Logo Creative Society KREATIVT
SAMFUND
Everyone is in charge of the future of humanity

KREATIVT SAMFUND

INTERNATIONALT PROJEKT

#CREATIVESOCIETY
Det Kreative Samfund er et projekt for hele menneskeheden der giver mulighed for at bringe vores civilisation fredeligt til en nyt niveau i den evolutionære udvikling på kortest mulig tid.
Hovedformålet med dette projekt er
AT BYGGE DET KREATIVE SAMFUND PÅ VERDENSPLAN, hvor menneskeliv er den højeste værdi.

Projektets mål:

  • At skabe betingelser for at opbygge et kreativt samfund på hele planeten med fredelige midler.
  • At spørge folk over hele verden, om de ønsker at leve i et kreativt samfund, og hvordan de forestiller sig det.
  • At skabe en platform for en global, international og åben diskussion af begrebet og modellen for det kreative samfund på alle områder af det menneskelige liv.
  • At finde nye måder at forene hele menneskeheden på og skabe betingelser for, at alle mennesker kan deltage aktivt i samfundslivet, uanset social status, religion eller nationalitet.
Flere detaljer

Du kan læse mere om de etaper i opbygningen af et Kreativt Samfund i artiklen "Grundlag og etaper i opbygningen af det Kreative Samfund"

Læs
Pope Francis
Det internationale projekt Kreativt Samfund
har modtaget apostolisk velsignelse fra Hans Hellighed Pave Frans
Det internationale projekt Kreativt Samfund
har modtaget apostolsk velsignelse fra Hans Hellighed Karekin II, Øverste Patriark og Katolikos for Alle Armeniere
Det internationale projekt Kreativt Samfund
har modtaget velsignelse fra Amir Aziz, Imam i den ældste moské i Tyskland

På opfordring fra folk rundt om i verden har vi spurgt religiøse ledere, om de støtter det Kreative Samfund eller ej.

Den første, der støttede det Kreative Samfund, var Hans Hellighed Pave Frans, derefter Hans Hellighed Karekin II, Øverste Patriark og Katolikos for Alle Armeniere, og Amir Aziz, Imam af den ældste moské i Tyskland.

Disse religiøse ledere så, at det Kreative Samfund er det, som alle profeterne talte om, og derfor støttede de dette projekt for hele menneskeheden.

Hvad med andre?

