КРЕАТИВНО ДРУШТВО

Међународни пројекат

Живот човека је највиша вредност
#creativesociety
КРЕАТИВНО ДРУШТВО је међународни пројекат који на волонтерској основи уједињује људе из преко 180 земаља. Циљ пројекта је прелазак, на легалан и миран начин, у најкраћем могућем року, у нови креативни формат друштва широм света, где ће живот човека бити највећа вредност.

Како је настало Креативно друштво?

Захтев за новим форматом друштва, где је главни приоритет вредност живота човека, долази од милиона људи из целог света. То је показало највеће друштвено истраживање у историји, које су волонтери спроводили више од 10 година у 180 земаља.

Сваком учеснику друштвене анкете постављено је исто питање: „У каквом бисте свету желели да живите?“ На основу одговора формирано је 8 Темеља који су постали основа за изградњу друштва новог формата под називом „Креативно друштво“. Да би га реализовали, људи из целог света данас се удружују и делују у истоименом пројекту „Креативно друштво“.

Ко стоји иза пројекта „Креативно друштво“?

Милиони људи различитих култура, националности, религија и уверења, који желе да промене наш свет на боље и знају како да то ураде законито и мирно. Сваким даном број таквих људи расте.

Људи из целог света, који се организују и делују стриктно унутар законских оквира, уједињени заједничким циљем: да створе пристојне услове за миран и просперитетан живот целог човечанства и будућих генерација.

Ко финансира пројекат „Креативно друштво“?

Све акције и активности у оквиру пројекта Креативно друштво спроводе искључиво сами учесници пројекта, на своју иницијативу, по сопственом избору и вољи, а на терет сопствених средстава.

Пројекат Креативно друштво нема банковне рачуне, финансије или имовину, не акумулира средства и не остварује никакав профит.

Креативно друштво је потпуно волонтерски пројекат који функционише у законском оквиру. Он представља искључиво интересе самих људи, а не конкретних држава, партија или организација.

Зашто нам треба Креативно друштво широм света?

Формат Креативног друштва је потребан широм света јер је то једини модел који:
 

Пружа решења за све глобалне кризе, укључујући климатску кризу;
Осигурава будућност без ратова, сукоба, насиља, сиромаштва или глади;
Омогућава човечанству да брзо и мирно напредује у нову фазу еволуционог развоја;
Гарантује сигурност, здравље, благостање и свестрани развој сваког појединца.

Да ли је могуће изградити Креативно друштво у једној појединачној земљи или у савезу више земаља?

Данас су земље света уско повезане и међузависне. Стога, покушај успостављања креативног формата друштва у једној земљи или чак савезу више земаља не би био одржив.

Изградња креативног друштва је могућа само када читаво човечанство учествује широм света истовремено. Све док се на глобалном референдуму не донесе потврдна одлука, поједине државе могу само да се изјасне о својим намерама да пређу у Креативно друштво. Ако појединачне земље или групе земаља покушају самостално да пређу у Креативно друштво, њихова безбедност као и добробит становништва могу бити угрожени. Они би постали рањиви и незаштићени од земаља које још нису прихватиле Креативно друштво.

8 Темеља Креативног друштва

8 Темеља Креативног друштва су оно што људи из целог света желе. То су темељне вредности Креативног друштва које законитим изражавањем воље народа на светском референдуму може постати основа међународног права и законодавства у свим земљама.
1.Живот Човека

Живот човека је највиша вредност. Живот сваког Човека мора бити заштићен као сопствени. Циљ друштва је да обезбеди и гарантује вредност живота сваког човека. Не постоји и никада не може постојати ништа вредније од људског живота. Ако је један Човек вредан, онда су вредни сви Људи!

2.Слобода Човека

Сваки Човек је рођен с правом да буде Човек. Сви су Људи рођени слободни и једнаки.Свако има право избора. На Земљи не може бити нико и ништа изнад Човека, његове слободе и права. Спровођење људских права и слобода не сме да крши права и слободе других.

3.Сигурност Човека

Нико и ништа у друштву нема право стварати претње животу и слободи Човека!

Сваком Човеку је загарантовано бесплатно снабдевање основним животним потребама, укључујући храну, смештај, медицинску негу, образовање и потпуно социјално осигурање.

