ALKOTÓ TÁRSADALOM

Nemzetközi projekt

Az emberi élet a legmagasabb érték
#creativesociety
ALKOTÓ TÁRSADALOM — ez egy nemzetközi projekt, amely több mint 180 országból származó embereket egyesít önkéntes alapon. A projekt célja, hogy a lehető leggyorsabban, legálisan és békésen haladjunk egy olyan új, alkotó társadalmi formátum felé világszerte, amelyben az emberi élet lesz a legmagasabb érték.

Hogyan jött létre az Alkotó Társadalom?

Világszerte emberek milliói részéről érkezik az igény egy olyan új társadalmi formátumra, amelyben az emberi élet értéke a legfontosabb prioritás. Ezt mutatja a valaha volt legnagyobb társadalmi felmérés, amelyet önkéntesek végeztek 180 országban több mint 10 éven keresztül.

Minden egyes válaszolónak ugyanazt a kérdést tették fel: „Milyen világban szeretne élni?” Az emberek válaszainak eredményei alapján, jött létre a 8 Alapelv, melyek az „Alkotó Társadalom” névén egy új formátumú társadalom felépítésének pillérévé váltak. Ennek megvalósítása érdekében, ma a világ minden tájáról érkező emberek egyesülnek és tevékenykednek az azonos nevű „Alkotó Társadalom” projektben.

Ki áll az Alkotó Társadalom projekt mögött?

Különböző kultúrájú, nemzetiségű, hitű és meggyőződésű emberek milliói, akik jobbá akarják tenni a világunkat, és tudják, hogyan lehet ezt legálisan és békésen megtenni. Napról napra többen és többen vannak.

Emberek a világ minden tájáról, akik a jogi keretet szigorúan betartva egyesülnek és közös céllal cselekszenek — hogy méltó körülményeket teremtsenek egy békés és virágzó élethez az egész emberiség és a jövő nemzedékek számára.

Ki finanszírozza az Alkotó Társadalom projektet?

Az Alkotó Társadalom projekt keretében végzett valamennyi cselekvést és tevékenységet kizárólag maguk a projekt résztvevői hajtják végre, saját kezdeményezésükre, saját választásuk és akaratuk szerint, saját anyagi forrásaik terhére.

Az Alkotó Társadalom projekt nem rendelkezik bankszámlákkal, pénzzel vagy ingatlannal, nem halmoz fel pénzeszközöket, és nem termel nyereséget.

Az Alkotó Társadalom egy teljes mértékben önkéntesek által irányított projekt, amely olyan jogi keretek között működik, amelyek maguknak az embereknek az érdekeit képviselik, nem pedig az egyes államok, pártok vagy szervezetek érdekeit.

Miért van szükségünk az Alkotó Társadalomra világszerte?

Az egész világon szükségünk van az Alkotó Társadalomra, mert csak egy Alkotó Társadalom:

Kiutat kínál minden globális válságból, beleértve a klímaválságot is;
Biztosítja a háborúk, konfliktusok, erőszak, szegénység és éhezés nélküli jövőt;
Lehetővé teszi, hogy az emberiség a lehető legrövidebb időn belül békés és törvényes módon lépjen át az evolúciós fejlődés új szakaszába;
Biztosítja mindenkinek a biztonságát, egészségét, jólétét és sokoldalú fejlődését.

Lehetséges-e az Alkotó Társadalom kiépítése egyetlen országban vagy több ország szövetségében?

Ma a világ országai szorosan összekapcsolódnak és függnek egymástól, így egy alkotó társadalmi forma egyetlen országban vagy akár több ország szövetségében nem életképes.

Az Alkotó Társadalmat csak úgy lehet felépíteni, ha az egész emberiség az egész világon egyidejűleg építi fel azt. Amíg egy világméretű népszavazáson nem születik pozitív döntés, addig az egyes államok csak kinyilváníthatják szándékukat az Alkotó Társadalomra való áttérésre. Ellenkező esetben veszélybe kerülhet azoknak az országoknak a biztonsága, amelyek egyenként vagy csoportosan megpróbálnak egyedül átállni az Alkotó Társadalomra, valamint lakosságuk biztonsága is. Kiszolgáltatottá és védtelenné válnak azokkal az országokkal szemben, amelyek még nem támogatják az Alkotó Társadalmat.

