Logo Creative Society ЖАСАМПАЗ
ҚОҒАМ
Қосылу

«ЖАСАМПАЗ ҚОҒАМ» ЖОБАСЫ ТУРАЛЫ

Жасампаз қоғам – бұл бүкіл адамзаттың жаһандық жобасы және барлығына қатысты.
Қосылу #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

ЖОБАНЫҢ ИДЕЯСЫ

«Қоғам. Соңғы мүмкіндік» атты бүкіл әлемдік халықаралық конференция әлемнің көптеген елдерінің адамдарын біріктіріп, осы жобаны құруға себеп болды.
  • Әлемнің әр түкпірінде бола отырып, адамдар көптеген конференц-залдарға жиналды және бір уақытта қазіргі өркениеттің алдында тұрған қиындықтарды ашық және шынайы түрде талқылау үшін Интернет арқылы бір-бірімен бейне байланысқа түсті.
  • Конференция нәтижесінде қазіргі адамзаттың басты проблемасы — тұтынушылық форматтағы қоғам деген қорытындыға келді. Ал қазіргі тығырықтан шығудың жалғыз жолы - тұтастай алғанда қоғамның форматын тұтынушылықтан жасампаз форматқа ауыстыру болып табылады.
Жасампаз форматтағы қоғам қандай болуы мүмкін, ол:
icon
біздің өркениетімізді өзін-өзі құрту тығырығынан алып шығады;
icon
соғыссыз, жанжалсыз, зорлық-зомбылықсыз және аштықсыз болашақты қалыптастырады;
icon
бүкіл әлемдегі адамдардың қазіргі өмірі мен болашақ өмірі үшін, қорықпай лайықты деңгейде өмір сүруіне жағдай жасайды;
icon
қазіргі әлемдік қоғамды бірігудің жаңа деңгейіне өткізіп және өмірдің барлық салаларында өркениеттің бейбіт дамуына жол ашады.
Біз, адамзаттың өкілдері, осындай жасампаз қоғамды қандай деңгейде көргіміз келеді?
Осы мақсатта бәріміз қалай бірігіп, оған қол жеткізе аламыз?
Осы сұрақтарға бүкіл әлем болып жауап беру үшін ғаламдық деңгейде «Жасампаз қоғам» жобасы құрылды.
«Жасампаз қоғам» жобасы — барша халықтың еңбегі, сондықтан бұл бастаманы қатысушылардың өздері жүзеге асыруда. «Жасампаз қоғам» жобасының қатысушылары — әлемнің барлық елдерінде Шығармашылық қоғамның 8 негізін бүкіл халықтың мүддесі үшін жүзеге асыруды жақтайтын қалың бұқараның өкілдері. Жасампаз қоғамды құру кезеңдері туралы толығырақ мақалада оқыңыз «Жасампаз қоғам құрудың негіздері мен кезеңдер».
Игорь Михайлович Даниловтың берген жасампаз қоғам туралы сұхбаты
ЖАСАМПАЗ ҚОҒАМ
ЖАСАМПАЗ ҚОҒАМНЫҢ
8 НЕГІЗІ
creativesociety.com
1. Адам өмірі
Адамның өмірі - ең жоғары құндылық болып табылады. Кез-келген Адамның өмірін əрбір адам өз өмірі сияқты қорғауы керек. Қоғамның мақсаты - əрбір адамның өмірінің құндылығына қатысты жағдай жасап əрі кепілдік беру. Адамның өмірінен артық ешнəрсе жоқ жəне болуы да мүмкін емес. Егер бір Адам құнды болса, онда барлық Адамдар да құнды!
2. Адам бостандығы
Əр адам, дүниеге келгенен бастап Адам болу құқығына ие. Барлық Адамдар туылғаннан еркін жəне тең. Əркім өзінің таңдау құқығына ие. Жер бетінде Адамның еркіндігі мен құқығынан ешкім де, еш нəрсе де жоғары болмайды. Адамның құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтірмеуі керек.
3. Адам қауіпсіздігі
Қоғамда ешкімнің де жəне ешнəрсенің де Адамның өмірі мен бостандығына қауіп төндіруге құқығы жоқ!
Əр адамды өмірлік негізгі қажеттіліктермен ақысыз қамтамасыз етуге, яғни оның ішіне азық-түлік, баспана, медициналық қызмет, оқу-білім жəне толық əлеуметтік жағдаймен қамтамасыз етуге кепілдік беріледі.
Қоғамның ғылыми, өндірістік жəне технологиялық қызметі тек Адам өмірінің сапасын жақсартуға əрі пайдалы болуға бағытталуы тиіс.
Экономиканың тұрақты болуына кепілдік беріледі: инфляция мен дағдарыстар болмайды, бүкіл əлем бойынша заттардың бағасы тұрақты жəне бірдей болады, əлемдік бірыңғай ақша, белгіленген минималды салық немесе салық мүлдем болмайды.
Адам мен қоғамның кез келген қауіпсіздігі Əлемдік біріккен төтенше жағдайлармен күресу орталығының қызметімен қорғалады.
4. Барлығына ақпараттың ашықтығы мен айқындылығы
Әр адамның қоғамдық қаражаттың қозғалысы мен бөлінуі туралы шынайы ақпарат алуға құқығы бар. Қоғамның шешімдерінің орындалу жағдайы туралы ақпарат әр адамға қол жетімді болады.
Бұқаралық ақпарат құралдары тек қоғамға тиесілі болып шынайы ақпараттармен əрі ашықтық пен адалдық негізінде көрсетіледі.
5. Жасампаздық идеология
Идеологиялық танымдар Адамға тəн ең жақсы қасиеттерді насихаттауға жəне адамгершілікке теріс барлық нəрсені жасамауға бағытталатын болады. Негізгі басымдықтар - Адамдық қасиеттерге, Адамның ар-ұяты мен Рухани даму жолына бағытталады жəне сондай-ақ ынтымақ пен тұтастыққа əрі ұждан мен ар-ұят негізінде өзара құрмет пен сыйластыққа жəне достық пен бауырмалдық ұстанымдарға негізделген болады.
Адамдардың бойында нағыз Адамдық қасиеттердің пайда болуы мен тəрбиеленуіне жағдай жасау жəне бүкіл қоғаммен қоса əрбір адамда моральдық адамгершілікке негізделген рухани құндылықтарды өсіру.
Зорлық-зомбылықты насихаттауға тыйым салу, бөлінудің, агрессияның, адамгершілікке қарсы көріністердің кез-келген түрін сөгу және айыптау.
6. Тұлғаның дамуы
Əрбір Адам Жасампаз қоғамда өзін-өзі жан-жақты дамытуға əрі қабілеттерін шыңдап, іске асыруға құқылы.
Бəріне бірдей қолжетімді, ақысыз білім берілу керек. Адамның шығармашылық қабілеттері мен талантын, əрі ерекше дарынын пайдалы істерге асыру үшін жағдайлар жасалып жəне кең мүмкіндіктер беріледі.
7. Әділдік және теңдік
Барлық табиғи пайдалы ресурстар адамдарға тиесілі жəне барлық адамдар арасында əділ теңдей бөлінуі тиісті. Ресурстарды монополиялық жолмен жеке иемденуге жəне оларды ұтымсыз, бей-берекет пайдалануға жол берілмейді. Жер бетіндегі ресурстар бүкіл жер шарының тұрғындары арасында əділ бөлінуге міндетті.
Адамға қалауы бойынша жұмыспен қамтамасыз етілуіне кепілдік беріледі. Бір лауазымға, мамандыққа, қызметке төленетін жалақы мөлшері бүкіл әлемде бірдей болуы керек.
Əркімнің жеке меншікке жəне жеке табысқа ие болуға құқығы бар, алайда Қоғам белгілеген капиталдандыру шегінен аспауы тиіс.
8. Қоғамның өзін-өзі басқаруы
«Билік» ұғымы Жасампаз қоғамда мүлдем болмайды, өйткені бүкіл қоғам үшін жауапкершілік пен оның дамуы, өмір сүру жағдайлары мен үйлесімді тəртібі, барлық Адамға жүктеледі.
Əр адам Жасампаз қоғамның қоғамдық істерімен айналысуға жəне Адам өмірін жақсартуға бағытталған заңдардың қабылдануына өз үлесін қосуға əрі қатысуға құқылы.
Адамзат қоғамының өмір сүру сапасының өзгеруіне əсер ететін əлеуметтік маңызды жағдайлар мен экономикалық мəселелердің шешімі бүкіл халықтық талқылауға яғни референдум арқылы дауыс беруге ұсынылып қана шешіледі.
icon

МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕР

#CREATIVESOCIETY
ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ:
icon
Тұтынушы жүйеге негізделген түсініктерден азат жасампаз қоғамды құру.
Жобаның міндеттері:
1
Бүкіл жер планетасында жасампаз қоғамның бейбіт жолмен қалыптасуына жағдай жасау.
2
Бүкіл әлемдегі адамдар жасампаз форматтағы қоғамда өмір сүргілері келе ме және оған көзқарастарын анықтау
3
Адамзат өмірінің барлық салаларында жасампаз қоғамның тұжырымдамасы мен моделін жалпыға ортақ халықаралық ашық талқылау алаңымен қамтамасыз ету.
4
Бүкіл адамзатты біріктірудің жаңа әдістерін іздеу және әлеуметтік мәртебесіне, дініне, ұлтына қарамастан әр адамның қоғам өміріне белсенді араласуына жағдай жасау.
icon

ҚЫЗМЕТ БАҒЫТТАРЫ

«Жасампаз қоғам» жобасының міндеттерін іске асыру үшін іс-шаралар келесі бағыттарда жүзеге асырылады:
collage
Әлемдік қоғамдастықтың көзқарасын мәлімдеу үшін, бүкіл әлем бойынша әлеуметтік сауалнамалар мен сұхбаттар жүргізу.
«Кәсіпқойлар Ойыны» форматындағы мамандардың халықаралық конференциясы.
Әлеуметтік маңызы бар іс-шараларды, форумдарды, бейінді кездесулерді, дөңгелек үстелдерді, тақырыптық вебинарларды, онлайн-бейнеподкасттарды және бүкіл әлемнің басқа платформаларында осындай іс-шараларға қатысуды ұйымдастыру.
Аналитикалық және зерттеу мақалаларын, авторлық және сарапшылардың пікірлерін, шолуларын, сұхбаттарын және басқа да ақпараттық материалдарын жариялау.
Бейне-бағдарламалар, презентациялық және әлеуметтік роликтер, деректі фильмдер, бейне шолулар жасау.
Адамзатқа лайықты Болашақты бірге жасайық!