Logo Creative Society KREATIVNO
DRUŠTVO
Pridruži nam se
Everyone is in charge of the future of humanity

KREATIVNO DRUŠTVO

MEĐUNARODNI PROJEKT

#CREATIVESOCIETY
„Kreativno društvo“ — je projekat cijelog čovječanstva koji omogućava, u najkraćem mogućem roku, mirno približavanje naše civilizacije novom stupnju evolucijskog razvoja.
Glavni cilj ovog projekta je
izgradnja Kreativnog društva u cijelom svijetu, u kojemu je Život Čovjeka najveća vrijednost.

Zadaci projekta:

  • Stvoriti uvjete za izgradnju Kreativnog društva na cijeloj planeti mirnim putem.
  • Pitati ljude širom svijeta žele li živjeti u Kreativnom društvu i kako ga zamišljaju.
  • Pružiti platformu za globalnu, međunarodnu, otvorenu diskusiju o konceptu i modelu Kreativnog društva u svim sferama ljudskog života.
  • Pronaći nove načine da se ujedini čitavo čovječanstvo i stvore uslovi za aktivno učešće svakog čovjeka u životu društva, bez obzira na društveni status, vjeru ili nacionalnost.
Više detalja
Zvanični trailer Foruma
GLOBALNA KRIZA
NAŠ SPAS JE U JEDINSTVU
12. novembra 2022. godine 15:00 GMT
To će poboljšati tvoj život.
Pridruži se forumu!
IZVJEŠTAJ o budućnosti čovječanstva je deklasificiran. Nuklearna apokalipsa je stvarna
15. oktobra 2022. godine
Ljudi imaju pravo znati koliko je vremena preostalo čovječanstvu.
Pope Francis
Međunarodni projekat „Kreativno društvo"
je primio apostolski blagoslov Svetog Oca Pape Franje
Međunarodni projekat „Kreativno društvo"
je primio apostolski blagoslov Svetog Oca Karekina II, vrhovnog patrijarha i katolikosa svih Armenaca
Međunarodni projekat „Kreativno društvo"
je primio blagoslov Amira Aziza, imama najstarije džamije u Njemačkoj

Na zahtjev ljudi širom svijeta, pitali smo vjerske vođe da li podržavaju Kreativno društvo ili ne.

Prvi koji su podržali Kreativno društvo bili su Njegova Svetost Papa Franjo, zatim Njegova Svetost Karekin II, vrhovni patrijarh i katolikos svih Armenaca, i Amir Aziz, imam najstarije džamije u Njemačkoj.

Ove vjerski vođe su shvatili da je Kreativno društvo ono o čemu su proroci sanjali, pa su podržali ovaj projekat cijelog čovječanstva.

Što je s drugima?
KREATIVNO DRUŠTVO
8 TEMELJA
KREATIVNOG DRUŠTVA
creativesociety.com
1. Život Čovjeka
Život Čovjeka je najveća vrijednost. Život svakog Čovjeka mora biti zaštićen kao svoj vlastiti. Cilj društva je osigurati i garantirati vrijednost života svakog Čovjeka. Ne postoji i nikada ne može biti ništa vrijednije od života Čovjeka. Ako je jedan Čovjek vrijedan, onda su svi Ljudi vrijedni!
2. Sloboda Čovjeka
Svaki Čovjek je rođen sa pravom da bude Čovjek. Svi ljudi su rođeni slobodni i jednaki. Svako ima pravo da bira. Ne može biti niko i ništa na Zemlji iznad Čovjeka, njegove slobode i prava. Ostvarivanje ljudskih prava i sloboda ne smije narušavati prava i slobode drugih ljudi.
3. Sigurnost Čovjeka
Niko i ništa u društvu nema pravo da stvara prijetnje životu i slobodi Čovjeka!
Svakom Čovjeku je zagarantovano besplatno obezbjeđivanje osnovnih životnih potreba, uključujući hranu, sklonište, medicinsku njegu, obrazovanje i punu socijalnu sigurnost.
Naučne, industrijske i tehnološke aktivnosti društva treba da budu usmjerene samo na poboljšanje kvaliteta života Čovjeka.
Zagarantovana ekonomska stabilnost: bez inflacije i kriza, iste stabilne i jednake cijene širom svijeta, jedinstvena novčana jedinica i fiksno minimalno oporezivanje ili bez oporezivanja.
Sigurnost Čovjeka i društva od bilo koje vrste prijetnji osigurava jedinstvena globalna služba koja se bavi vanrednim situacijama.
4. Transparentnost i otvorenost informacija za sve
Svaki Čovjek ima pravo na pouzdane informacije o kretanju i raspodjeli javnih sredstava. Svima su dostupne informacije o statusu provođenja odluka društva.
Masovni mediji pripadaju isključivo društvu i prikazuju informacije istinito, otvoreno i iskreno.
5. Kreativna ideologija
Ideologija treba da bude usmjerena na popularizaciju najboljih ljudskih kvaliteta i na zatiranje svega što je upereno protiv Čovjeka. Glavni prioritet je prioritet humanosti, visokih duhovnih i moralnih težnji Čovjeka, ljudskosti, vrlina, međusobnog uvažavanja i jačanja prijateljstva.
Stvaranje uslova za razvoj i obrazovanje Čovjeka sa velikim slovom „Č“, njegovanje moralnih vrijednosti u svakom čovjeku i društvu.
Zabrana propagiranja nasilja, osude i prokazivanje svakog oblika podjele, agresije i antihumanih manifestacija.
6. Razvoj ličnosti
Svaki Čovjek u Kreativnom društvu ima pravo na sveobuhvatan razvoj i lično ispunjenje.
Obrazovanje treba da bude besplatno i jednako dostupno svima. Stvaranje uslova i širenje mogućnosti da Čovjek primijeni svoje kreativne sposobnosti i talente.
7. Pravedenost i jednakost
Svi prirodni resursi pripadaju čovjeku i pravedno su raspoređeni među svim ljudima. Zabranjena je monopolizacija resursa i njihova neracionalna upotreba. Ovi resursi su pravedno raspoređeni među stanovnicima cijele Zemlje.
Čovjek ima zagarantovan posao ako to želi. Plata za identičnu poziciju, specijalizaciju ili profesiju treba da bude jednaka u cijelom svijetu.
Svako ima pravo na privatnu svojinu i prihod, međutim, u granicama visine kapitalizacije koju društvo određuje za pojedinca.
8. Samoupravno društvo
Koncept „vlasti“ u Kreativnom društvu izostaje, jer odgovornost za društvo u cjelini, njegov razvoj, uslove života i skladan format snosi svaki Čovjek.
Svaki Čovjek ima pravo da učestvuje u upravljanju poslovima Kreativnog društva i donošenju zakona koji poboljšavaju život Čovjeka.
Rješavanje društveno važnih, društveno značajnih i ekonomskih pitanja koja utiču na kvalitet života Čovjeka stavlja se na javnu raspravu i glasanje (referendum).
Budite u toku s najnovijim vijestima i događajima
- 1 -
Pretplatite se na YouTube kanal „Kreativno društvo“ i kliknite na „zvono“
- 2 -
Pretplatite se na naš Telegram kanal i budite u toku s najnovijim vijestima i događajima