэмдээ ашиг тусаа өгдөг.
Нийгмийн үйл хэргийг удирдах болон хууль батлах, нийгмийн амьдралын чухал асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хүний идэвхтэй, хариуцлагатай оролцоо зайлшгүй шаардлагатай. Энэ нь Бүтээлч нийгэмд засгийн эрхийг хэнд ч шилжүүлж, төлөөлүүлэн удирдуулдаггүй, харин хүмүүс өөрсдөө хийж хэрэгжүүлдэг нийгмийн тогтолцооны ганц хэлбэр учраас юм. Өөрөөр хэлвэл дэлхийн хүн бүр өөрөө удирдах хэрэгсэл: дэлхий нийтийн нэгдсэн Сонгуулийн платформ дээр хамтын шийдвэр гаргана.
Тийм байдлаар Бүтээлч нийгэмд "хүмүүсийн дээрх засаглал" гэх ойлголт байхгүй, учир нь эрх мэдэл бодитоор бүх хүмүүст байх болно. Дэлхий нийтийн асуудлыг ч, орон нутгийн асуудлыг ч хүмүүс өөрсдөө харилцан шийдэх болно.

Яагаад Бүтээлч нийгмийг бусад загваруудтай харьцуулах хэрэггүй вэ?

Яагаад өмнө нь хэрэгжиж байсан, мөн онолын хувьд боловсруулсан ч хэрэгжээгүй бүх загваруудтай харьцуулах хэрэггүй вэ? Яагаад гэвэл бусад бүх загваруудын нийгмийн зохион байгуулалтад олонхийн дээрээс засаглах ганц нэгний засаглал далд эсвэл ил хэлбэрээр үргэлж хадгалагдан үлддэг байсан. Харин Бүтээлч нийгэмд хэн ч хэзээ ч засгийн эрхийг булаан гарах, эсвэл түүнийг хүмүүсээс булаан авч чадахгүй, учир нь өөрөө удирдах удирдлагын үед засаглах үүрэг ажиллагаа нь бүх хүмүүсийн дунд тэгш хуваарилагдсан байдаг.

Бүтээлч нийгэмд өөрөө удирдах удирдлага хэрхэн ажиллахыг, “Дэлхийн хямрал. Гарц бий” Олон улсын форумд танилцуулсан видеоноос дэлгэрэнгүй үзээрэй.

Бүтээлч нийгмийг ойрын жилүүдэд, дэлхий даяар хэрхэн байгуулах вэ?

Бүтээлч нийгмийг байгуулах хоёр үе шаттай тодорхой төлөвлөгөө бий. Бүтээлч нийгмийг байгуулах хоёр үе шат нь хоёулаа олон улсын хэм хэмжээ болон үндэсний хууль тогтоомжид нийцэж, хэрэгжинэ.
1
Мэдээллийн үе шат
Хүмүүс өөрсдийн эрх, эрх чөлөөгөө хэрэгжүүлж Бүтээлч нийгмийн тухай мэдээлдэг. Тэгж хуулийн дагуу, тайван замаар мэдээлснээр, Бүтээлч нийгмийг дэлхий дахинд байгуулах эрэлт хэрэгцээ бүрэлдэж бий болно. Хүмүүсийн олонхийн эрэлт хүсэлт хэр хурдан бүрэлдэнэ, тэр хэрээр Бүтээлч нийгмийг байгуулах дараагийн шатанд хурдан шилжих боломжтой.
2
Дэлхий нийтийн санал асуулга — референдумд бэлтгэх, явуулах үе шат
Дэлхийн бүх улс орнуудад хүмүүсийн ихэнх нь Бүтээлч нийгмийг дэмжсэний дараа, хүн төрөлхтөн оршин тогтнож үлдэхэд цорын ганц хүлээн зөвшөөрөхүйц, зайлшгүй шаардлагатай загвар нь бүтээлч хөгжлийн загвар гэдгийг бүх хүн төрөлхтөнөөрөө батлах дэлхий нийтийн санал асуулга референдумыг бэлтгэж, явуулна.
Дэлхий нийтийн референдумыг явуулах бэлтгэл ажлын явцад шаардлагатай хууль тогтоомж болон техникийн баазыг боловсруулж бас батална.

Дэлхий нийтийн референдумд дараахь асуудлыг хэлэлцүүлэхээр оруулна:

хүмүүс, бүх хүн төрөлхтөнөөрөө нийгмийн хэрэглэгчийн хэлбэрээс бүтээлчид шилжиж, бүх хүн төрөлхтөн нэг нэгдмэл соёл иргэншилд — Бүтээлч нийгэмд нэгдэхийг дэмжиж байна уу?