Научне, индустријске и технолошке активности друштва би требале бити усмерене само на побољшање квалитета живота Човека.

Гарантована економска стабилност: без инфлација и криза, стабилне и исте цене широм света, јединствена новчана јединица и фиксно минимално опорезивање или без опорезивања.

Безбедност Човека и друштва од било које врсте претњи обезбеђује јединствена глобална служба која се бави ванредним ситуацијама.

4.Транспарентност и отвореност информација за све

Сваки Човек има право да добије поуздане информације о кретању и расподели јавних средстава. Сваки Човек има приступ информацијама о статусу спровођења одлука друштва.

Масовни медији припадају искључиво друштву и одржавају информације истинито,отворено и искрено.

5.Креативна идеологија

Идеологија би требала бити усмерена на популаризацију најбољих људских особина и на изумирање свега што је усмерено против Човека. Главни приоритет је хуманост, високе духовне и моралне тежње Човека, људскост, врлине, међусобно поштовање и јачање пријатељства.

Стварање услова за развој и образовање Човека с великим словом „Ч" неговање моралних вредности у сваком човеку и друштву.

Забрана пропаганде насиља, осуда и проказивање било којег облика поделе, агресије и антихуманих манифестација.

6.Развој Личности

Сваки Човек у Креативном друштву има право на свеобухватан развој и лично испуњење.

Образовање треба бити бесплатно и једнако доступно свима. Стварање услова и ширења могућности да Човек примени своје креативне способности и таленте.

7.Праведност и једнакост

Сви природни ресурси припадају Човеку и поштено су распоређени међу свим Људима. Монополизација ресурса и њихова нерационална употреба је забрањена. Ови ресурси су поштено распоређени међу становницима целе Земље.

Човеку је загарантовано запослење ако он или она то жели. Плата за индентичан положај, специјализацију или занимање треба бити једнака у целом свету.

Свако има право на приватно власништво и дохотке, међутим,у границама износа капитализације којег друштво одређује за појединца.

8.Самоуправно друштво

Концепт „власти" у Креативном друштву је одсутан јер одговорност за друштво у целини његов развој,услове живота и складан формат лежи на сваком Човеку.

Сваки Човек има право учествовати у управљању пословима Креативног друштва и у доношењу закона који имају за циљ побољшање живота Човека.

Решавање друштвено важних, друштвено значајних и економских питања која утичу на квалитет живота Човека ставља се на јавну расправу и гласање (референдум).

Напомена о 8 Темеља
У Креативном друштву, захваљујући увођењу новог модела економије и нових технологија, неће бити потребе за коришћењем новца.Стога ће поједине одредбе 8 Темља Креативног друштва, које проистичу из постојања монетарних односа, бити релевантне тек у периоду транзиције ка Креативном друштву.

Шта Креативно друштво обезбеђује сваком човеку на планети?

Креативни формат друштва отвара огромне перспективе и могућности за сваког појединца.
За потпуну имплементацију Креативног друштва потребно је увести нови економски модел, нове технологије и реорганизовати многе процесе у друштву.Због тога је потребан прелазни период у Креативно друштво, који према прелиминарним проценама може трајати 5 до 6 година. Већ у прелазном периоду у Креативно друштво сваки човек правом рођења ће добити следеће погодности:
Месечни безусловни основни приход еквивалентан износу од 10.000 долара (за сваку одраслу особу);
Једнократна исплата за рођење првог детета у противвредности од 100.000 долара, а за друго дете - 200.000 долара итд. Месечне уплате за децу млађу од 6 година - у противвредности 5.000 долара, и 7.000 долара за дете од 7 година до пунолетства;
Простран,бесплатни стамбени простор у приватном властништву,са најмање 60m² по човеку;
Бесплатна висококвалитетна здравствена заштита широм света;
Бесплатно висококвалитетно образовање било где у свету;
Четворочасовни радни дан, четири радна дана у недељи, са подједнако високим платама широм света за идентичне позиције, специјалности и професије. Плаћени одмор у трајању од најмање 30 календарских дана најмање два пута годишње;
Безбедан свет без ратова, сукоба, криминала и корупције;
Загарантована економска стабилност: без инфлације, економских неуспеха или криза; стабилне фиксне цене широм света;
Без пореза за физичка лица, мала и средња предузећа;
Неограничено коришћење комуналних услуга (гас, струја, вода, грејање, итд.) за физичка лица, без накнаде;
Отпис свих дугова и кредита, укључујући хипотеке;
Безвизни режим и слободно кретање по свету;
Развој најнапреднијих технологија које побољшавају људски живот и њихову доступност свима, било где у свету.

