БЛАГОТВОРЧЕ СУСПІЛЬСТВО

Міжнародний проєкт

Життя людини — найвища цінність
#creativesociety
БЛАГОТВОРЧЕ СУСПІЛЬСТВО — це міжнародний проєкт, який об'єднує на добровільних засадах людей з більш ніж 180 країн. Мета проєкту — якнайшвидше законним і мирним шляхом в усьому світі перейти на новий благотворчий формат суспільства, в якому життя людини буде найвищою цінністю.

Як зародилося Благотворче суспільство

Запит на новий формат суспільства, де головним пріоритетом є цінність життя людини, надходить від мільйонів людей з усього світу. Це показало наймасштабніше соціальне опитування в історії, яке проводилося волонтерами понад 10 років у 180 країнах.

Кожного учасника соцопитування запитували: «У якому світі Ви хотіли б жити?» За результатами відповідей людей було сформовано 8 Основ, які стали фундаментом для побудови суспільства нового формату, що отримало назву «Благотворче суспільство». З метою його реалізації люди з усього світу сьогодні об'єднуються і діють в однойменному проєкті «Благотворче суспільство».

Хто стоїть за проєктом «Благотворче суспільство»?

Мільйони людей різних культур, національностей, віросповідань і переконань, які хочуть змінити наш світ на краще і знають, як це зробити законним і мирним шляхом. Щодня таких людей стає все більше.

Люди з усього світу у строгій відповідності до законодавства об'єднуються і діють з єдиною метою — створити гідні умови для мирного і процвітаючого життя всього людства і майбутніх поколінь.

Хто фінансує проєкт «Благотворче суспільство»?

Усі дії та заходи в рамках проєкту «Благотворче суспільство» здійснюються виключно самими учасниками проєкту за їхньою ініціативою, вибором і бажанням, за рахунок їхніх особистих коштів.

Проєкт «Благотворче суспільство» не має банківських рахунків, фінансів чи майна, не накопичує кошти та не отримує прибутку.

«Благотворче суспільство» — повністю волонтерський проєкт, що діє в рамках законодавства і представляє винятково інтереси самих людей, а не окремих держав, партій чи організацій.

Чому нам потрібне Благотворче суспільство в усьому світі?

Нам потрібне Благотворче суспільство в усьому світі, бо тільки Благотворче суспільство:
 

Забезпечує вихід з усіх глобальних криз, включно з кліматичною;
Забезпечує майбутнє без воєн, конфліктів, насильства, злиднів і голоду;
Дає можливість у найкоротший термін мирним і законним шляхом вивести людство на новий щабель еволюційного розвитку;
Забезпечує кожній людині безпеку, здоров'я, добробут і всебічний розвиток.

Чи можливо побудувати Благотворче суспільство в окремо взятій країні або союзі кількох країн?

Сьогодні країни світу тісно взаємопов'язані й залежать одна від одної, тому благотворчий формат суспільства в окремо взятій країні або навіть союзі кількох країн нежиттєздатний.

Побудувати Благотворче суспільство можливо тільки всім людством на всій земній кулі одночасно. До ухвалення позитивного рішення на всесвітньому референдумі окремо взяті держави можуть лише декларувати свої наміри про перехід до Благотворчого суспільства. В іншому разі безпека країн, які окремо або групою спробують власними силами перейти до Благотворчого суспільства, а також безпека їхнього населення можуть опинитися під загрозою. Вони стануть уразливими і незахищеними від тих країн, які поки що не підтримують Благотворче суспільство.

8 Основ Благотворчого суспільства

8 Основ «Благотворчого суспільства» — це те, чого хочуть люди всього світу. Це базові цінності Благотворчого суспільства, які за законним волевиявленням людей на всесвітньому референдумі можуть стати основою законодавства всіх країн світу і міжнародного права.
1.Життя Людини

Життя Людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої Людини потрібно берегти, як своє власне. Мета суспільства — забезпечити і гарантувати цінність життя кожної Людини. Немає і не може бути нічого більш цінного, ніж життя Людини. Якщо цінна одна Людина, значить, цінні всі Люди!

2.Свобода Людини

Кожна людина за правом народження наділяється правом бути Людиною. Всі Люди народжуються вільними і рівними. Кожен має право вибору. Не може бути ніхто і ніщо на Землі понад Людину, її свободу та права. Здійснення прав і свобод Людини не повинно порушувати права і свободи інших людей.

3.Безпека Людини

Ніхто і ніщо в суспільстві не має права створювати загрози життю і свободі Людини!

Кожній Людині гарантоване безкоштовне забезпечення основних життєво необхідних потреб, включаючи їжу, житло, медичне обслуговування, освіту і повне соціальне забезпечення.

Наукова, виробнича і технологічна діяльність суспільства повинні бути спрямовані виключно на покращення якості життя людини.

