Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

RADOŠAS SABIEDRĪBAS IZVEIDES ETAPI UN PAMATI

2020. gada 18. maijs
Komentāri

Nevienam jau vairs nav noslēpums, ka ir iestājies globālo pārmaiņu laiks sabiedrībā un cilvēka iekšējo izmaiņu laiks. Jau daudziem ir acīmredzams, ka sabiedrība šobrīd atrodas uz pēdējās robežas. Burtiski kā sasalusi melos, apmānā, necilvēcībā auksta sniega masa uz stāvas kalnu nogāzes, kurā ir iestigusi visa mūsu patērētāju civilizācija. Vai šī ir tās virsotne? Sabiedrības apziņas stresa lavīnas nogruvums, izprovocēts ar klimatiskajiem, ekonomiskajiem, politiskajiem, pandēmiskajiem un citiem iemesliem ir neizbēgams. Jautājums ir tikai par sekām. Kā šobrīd mēs, cilvēki, varam noteikt savu nākotni? Kā mums visiem izdzīvot un minimizēt riskus no neizbēgamajiem zaudējumiem? Izeja ir!

Kā zināms, lavīnas nogruvumu var ierosināt nenozīmīgs grūdiens, pat viena cilvēka spiediens uz sniegu. Taču kur tiks novirzīta vispārējā sabiedrības kustība? Postošajā egoisma un lepnības bezdibenī vai arī ūdeņiem bagātās radošās upes gultnē, kura dos sabiedrībai jaunu eksistēšanas formu un izveidos labvēlīgus apstākļus mūsu civilizācijas nākamo paaudžu dzīvības atdzimšanai? Kurš gan vēl, ja ne tu, ir spējīgs mainīt šo vektoru! Šis raksts ir par to, kā to izdarīt.

 

*     *     *

 

2019. gada 11. maijā notika planetāra mēroga pasākums, kas kļuva par sākumu neizbēgamām visas pasaules sabiedrības globālām pārvērtībām. Pirmo reizi vēsturē milzīgs daudzums cilvēku no visas pasaules savācās kopā tiešsaistes-konferences „Sabiedrība. Pēdējā iespēja“ ietvaros uz Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „ALLATRA“ platformas. Cilvēki atklāti un godīgi apsprieda visus aktuālākos jautājumus, ar ko šodien jāsaskaras visai cilvēcei. Un kas ir pats galvenais, bez atklātas, patiesas šo jautājumu uzdošanas, kā tas ir patiesībā, tika atskaņoti šo problēmu risināšanas ceļi. Šī bezprecedenta notikuma rezultātā dzima unikāls vispasaules Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „ALLATRA“ projekts — „Radoša sabiedrība“. Ar ko gan tas ir unikāls? Pirmām kārtām ar to, ka šis projekts ir vitāli nepieciešams visai mūsu civilizācijai. Būtībā, tā ir vienīgā iespējamā izeja no tā egoistiskā, pašiznīcinošā patērēšanas strupceļa, kurā šobrīd atrodas cilvēce. Šis precedents un tam sekojošā notikumu ķēdīte palīdzēja vēl vairāk nostiprināt manī cerību uz to, ka man personīgi un visai cilvēcei vēl nav viss zaudēts.

Pa šo laiku, pateicoties kopīgām Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „ALLATRA“ dalībnieku pūlēm no dažādām valstīm, kuri tāpat kā es iedvesmojās ar radošajām idejām, tika izdarīts ļoti daudz. Aizvadīts milzīgs daudzums sociālo aptauju visā pasaulē, starptautiskās tiešsaistes tikšanās, konferences, uzņemts liels skaits interviju, nopublicēti interesanti raksti un realizēti daudzi citi sociāli nozīmīgi projekti. Kopā mēs tik tiešām paveicām ļoti daudz. Taču, acīmredzami, ka vēl nepietiekami, lai sasniegtu visus.

Pa šo laiku mēs aprunājāmies ar milzīgu skaitu cilvēku visā pasaulē un visi, tik tiešām katrs, ar ko mēs runājām, teica to, ka Radoša sabiedrība viņam ir vajadzīga, viņam tas ir svarīgi un viņš gribētu dzīvot tādā pasaulē.