Az Alkotó Társdalom 8 Alapelve

Az Alkotó Társadalom 8 Alapelve az, amit a világ népei akarnak. Ezek az Alkotó Társadalom alapértékei, amelyek az emberek törvényes akaratával egy világméretű népszavazáson a világ összes országának törvényei és a nemzetközi jog alapjává válhatnak.
1.Az Emberi élet

Az emberi élet a legmagasabb érték. Minden Ember életét sajátjaként kell védeni. A társadalom célja minden Emberi élet értékének biztosítása és garantálása. Nincs és nem lehet semmi sem értékesebb, mint az Ember élete. Ha egy Ember értékes, akkor minden Ember értékes!

2.Az Ember szabadsága

Minden ember azzal a joggal születik, hogy Ember legyen. Minden Ember szabadon és egyenlőnek születik. Mindenkinek joga van a választáshoz. A Földön senki és semmi nem lehet az Ember felett, a szabadsága vagy jogai felett. Az emberi jogok és szabadságok alkalmazása nem sértheti mások jogait és szabadságát.

3.Az Ember biztonsága

A társadalomban senkinek és semminek nincs joga az Ember életét és szabadságát veszélyeztetni!

Minden Embernek garantált az alapvető létfontosságú szükségletek ingyenes ellátása, beleértve az ételt, a lakhatást, az orvosi ellátást, az oktatást és a teljes szociális biztosítást.

A társadalom tudományos, ipari és technológiai tevékenységnek kizárólag az emberi élet minőségének javítására kell összpontosulnia.

Garantált a gazdasági stabilitás: az infláció és a válságok hiánya, a stabil és egyenlő árak az egész világon, az egységes valutaegység, a rögzített minimális adózás vagy annak hiánya.

Az Ember és a társadalom biztonságát minden fenyegetéssel szemben az egységes világszerte működő vészhelyzet-kezelő szolgálat biztosítja.

4.Átláthatóság és mindenki számára nyitott hozzáférhetőség az információkhoz

Minden Embernek joga van megbízható információkhoz jutni a közpénzek áramlásáról és elosztásáról. Minden Személy hozzáférhet a társadalmi döntések végrehajtásának állapotáról szóló információkhoz.

A média kizárólag a társadalomé, és igazságosan, nyíltan és őszintén tükrözi az információkat.

5.Alkotó ideológia

Az ideológiának arra kell összpontosulnia, hogy népszerűsítse a legjobb emberi tulajdonságokat és elutasítsa mindazt, ami az Ember ellen irányul. A fő prioritás az emberség prioritása, az Ember magas szellemi és erkölcsi fókusza, az emberség, az őszinteség, a kölcsönös tisztelet és a barátság megszilárdítása.

A feltételek megteremtése a nagybetűs Ember fejlődéséhez és neveléséhez, az erkölcsi és etikai értékek ápolása minden emberben és a társadalomban.

Az erőszak propagandájának betiltása, az emberiség elleni megosztottság, agresszió, megnyilvánulás bármilyen formájának megengedhetetlensége és elítélése.

6.Személyiségfejlődés

Az Alkotó Társaladomban mindenkinek joga van a sokoldalú fejlődéshez és az önmegvalósításhoz.

Az oktatásnak ingyenesnek és mindenki számára egyformán elérhetőnek kell lennie. A feltételek megteremtése és az Ember lehetőségeinek bővítése, alkotó képességeinek és tehetségének megvalósításához.

7.Igazságosság és egyenlőség

Minden természeti erőforrás az Emberé, és igazságosan oszlik el az Emberek között. Az erőforrások monopolizálása és irracionális felhasználása elfogadhatatlan. Ezek az erőforrások igazságosan vannak elosztva a Föld lakói között.

Az Embernek garantálva van a munkalehetősége, ha akarja. Az azonos pozícióban, szakterületen és foglalkozásban végzett munkának jutalmazása világszerte azonosnak kell lennie.

Mindenkinek joga van a magántulajdonhoz és a jövedelemhez,de a társadalom által az egyén tőkésítésének meghatározott határain belül.

8.A társadalom önkormányzata

A „hatalom” fogalma nem létezik az Alkotó Társadalomban, mert a társadalom egészéért, fejlődéséért, életkörülményeiért és harmonikus rendjéért minden egyes Ember felelős.

Mindenkinek joga van részt venni az Alkotó Társadalom ügyeinek intézésében és az Ember életének javítását célzó törvények elfogadásában.

A közérdekű, társadalmilag jelentős, az ember életminőségének változását befolyásoló gazdasági kérdésekben hozott döntésekről, országos vitá és népszavazás (referendum) tartandó .

Megjegyzés a 8 alapelvhez
Az Alkotó Társadalomban az új gazdasági modell és az új tehnológiák bevezetésének köszönhetően nem lesz szükség a pénz használatára. Ezért az Alkotó Társadalom 8 alapelve bizonyos rendelkezései, amelyek a pénzkapcsolatok létezéséből indulnak ki, csak az Alkotó Társadalomra való átmenet időszakában lesznek relevánsak.

