KREATIVNO DRUŠTVO

Međunarodni projekat

Život čovjeka je najveća vrijednost
#creativesociety
KREATIVNO DRUŠTVO je međunarodni projekat koji okuplja ljude iz više od 180 zemalja na volonterskoj bazi. Cilj projekta je da se u najkraćem mogućem roku legalno i mirno pređe u novi kreativni format društva širom svijeta, u kojem će život čovjeka biti najveća vrijednost.

Kako je nastalo Kreativno društvo?

Zahtjev za novim formatom društva, gdje je glavni prioritet život čovjeka, dolazi od miliona ljudi iz cijelog svijeta. To je pokazalo najveće društveno istraživanje u istoriji koje su volonteri sprovodili više od 10 godina u 180 zemalja.

Svakom učesniku u anketi postavljeno je isto pitanje: „U kakvom svijetu biste voljeli živjeti?“ Na osnovu odgovora ljudi formirano je 8 temelja koji su postali temelj za izgradnju društva novog formata pod nazivom „Kreativno društvo“. Kako bi ga implementirali, ljudi iz cijelog svijeta danas se udružuju i djeluju u istoimenom projektu „Kreativno društvo“.

Ko stoji iza projekta Kreativno društvo?

Milioni ljudi različitih kultura, nacionalnosti, vjera i uvjerenja koji žele promijeniti naš svijet na bolje i znaju kako to učiniti na legalan i miran način. Ovakvih ljudi je svakim danom sve više.

Ljudi iz cijelog svijeta, koji se sami organiziraju i djeluju strogo unutar zakonodavnog okvira, ujedinjeni zajedničkim ciljem: stvaraju pristojne uvjete za miran i prosperitetan život za cijelo čovječanstvo i buduće generacije.

Ko finansira projekat Kreativno društvo?

Sve akcije i aktivnosti u okviru projekta „Kreativno društvo“ sprovode isključivo sami učesnici projekta na svoju inicijativu, izbor i želju, a o trošku ličnih sredstava.

Projekat „Kreativno društvo“ nema bankovne račune, finansije ili imovinu, ne akumulira sredstva i ne ostvaruje profit.

Kreativno društvo je potpuno volonterski projekat koji djeluje u okviru zakona, koji zastupa isključivo interese samih ljudi, a ne pojedinačnih država, stranaka ili organizacija.

Zašto nam je potrebno Kreativno društvo u cijelom svijetu?

Potrebno nam je Kreativno društvo u cijelom svijetu, jer samo Kreativno društvo:
 

Pruža izlaz iz svih globalnih kriza, uključujući klimatske;
Osigurava budućnost bez ratova, sukoba, nasilja, siromaštva i gladi;
Daje priliku u najkraćem mogućem roku da se čovječanstvo na miran i zakonit način dovede u novu fazu evolucijskog razvoja;
Osigurava sigurnost, zdravlje, dobrobit i svestrani razvoj za svakog čovjeka.

Da li je moguće izgraditi Kreativno društvo u jednoj zemlji ili savezu više zemalja?

Danas su zemlje svijeta usko povezane i zavisne jedna od druge, tako da kreativni format društva u jednoj zemlji ili čak savezu više zemalja nije održiv.

Kreativno društvo je moguće izgraditi samo od strane čitavog čovječanstva na cijelom svijetu u isto vrijeme. Dok se ne donese pozitivna odluka na globalnom referendumu, pojedine države mogu samo da se izjasne o svojim namjerama da pređu u Kreativno društvo. U suprotnom može biti ugrožena sigurnost zemalja koje će, pojedinačno ili grupno, pokušati da pređu u Kreativno društvo, kao i sigurnost njihovog stanovništva. Oni će postati ranjivi i nezaštićeni od onih zemalja koje još ne podržavaju Kreativno društvo.

8 temelja Kreativnog društva

8 temelja „Kreativnog društva“ je ono što ljudi širom svijeta žele. To su osnovne vrijednosti Kreativnog društva koje legitimnom voljom ljudi na svjetskom referendumu mogu postati osnova zakonodavstva i međunarodnog prava svih zemalja svijeta .
1.Život Čovjeka

Život Čovjeka je najveća vrijednost. Život svakog Čovjeka mora biti zaštićen kao svoj vlastiti. Cilj društva je osigurati i garantirati vrijednost života svakog Čovjeka. Ne postoji i nikada ne može biti ništa vrijednije od života Čovjeka. Ako je jedan Čovjek vrijedan, onda su svi Ljudi vrijedni!