Visu šo laiku es domāju par to, kā gan paātrināt informācijas izplatīšanas procesu par Radošu sabiedrību visā pasaulē. Kā mums visiem apvienoties un padarīt mūsu pūles vēl efektīvākas? Kā nodot šo informāciju, šo iespēju līdz visiem cilvēkiem uz Zemes? Jo laiks negaida! Mūsu jau ir gandrīz astoņi miljardi cilvēku, un tas skar katru. Jo, ja šobrīd neuzsākt kaut ko, tad vēl nedaudz un katastrofu lavīna apraks visus. Kā būt?

Atbildes uz šiem jautājumiem mēs ar draugiem saņēmām sarunā ar godājamo Igoru Mihailoviču Daņilovu. Kā vienmēr, Igors Mihailovičs ar milzīgu pacietību un labestību izskaidroja glābiņa izeju no radušās situācijas sabiedrībā, jēgu un būtību Radošas sabiedrības izveidei, ar ko mēs gribam padalīties ar jums visiem, mūsu dārgie draugi!

MĒRĶIS UN JĒGA

Pats galvenais — mērķis! Ja ir mērķis — visam ir jēga, bet ja mērķa nav, tad viss pārējais ir bezjēdzīgs. Kāds ir mūsu mērķis? Mūsu mērķis — iziet no šī patērētājsabiedrības strupceļa, bet būtībā, apslēptas verdzības formas, nomaskētas vergturu iekārtas, kurā mēs visi kā cilvēce eksistējam, un sākt dzīvot kā Cilvēks, nevis kā zvērs. Un galvenais mērķis — tā ir Ideālas garīgi brīvu cilvēku sabiedrības sasniegšana un izveidošana, kas garantētu mūsu nākamajām paaudzēm pienācīgu dzīvi, pārticību un garīgi tikumisko uzplaukumu. Mīlestības un Cilvēcības sabiedrība, vai arī kā to sauc dažādās reliģijās — Ēdene. Nākotnes sabiedrība, kas jau pašlaik maina tevi darbībā un piepilda tavu dzīvi ar patiesu jēgu.

Kas gan tam ir nepieciešams? Pakāpeniska attīstība. Igors Mihailovičs izstāstīja galvenās izpratnes par to, ka Radoša sabiedrība — tas ir tikai starpposms cilvēces evolūcijā no vergturu feodālās iekārtas uz pilnīgi jaunu mūsdienu cilvēkam sabiedrības dzīvi — Ideālu sabiedrību. Radoša sabiedrība ir pārejas posms, bez kura nav iespējams nonākt līdz augstākajam mērķim — Ideālajai garīgi brīvu cilvēku sabiedrībai.

Igors Mihailovičs izteica tādu interesantu asociatīvu piemēru: “Iedomājieties platu strauju upi, kas nodala zem ūdens aizejošu salu no lielā krasta. Uz šīs salas atrodas mežonīgi zvēri. Bet mūsu mūsdienu sabiedrība, būtībā, ne ar ko no viņiem neatšķiras. Mēs deklarējam pareizas lietas, runājam par augstām lietām, par ideāliem, bet faktiski dzīvojam kā zvēri. Mēs esam sašķelti. Mēs izveidojām anklāvus. Pastāvīgi karojam par teritorijām, skaidrojam attiecības, veidojam hierarhijas, cīnāmies par dominanti.