INTERNATIONALT ONLINE FORUM Global Krise. Vi Er Mennesker.
Vi Ønsker At Leve

100 sprog til simultantolkning
7. maj 2022 | 17:00 CEST
Formålet med forummet er at informere menneskeheden sandfærdigt og objektivt om den stigende fare for klima- og miljøkatastrofer, at afspejle den reelle skala af de mange kriser i det forbrugeristiske samfundsformat, og til at overveje praktiske løsninger at overvinde alle kriserne ved at opbygge Det Kreative Samfund
DE VIGTIGSTE EMNER I FORUMMET:
Klima. Fælles fjende for hele menneskeheden
Rekordhøj hastighed på klimakatastroferne. Hvorfor er verdensmedierne tavse om truslernes omfang?
Moderne kollaborationisme. Hvem spiller på menneskehedens fælles fjendes side?
Den sande årsag til de globale klimaændringer. Hvem skjuler sandheden for folk, og hvorfor?
Indflydelse af astronomiske processer og deres cykliske karakter på klimaet
Klimakatastrofer set fra øjenvidnernes perspektiv
Flygtninge. Hvorfor berører dette alle?
Optrapning af volden i samfundet
Slaveri og menneskehandel
Kritisk miljøsituation under eskalerende katastrofer som en trussel om planetens ødelæggelse
Trussel om sult og mangel på drikkevand på planeten
Låneslaveri. Problemer og en løsning
Hvordan påvirker klimaændringerne og den forværrede miljøsituation menneskers sundhed?
Hvilke miljømæssige konsekvenser har menneskehedens tankeløse forbrugerisme medført?
Redningsorganisationernes manglende beredskab i forbindelse med globale katastrofer
Hvorfor er det umuligt at anvende innovativ teknologi til gavn for alle mennesker i det forbrugerorienterede samfund?
Der er et presserende behov for at mobilisere og forene alle menneskehedens kræfter
Praktiske løsninger på alle kriser ved at opbygge det Kreative Samfund
KREATIVT SAMFUND
8 GRUNDLAG
FOR DET KREATIVE SAMFUND
creativesociety.com
1. Menneskeliv
Menneskeliv er den højeste værdi. Ethvert Menneskes Liv skal beskyttes som ens eget. Samfundets mål er at sikre og garantere værdien af hvert enkelt Menneskes Liv. Der findes ikke og kan aldrig findes noget andet, der er mere værdifuldt end et Menneskes Liv. Hvis et Menneske er værdifuldt, så er alle Mennesker værdifulde!
2. Menneskelig Frihed
Ethvert menneske er født med retten til at være Menneske. Alle Mennesker er født frie og med de samme rettigheder. Ethvert Menneske har ret til at vælge. Der kan ikke være nogen eller noget på Jorden, der står over et Menneske, dets frihed og rettigheder. Implementeringen af menneske-rettigheder og frihed må ikke krænke rettigheder og frihed for andre Mennesker.
3. Menneskelig Sikkerhed
Ingen og intet i samfundet har ret til at udgøre trusler mod et Menneskes liv og frihed!
Ethvert Menneske er garanteret gratis adgang til essentielle livsfornødenheder, herunder mad, bolig, lægehjælp, uddannelse og komplet social sikkerhed.
Samfundets videnskabelige, industrielle og teknologiske aktiviteter bør udelukkende have til formål at forbedre menneskers livskvalitet.
Garanteret økonomisk stabilitet: ingen inflation og kriser, stabile og identiske priser i hele verden, en fælles valuta enhed og en fast minimal beskatning eller ingen skat.
Tryghed for Mennesker og samfund mod enhver form for trusler sikres af den fælles globale tjeneste, der tager sig af nødsituationer.
4. Gennemsigtighed og åbenhed i forbindelse med information til alle
Ethvert Menneske har ret til at modtage pålidelige oplysninger om bevægelser og fordeling af offentlige midler. Ethvert Menneske har adgang til oplysninger om status for gennemførelsen af samfundets beslutninger.
Massemedierne tilhører udelukkende samfundet og afspejler information sandfærdigt, åbent og ærligt.
5. Den Kreative ideologi
Ideologien bør fokusere på at popularisere de bedste menneskelige kvaliteter og bremse alt, som er et angreb imod et Menneske. Hovedprioriteten er at prioritere menneskeheden, høje åndelige og moralske bestræbelser i et Menneske, medmenneskelighed, dyd, gensidig respekt og styrkelse af venskab.
Skabe betingelser for udvikling og uddannelse af et Menneske med et hovedbogstaver "M" og dyrke moralske værdier i hvert enkelt Menneske og i samfundet.
Forbud mod voldspropaganda, fordømmelse og påtale af enhver form for splittelse, aggression og umenneskelige manifestationer.
6. Udvikling af Personlighed
Ethvert Menneske i det Kreative Samfund har ret til omfattende udvikling og personlig selvudfoldelse.
Uddannelse bør være gratis og lige tilgængelig for alle. Der skal skabes betingelser og udvides muligheder for, at et Menneske kan udnytte sine kreative evner og talenter.
7. Retfærdighed og ligestilling
Alle naturressourcer tilhører Menneskene og er retfærdigt fordelt mellem alle mennesker. Monopolisering af ressourcer og irrationel udnyttelse af dem er forbudt. Disse ressourcer fordeles retfærdigt mellem borgerne på hele Jorden.
Et Menneske er garanteret beskæftigelse, hvis han eller hun ønsker det. Lønnen for en identisk stilling, specialitet eller profession bør være den samme over hele verden.
Enhver har ret til privat ejendom og indkomst, dog inden for grænserne af den individuelle kapital formue, der er fastsat af samfundet.
8. Selvstyrende samfund
Begrebet "magt" er fraværende i det Kreative Samfund, da ansvaret for samfundet som helhed, dets udvikling, levevilkår og harmoniske styre hviler hos hvert enkelt Menneske.
Enhver har ret til at deltage i forvaltningen af det Kreative Samfunds anliggender og i vedtagelsen af love, der forbedrer menneskers levevilkår.
Løsningen af samfundsmæssigt vigtige, socialt betydningsfulde og økonomiske spørgsmål, der påvirker Menneskers livskvalitet, forelægges til offentlig diskussion og afstemning (folkeafstemning).
Hold dig opdateret med de seneste nyheder og udviklinger
- 1 -
Tilmeld dig på det Kreative Samfunds YouTube-kanal og klik på "Bell"
- 2 -
Tilmeld dig vores Telegram-kanal og hold dig opdateret med de seneste nyheder og begivenheder