Logo Creative Society SÁNG TẠO
XÃ HỘI
Tham gia với chúng tôi

8 NỀN TẢNG CỦA XÃ HỘI SÁNG TẠO

Con người là đơn vị cơ bản của xã hội.
Nhân loại là một đại gia đình.
1
Nhân sinh

Mạng sống của con người là giá trị cao nhất. Cuộc sống của ai cũng phải được bảo vệ như mạng sông của chính chúng ta. Mục tiêu của xã hội là đảm bảo và cam đoan về giá trị cuộc sống của mỗi con người. Không có và không bao giờ có thể có bất cứ điều gì khác giá trị hơn mạng sống của một con người. Nếu một con người có giá trị, thì tất cả con người đều có giá trị!

2
Tự do con người

Mỗi con người sinh ra đều có quyền làm người. Tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng như nhau. Mọi người đều có quyền lựa chọn. Không thể có ai và không có thứ gì trên Trái đất này ở trên con người, sự tự do và quyền lời của họ. Việc thực hiện các quyền và sự tự do của con người không được ảnh hưởng đến các quyền và tự do của người khác.

3
Sự an toàn con người

Không ai và không ai trong xã hội có quyền tạo ra các mối đe dọa đối với cuộc sống và sự tự do của một người!

Mọi người được đảm bảo cung cấp miễn phí các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, bao gồm thực phẩm, nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục và an sinh xã hội đầy đủ.

Các hoạt động khoa học, công nghiệp và công nghệ của xã hội phải nhằm mục đích duy nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

Đảm bảo ổn định kinh tế: không có lạm phát và khủng hoảng, giá cả ổn định và tương đương nhau trên toàn thế giới, một đơn vị tiền tệ duy nhất và mức thuế tối thiểu cố định hoặc không có thuế.

An ninh của Con người và xã hội khỏi bất kỳ loại mối đe dọa nào được đảm bảo bởi dịch vụ toàn cầu thống nhất giải quyết các tình huống khẩn cấp.

4
Tính minh bạch và công khai thông tin cho tất cả mọi người

Mọi người đều có quyền nhận được thông tin đáng tin cậy về việc di chuyển và phân phối các quỹ công. Mỗi người đều có quyền truy cập thông tin về tình trạng thực hiện các quyết định của xã hội.

Các phương tiện thông tin đại chúng thuộc sở hữu riêng của xã hội, phản ánh thông tin trung thực, công khai, trung thực.

5
Hệ tư tưởng sáng tạo

Hệ tư tưởng nên nhằm phổ biến những phẩm chất tốt nhất của con người và ngăn chặn mọi thứ chống lại Con người. Ưu tiên chính là ưu tiên của con người, khát vọng tinh thần và đạo đức cao đẹp của một Con người, nhân bản, đức hạnh, tôn trọng lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị.

Tạo điều kiện phát triển và giáo dục con người với chữ “H”, trau dồi giá trị đạo đức trong mỗi con người và xã hội.

Nghiêm cấm tuyên truyền bạo lực, lên án, tố cáo mọi hình thức chia rẽ, gây hấn, phản nhân đạo.

6
Phát triển nhân cách

Mỗi người trong xã hội sáng tạo đều có quyền được phát triển toàn diện và hoàn thiện bản thân.

Giáo dục nên miễn phí và mọi người đều có thể tiếp cận như nhau. Tạo điều kiện và mở rộng cơ hội để mọi người thể hiện khả năng và tài năng sáng tạo của mình.

7
Công bằng và bình đẳng

Tất cả tài nguyên thiên nhiên đều thuộc về con người và được phân phối công bằng cho tất cả mọi người. Độc quyền tài nguyên và sử dụng chúng không hợp lý bị cấm. Các nguồn tài nguyên này được phân bổ công bằng giữa các công dân trên toàn Trái đất.

Một người được đảm bảo việc làm nếu họ mong muốn. Hãy trả tiền cho một vị trí, chuyên môn hoặc nghề nghiệp phải giống nhau trên toàn thế giới.

Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản và thu nhập riêng, tuy nhiên trong giới hạn mức vốn hóa của cá nhân do xã hội quy định.

8
Xã hội tự quản

Khái niệm "quyền lực" trong xã hội sáng tạo không có, vì trách nhiệm đối với toàn xã hội, sự phát triển, điều kiện sống và định dạng hài hòa của nó nằm ở mỗi con người.

Mọi người đều có quyền tham gia quản lý các công việc của Hiệp hội Sáng tạo và thông qua các luật nhằm cải thiện cuộc sống của con người.

Giải pháp cho các vấn đề kinh tế, về các vấn đề quan trọng trongxã hội, có ý nghĩa xã hội và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người sẽ được đưa ra thảo luận và biểu quyết công khai (trưng cầu dân ý)

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Bạn có thể tìm hiểu thêm về các giai đoạn xây dựng Hiệp hội sáng tạo trong bài viết "Cơ sở và các giai đoạn để xây dựng Hiệp hội sáng tạo"
Đọc