Vai tad tas ir Cilvēka cienīgi? Vai tad tādos apstākļos vajadzētu dzīvot Cilvēkam? Mūsdienu sabiedrībā viss ir pret cilvēku. Cilvēki paši izveidoja pārvaldes, kas tos paverdzināja. Prioritāte ir interesēm „uz papīra“, „valstu“ intereses, „sabiedrības“ intereses mazu grupu veidā, un tikai pašās beigās ir cilvēka intereses, kurš pats savām rokām no „pasakas taisa realitāti“, iedzenot sevi vēl lielākā verdzībā. Vai tad tas ir normāli? Radījuši šīs abstrakcijas, mēs atdevām tiem savas tiesības. Taču kopā ar mūsu tiesībām mums atņēma arī mūsu privilēģijas. Pienācis laiks atgriezt visu to cilvēkiem. Jo šī pasaule ir radīta un dāvāta Cilvēkam. Un cilvēkam nav jāzaudē Cilvēka statuss, un tikai tad mums ir iespēja uzcelt Ideālu sabiedrību.

Atgriežoties pie mūs piemēra, Ideāla sabiedrība — tas ir tas, kas atrodas otrā upes pusē, lielajā stabilitātes un pārticības krastā, kas saucas Ēdene. Un lai aizietu no slīkstošās salas un pārceltos pār nāves upi, mums nepieciešams uzcelt tiltu no patērēšanas, dzīvnieciskā savstarpējo attiecību formāta, kur valda meli un aprunāšana, uz Ēdeni, kur valda Patiesība un Mīlestība. Un šim tiltam jābūt būvētam no cieta akmens, kas ir vienota cilvēku gribas izpaušana un kopīga viņu rīcība. Šis tilts arī ir Radoša sabiedrība, kas stāv uz 8 balstiem.“ Es nolēmu precizēt: “Bet kas tie par balstiem?” Igors Mihailovičs pateica, ka šī tilta balsti ir 8 Radošas sabiedrības pamati.

8 RADOŠAS SABIEDRĪBAS PAMATI

Cilvēks — tā ir sabiedrības pamatvienība. Cilvēce — viena liela ģimene.

 

 1. Cilvēka Dzīvība

  Cilvēka dzīvība ir visaugstākā vērtība. Jebkura Cilvēka dzīvību vajag sargāt kā savu personīgo. Sabiedrības mērķis — nodrošināt un garantēt katra Cilvēka dzīvības vērtību. Nav un nevar būt nekā vērtīgāka, kā Cilvēka dzīvība. Ja vērtīgs ir viens Cilvēks, tātad, vērtīgi ir visi Cilvēki!

 2. Cilvēka Brīvība

  Katram cilvēkam ar piedzimšanu tiek piešķirtas tiesības būt par Cilvēku. Visi Cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi. Katram ir izvēles tiesības. Nekas un neviens uz Zemes nevar būt augstāks par Cilvēku, viņa brīvību un tiesībām. Cilvēka tiesību un brīvības īstenošana nedrīkst pārkāpt citu cilvēku tiesības un brīvības.

 3. Cilvēka drošība

  Nekam un nevienam sabiedrībā nav tiesību radīt draudus Cilvēka dzīvībai un brīvībai!

  Katram Cilvēkam ir garantēta nepieciešamo dzīves pamatvajadzību bezmaksas nodrošināšana, ietverot ēdienu, mājokli, medicīnisko aprūpi, izglītību un pilnu sociālo nodrošinājumu.

  Sabiedrības zinātniskajai, ražošanas un tehnoloģiskajai darbībai jābūt virzītai tikai un vienīgi uz cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu.

  Garantēta ekonomiskā stabilitāte: inflācijas un krīžu neesamība, stabilas un vienādas cenas visā pasaulē, vienota naudas vienība, fiksēta minimāla nodokļu aplikšana vai to neesamība.

  Cilvēka un sabiedrības drošība no jebkādiem draudiem tiek nodrošināta ar vienotu vispasaules dienestu, kas cīnās ar ārkārtas situācijām.

 4. Informācijas caurspīdīgums un atklātība priekš visiem

  Katram Cilvēkam ir tiesības saņemt uzticamu informāciju par sabiedrības naudas līdzekļu apriti un sadali. Katram Cilvēkam ir pieejama informācija par sabiedrības lēmumu izpildes statusu.

  Plašsaziņas līdzekļi pieder tikai un vienīgi sabiedrībai un atspoguļo informāciju patiesi, atklāti un godīgi.