2.Sloboda Čovjeka

Svaki Čovjek je rođen sa pravom da bude Čovjek. Svi ljudi su rođeni slobodni i jednaki. Svako ima pravo da bira. Ne može biti niko i ništa na Zemlji iznad Čovjeka, njegove slobode i prava. Ostvarivanje ljudskih prava i sloboda ne smije narušavati prava i slobode drugih ljudi.

3.Sigurnost Čovjeka

Niko i ništa u društvu nema pravo da stvara prijetnje životu i slobodi Čovjeka!

Svakom Čovjeku je zagarantovano besplatno obezbjeđivanje osnovnih životnih potreba, uključujući hranu, sklonište, medicinsku njegu, obrazovanje i punu socijalnu sigurnost.

Naučne, industrijske i tehnološke aktivnosti društva treba da budu usmjerene samo na poboljšanje kvaliteta života Čovjeka.

Zagarantovana ekonomska stabilnost: bez inflacije i kriza, iste stabilne i jednake cijene širom svijeta, jedinstvena novčana jedinica i fiksno minimalno oporezivanje ili bez oporezivanja.

Sigurnost Čovjeka i društva od bilo koje vrste prijetnji osigurava jedinstvena globalna služba koja se bavi vanrednim situacijama.

4.Transparentnost i otvorenost informacija za sve

Svaki Čovjek ima pravo na pouzdane informacije o kretanju i raspodjeli javnih sredstava. Svima su dostupne informacije o statusu provođenja odluka društva.

Masovni mediji pripadaju isključivo društvu i prikazuju informacije istinito, otvoreno i iskreno.

5.Kreativna ideologija

Ideologija treba da bude usmjerena na popularizaciju najboljih ljudskih kvaliteta i na zatiranje svega što je upereno protiv Čovjeka. Glavni prioritet je prioritet humanosti, visokih duhovnih i moralnih težnji Čovjeka, ljudskosti, vrlina, međusobnog uvažavanja i jačanja prijateljstva.

Stvaranje uslova za razvoj i obrazovanje Čovjeka sa velikim slovom „Č“, njegovanje moralnih vrijednosti u svakom čovjeku i društvu.

Zabrana propagiranja nasilja, osude i prokazivanje svakog oblika podjele, agresije i antihumanih manifestacija.

6.Razvoj ličnosti

Svaki Čovjek u Kreativnom društvu ima pravo na sveobuhvatan razvoj i lično ispunjenje.

Obrazovanje treba da bude besplatno i jednako dostupno svima. Stvaranje uslova i širenje mogućnosti da Čovjek primijeni svoje kreativne sposobnosti i talente.

7.Pravedenost i jednakost

Svi prirodni resursi pripadaju čovjeku i pravedno su raspoređeni među svim ljudima. Zabranjena je monopolizacija resursa i njihova neracionalna upotreba. Ovi resursi su pravedno raspoređeni među stanovnicima cijele Zemlje.

Čovjek ima zagarantovan posao ako to želi. Plata za identičnu poziciju, specijalizaciju ili profesiju treba da bude jednaka u cijelom svijetu.

Svako ima pravo na privatnu svojinu i prihod, međutim, u granicama visine kapitalizacije koju društvo određuje za pojedinca.

8.Samoupravno društvo

Koncept „vlasti“ u Kreativnom društvu izostaje, jer odgovornost za društvo u cjelini, njegov razvoj, uslove života i skladan format snosi svaki Čovjek.

Svaki Čovjek ima pravo da učestvuje u upravljanju poslovima Kreativnog društva i donošenju zakona koji poboljšavaju život Čovjeka.

Rješavanje društveno važnih, društveno značajnih i ekonomskih pitanja koja utiču na kvalitet života Čovjeka stavlja se na javnu raspravu i glasanje (referendum).

