Logo Creative Society KREATIVT
SAMHÄLLE
Delta
Internationell Online Konferens
Den 10:e December 2022 | 16:00 CET

GLOBAL KRIS.
VEM ÄR PROFETEN
MUHAMMAD ﷺ FÖR OSS?

Världen förändras oåterkalleligt.
Vi lever i den Sista Tiden.
Alla kan se hur klimatkatastroferna eskalerar dag för dag och tar tusentals människoliv. Profeten Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare med honom) talade om dessa klimatkatastrofer som tecken på Domedagen för 1 400 år sedan.

Profeten Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare med honom) sa: ”Vi är den sista nationen som skapades på denna jord, men vi är de första som kommer att dömas i det hinsides.”

För kommande generationer lämnade han en detaljerad beskrivning av domedagens tecken som kan leda mänskligheten till undergång. Men Profeten Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare med honom) sa också till oss att vår överlevnad finns i enhet.

Idag står Ummah inför en fråga: ”Att dö eller skapa ett samhälle som vår älskade Profet (Allahs frid och välsignelser vare med honom) drömde om?”

Varför förblir Ummah, som känner till alla tecken på Domedagen, inaktiv?
Eftersom hela Ummah är uppdelad i många grenar. Men om vi tittar på kärnan i frågan finns det i Islam, liksom i alla andra religioner, bara två tendenser: de som följer Profeten (frid vare med honom) och är trogna mot Allah, och de som går emot Profeten och är trogna mot shaitan. Allah förenar, medan shaitan splittrar.
Tiden har kommit för alla som tror på En Enda Allah att besvara följande frågor för sig själva:
Är jag hängiven till Allah?
Vem är profeten Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare med honom) för mig?
Vem följer jag?
Är jag redo att uppfylla En Allahs vilja, som Han förmedlade till hela mänskligheten genom Hans Siste Profet (Allahs frid och välsignelser vare med honom)?