Mit biztosít az Alkotó Társadalom a bolygó minden emberének?

Az Alkotó társadalom formátum óriási ígéretet és lehetőséget nyújt mindenki számára.
Az Alkotó Társadalom teljes körű megvalósításához új gazdasági modell és új technológiák bevezetésére, valamint a társadalom számos folyamatának átszervezésére van szükség. Ezért szükség van az Alkotó Társadalomra való átállási időszakra, amely az előzetes becslések szerint 5-6 évig tarthat. Már az Alkotó Társadalomra való átmenet időszakában minden ember születési jogánál fogva a következő előnyökben részesül:
Havi 10 000 dollárnak megfelelő, feltétel nélküli alapjövedelem (felnőttenként);
Az első gyermek születésekor 100 000 USD-nak megfelelő egyszeri kifizetés, a második gyermek születésekor 200 000 USD, és így tovább. Havi 5 000 USD összegű kifizetés minden gyermek után 6 éves korig beleértve, és 7 000 USD összegű kifizetés a 7 éves kortól a nagykorúság eléréséig;
Magántulajdonban lévő tágas és kényelmes ingyenes lakás, személyenként legalább 60 négyzetméter;
Ingyenes, magas színvonalú egészségügyi ellátás világszerte;
Ingyenes, minőségi oktatás a világ bármely pontján;
Munkaidő napi 4 óra, heti 4 nap, azonos pozícióért, szakmáért azonos globális fizetés, és évente legalább kétszer legalább 30 naptári nap fizetett szabadság;
Biztonságos világ háborúk, konfliktusok, bűnözés és korrupció nélkül;
Garantált gazdasági stabilitás: nem lesz infláció, fizetésképtelenség vagy válság; stabil és rögzített árak az egész világon;
Adómentesség a magánszemélyek és a kis- és középvállalkozások számára;
Korlátlan és ingyenes közüzemi szolgáltatások a magánszemélyek számára (gáz, áram, víz, fűtés stb.);
Minden hiteltartozás, beleértve a jelzáloghiteleket is, elengedésre kerül;
Vízummentes utazás és szabad mozgás a világ minden táján;
A legfejlettebb életminőségjavító technológiák kifejlesztése és azok hozzáférhetősége mindenki számára, bárhol a világon.

Hogyan jutnak el ezek az előnyök az Alkotó Társadalomban a bolygó minden emberéhez?

Az Alkotó Társadalomban a bolygó minden lakója számára magas életszínvonal lesz biztosítva, egy teljesen új gazdasági modellnek köszönhetően, amelyhez hasonlót még nem látott az emberiség történetében. Ezt a modellt a világ minden tájáról érkező szakértők dolgozták ki és javasolták, és az első naptól kezdve meg fogja változtatni az életünket.
Erről részletes videóbemutatón olvashat, amelyet a „Globális Válság. Van kiút” című nemzetközi fórumon nyilvánosan mutattak be.

Ha figyelembe vesszük, hogy az Alkotó Társadalomban sok mindent kapunk születési jogon, akkor mit várnak el az egyéntől?

Az Alkotó Társadalomban az ember számos előnyben és juttatásban részesül. Ez megköveteli, hogy minden egyes ember aktívan részt vegyen a társadalom életében — munkájával, szellemi hozzájárulásával, tehetségével. Az Alkotó Társadalomban az ember fejleszti önmagát, és a társadalom szerves részeként az egész társadalom hasznára válik.
Az egyének aktív és felelősségteljes részvétele a társadalmi ügyek intézésében, valamint a társadalmi élet fontos kulcskérdéseivel kapcsolatos jogszabályok és döntések meghozatalában elengedhetetlen. Ez azért van így, mert az Alkotó Társadalom az egyetlen olyan társadalmi forma, ahol a hatalmat nem delegálják senkire, hanem maguk az emberek, minden egyes ember hajtja végre világszerte a teljes önkormányzáson keresztül: kollektív döntéshozatal egyetlen világméretű Választási Platformon.
Így az Alkotó Társadalomban nem létezik a „hatalom az emberek felett” fogalma, mivel a hatalom ténylegesen mindenkié lesz. Az emberek maguk fogják közösen megoldani mind a globális, mind a helyi problémákat.

Miért nem lehet az Alkotó Társadalom formátumát más modellekkel összehasonlítani,

amelyeket már korábban megvalósítottak, és még azokkal is, amelyeket hipotetikusan megterveztek, de nem valósítottak meg? Mert minden más társadalomszervezési modellben az egységek hatalma a többség felett mindig rejtett vagy nyílt formában maradt meg. Az Alkotó Társadalomban pedig soha senki nem lesz képes a hatalmat kisajátítani vagy elvenni az emberektől, mert az önkormányzás során a hatalom funkciója egyenlően oszlik meg az összes ember között.

