Logo Creative Society YARATICI
TOPLUM
Katılmak

YARATICI TOPLUMUN 8 TEMELİ

İnsan, toplumun temel birimidir.
İnsanlık büyük bir ailedir.
1
İnsan hayatı

İnsan hayatı en yüksek değerdir. Herhangi bir İnsanın yaşamı, kendi hayatınız gibi korunmalıdır. Toplumun amacı, her İnsanın yaşamının değerini sağlamak ve garanti etmektir. Bir İnsanın hayatından daha değerli bir şey yoktur ve olamaz. Bir Kişi değerliyse, o zaman tüm İnsanlar değerlidir!

2
İnsan Özgürlüğü

Her insan doğuştan İnsan olma hakkına sahiptir. Tüm İnsanlar özgür ve eşit doğar. Herkes seçme hakkına sahiptir. İnsanın, onun özgürlüğünün ve haklarının üzerinde Dünya'da hiç kimse ve hiçbir şey olamaz. İnsan hak ve özgürlüklerinin kullanılması, diğer insanların hak ve özgürlüklerini ihlal etmemelidir.

3
İnsan güvenliği

Toplumdaki hiç kimse ve hiçbir şey, bir İnsanın yaşamına ve özgürlüğüne tehdit oluşturma hakkına sahip değildir!

Herkesin gıda, barınma, tıbbi bakım, eğitim ve tam sosyal güvenlik dahil olmak üzere temel hayati ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması garanti edilir.

Toplumun bilimsel, endüstriyel ve teknolojik faaliyetleri, yalnızca insan yaşamının kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olmalıdır.

Garantili ekonomik istikrar: enflasyon ve krizlerin olmaması, tüm dünyada istikrarlı ve eşit fiyatlar, tek para birimi, sabit bir asgari vergilendirme veya eksikliği.

Bir kişinin ve toplumun herhangi bir tehdide karşı güvenliği, birleşik bir küresel acil durum müdahale hizmeti tarafından sağlanır.

4
Herkes için şeffaflık ve bilgi açıklığı

Herkes, kamu fonlarının dolaşımı ve dağıtımı hakkında güvenilir bilgi alma hakkına sahiptir. Her Kişi, toplum kararlarının uygulanma durumu hakkında bilgiye erişebilir.

Medya yalnızca halka aittir ve bilgileri doğru, açık ve dürüst bir şekilde yansıtır.

5
Yaratıcı ideoloji

İdeoloji, en iyi İnsan niteliklerini popülerleştirmeyi ve bir İnsana karşı yöneltilen her şeyi bastırmayı hedeflemelidir. Ana öncelik İnsanlığın önceliğidir, insanın yüksek manevi ve ahlaki özlemleri, insanlık, iyi niyet, karşılıklı saygı ve arkadaşlığın güçlendirilmesi.

Büyük harfle bir İnsanın gelişimi ve eğitimi için şartların oluşturulması, her insan ve toplumda ahlaki ve etik değerleri geliştirmek.

Şiddet propagandasının yasaklanması, saldırganlık, insanlık dışılığın tezahürleri, herhangi bir ayrılık biçiminin onaylanmaması ve kınanması.

6
Şahsiyet Gelişimı

Yaratıcı Toplumdaki her kişi, çok yönlü gelişim ve kendini gerçekleştirme hakkına sahiptir.

Eğitim ücretsiz ve herkes için eşit derecede erişilebilir olmalıdır. İnsanların yaratıcı becerilerini ve yeteneklerini gerçekleştirmeleri için koşulların yaratılması ve fırsatların genişletilmesi.

7
Adalet ve eşitlik

Tüm doğal kaynaklar İnsana aittir ve tüm insanlar arasında adil bir şekilde dağıtılır. Kaynakların tekelleşmesine ve akılcı olmayan kullanımına izin verilmez. Bu kaynaklar, tüm Dünya'nın sakinleri arasında adil bir şekilde dağıtılır.

İnsan isterse garantili bir iş verilir. İlgili pozisyon, uzmanlık, meslek için ücret tüm dünyada aynı olmalıdır.

Herkesin özel mülkiyet ve gelire hakkı vardır, ancak, bir bireyin toplum tarafından tesis edilen sermaye boyutu sınırları içinde.

8
Toplumun özyönetimi

Yaratıcı Toplumda “güç” kavramı yoktur çünkü toplumun bir bütün olarak gelişmesi, yaşam koşulları ve uyumlu bir düzenleme sorumluluğu her kişiye aittir.

Her İnsan, Yaratıcı Toplumun işlerinin yönetimine ve İnsanın yaşamını iyileştirmek için yasaların kabul edilmesine katılma hakkına sahiptir.

İnsan yaşam kalitesindeki değişimi etkileyen sosyal açıdan önemli, ekonomik sorunları çözmek, ulusal tartışma ve oylamaya sunulur (referandum).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
“YARATICI TOPLUM İNŞA ETMENİN TEMELLERİ VE AŞAMALARI” makalesinde Yaratıcı Toplum kurmanın aşamaları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Okumak