Како ће се ове погодности у Креативном друштву пружити сваком човеку на планети?

У Креативном друштву ће сваком човеку на планети бити обезбеђен висок животни стандард кроз потпуно нови модел економије који нема аналога у људској историји.Овај модел су развили и предложили стручњаци из целог света и он ће трансформисати наше животе од првог дана његове примене.
Са овим моделом можете се упознати гледањем детаљне видео презентације која је јавно представљена на Међународном форуму „Глобална криза. Излаз постоји”

С обзиром да се у Креативном друштву многе погодности обезбеђују човеку по рођењу, шта се тражи од појединца?

У Креативном друштву човек добија бројне погодности и предности. То захтева активно учешће сваког појединца у друштвеним активностима кроз свој рад, интелектуални допринос и таленте. У Креативном друштву појединци се развијају и доносе корист целом друштву као његовом саставном делу.
Неопходно је активно и одговорно учешће појединаца у управљању друштвеним пословима и доношењу закона и одлука о важним кључним питањима друштвеног живота. То је зато што је Креативно друштво једини друштвени формат где се власт не делегира никоме, већ је спроводе сами људи, сваки појединац широм света кроз потпуну самоуправу: колективно доношење одлука на јединственој светској изборној платформи.
Тако ће у Креативном друштву изостати концепт „моћи над људима“, јер ће моћ заправо припадати свим људима. Људи ће сами заједно решавати и глобална и локална питања.

Зашто није потребно поредити формат Креативног друштва са другим моделима,

који су раније имплементирани, па чак и са онима који су теоретски развијени, а нису имплементирани? Јер у свим другим моделима организације друштва власт неколицине над већином увек се чувала у скривеном или отвореном облику. А у Kреативном друштву нико никада неће моћи да узурпира власт или је одузме људима, јер ће са самоуправом функција власти бити равномерно распоређена међу свим људима.

За више детаља о томе како ће функционисати самоуправа у Креативном друштву погледајте видео који је представљен на Међународном форуму „Глобална криза. Излаз постоји”:

Како изградити Креативно друштво широм света у наредним годинама?

Постоји јасан план за изградњу Креативног друштва, који се састоји од две фазе. Обе фазе изградње Креативног друштва спроводе се у складу са нормама међународног и националног законодавства.
1
Фаза информисања
Људи, остварујући своја права и слободе, информишу друге људе о Креативном друштву. На тај начин се легално и мирно ствара јавни захтев за изградњом Креативног друштва широм света. Што пре већина људи формира овај захтев, пре ће бити могуће прећи на следећу фазу изградње Креативног друштва.
2
Фаза припреме и спровођења светског референдума
Када већина људи у свим земљама света подржи Креативно друштво, биће припремљен и одржан светски референдум за усвајање креативног модела развоја као јединог прихватљивог и неопходног за опстанак човечанства.
У припреми за светски референдум биће развијен и усвојен неопходан правни и технички оквир за његово организовање.

На светском референдуму биће постављено следеће питање:

да ли људи подржавају прелазак целог човечанства из потрошачког формата друштва у креативни и уједињење читавог човечанства у јединствену цивилизацију — Креативно друштво?

Позитивна одлука подразумева:

усвајање 8 Темеља Креативног друштва као основних одредби глобалног Устава;

одобрење јединствене светске изборне платформе као највишег управног тела на Земљи;

одређивање датума почетка прелазног периода у Креативно друштво.

Када се на светском референдуму донесе позитивна одлука, људи ће почети директно да примењују своју моћ, а политичари ће постати спроводиоци народне воље. То значи да ће доношење закона, именовање, контролу и опозив свих извршилаца, као и све друге друштвено важне одлуке, искључиво доносити сами људи гласањем на јединственој светској изборној платформи. Ова платформа је законодавна основа, односно једини извор обавезних статута по којима ће човечанство живети.

Шта можете учинити да што пре почнете да живите у Креативном друштву?

