Logo Creative Society SÁNG TẠO
XÃ HỘI
Tham gia với chúng tôi

TRUYỀN THÔNG ĐƯA TIN VỀ CHÚNG TÔI

Truyền thông quốc tế về tầm quan trọng của dự án Hiệp hội Sáng tạo và các vấn đề toàn cầu được nêu ra trong khuôn khổ dự án