Napomena o 8 Temelja
U Kreativnom društvu neće biti potrebe za korištenjem novca zbog uvođenja novog ekonomskog modela i novih tehnologija. Stoga će neke odredbe 8 temelja Kreativnog društva, polazeći od postojanja monetarnih odnosa, biti relevantne samo u periodu tranzicije u Kreativno društvo.

Šta Kreativno društvo daje svakom čovjeku na planeti?

Kreativni format društva otvara goleme perspektive i mogućnosti za svakog čovjeka.
Za potpunu implementaciju Kreativnog društva potrebno je uvesti novi ekonomski model, nove tehnologije i reorganizirati mnoge procese u društvu. Stoga je neophodan prelazni period u Kreativno društvo, koji, prema preliminarnim proračunima, može trajati 5-6 godina. I već tokom prelaznog perioda u Kreativno društvo, svaki čovjek
Mjesečni bezuslovni osnovni prihod u iznosu od 10 000 dolara (za svakog odraslog čovjeka);
Jednokratna isplata za rođenje prvog djeteta u protuvrijednosti 100 000 dolara, a za drugo dijete — 200 000 dolara i tako dalje. Mjesečne uplate za djecu do 6 godina uključujući — u protuvrijednosti 5.000 $, za djecu od 7 godina do punoljetstva — u protuvrijednosti 7.000 $;
Prostrano i udobno besplatno stanovanje u privatnom vlasništvu u iznosu od najmanje 60 kvadratnih metara po čovjeku;
Besplatno visokokvalitetno medicinu širom svijeta;
Besplatno i kvalitetno obrazovanje bilo gdje u svijetu;
Rad 4 sata dnevno, 4 dana u nedelji, isti visoki nivoi plata širom svijeta za identična radna mjesta, specijalnost, profesiju, plaćen godišnji odmor najmanje 2 puta godišnje u trajanju od najmanje 30 kalendarskih dana;
Siguran svijet bez ratova, sukoba, kriminala i korupcije;
Zagarantovana ekonomska stabilnost: odsustvo inflacije, ekonomskih padova i krize, stabilne fiksne cijene širom svijeta;
Bez poreza za fizička lica, mala i srednja preduzeća;
Neograničeno korištenje komunalnih usluga (plin, struja, voda, grijanje i dr.) za fizičke osobe, bez naknade;
Otpis svih dugova i kredita, uključujući hipoteke;
Putovanje bez viza i neograničeno kretanje širom svijeta;
Razvoj najnaprednijih tehnologija koje poboljšavaju ljudski život, i njihovu dostupnost svima, bilo gdje u svijetu.

Kako će se ove pogodnosti u Kreativnom društvu pružiti svakom čovjeku na planeti?

Kreativno društvo će obezbijediti visok životni standard za svakog čovjeka na planeti zahvaljujući novom ekonomskom modelu, koji nema analoga u istoriji čovječanstva. Ovaj model su razvili i predložili stručnjaci iz cijelog svijeta, on će promijeniti naše živote od prvog dana njegove primjene.
O tome se može pronaći u detaljnoj video prezentaciji, koja je javno predstavljena na Međunarodnom forumu „Globalna kriza. Postoji izlaz“.

S obzirom da se u Kreativnom društvu mnogo daje čovjeku po rođenju, šta se onda traži od samog čovjeka?

U Kreativnom društvu čovjek prima mnoge pogodnosti i beneficije. To zahtijeva aktivno učešće svakog čovjeka u životu društva — njegov rad, intelektualni doprinos, talente. Čovjek u Kreativnom društvu razvija sebe i koristi cijelom društvu kao njegov integralni dio.
Neophodno je aktivno i odgovorno učešće čovjeka u upravljanju društvenim poslovima, kao i u donošenju zakona i odluka o važnim, ključnim pitanjima života društva. To je zbog činjenice da je Kreativno društvo jedini format društvene strukture u kojoj vlast nije delegirana nikome, već je vrše sami ljudi, odnosno svaki čovjek na svijetu kroz potpunu samoupravu: kolektivno donošenje odluka na jedinstvenoj globalnoj izbornoj platformi.
Dakle, u Kreativnom društvu neće postojati koncept „vlasti nad ljudima“ jer će vlast zapravo pripadati svima. Ljudi će sami kolektivno rješavati i globalna i lokalna pitanja.