Придружите се милионима људи широм света који су већ активни и легално информишу своју околину, познанике и странце о Креативном формату друштва.Ове акције су неопходне да би се створила светска јавна потражња за изградњом Креативног друштва. Што брже већина људи на планети постане свесна да су пристојни услови за живот могући за све, то ће пре доћи до светског референдума.

Ако на светском референдуму већина људи одлучи да промени формат друштва из потрошачког у креативно, за око 6 месеци почиње прелазни период у Креативно друштво, који би, према прелиминарним прорачунима, могао да траје 5 до 6 година. По његовом завршетку улазимо у нову еру Креативног друштва.

Вреди напоменути да ће многе бенефиције и привилегије постати доступне људима већ од првог дана прелазног периода: свако ће добити сигуран, просперитетан, стабилан и слободан живот.

Како могу да постанем учесник
пројекта „Креативно друштво“?

Ако делите информације о Креативном друштву, чак и само преносећи информације о постојању пројекта, већ сте његов учесник. Ако подржавате пројекат, можете користити различите методе информисања о Креативном друштву, као што су представљене овде:

Дизајни са логотипом Креативног друштва:

Погледај

Желите ли брже и ефикасније да обавестите све о Креативном друштву како би оно што пре дошло?

Придружите се постојећим Координационим центрима у вашем региону, или, ако још не постоје, можете их сами креирати. Ово ће обезбедити ефикасније информисање и довести до брже изградње Креативног друштва.
Ваш Координациони центар означава људе који преузимају одговорност да информишу становнике ваше куће, улице, насеља или града о Креативном друштву и делују волонтерски, у складу са локалним законима.
Ако желите да се придружите постојећем Координационом центру или да нас обавестите о отварању Координацоног центра,контактирајте нас: [email protected]

Улога политичара
у изградњи Креативног друштва

Политичари, укључујући чланове политичких партија и лидере држава, имају значајне могућности да информишу о Креативном друштву због својих професионалних активности, положаја, публицитета и славе. Укључивање политичара у информисање о Креативном друштву значајно ће убрзати процес изградње Креативног друштва.

Учесници пројекта Креативно друштво могу користити било који законити начин да подрже оне политичаре који активно информишу о Креативном друштву.

Треба имати на уму да су пре свега политичари који подржавају Креативно друштво и делују као волонтери пројекта, чак и ако имају моћ, подршку већине и стварну способност да промене законодавство, укључујући и устав своје земље,дужни да бране територијални интегритет, суверенитет и интересе своје земље, интересе свог народа, као и своје странке ако су изабрани за њене представнике.

Штавише, политичари у својој земљи иу међународној арени могу користити само законите методе да информишу о Креативном друштву и допринесу његовој бржој изградњи. Они, на основу могућности своје земље, такође могу да уграде одређене темеље Креативног друштва у национални Устав искључиво на законит начин и уз подршку људи, али само ако то не штети људима, њиховим правима и слободама; не угрожава и не слаби земљу економски, политички, социјално, културно или на било који други начин; не разара државни систем и не изазива губитак суверенитета, независности и територијалног интегритета земље; не чини државу мање конкурентном, и не доводи је до других негативних последица.

Ове предострожности произилазе из чињенице да би таква земља наставила да комуницира са другим земљама које остају у потрошачком формату заснованом на непоштеној, агресивној и милитантној политици. Дакле, пре него што се на светском референдуму усвоји креативни формат друштва, ова држава не би могла да обезбеди спровођење чак ни главног темеља Креативног друштва — вредности људског живота. Приликом увођења било каквих промена, политичари су дужни да првенствено воде рачуна о добробити своје земље и њених грађана.

Заузврат, људи који подржавају Креативно друштво треба да се придржавају важећих закона своје земље и да не захтевају од политичара да уводе предности Креативног друштва у својој земљи ако то може имати негативне последице по људе и земљу у целини. Потпуна имплементација свих темеља и погодности Креативног друштва могућа је тек након што се на светском референдуму донесе одлука о изградњи Креативног друштва.

Које друге предности, погодности и могућности ће сваки појединац добити у Креативном друштву?

Детаљне информације о Креативном друштву можете сазнати на Међународним онлајн форумима,који су преведени на 150 језика света:
Глобална криза. Наш спас је у јединству | Међународни онлајн форум 12.11.2022
Глобална криза. Излаз постоји | Међународни онлајн форум 22.04.2023