Logo Creative Society БЛАГОТВОРЧЕ
СУСПІЛЬСТВО

ПРО ПРОЄКТ «БЛАГОТВОРЧЕ СУСПІЛЬСТВО»

Благотворче суспільство — глобальний проєкт всього людства та стосується кожного.
приєднатися #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

ІДЕЯ ПРОЄКТУ

Прецедентом для створення даного проєкту стала глобальна міжнародна конференція «Суспільство. Останній шанс», яка об'єднала людей з багатьох країн світу.
  • Перебуваючи в різних точках планети, люди зібралися в численних конференц-залах і одночасно вийшли на відеозв'язок одне з одним через Інтернет, щоб відверто і чесно обговорити ті виклики, які гостро стоять перед сучасною цивілізацією.
  • Наслідком конференції став висновок, що центральна проблема сучасного людства — це споживацький формат суспільства. А єдиний вихід із глухого кута — зміна формату суспільства в цілому зі споживацького на благотворчий.
Яким може бути благотворчий формат суспільства, який:
icon
виведе нашу цивілізацію з глухого кута самознищення;
icon
забезпечить майбутнє без воєн, конфліктів, насильства та голоду;
icon
забезпечить гідне життя людям по всьому світу без страху за сьогодення і майбутнє;
icon
виведе сучасне суспільство на новий рівень єдності та мирного розвитку цивілізації у всіх сферах життя?
Яким ми, представники людства, бачимо таке благотворче суспільство?
Як нам об'єднатися у цій меті та всім разом її досягти?
Для того, щоб усім світом відповісти на ці запитання, і був створений глобальний проєкт «Благотворче суспільство».
Проєкт «Благотворче суспільство» — це справа всіх людей, тому ця ініціатива реалізується самими учасниками і не фінансується жодними третіми сторонами. Учасники проєкту «Благотворче суспільство» є представниками широкої громадськості, яка ратує за імплементування 8 Основ Благотворчого суспільства у всіх країнах світу в інтересах всіх людей. Детальніше про етапи побудови Благотворчого Суспільства читайте у статті  «Основи та етапи побудови Благотворчого суспільства»
Інтерв'ю Ігоря Михайловича Данілова про Благотворче суспільство
БЛАГОТВОРЧЕ СУСПІЛЬСТВО
8 ОСНОВ
БЛАГОТВОРЧОГО СУСПІЛЬСТВА
creativesociety.com
1. Життя Людини
Життя Людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої Людини потрібно берегти, як своє власне. Мета суспільства — забезпечити і гарантувати цінність життя кожної Людини. Немає і не може бути нічого більш цінного, ніж життя Людини. Якщо цінна одна Людина, значить, цінні всі Люди!
2. Свобода Людини
Кожна людина за правом народження наділяється правом бути Людиною. Всі Люди народжуються вільними і рівними. Кожен має право вибору. Не може бути ніхто і ніщо на Землі понад Людину, її свободу та права. Здійснення прав і свобод Людини не повинно порушувати права і свободи інших людей.
3. Безпека Людини
Ніхто і ніщо в суспільстві не має права створювати загрози життю і свободі Людини!
Кожній Людині гарантоване безкоштовне забезпечення основних життєво необхідних потреб, включаючи їжу, житло, медичне обслуговування, освіту і повне соціальне забезпечення.
Наукова, виробнича і технологічна діяльність суспільства повинні бути спрямовані виключно на покращення якості життя людини.
Гарантована економічна стабільність: відсутність інфляції та криз, стабільні й рівні ціни по всьому світу, єдина грошова одиниця, фіксоване мінімальне оподаткування або його відсутність.
Безпека Людини і суспільства від будь-яких загроз забезпечується єдиною загальносвітовою службою по боротьбі з надзвичайними ситуаціями.
4. Прозорість і відкритість інформації для всіх
Кожна Людина має право на отримання достовірної інформації про рух і розподіл суспільних грошових засобів. Кожній Людині доступна інформація про статус виконання рішень суспільства.
ЗМІ належать виключно суспільству і відображають інформацію правдиво, відкрито і чесно.
5. Благотворча ідеологія
Ідеологія повинна бути спрямована на популяризацію кращих людських якостей і присікання всього, що спрямоване проти Людини. Головним пріоритетом є пріоритет людяності, високі духовно-моральні устремління Людини, гуманність, добросовісність, взаємоповага та зміцнення дружби.
Створення умов для розвитку та виховання Людини з великої літери, зрощування в кожній людині й суспільстві морально-етичних цінностей.
Заборона пропаганди насильства, осуд і засудження будь-якої форми розділення, агресії, прояву антилюдяності.
6. Розвиток особистості
Кожна людина в Благотворчому суспільстві має право на всебічний розвиток і самореалізацію.
Освіта повинна бути безкоштовною та однаково доступною для всіх. Створення умов і розширення можливостей для реалізації Людиною своїх творчих здібностей та обдарувань.
7. Справедливість і рівність
Всі природні ресурси належать Людині та чесно розподіляються між усіма людьми. Не допускається монополізація ресурсів і їх нераціональне використання. Ці ресурси справедливо розподіляються між жителями всієї Землі.
Людині гарантується працевлаштування за її бажанням. Оплата праці за ідентичну посаду, спеціальність, професію має бути однаковою по всьому світу.
Кожен має право на приватну власність і доходи, однак у межах встановленого суспільством розміру капіталізації індивіда.
8. Самоврядування суспільства
Поняття «влада» в Благотворчому суспільстві відсутнє, оскільки відповідальність за суспільство в цілому, його розвиток, умови життя і гармонійний лад лежить на кожній Людині.
Кожна Людина має право брати участь в управлінні справами Благотворчого суспільства та в прийнятті законів на покращення життя Людини.
Вирішення суспільно важливих, соціально-значущих, економічних питань, що впливають на зміну якості життя Людини, виноситься на всенародне обговорення і голосування (референдум).
icon

МЕТА І ЗАВДАННЯ

#CREATIVESOCIETY
МЕТА ПРОЄКТУ:
icon
Побудова благотворчого суспільства, вільного від системи споживацьких шаблонів.
ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ:
1
Створити умови для побудови мирним шляхом благотворчого суспільства на всій планеті.
2
Дізнатися думку людей з усього світу, чи хочуть вони жити в суспільстві благотворчого формату і яким вони його бачать.
3
Надати платформу для міжнародного громадського відкритого обговорення концепції та моделі благотворчого суспільства в усіх сферах життя людини.
4
Знайти нові шляхи об'єднання всього людства і створити умови для активної участі кожної людини в житті суспільства незалежно від соціального статусу, віросповідання, національності.
icon

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Для реалізації завдань проєкту «Благотворче суспільство» здійснюється діяльність за такими напрямками:
collage
Соціальні опитування та інтерв'ю, що проводяться по всій планеті для висвітлення думки міжнародної громадськості.
Міжнародні конференції фахівців у форматі «Гра Професіоналів».
Організація соціально значущих заходів, форумів, профільних зустрічей, круглих столів, тематичних вебінарів, онлайн-відеоподкастів і участь у схожих заходах на інших платформах по всьому світу.
Публікація аналітичних і дослідницьких статей, авторських і експертних думок, оглядів, інтерв'ю та інших інформаційних матеріалів.
Створення відеопередач, презентаційних та соціальних роликів, документальних фільмів, відеооглядів.
Давайте разом створювати Майбутнє, якого гідне людство!

Новини