Гарантована економічна стабільність: відсутність інфляції та криз, стабільні й рівні ціни по всьому світу, єдина грошова одиниця, фіксоване мінімальне оподаткування або його відсутність.

Безпека Людини і суспільства від будь-яких загроз забезпечується єдиною загальносвітовою службою по боротьбі з надзвичайними ситуаціями.

4.Прозорість і відкритість інформації для всіх

Кожна Людина має право на отримання достовірної інформації про рух і розподіл суспільних грошових засобів. Кожній Людині доступна інформація про статус виконання рішень суспільства.

ЗМІ належать виключно суспільству і відображають інформацію правдиво, відкрито і чесно.

5.Благотворча ідеологія

Ідеологія повинна бути спрямована на популяризацію кращих людських якостей і присікання всього, що спрямоване проти Людини. Головним пріоритетом є пріоритет людяності, високі духовно-моральні устремління Людини, гуманність, добросовісність, взаємоповага та зміцнення дружби.

Створення умов для розвитку та виховання Людини з великої літери, зрощування в кожній людині й суспільстві морально-етичних цінностей.

Заборона пропаганди насильства, осуд і засудження будь-якої форми розділення, агресії, прояву антилюдяності.

6.Розвиток особистості

Кожна людина в Благотворчому суспільстві має право на всебічний розвиток і самореалізацію.

Освіта повинна бути безкоштовною та однаково доступною для всіх. Створення умов і розширення можливостей для реалізації Людиною своїх творчих здібностей та обдарувань.

7.Справедливість і рівність

Всі природні ресурси належать Людині та чесно розподіляються між усіма людьми. Не допускається монополізація ресурсів і їх нераціональне використання. Ці ресурси справедливо розподіляються між жителями всієї Землі.

Людині гарантується працевлаштування за її бажанням. Оплата праці за ідентичну посаду, спеціальність, професію має бути однаковою по всьому світу.

Кожен має право на приватну власність і доходи, однак у межах встановленого суспільством розміру капіталізації індивіда.

8.Самоврядування суспільства

Поняття «влада» в Благотворчому суспільстві відсутнє, оскільки відповідальність за суспільство в цілому, його розвиток, умови життя і гармонійний лад лежить на кожній Людині.

Кожна Людина має право брати участь в управлінні справами Благотворчого суспільства та в прийнятті законів на покращення життя Людини.

Вирішення суспільно важливих, соціально-значущих, економічних питань, що впливають на зміну якості життя Людини, виноситься на всенародне обговорення і голосування (референдум).

Примітка до 8 Основ
У Благотворчому суспільстві завдяки впровадженню нової моделі економіки та нових технологій необхідності у використанні грошей не буде. Тому деякі положення 8 Основ Благотворчого суспільства, що випливають з наявності грошових відносин, будуть актуальні лише в перехідному періоді до Благотворчого суспільства.

Що дає Благотворче суспільство кожній людині на планеті?

Благотворчий формат суспільства відкриває величезні перспективи і можливості для кожної людини.
Для повноцінної реалізації Благотворчого суспільства необхідно впровадити нову модель економіки, нові технології та реорганізувати багато процесів у суспільстві. Тому необхідний перехідний період до Благотворчого суспільства, який за попередніми розрахунками може тривати 5–6 років. І вже під час перехідного періоду до Благотворчого суспільства кожна людина за правом народження отримує такі вигоди:
Щомісячний безумовний базовий дохід, еквівалентний 10 000 $ (для кожного повнолітнього);
Одноразову виплату за народження першої дитини в еквіваленті 100 000 $, а за другу дитину — 200 000 $ і так далі. Щомісячні виплати на дітей до 6 років включно — в еквіваленті 5 000 $, на дітей від 7 років до досягнення повноліття — в еквіваленті 7 000 $;
Просторе і комфортне безкоштовне житло у приватну власність із розрахунку не менше 60 квадратних метрів на людину;
Безкоштовну високоякісну медицину у всьому світі;
Безкоштовну та якісну освіту в будь-якому куточку планети;
Роботу 4 години на день 4 дні на тиждень, однаково високий рівень зарплат по всьому світу за ідентичну посаду, спеціальність, професію, оплачувану відпустку не менш ніж 2 рази на рік тривалістю не менше 30 календарних днів;
Безпечний світ без воєн, конфліктів, злочинності та корупції;
Гарантовану економічну стабільність: відсутність інфляції, дефолтів і криз, стабільні фіксовані ціни по всьому світу;
Відсутність податків для фізичних осіб, малого та середнього бізнесу;
Без обмежень і безкоштовно всі комунальні послуги для фізичних осіб (газ, електроенергія, вода, опалення тощо);
Списання всіх боргів за кредитами, включно з іпотеками;
Безвізовий режим і вільне пересування по всьому світу;
Розвиток найпередовіших технологій, що поліпшують життя людини, та будуть доступні кожному в будь-якому куточку світу.

