Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz
Everyone is in charge of the future of humanity

TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO

PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

#CREATIVESOCIETY
Twórcze Społeczeństwo to jest projekt ludzkości jako całości, który oferuje możliwość doprowadzenia naszej cywilizacji w jak najkrótszym czasie i na sposób pokojowy do nowego etapu rozwoju ewolucyjnego.
Głównym celem tego projektu jest
ZBUDOWAĆ W SKALI CAŁEGO ŚWIATA TWORCZE SPOŁECZEŃSTWO, w którym Życie Ludzkie jest najwyższą wartością.

ZADANIA PROJEKTU:

  • Stworzyć warunki dla pokojowej budowy twórczego społeczeństwa na całej planecie.
  • Zdobyć wiedzę na temat tego co ludzie na całym świecie myślą o twórczym społeczeństwie, czy chcą w nim żyć, jak to widzą.
  • Stworzenie platformy dla powszechnej, międzynarodowej, otwartej dyskusji nad koncepcją i modelem twórczego społeczeństwa, we wszystkich obszarach ludzkiego życia.
  • Znaleźć nowe sposoby na zjednoczenie całej ludzkości i stworzyć warunki do aktywnego uczestnictwa każdej osoby w społeczeństwie, niezależnie od statusu społecznego, religii czy narodowości.
Więcej informacji

Więcej informacji na temat etapów budowy Twórczego społeczeństwa można znaleźć w artykule „Podstawy i etapy zbudowania Twórczego społeczeństwa”

Czytać
Oficjalny zwiastun Forum
GLOBALNY KRYZYS.
NASZE OCALENIE W JEDNOŚCI
November 12, 2022 15:00 GMT
Dzięki temu poprawi się twoje życie.
Dołącz do forum!
RAPORT o przyszłości ludzkości ZOSTAŁ ODTAJNIONY. NUKLEARNA Apokalipsa jest prawdziwa
15 października 2022
Ludzie mają prawo wiedzieć, ile czasu zostało ludzkości.
Pope Francis
Projekt Międzynarodowy „Twórcze Społeczeństwo”
otrzymał apostolskie błogosławieństwo od Jego Świątobliwości Papieża Franciszka
Projekt Międzynarodowy „Twórcze Społeczeństwo”
otrzymał apostolskie błogosławieństwo od Jego Świątobliwości Karekina II, Najwyższego Patriarchy i Katolikosa Wszystkich Ormian
Projekt Międzynarodowy „Twórcze Społeczeństwo”
otrzymał błogosławieństwo od Amira Aziza, Imama najstarszego meczetu w Niemczech

Na prośbę ludzi z całego świata zapytaliśmy przywódców religijnych, czy wspierają Twórcze Społeczeństwo, czy nie.

Pierwszym, który wsparł Twórcze Społeczeństwo był Jego Świątobliwość Papież Franciszek, następnie Jego Świątobliwość Karekin II, Najwyższy Patriarcha i Katolikos Wszystkich Ormian oraz Amir Aziz, Imam najstarszego meczetu w Niemczech.

Ci liderzy religijni widzieli, że Twórcze Społeczeństwo jest tym, o czym mówili wszyscy prorocy, dlatego wspierali ten projekt całej ludzkości.

