Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa
Everyone is in charge of the future of humanity

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT

#CREATIVESOCIETY
Tvorivá spoločnosť je projekt celého ľudstva, ktorý poskytuje príležitosť priviesť našu civilizáciu v čo najkratšom čase mierovou cestou na nový stupeň evolučného rozvoja.
Hlavný cieľ tohto projektu
VYBUDOVAŤ TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ v celosvetovom meradle, v ktorej je Život Človeka najvyššou hodnotou.

Úlohy projektu:

  • Vytvoriť podmienky pre vybudovanie tvorivej spoločnosti na celej planéte mierovou cestou.
  • Dozvedieť sa mienku ľudí na celom svete, či chcú žiť v spoločnosti tvorivého formátu a ako ju vidia.
  • Poskytnúť platformu pre všeobecnú medzinárodnú otvorenú diskusiu o koncepcii a modeli tvorivej spoločnosti vo všetkých sférach ľudského života.
  • Nájsť nové spôsoby zjednotenia celého ľudstva a vytvoriť podmienky pre aktívnu účasť každého človeka v živote spoločnosti nezávisle od sociálneho postavenia, vierovyznania a národnosti.
Podrobnejšie

Viac sa o etapách vybudovania Tvorivej spoločnosti môžete dozvedieť v článku „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVANIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI“

Čítajte
Oficiálny trailer fórumu
GLOBÁLNA KRÍZA.
NAŠA ZÁCHRANA JE V ZJEDNOTENÍ
12. novembra 2022 16:00 SEČ
Zlepší to tvoj život.
Pridaj sa k fóru!
SPRÁVA o budúcnosti ľudstva BOLA ZVEREJNENÁ. NUKLEÁRNA apokalypsa je reálna.
15. októbra 2022
Ľudia majú právo vedieť, koľko času zostáva ľudstvu.
Pope Francis
Medzinárodnému projektu Tvorivá spoločnosť
bolo udelené apoštolské požehnanie od Jeho Svätosti pápeža Františka
Medzinárodnému projektu Tvorivá spoločnosť
bolo udelené apoštolské požehnanie od Jeho Svätosti Garegina II, najvyššieho patriarchu a katolikosa všetkých Arménov
Medzinárodnému projektu Tvorivá spoločnosť
bolo udelené požehnanie od Amira Aziza, Imáma najstaršej mešity v Nemecku

Na žiadosť ľudí z celého sveta sme sa opýtali náboženských lídrov, či podporujú Tvorivú spoločnosť alebo nie.

Ako prvý podporil Tvorivú spoločnosť Jeho Svätosť pápež František, po ňom Jeho Svätosť Garegin II, najvyšší patriarcha a katolikos všetkých Arménov, a tiež imám najstaršej mešity v Nemecku Amir Aziz.

Títo náboženskí lídri uvideli, že Tvorivá spoločnosť je to, o čom hovorili všetci proroci, a preto podporili tento projekt celého ľudstva.

Kde sú ostatní?
TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ
8 OSNOV
TVORIVEJ SPOLOČNOSTI
creativesociety.com
1. Život Človeka
Život Človeka je najvyššou hodnotou. Život každého Človeka je potrebné chrániť ako svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť a garantovať hodnotu života každého Človeka. Nie je a nemôže byť nič cennejšie ako život Človeka. Ak je dôležitý jeden Človek, znamená to, že sú dôležití všetci Ľudia!
2. Sloboda Človeka
Každý človek tým, že sa narodí, dostáva právo byť Človekom. Všetci Ľudia sa rodia slobodní a rovnoprávni. Každý má právo voľby. Nikto a nič na Zemi nemôže byť nad Človekom, jeho slobodou a právami. Uplatnenie práv a slobôd Človeka nesmie porušovať práva a slobody iných ľudí.
3. Bezpečnosť Človeka
Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a slobodu Človeka!
Každý Človek má garantované bezplatné poskytovanie základných životne nevyhnutných potrieb vrátane stravy, bývania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a úplného sociálneho zabezpečenia.
Vedecká, priemyselná a technologická činnosť spoločnosti sa musí zameriavať výlučne na zvyšovanie kvality ľudského života.
Garantovaná je ekonomická stabilita: neprítomnosť inflácie a kríz, stabilné a rovnaké ceny na celom svete, jednotná menová jednotka, pevné minimálne zdanenie alebo jeho absencia.
Bezpečnosť Človeka a spoločnosti pred akýmkoľvek ohrozením sa zabezpečuje jednotnou celosvetovou službou na boj s mimoriadnymi situáciami.
4. Transparentnosť a otvorená dostupnosť informácií pre všetkých
Každý Človek má právo na získanie spoľahlivých informácií o pohybe a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Každému Človeku sú dostupné informácie o stave uskutočnenia rozhodnutí spoločnosti.
Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo, otvorene a čestne.
5. Tvorivá ideológia
Ideológia sa musí zameriavať na popularizáciu najlepších ľudských vlastností a na skoncovanie so všetkým, čo je namierené proti Človeku. Hlavnou prioritou je priorita ľudskosti, vysoké duchovno-mravné zameranie Človeka, humánnosť, poctivosť, vzájomný rešpekt a posilnenie priateľstva.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj a výchovu Človeka s veľkým Č, kultivácia morálno-mravných hodnôt v každоm človeku a spoločnosti.
Zákaz propagandy násilia, neprípustnosť a odsúdenie akejkoľvek formy rozdelenia, agresie, prejavu proti ľudskosti.
6. Rozvoj Osobnosti
Každý človek v Tvorivej spoločnosti má právo na všestranný rozvoj a sebarealizáciu.
Vzdelávanie musí byť bezplatné a rovnako dostupné pre všetkých. Vytvorenie podmienok a rozšírenie možností Človeka na realizáciu jeho tvorivých schopností a talentov.
7. Spravodlivosť a rovnosť
Všetky prírodné zdroje patria Človeku a sú spravodlivo rozdeľované medzi všetkých ľudí. Monopolizácia zdrojov a ich iracionálne využitie je neprípustné. Tieto zdroje sa spravodlivo rozdeľujú medzi obyvateľov celej Zeme.
Človeku je garantované zamestnanie, ak si to želá. Odmena za prácu v rovnakej pozícii, špecializácii a povolaní musí byť rovnaká na celom svete.
Každý má právo na súkromný majetok a príjem, avšak v rozsahu individuálnej kapitalizácie stanovenej spoločnosťou.
8. Samospráva spoločnosti
Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexistuje, pretože zodpovednosť za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné podmienky a harmonický poriadok leží na každom Človeku.
Každý Človek má právo podieľať sa na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti a na prijímaní zákonov na zlepšenie života Človeka.
Riešenie spoločensky dôležitých, sociálne závažných a ekonomických otázok vplývajúcich na zmenu kvality života Človeka je predmetom celonárodnej diskusie a hlasovania (referendum).
Zostaňte v obraze aktuálneho diania
- 1 -
Prihláste sa na odber YouTube kanála „Tvorivá Spoločnosť“ a kliknite na „zvonček“
- 2 -
Prihláste sa na odber Telegram kanála a buďte v centre aktuálneho diania