Logo Creative Society БҮТЭЭЛЧ
НИЙГЭМ
Нэгдэх
Олон улсын онлайн-конференц
2022 оны арванхоёрдугаар сарын 10 | 15:00 GMT

ДЭЛХИЙН ХЯМРАЛ.
БИДНИЙ ХУВЬД
БОШИГЛОГЧ МУХАММАД ХЭН БЭ ﷺ?

Дэлхий эргэлт буцалтгүй өөрчлөгдөж байна.
Бид Сүүлчийн цаг үед амьдарч байна.
Уур амьсгалын гамшиг өдрөөс өдөрт яаж нэмэгдэж, мянга мянган хүний ​​амь насыг авч одож байгааг хүн бүр харж байгаа. Эдгээр уур амьсгалын гамшгийн тухай Бошиглогч Мухаммад (Аллахын ивээл, адислал түүнд байх болтугай) бүр 1400 жилийн өмнө Шүүлтийн өдрийн шинж тэмдэг гэдэг утгаар ярьж байжээ.

Бошиглогч Мухаммад (Аллахын ивээл, адислал түүнд байх болтугай): “Бид нийгэмлэгүүдээс сүүлийнх нь, гэхдээ тайлан тавихыг шаардах эхний үе” гэж хэлсэн байдаг.

Тэрээр ирээдүй үеийнхэнд зориулж хүн төрөлхтөнийг сүйрэлд хүргэж болзошгүй Шүүлтийн өдрийн шинж тэмдгүүдийн тухай дэлгэрэнгүй тайлбарыг үлдээсэн. Гэхдээ бас Бошиглогч Мухаммад (Аллахын амар амгалан ба адислал түүнд байх болтугай) бидний аврал эв нэгдэлд бий гэдгийг хэлж захисан.

Өнөөдөр уммагийн өмнө нэг асуулт тавигдаж байна: “Үхэх үү, эсвэл бидний хайрт Бошиглогчийн (Түүнд Аллахын амар амгалан ба адислал байх болтугай) мөрөөдөж байсан нийгмийг байгуулах уу?”

Яагаад умма Шүүлтийн өдрийн бүх шинж тэмдгийг мэдсээр атал үйлчилж хөдлөхгүй байна вэ?
Учир нь бүх умма олон урсгалд хуваагдаж салсан. Гэхдээ асуудлын мөн чанарыг харвал, бусад ямар ч шашинд байдгийн адил Исламд зөвхөн хоёр л чиглэл бий: Бошиглогчийг дагадаг, Аллахад үнэнч хүмүүс, мөн Бошиглогчийн эсрэг явдаг, шайтанд үнэнч хүмүүс. Аллах нэгтгэдэг, шайтан чөтгөр салгаж хуваадаг.
Нэг нэгдмэл Аллахад итгэгч хүн бүр дараах асуултуудад хариулах цаг болжээ:
Би Аллахад үнэнч үү?
Миний хувьд Бошиглогч Мухаммад (Түүнд Аллахын амар амгалан ба адислал байх болтугай) хэн бэ?
Би хэний араас явж байна?
Сүүлчийн Бошиглогч Мухаммадаар (Түүнд Аллахын амар амгалан ба адислал байх болтугай) дамжуулан бүх хүн төрөлхтөнд өгсөн Нэг нэгдмэл Аллахын хүслийг биелүүлэхэд би бэлэн үү?