Zašto se format Kreativnog društva ne bi trebao uspoređivati s drugim modelima

koji su implementirani ranije, pa čak i sa onima koji su hipotetički osmišljeni, ali nisu implementirani? Jer u svim ostalim modelima organizacije društva, moć nekolicine nad većinom uvijek se čuvala u skrivenom ili otvorenom obliku. A u Kreativnom društvu niko nikada neće moći da uzurpira vlast ili je oduzme ljudima, jer će sa samoupravom funkcija moći biti ravnomjerno raspoređena među svim ljudima.

Za više detalja o tome kako će samoupravljanje funkcionirati u Kreativnom društvu pogledajte video koji je predstavljen na Međunarodnom forumu „Globalna kriza. Postoji izlaz“:

Kako izgraditi Kreativno društvo širom svijeta u narednim godinama?

Postoji konkretan plan za izgradnju Kreativnog društva, koji se sastoji od dvije faze. Obje faze izgradnje Kreativnog društva odvijaju se u skladu sa normama međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva.
1
Faza informiranja
Ljudi, ostvarujući svoja prava i slobode, informišu druge ljude o Kreativnom društvu. Na taj način se legalno i mirno stvara javni zahtjev za izgradnjom Kreativnog društva u cijelom svijetu. Što prije većina ljudi formira ovaj zahtjev, prije će biti moguće preći na sljedeću fazu izgradnje Kreativnog društva.
2
Faza pripreme i provođenja svjetskog referenduma
Nakon što većina ljudi u svim zemljama svijeta podrži Kreativno društvo, bit će pripremljen i održan svjetski referendum o usvajanju modela kreativnog razvoja od strane cijelog čovječanstva kao jedinog prihvatljivog i neophodnog za opstanak čovječanstva.
U procesu priprema za svjetski referendum biće razvijena i usvojena neophodna zakonodavna i tehnička baza za njegovo održavanje.

Na svjetskom referendumu bit će postavljeno sljedeće pitanje:

Da li ljudi podržavaju tranziciju cijelog čovječanstva iz potrošačkog formata društva u kreativni i ujedinjenje cijelog čovječanstva u jedinstvenu civilizaciju — Kreativno društvo?

Pozitivna odluka će značiti:

usvajanje 8 temelja Kreativnog društva kao osnovnih odredbi globalnog ustava;

odobrenje jedinstvene svjetske izborne platforme kao najvišeg upravljačkog tijela na Zemlji;

određivanje datuma početka tranzicijskog razdoblja u Kreativno društvo.

Nakon što se na svjetskom referendumu donese pozitivna odluka, ljudi počinju direktno vršiti svoju vlast, a političari postaju izvršioci volje naroda. Odnosno, donošenje zakona, imenovanje, kontrolu i opoziv svih izvođača, kao i sve druge društveno važne odluke, donosit će isključivo sam narod glasanjem na jedinstvenoj globalnoj izbornoj platformi. Ova platforma postaje zakonodavna baza, odnosno jedini izvor opće obavezujućih pravila po kojima će čovječanstvo živjeti.

Što Vi možete učiniti da što prije počnete živjeti u Kreativnom društvu?

Pridružite se milionima ljudi širom svijeta koji su već aktivni i legalno informišu svoju okolinu, poznanike i strance o Kreativnom formatu društva. Ove akcije su neophodne da bi se stvorila široka javna potražnja za izgradnjom Kreativnog društva. Što prije većina ljudi na planeti sazna da su pristojni uslovi za život mogući za sve, to će prije biti održan svjetski referendum.

Ako se na svjetskom referendumu većina ljudi odluči za promjenu formata društva iz potrošačkog u kreativno, onda će za oko 6 mjeseci početi prelazni period u Kreativno društvo, koji prema preliminarnim proračunima može trajati 5-6 godina. Po njegovom završetku ulazimo u novu eru Kreativnog društva.

Važno je napomenuti da će mnoge beneficije i privilegije postati dostupne ljudima već od prvog dana prijelaznog razdoblja: svi će dobiti siguran, prosperitetan i stabilan život u slobodi.

Kako mogu da postanem učesnik
projekta Kreativno društvo?