Зөвшөөрсөн шийдвэр нь дараахийг илтгэнэ:

Дэлхийн нийтийн Үндсэн хуульд Бүтээлч нийгмийн 8 Үндсийг суурь зарчим болгон батална;

Дэлхий нийтийн Сонгуулийн нэг нэгдсэн платформыг Дэлхий дээрх засаглалын хамгийн дээд байгууллага болгон тогтооно;

Бүтээлч нийгэмд шилжих шилжилтийн үе эхлэх огноог товлоно;

Дэлхий нийтийн санал асуулгын референдум дээр эерэг шийдвэр батлагдсаны дараагаас, хүмүүс өөрсдийн эрх мэдлийг шууд хэрэгжүүлж эхэлнэ, харин улс төрчид хүмүүсийн хүсэл зоригийг гүйцэтгэгчид болно. Өөрөөр хэлвэл хууль батлах, бүх гүйцэтгэгчдийн томилгоо, хяналт, эргүүлэн татах, бусад нийгмийн чухал шийдвэрүүдийг зөвхөн хүмүүс өөрсдөө Сонгуулийн нэгдсэн платформ дээр санал өгөх замаар шийднэ. Энэ платформ нь хууль тогтоох суурь бааз болно, өөрөөр хэлвэл хүн төрөлхтөн нийтээр дагаж мөрдөн амьдрах хууль журмын ганц эх үүсвэр нь болно.

Бүтээлч нийгэмд амьдарч эхлэх үеийг аль болох хурдан ойртуулахын тулд Та юу хийж болох вэ?

Дэлхий даяарх, аль хэдийн үйлчилж ажиллаж эхэлсэн сая сая хүмүүстэй нэгдэж, Бүтээлч нийгмийн тухай эргэн тойрныхондоо, танил, танил биш хүмүүст хуулийн дагуу мэдээлээрэй. Бүтээлч нийгмийг байгуулах нийгмийн эрэлт хүсэлтийг хаа сайгүй бүрдүүлэхийн тулд ийм үйл ажиллагаа зайлшгүй шаардлагатай. Гараг дээрх хүмүүсийн ихэнх хэсэг нь, хүн бүр зохист нөхцөлд амьдрах боломжтой гэдгийг хэр хурдан мэднэ, тэр хэрээр бүх дэлхийн санал асуулгын референдум хурдан явагдана.

Хэрэв бүх дэлхийн санал асуулгын референдумд хүмүүсийн дийлэх нь нийгмийн хэлбэрийг хэрэглэгчийнхээс бүтээлч болгон өөрчлөх шийдвэр гаргавал, ойролцоогоор 6 сарын дараагаас Бүтээлч нийгэмд шилжих шилжилтийн үе эхлэх бөгөөд урьдчилсан тооцоогоор 5-6 жил үргэлжилнэ. Түүнийг хэрэгжүүлсний дараа бид Бүтээлч нийгмийн шинэ эрин рүү орно.

Шилжилтийн үеийн эхний өдрөөс л гэхэд олон сайн тустай зүйлс, давуу талууд хүнд боломжтой болно гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй: хүн бүр аюулгүй, элбэг хангалуун, тогтвортой, эрх чөлөөтэй амьдралыг авна.

“Бүтээлч нийгэм” төслийн
оролцогч хэрхэн болох вэ?

Хэрэв Та Бүтээлч нийгмийн тухай мэдээллийг хуваалцдаг, тийм төсөл байдаг гэдгийг зүгээр л дамжуулж түгээсэн бол — Та аль хэдийн оролцогч болжээ. Хэрэв Та төслийг дэмжиж байгаа бол, Бүтээлч нийгмийн тухай мэдээлэл түгээх янз бүрийн аргыг ашиглаж болно, эдгээр арга замуудыг эндээс мэдэх боломжтой:

“Бүтээлч нийгэм” лого бүхий загварууд

Харах

Та Бүтээлч нийгмийн тухай хурдан, үр дүнтэй мэдээлж, түүнийг хурдан ойртуулахыг хүсч байна уу?

Таны оршин суугаа газрын ойролцоох Холбон Зохицуулах Төвүүдэд нэгдээрэй. Хэрэв байхгүй бол Та өөрөө байгуулж болно. Энэ нь илүү үр дүнтэй мэдээлж, Бүтээлч нийгмийг хурдан байгуулах боломж олгодог.
Танай Холбон Зохицуулах Төв — энэ бол танай байр, гудамж, дүүрэг, хот дахь Бүтээлч ниймийн тухай мэдээлэх хариуцлагыг өөрсөддөө авсан хүмүүс, сайн дурын үндсэн дээр, тухайн орон нутгийн хууль тогтоомжийн дагуу үйлчилдэг.
Хэрэв Та байгаа Холбон Зохицуулах Төвүүдэд нэгдэхийг хүсвэл, эсвэл Холбон Зохицуулах Төвийг өөрөө нээснээ мэдээлэхийг хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой: [email protected]

Бүтээлч нийгмийг байгуулахад
улс төрчдийн үүрэг

Улс төрчид, түүний дотор улс төрийн намуудын гишүүд, улс орны удирдагчид тэдний мэргэжлийн үйл ажиллагаа, эзэлж буй албан тушаал, олон нийтэд танигдсан байдал, нэр алдрынхаа ачаар Бүтээлч нийгмийн тухай мэдээлэх нэлээд илүү боломжийг эзэмшдэг. Мэдээлэлд улс төрчид оролцох нь Бүтээлч нийгэм байгуулах үйл явцыг ихээхэн хурдасгана.