A co z innymi?
TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO
8 PODSTAW
TWÓRCZEGO SPOŁECZEŃSTWA
creativesociety.com
1. Życie Człowieka
Życie Człowieka jest najwyższą wartością. Życie każdego Człowieka musi być chronione, jak własne. Celem społeczeństwa jest zapewnienie i zagwarantowanie wartości życia każdemu Człowiekowi. Nie może być nic cenniejszego niż życie Człowieka. Jeśli jeden Człowiek jest cenny, znaczy, wszyscy Ludzie są cenni!
2. Wolność Człowieka
Każdemu człowiekowi od urodzenia przysługuje prawo do bycia Człowiekiem. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Każdy ma prawo wyboru. Na ziemi nie może być nikogo i niczego ponad człowiekiem, jego wolnością i prawami. Korzystanie z praw i wolności człowieka nie może naruszać praw i wolności innych ludzi.
3. Bezpieczeństwo Człowieka
Nikt i nic w społeczeństwie nie ma prawa stwarzać zagrożeń dla życia i wolności Człowieka!
Każdy Człowiek ma zagwarantowane bezpłatne zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym żywności, mieszkania, opieki medycznej, edukacji i pełnego zabezpieczenia socjalnego.
Naukowe, przemysłowe i technologiczne działania społeczeństwa powinny być skierowane wyłącznie na poprawę jakości życia ludzkiego.
Gwarantowana stabilność ekonomiczna: brak inflacji i kryzysów, stabilne i równe ceny na całym świecie, jedyna jednostka monetarna, stałe minimalne opodatkowanie lub jego brak.
Bezpieczeństwo Człowieka i społeczeństwa przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami zapewnia ujednolicona globalna służba zarządzania kryzysowego.
4. Przejrzystość i otwartość informacji dla wszystkich
Każdy Człowiek ma prawo do otrzymywania wiarygodnych informacji na temat przepływu i dystrybucji środków publicznych. Informacja o stanie realizacji decyzji społeczeństwa jest dostępna dla każdego Człowieka.
Media należą wyłącznie do społeczeństwa i zgodnie z prawdą, otwarcie i szczerze odzwierciedlają informacje.
5. Twórcza ideologia
Ideologia powinna mieć na celu popularyzację najlepszych ludzkich cech i tłumienie wszystkiego, co jest skierowane przeciwko Człowiekowi. Głównym priorytetem jest priorytet człowieczeństwa, wysokie duchowe i moralne aspiracje Człowieka, ludzkość, sumienność, wzajemny szacunek i umocnienie przyjaźni.
Tworzenie warunków do rozwoju i wychowania Człowieka przez duże „C”, kultywowanie wartości moralnych w każdym człowieku i społeczeństwie.
Zakaz propagandy przemocy, osądzenie i potępienie wszelkich form rozdzielenia, agresji, przejawów anty-ludzkości.
6. Rozwój Osobowości
Każdy człowiek w Twórczym społeczeństwie ma prawo do wszechstronnego rozwoju i samorealizacji.
Edukacja powinna być bezpłatna i równie dostępna dla wszystkich. Tworzenie warunków i poszerzanie możliwości do realizacji przez Człowieka jego zdolności twórczych i talentów.
7. Sprawiedliwość i równość
Wszystkie zasoby naturalne należą do Człowieka i są uczciwie rozdzielone między wszystkich ludzi. Monopolizacja zasobów i ich nieracjonalne wykorzystanie jest niedopuszczalne. Zasoby te są sprawiedliwie rozdzielone między mieszkańców całej Ziemi.
Człowiek ma zagwarantowane zatrudnienie, jeśli sobie tego życzy. Wynagrodzenie za identyczne stanowisko, specjalizację i zawód musi być takie same na całym świecie.
Każdy ma prawo do własności prywatnej i dochodów, jednak w granicach kwoty indywidualnej kapitalizacji ustalonej przez społeczeństwo.
8. Samorząd społeczny
Pojęcie „władzy” jest nieobecne w Twórczym społeczeństwie, ponieważ odpowiedzialność za społeczeństwo jako całość, jego rozwój, warunki życia i harmonijny ustrój spoczywa na każdym Człowieku.
Każdy Człowiek ma prawo uczestniczyć w zarządzaniu sprawami Twórczego społeczeństwa oraz w przyjmowaniu przepisów mających na celu poprawę życia Człowieka.
Rozwiązanie społecznie ważnych, społecznie znaczących zagadnień ekonomicznych wpływających na zmianę jakości życia Człowieka poddaje się ogólnokrajowej dyskusji i głosowaniu (referendum).
Bądź na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami
- 1 -
Subskrybuj kanał YouTube „Twórcze społeczeństwo” i kliknij na „dzwonek”.
- 2 -
Zapisz się na nasz kanał w Telegramie, aby otrzymywać informacje o aktualnych wydarzeniach.