További részleteket arról, hogyan fog működni az önkormányzás az Alkotó Társadalomban, a „Globális Válság. Van kiút” című nemzetközi fórumon bemutatott videóban olvashat:

Hogyan építhetjük fel az Alkotó Társadalmat világszerte az elkövetkező években?

Van egy egyértelmű kétlépcsős terv az Alkotó Társadalom felépítésére. Az Alkotó Társadalom építésének mindkét szakasza a nemzetközi és a nemzeti joggal összhangban valósul meg.
1
Az információs szakasz
Az emberek jogaik és szabadságaik gyakorlásával tájékoztatnak másokat az Alkotó Társadalomról. Ily módon jogos és békés társadalmi igényt teremtenek az Alkotó Társadalom felépítésére az egész világon. Minél hamarabb fogalmazza meg az emberek többsége ezt az igényt, annál hamarabb lehet továbblépni az Alkotó Társadalom építésének következő szakaszába.
2
A világméretű népszavazás előkészítési és végrehajtási szakasza
Miután a világ összes országában az emberek többsége támogatja az Alkotó Társadalmat, előkészítik és megtartják a világmérétű népszavazást, hogy elfogadják az alkotói fejlődési modellt, mint az emberiség túléléséhez egyedül elfogadható és szükséges modellt.
A világméretű népszavazás előkészítéseként kidolgozzák és elfogadják a világméretű népszavazáshoz szükséges jogalkotási és technikai keretet.

A következő kérdést terjesztik a világméretű népszavazás elé:

támogatják-e az emberek az egész emberiségnek a fogyasztói társadalomból az alkotó társadalomba való átmenetét és az egész emberiség egyesülését egyetlen civilizációban — az Alkotó Társadalomban?

Egy pozitív döntés azt jelenti, hogy:

az Alkotó Társadalom 8 alapelvének elfogadása a világszintű alkotmány alapvető rendelkezéseiként;

egyetlen világméretű Választási Platform jóváhagyása, mint a Föld legfelsőbb hatósága;

az Alkotó Társadalomra való áttérési időszak kezdetének időpontjának meghatározása.

Amint a világnépszavazáson pozitív döntést hoznak, az emberek közvetlenül kezdik majd végrehajtani hatalmukat, míg a politikusok az emberek akaratának végrehajtói lesznek. Ez azt jelenti, hogy a törvények elfogadását, az összes végrehajtó kinevezését, ellenőrzését és visszahívását, valamint minden más, társadalmilag fontos döntést kizárólag maguk az emberek fognak meghozni az egységes világméretű választási platformon történő szavazás útján. Ez a platform a törvényhozás alapja, vagyis a kötelező törvények egyetlen forrása, amely alapján az emberiség élni fog.

Mit tehet, hogy hamarabb kezdjen el az Alkotó társadalomban élni?

Csatlakozzon azokhoz a több millió emberhez világszerte, akik már cselekszenek, és törvényesen ismertesse meg közösségével, ismerőseivel és ismeretlenjeivel az Alkotó Társadalom formátumot. Ezekre a cselekvésekre azért van szükség, hogy széles körű nyilvános igényt teremtsünk az Alkotó Társadalom kiépítésére. Minél hamarabb tudja a bolygón élő emberek többsége, hogy mindenki számára lehetségesek a tisztességes életkörülmények, annál hamarabb kerül sor egy világméretű népszavazásra.

Ha a világnépszavazáson az emberek többsége úgy dönt, hogy a társadalom formátumát fogyasztói társadalomról alkotóira változtatja, akkor körülbelül 6 hónapon belül megkezdődik az Alkotó Társadalomra való átmenet időszaka, amely az előzetes számítások szerint 5-6 évet vehet igénybe. Ennek befejeztével az Alkotó Társadalom új korszakába lépünk.

Érdemes megjegyezni, hogy számos előny és kiváltság már az átmeneti időszak első napjától kezdve elérhetővé válik az emberek számára: mindenki biztonságos, virágzó és stabil életet fog kapni a szabadságban.

Hogyan válhat tagjává
az Alkotó Társadalom projektnek?