Як ці вигоди у Благотворчому суспільстві зможе отримати кожна людина на планеті?

У Благотворчому суспільстві буде забезпечено високий рівень життя кожній людині на планеті завдяки зовсім новій моделі економіки, прикладів якої немає в історії людства. Ця модель розроблена і запропонована експертами з усього світу, вона змінить наше життя вже з першого дня її впровадження.
З нею можна докладно ознайомитись у відеопрезентації з Міжнародного форуму «Глобальна криза. Вихід є».

Якщо врахувати, що в Благотворчому суспільстві людині багато чого дається за правом народження, то що потрібно від самої людини?

У Благотворчому суспільстві людина отримує безліч благ і вигод. Це вимагає активної участі кожної людини в життєдіяльності суспільства — її працею, інтелектуальним внеском, талантами. Людина у Благотворчому суспільстві розвивається сама і приносить користь усьому суспільству як його невід'ємна частина.
Необхідна активна і відповідальна участь людини в управлінні справами суспільства, а також в ухваленні законів і рішень з важливих, ключових питань життя суспільства. Це зумовлено тим, що Благотворче суспільство — це єдиний формат суспільного устрою, у якому влада не делегується комусь, а реалізується самими людьми, тобто кожною людиною у світі за допомогою повного самоврядування: колективного ухвалення рішень на єдиній загальносвітовій Електоральній платформі.
Таким чином, у Благотворчому суспільстві поняття «влада над людьми» буде відсутнє, бо влада фактично належатиме всім людям. Люди самі спільно вирішуватимуть і глобальні питання, і локальні.

Чому не потрібно порівнювати формат Благотворчого суспільства з іншими моделями,

які були реалізовані раніше і навіть із тими, які були гіпотетично розроблені, але не реалізовані? Бо в усіх інших моделях організації суспільства завжди зберігалася влада одиниць над більшістю в прихованій або відкритій формі. А в Благотворчому суспільстві ніхто і ніколи не зможе узурпувати владу або відібрати її в людей, оскільки при самоврядуванні функція влади буде рівномірно розподілена між усіма людьми.

Докладніше про те, як функціонуватиме самоврядування у Благотворчому суспільстві, дивіться у відео, яке було презентовано на Міжнародному форумі «Глобальна криза. Вихід є»:

Як побудувати Благотворче суспільство в усьому світі в найближчі роки?

Для побудови Благотворчого суспільства є чіткий план, що складається з двох етапів. Обидва етапи побудови Благотворчого суспільства здійснюються відповідно до норм міжнародного та національного законодавства.
1
Етап інформування
Люди, реалізуючи свої права і свободи, інформують інших людей про Благотворче суспільство. Таким чином законно і мирним шляхом створюється суспільний запит на побудову Благотворчого суспільства в усьому світі. Що швидше більшість людей сформують цей запит, то швидше стане можливим перехід до наступного етапу побудови Благотворчого суспільства.
2
Етап підготовки та проведення всесвітнього референдуму
Після того, як більшість людей у всіх країнах світу підтримають Благотворче суспільство, буде підготовлено і проведено всесвітній референдум про ухвалення всім людством благотворчої моделі розвитку як єдино прийнятної і необхідної для виживання людства.
У процесі підготовки до всесвітнього референдуму для його проведення буде розроблено й ухвалено необхідну законодавчу і технічну базу.

На всесвітній референдум буде винесено таке запитання:

чи підтримують люди перехід усього людства зі споживацького формату суспільства у благотворчий і об'єднання всього людства в єдину цивілізацію — Благотворче суспільство?

Позитивне рішення означатиме:

ухвалення 8 Основ Благотворчого суспільства як базових положень загальносвітової Конституції;

затвердження єдиної загальносвітової Електоральної платформи як найвищого органу влади на Землі;

призначення дати початку перехідного періоду до Благотворчого суспільства.

Після ухвалення позитивного рішення на всесвітньому референдумі люди починають реалізовувати свою владу безпосередньо, а політики стають виконавцями волі людей. Тобто ухвалення законів, призначення, контроль і відкликання всіх виконавців, як і всі інші суспільно важливі рішення, ухвалюватимуться виключно самими людьми шляхом голосування на єдиній загальносвітовій Електоральній платформі. Ця платформа стає законодавчою базою, тобто єдиним джерелом загальнообов'язкових правил, за якими живе людство.

Що Ви можете зробити, щоб швидше почати жити у Благотворчому суспільстві?

Приєднуйтесь до мільйонів людей по всьому світу, які вже діють, та інформуйте законним шляхом про Благотворчий формат суспільства своє оточення, знайомих і незнайомих людей. Ці дії необхідні, щоб створити повсюдний суспільний запит на побудову Благотворчого суспільства. Що швидше більшість людей на планеті знатимуть про те, що гідні умови життя для кожного можливі, то швидше буде проведено всесвітній референдум.

