Logo Creative Society KREATIVT
SAMHÄLLE
Delta

OM PROJEKT KREATIVT SAMHÄLLE

Kreativt Samhälle är ett världsomspännande projekt av  och det gäller alla.
Delta #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

PROJEKT IDÉ

Ett prejudikat för skapandet av detta projekt var den globala internationella konferensen ”Samhälle. Den Sista Chansen” som har förenat människor från många länder i världen.
  • Från i olika delar av världen har människor samlats i ett flertal konferenslokaler och samtidigt anslutit sig till varandra i en videosändning via Internet för att uppriktigt och ärligt diskutera de utmaningar som den moderna civilisationen står inför.
  • Konferensen har lett till slutsatsen att det största problemet med den samtida mänskligheten är samhällets konsumtionsformat. Medan den enda vägen ut ur den nuvarande återvändsgränden är en förändring av samhällsformatet helt från konsumtion till kreativitet.
Hur kan ett kreativt samhälleformat vara, vilket skulle:
icon
ta vår civilisation ur självförstörelsens dödläge;
icon
tillhandahålla en framtid utan krig, konflikter, våld och hunger;
icon
säkerställa anständigt liv för människor över hela världen och eliminera rädsla för nuet och framtiden;
icon
frambringa det moderna samhället till en ny nivå av enhet och fredlig utveckling av civilisationen på alla livsområden?
Hur kan vi — representanter för mänskligheten, föreställa oss ett sådant kreativt samhälle?
Hur kan vi förenas för detta mål och uppnå allt tillsammans?
Det globala projektet Kreativt Samhälle har initierats för att hela världen ska besvara dessa frågor.
Projektet Kreativt Samhälle är en sak för alla människor. Det är därför deltagarna själva genomför detta initiativ. Deltagare i projektet Kreativt Samhälle representerar allmänheten. Dessa människor förespråkar genomförandet av de åtta stiftelserna för det kreativa samhället i alla länder i världen till förmån för alla människor. Läs mer om stadierna för att bygga Kreativt Samhälle i artikeln ”Grunder och stadier för att bygga det Kreativa Samhället”.
En intervju med Igor Mikhailovich Danilov om Kreativt Samhället.
KREATIVT SAMHÄLLE
8 GRUNDER
FÖR DET KREATIVA SAMHÄLLET
creativesociety.com
1. Mänskligt liv
Människolivet är det högsta värdet. Alla människors liv måste skyddas som sitt eget. Målet med samhället är att säkerställa och garantera värdet av varje människas liv. Det finns inte och kan aldrig finnas något mer värdefullt än en människas liv. Om en människa är värdefull är alla människor värdefulla!
2. Mänsklig frihet
Varje människa är född med rätten att vara en människa. Alla människor är födda fria och lika. Alla har rätt att välja. Det kan inte finnas någon och ingenting på jorden ovanför en människa, hans frihet och rättigheter. Genomförandet av mänskliga rättigheter och friheter får inte kränka andras rättigheter och friheter.
3. Mänsklig säkerhet
Ingen och ingenting i samhället har rätt att skapa hot mot människans liv och frihet!
Varje människa garanteras fri tillgång till livsnödvändigheter, inklusive mat, boende, sjukvård, utbildning och full social trygghet.
Samhällets vetenskapliga, industriella och tekniska verksamhet bör uteslutande syfta till att förbättra människors livskvalitet.
Garanterad ekonomisk stabilitet: ingen inflation och kriser, stabila enhetliga priser runt om i världen, en enda monetär enhet och en fast minimal beskattning eller ingen skatt.
Säkerheten för människan och samhället från alla slags hot säkerställs av den globala tjänsten som hanterar nödsituationer.
4. Insyn och öppenhet till information för alla
Varje människa har rätt att få tillförlitlig information om förflyttning och fördelning av offentliga medel. Varje människa har tillgång till information om status för genomförandet av samhällets beslut.
Massmedierna tillhör uteslutande samhället och reflekterar information sanningsenligt, öppet och ärligt.
5. Den kreativa ideologin
Ideologi bör syfta till att popularisera de bästa mänskliga egenskaperna och stoppa allt som är riktat mot en människa. Huvudprioriteten är att prioritera mänskligheten, höga andliga och moraliska ambitioner för en människa, mänsklighet, dygd, ömsesidig respekt och förstärkning av vänskap.
Skapa förutsättningar för utveckling och utbildning av en Människa med ett stort ”M”, som odlar moraliska värderingar i varje person och samhälle.
Förbud mot våldspropaganda, kritik och fördömande av varje form av splittring, aggression, och manifestationer av icke medmänsklighet.
6. Utveckling av personlighet
Varje person i det kreativa samhället har rätt till omfattande utveckling och personlig uppfyllande.
Utbildning bör vara gratis och lika tillgänglig för alla. Skapa förutsättningar och utöka möjligheterna för en människa att genomföra sina kreativa förmågor och talanger.
7. Rättvisa och jämlikhet
Alla naturresurser tillhör människor och är rättvist fördelade mellan alla människor. Monopolisering av resurser och deras irrationella användning är förbjudet. Dessa resurser är rättvist fördelade mellan medborgarna på hela jorden.
En människa är garanterad anställning om han eller hon vill. Lön för en identisk position, specialitet eller yrke bör vara densamma över hela världen.
Alla har rätt till privat egendom och inkomst, dock inom gränserna för individens kapitalbelopp som fastställs av samhället.
8. Självstyrande samhälle
Begreppet "makt" i det kreativa samhället saknas, eftersom ansvaret för samhället som helhet, dess utveckling, levnadsförhållanden och harmoniska format, ligger hos varje människa.
Alla har rätt att delta i hanteringen av det kreativa samhällets angelägenheter och i antagandet av lagar som förbättrar människors liv.
Lösningen av socialt viktiga, socialt signifikanta och ekonomiska frågor som påverkar människans livskvalitet läggs fram för allmän diskussion och omröstning (folkomröstning).
icon

MÅL OCH SYFTE

#CREATIVESOCIETY
PROJEKTMÅL:
icon
Att bygga ett kreativt samhälle fritt från systemet med ett konsumtionstankesätt.
Projektmål:
1
Att skapa förutsättningar för att bygga ett kreativt samhälle på hela planeten med fredliga medel.
2
Att fråga människor över hela världen om de vill leva i ett kreativt samhälle och hur de föreställa sig det.
3
Att skapa en plattform för en global, internationell, öppen diskussion om det kreativa samhällets koncept och modell på alla mänskliga livssfärer.
4
Att hitta nya sätt att förena hela mänskligheten och skapa förutsättningar för varje persons aktiva deltagande i samhällslivet, oavsett social status, religion eller nationalitet.
icon

AKTIVITETSOMRÅDEN

För att fullfölja uppgifterna i Projektet Kreativt Samhälle genomförs aktiviteter inom områden som:
collage
Offentliga undersökningar och intervjuer som genomförts över hela planeten för att belysa det internationella samfundets åsikt.
Internationella konferenser med deltagande av experter i formatet ”Spel av Professionella”.
Organisering av socialt betydelsefulla evenemang, forum, tematiska möten, runda bordssamtal, webbseminarier, videopodcasts online och deltagande i liknande evenemang på andra plattformar runt om i världen.
Offentliggörande av analytiska och forskningsartiklar, författares och expertutlåtanden, recensioner, intervjuer och annat informationsmaterial.
Skapa videoprogram, presentation och sociala videor, dokumentärer och videorecensioner.
Låt oss tillsammans skapa den framtid som mänskligheten förtjänar!