Ha megosztja az Alkotó Társadalomról szóló információkat, akár csak a projekt létezéséről szóló információ továbbításával, máris tagja. Ha támogatja a projektet, különböző módszerekkel terjesztheti az Alkotó Társadalomról szóló híreket, amelyek itt találhatók:

Az Alkotó Társadalom logójával ellátott minták:

Megtekintés

Szeretne mindenkit gyorsabban és hatékonyabban tájékoztatni az Alkotó Társadalomról, hogy hamarabb eljöjjön?

Csatlakozzon a régiójában már létező koordinációs központokhoz, vagy ha még nem léteznek, hozzon létre egyet Ön is. Ez hatékonyabb tájékoztatást fog biztosítani, és az Alkotó Társadalom gyorsabb kiépítéséhez vezet.
Az Ön Koordinációs Központja olyan embereket jelent, akik vállalják a felelősséget, hogy tájékoztatják házuk, utcájuk, környékük vagy városuk lakóit az Alkotó Társadalomról, és önkéntes alapon, a helyi törvényekkel összhangban tevékenykednek.
Ha szeretne csatlakozni egy már létező koordinációs központhoz, vagy ha egy koordinációs központ megnyitásáról szeretne értesíteni minket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: [email protected]

A politikusok szerepe
az Alkotó Társadalom építésében

A politikusoknak, beleértve a politikai pártok tagjait és az országok vezetőit is, szakmai tevékenységük, pozícióik, nyilvánosságuk és hírnevük miatt jelentős lehetőségük van arra, hogy az Alkotó Társadalomról tájékoztassanak. A politikusok bevonása az Alkotó Társadalomról való tájékoztatásba jelentősen felgyorsítja az Alkotó Társadalom kiépítésének folyamatát.

Az Alkotó Társadalom projekt résztvevői minden törvényes eszközzel támogathatják azokat a politikusokat, akik aktívan tájékoztatnak az Alkotó Társadalomról.

Szem előtt kell tartani, hogy az Alkotó társadalmat támogató és a projekt önkénteseiként tevékenykedő politikusok — még akkor is, ha hatalommal, a többség támogatásával és tényleges képességgel rendelkeznek arra, hogy megváltoztassák országuk jogszabályait, beleértve az alkotmányt is — elsősorban kötelesek megvédeni országuk területi integritását, szuverenitását és érdekeit, a nép érdekeit, valamint pártjuk érdekeit, ha annak képviselőivé választják őket.

Emellet a politikusok saját országukban és a nemzetközi színtéren csak törvényes módszereket használhatnak az Alkotó Társadalomról való tájékoztatásra és annak gyors felépítéséhez való hozzájárulásra. Országuk lehetőségei alapján az Alkotó Társadalom egyes alapelveit is beépíthetik a nemzeti alkotmányba, kizárólag törvényes módon és az emberek támogatásával, de csak akkor, ha ez nem károsítja az embereket, jogaikat és szabadságaikat; nem veszélyezteti vagy gyengíti az országot gazdaságilag, politikailag, társadalmilag, kulturálisan vagy más módon; nem rombolja az államrendszert, nem okozza az ország szuverenitásának, függetlenségének és területi integritásának elvesztését; nem csökkenti az ország versenyképességét, és nem vezet más negatív következményekhez.

Ezek a figyelmeztetések annak a ténynek köszönhetőek, hogy egy ilyen ország továbbra is kölcsönhatásba lépne más olyan országokkal, amelyek továbbra is a tisztességtelen, agresszív és harcias politikán alapuló fogyasztói formában maradnak. Így mielőtt a világnépszavazáson elfogadnák az Alkotó Társadalom formátumát, ez az ország még az Alkotó Társadalom fő pillérének — az emberi élet értékének — megvalósítását sem lenne képes biztosítani. A politikusoknak bármilyen változás bevezetésekor elsősorban az országuk és polgáraik jólétéről kell gondoskodniuk.

Viszont az Alkotó Társadalmat támogató embereknek be kellene tartaniuk az országukban hatályos törvényeket, és nem követelhetik, hogy a politikusok vezessék be az Alkotó Társadalom előnyeit az adott országban, ha ez negatív következményekkel járhat az emberekre és az ország egészére nézve. Az Alkotó Társadalom összes pillérének és előnyének teljes körű megvalósítása csak azután lehetséges, hogy a világnépszavazáson elfogadják az Alkotó Társadalom kiépítéséről szóló döntést.

Milyen egyéb előnyökben, javakban és lehetőségekben részesül minden egyes ember az Alkotó Társadalomban?

Az Alkotó Társadalomról minden részletet megtudhat a világ 150 nyelvére lefordított nemzetközi online fórumokon:
Globális válság. Túlélésünk az egységben rejlik | Nemzetközi online fórum 12.11.2022
Globális válság. Van kiút | Nemzetközi Online Fórum 22.04.2023