Бүтээлч нийгмийн тухай идэвхтэй мэдээлэх улс төрчдийг “Бүтээлч нийгэм” төслийн оролцогчид хууль ёсны ямар ч аргаар дэмжих боломжтой.

Бүтээлч нийгмийг дэмжигч улстөрчид нь бас төслийн сайн дурын оролцогч гэдгийг анхаарах хэрэгтэй; эрх мэдлийг эзэмшдэг, олонхийн дэмжлэгтэй, мөн хууль тогтоомжийг, тэр дундаа үндсэн хуулийг өөрчлөх бодит боломжтой байсан ч, нэн тэргүүнд улс орныхоо нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, тусгаар тогтнол, ашиг сонирхлыг, ард түмнийхээ эрх ашиг, түүнчлэн намаас сонгогдсон бол түүний эрх ашгийг хамгаалах үүрэгтэй.

Үүний зэрэгцээ улс төрчид өөрсдийн улс оронд болон олон улсын тавцанд Бүтээлч нийгмийн тухай мэдээллийг зөвхөн дан ганц хууль ёсны аргаар түгээж, түүнийг хурдан байгуулахад түлхэц үзүүлж болно. Мөн улс орнуудын боломж нөхцлөөс хамааран, зөвхөн хууль ёсны дагуу, хүмүүсийн дэмжлэгтэйгээр Бүтээлч нийгмийн зарим үндсүүдийг хүлээн зөвшөөрч хэрэгжүүлж болно. Гэхдээ энэ нь зөвхөн хүмүүст, тэдний эрх ба эрх чөлөөнд хохирол учруулахгүй, аюулд өртүүлэхгүй, мөн улс орныг эдийн засаг, улс төр, нийгэм, соёлын болон бусад өөр талууд дээр сулруулахгүй, төр улсын тогтолцоог эвдэхгүй, бие даасан байдал, тусгаар тогтнол, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлаа алдахад хүргэхгүй, улс орны өрсөлдөх чадварыг бууруулахгүй, бусад сөрөг үр дагаварт хөтлөхгүй тохиолдолд юм.

Эдгээр болгоомжлолууд нь тийм улс орон, бүх дэлхийн референдум дээр нийгмийн бүтээлч хэлбэрийг батлах хүртэл шударга бус, түрэмгий, дайнч бодлого дээр үндэслэсэн улс төр бүхий бусад улс орнуудтай хэрэглэгчийн хэвшлийн нөхцөлд үргэлжлэн харилцан оршсоор байна, мөн Бүтээлч нийгмийн хамгийн гол үндэс болох — хүний амьдралын үнэ цэнэт байдлыг ч бодитоор хангах боломжгүй байдлаас үүдэлтэй. Улс төрчид ямар ч өөрчлөлтийг нэвтрүүлсэн, юуны түрүүнд өөрийн улс орны болон ард иргэдийнхээ сайн сайхан байдалд санаа тавих ёстой.

Бүтээлч нийгмийг дэмждэг хүмүүс юуны түрүүнд өөрсдийн улс орны хуулийг биелүүлж, хэрэв хүмүүст болон улс оронд бүхэлд нь сөрөг үр дагавар дагуулж болзошгүй бол Бүтээлч нийгмийн ашиг тусыг тухайн улс оронд нэвтрүүлж хэрэгжүүлэхийг улстөрчдөөс шаардахгүй байх ёстой. Бүтээлч нийгмийн бүх үндэс ба ашиг тусыг зөвхөн бүх дэлхийн референдум дээр түүнийг байгуулахаар шийдэж баталсны дараа л бүрэн хэрэгжүүлэх боломжтой.

Бүтээлч нийгэмд өөр ямар ашиг тус, давуу байдал, хэтийн төлөвийг хүн бүр авах вэ?

Бүтээлч нийгмийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг дэлхийн 150 хэлээр орчуулсан Олон улсын форумуудаас мэдэх боломжтой:
Дэлхийн хямрал. Бидний аврал нэгдэлд бий | Олон улсын онлайн-форум 2022.11.12
Дэлхийн хямрал. Гарц бий | Олон улсын онлайн-форум 2023.04.22