Якщо на всесвітньому референдумі більшістю людей буде ухвалено рішення про зміну формату суспільства зі споживацького на благотворчий, то орієнтовно через 6 місяців почнеться перехідний період до Благотворчого суспільства, який за попередніми розрахунками може тривати 5–6 років. Після його завершення ми входимо в нову еру Благотворчого суспільства.

Варто зазначити, що багато благ і привілеїв стають доступними людині вже з першого дня перехідного періоду: кожна людина отримає безпечне, благополучне, стабільне і вільне життя.

Як стати учасником
проєкту «Благотворче суспільство»?

Якщо Ви ділитеся інформацією про Благотворче суспільство, навіть просто передаючи інформацію про існування проєкту, — Ви вже його учасник. Якщо Ви підтримуєте проєкт, то можете використовувати різні методи інформування про Благотворче суспільство, ознайомитися з якими можна тут:

Макети з логотипом «Благотворче суспільство»:

Дивитись

Ви хочете швидше й ефективніше поінформувати всіх про Благотворче суспільство, щоб воно скоріше настало?

Приєднуйтесь до наявних Координаційних Центрів за місцем Вашого проживання, а якщо їх немає, то Ви можете створити їх самі. Це забезпечить ефективніше інформування і приведе до якнайшвидшої побудови Благотворчого суспільства.
Ваш Координаційний Центр — це люди, які беруть на себе відповідальність проінформувати про Благотворче суспільство мешканців Вашого будинку, вулиці, району, міста і діють на волонтерських засадах відповідно до місцевого законодавства.
Якщо Ви хочете приєднатися до існуючого Координаційного центру або проінформувати про відкриття Вами Координаційного центру, зв'яжіться з нами: [email protected]

Роль політиків
у побудові Благотворчого суспільства

Політики, зокрема члени політичних партій і лідери країн, завдяки своїй професійній діяльності, займаній посаді, публічності та популярності мають значні можливості для інформування про Благотворче суспільство. Участь політиків в інформуванні суттєво прискорить процес побудови Благотворчого суспільства.

Учасники проєкту «Благотворче суспільство» можуть підтримувати будь-якими законними способами тих політиків, які будуть активно інформувати про Благотворче суспільство.

Варто враховувати, що політики, які підтримують Благотворче суспільство, будучи, зокрема, волонтерами проєкту, навіть маючи владу, підтримку більшості, а також реальну можливість змінити законодавство, зокрема й конституцію країни, насамперед зобов'язані обстоювати територіальну цілісність, суверенітет та інтереси своєї країни, інтереси свого народу, а також партії, якщо їх від неї обрано.

При цьому політики можуть у своїй країні і на міжнародній арені виключно законними методами інформувати про Благотворче суспільство і сприяти якнайшвидшій його побудові. Виходячи з можливостей країни, вони також можуть виключно законним шляхом і за підтримки людей імплементувати до Конституції окремі основи Благотворчого суспільства, але тільки якщо це не зашкодить людям, їхнім правам і свободам, не наразить на небезпеку й не послабить країну в економічному, політичному, соціальному, культурному та іншому плані, не зруйнує її державного устрою, не призведе до втрати її суверенітету, незалежності й територіальної цілісності, не зробить країну менш конкурентоспроможною і не призведе її до інших негативних наслідків.

Ці застереження зумовлені тим, що до ухвалення благотворчого формату суспільства на всесвітньому референдумі така країна продовжує взаємодіяти з іншими країнами в умовах споживацького формату, який має у своїй основі нечесну, агресивну, войовничу політику і не зможе реально забезпечити реалізацію навіть найголовнішої основи Благотворчого суспільства — цінність життя людини. Впроваджуючи будь-які зміни, політики насамперед повинні дбати про благополуччя своєї країни та її громадян.

Люди, які підтримують Благотворче суспільство також повинні виконувати чинні закони своєї країни і не вимагати від політиків упровадження вигод Благотворчого суспільства в окремо взятій країні, якщо це може призвести до негативних наслідків для людей і країни загалом. Повна реалізація всіх основ і вигод Благотворчого суспільства можлива тільки після ухвалення рішення про його побудову на всесвітньому референдумі.

Які ще вигоди, переваги та перспективи отримає кожна людина у Благотворчому суспільстві?

Детальну інформацію про Благотворче суспільство Ви можете дізнатися з Міжнародних онлайн-форумів, які перекладалися 150 мовами світу:
Глобальна криза. Наш порятунок в Єднанні | Міжнародний онлайн-форум 12.11.2022
Глобальна криза. Вихід є | Міжнародний онлайн-форум 22.04.2023