Ako podijelite informacije o Kreativnom društvu, čak i samo prosljeđivanje informacija o postojanju projekta, već ste njegov sudionik. Ako podržavate projekat, možete koristiti različite metode informiranja o Kreativnom društvu koje možete pronaći ovdje:

Dizajni s logotipom Kreativnog društva:

Pogledaj

Želite li brže i efikasnije informisati sve o Kreativnom društvu kako bi ga što prije izgradili?

Pridružite se postojećim Koordinacionim centrima u vašem mjestu prebivališta, a ako ih nema, možete ih sami kreirati. To će pružiti efikasnije informacije i dovesti do brže izgradnje Kreativnog društva.
Vaš Koordinacioni centar- to su ljudi koji preuzimaju odgovornost da informišu stanovnike vaše kuće, ulice, okruga, grada o Kreativnom društvu i djeluju volonterski u skladu sa lokalnim zakonodavstvom.
Ako se želite pridružiti postojećem Koordinacionom centru ili obavijestiti o otvaranju Koordinacionog centra kontaktirajte nas: [email protected]

Uloga političara
u izgradnji Kreativnog društva

Političari, uključujući članove političkih stranaka i čelnike država, imaju značajne mogućnosti informiranja o Kreativnom društvu zbog svojih profesionalnih aktivnosti, položaja, publiciteta i slave. Uključivanje političara u informiranje o Kreativnom društvu značajno će ubrzati proces izgradnje Kreativnog društva.

Učesnici projekta „Kreativno društvo“ mogu svim zakonskim sredstvima podržati one političare koji aktivno informiraju o Kreativnom društvu.

Treba imati na umu da su političari koji podržavaju Kreativno društvo i djeluju kao volonteri projekta, čak i ako imaju vlast, podršku većine i realnu priliku mijenjanja zakonodavstva, uključujući i ustav svoje zemlje, prvenstveno dužni braniti teritorijalni integritet, suverenitet i interese svoje zemlje, interese njezina naroda, kao i svoje stranke ako budu izabrani za njezine predstavnike.

Istovremeno, političari u svojoj zemlji i u međunarodnoj areni mogu isključivo legalnim metodama informisati o Kreativnom društvu i doprinijeti njegovoj brzoj izgradnji. Oni, na osnovu mogućnosti zemlje, mogu i isključivo zakonom i uz podršku ljudi da unesu određene temelje Kreativnog društva u Ustav, ali samo ako to ne šteti ljudima, njihovim pravima i slobodama, ne ugrožava i ne oslabi državu u ekonomskom, političkom, socijalnom, kulturnom i na drugi način,ako neće uništiti njen politički sistem, neće dovesti do gubitka njenog suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta, neće učiniti zemlju manje konkurentnom i neće dovesti do drugih negativnih posljedica.

Ove opomene proizlaze iz činjenice da bi takva zemlja nastavila komunicirati s drugim zemljama koje ostaju u konzumerističkom formatu koji se temelji na nepoštenoj, agresivnoj i militantnoj politici. Dakle, prije usvajanja kreativnog formata društva na svjetskom referendumu, ova država ne bi mogla osigurati implementaciju ni glavnog stupa Kreativnog društva — vrijednosti ljudskog života. Prilikom uvođenja bilo kakvih promjena političari su dužni prvenstveno voditi računa o dobrobiti svoje zemlje i njenih građana.

Ljudi koji podržavaju Kreativno društvo, zauzvrat, moraju poštovati zakone svoje zemlje i ne zahtijevati od političara da implementiraju prednosti Kreativnog društva u određenoj zemlji, ako to može dovesti do negativnih posljedica za ljude i državu u cjelini. Potpuna realizacija svih temelja i pogodnosti Kreativnog društva moguća je tek nakon što se odluka o njegovoj izgradnji donese na globalnom referendumu.

Koje će druge pogodnosti, prednosti i izglede dobiti svaki čovjek u Kreativnom društvu?

Sve detalje o Kreativnom društvu možete saznati na Međunarodnim online forumima koji su prevedeni na 150 jezika svijeta:
Globalna kriza. Naš spas je u jedinstvu | Međunarodni online forum 12.11.2022.
Globalna kriza. Postoji izlaz | Međunarodni online forum 22.04.2023.