 5. Radoša ideoloģija

  Ideoloģijai jābūt virzītai uz labāko cilvēku īpašību popularizēšanu un visa, kas ir vērsts pret Cilvēku, apspiešanu. Galvenā prioritāte ir cilvēcība, cēli garīgi-tikumiskie Cilvēka centieni, humānisms, godprātība, savstarpēja cieņa un draudzības stiprināšana.

  Radīt apstākļus, lai audzinātu Cilvēku ar lielo burtu, morāli-tikumisko vērtību kultivēšana katrā cilvēkā.

  Vardarbības propagandas aizliegums, jebkāda veida šķelšanas, agresijas un necilvēcības izpausmju nopelšana un nosodīšana.

 6. Personības attīstīšana

  Katram cilvēkam Radošā sabiedrībā ir tiesības uz vispusīgu attīstību un pašrealizāciju.

  Izglītībai jābūt bezmaksas un vienādi pieejamai visiem. Apstākļu radīšana un iespēju paplašināšana, lai Cilvēkam realizētu savas radošās spējas un talantus.

 7. Taisnīgums un vienlīdzība

  Visi dabas resursi pieder Cilvēkam un godīgi tiek pārdalīti starp visiem cilvēkiem. Netiek pieļauta resursu monopolizācija un to neracionāla izmantošana. Šie resursi ir taisnīgi sadalīti starp visiem Zemes iedzīvotājiem.

  Cilvēkam tiek garantēta nodarbinātība, ja viņš to vēlas. Atalgojumam par identiskiem amatiem, specialitāti, profesiju jābūt vienādam visā pasaulē.

  Katram ir tiesības uz privāto īpašumu un ienākumiem, tomēr sabiedrības noteiktā indivīda kapitalizācijas apmēra ietvaros.

 8. Sabiedrības pašpārvalde

  Radošā sabiedrībā „varas“ jēdziens nepastāv, jo atbildība par visu sabiedrību kopumā, tās attīstību, dzīves apstākļiem un harmonisku kārtību gulstas uz katru Cilvēku.

  Katram Cilvēkam ir tiesības piedalīties Radošās sabiedrības lietu pārvaldībā un likumu pieņemšanā, lai uzlabotu Cilvēka dzīvi.

  Sabiedriski svarīgu, sociāli nozīmīgu, ekonomisku jautājumu risinājumi, kas ietekmē un maina Cilvēka dzīves kvalitāti, tiek nodoti visas tautas apspriešanai un balsošanai (referendumam).

Šī informācija satricināja mūs ar savu viedumu un dziļumu. Dabiski, ka tādā sabiedrībā vēlas dzīvot katrs cilvēks. Un šodien mūsu, cilvēku kas dzīvo uz planētas Zeme, priekšā atlicis tikai viens jautājums: kā to īstenot pēc iespējas īsākā laikā?

RADOŠAS SABIEDRĪBAS IZVEIDOŠANAS ETAPI

Igors Mihailovičs atbildēja, ka, lai izveidotu Radošu sabiedrību būtiski ir etapi, un paskaidroja, kāds ir katrs etaps.

 1. Informēšanas etaps. Tā ir cilvēces informēšana par Radošu sabiedrību. Katrs nevienaldzīgs cilvēks var informēt par Radošu sabiedrību maksimālu skaitu cilvēku. Tas ir tas, ko šobrīd aktīvi dara daudzi godprātīgi, kārtīgi cilvēki no dažādām pasaules valstīm.
 2. Politiskais etaps. „Radošas sabiedrības“ politiskās partijas izveidošana dažādās valstīs ar vienotu Radošas sabiedrības ideoloģiju. Vienotu partiju koordināciju veic Starptautiskā Centrālā komiteja, ko kontrolē starptautiskā sabiedrība — Starptautiskā Sabiedriskā Kustība „ALLATRA“, proti kopiena, kas atrodas ārpus politikas un reliģijas. Mērķis ir vienkāršs: izmantot politiku kā instrumentu nevis šķelšanai, bet cilvēku apvienošanai.

 3. Vispasaules referendums. Visas cilvēces referenduma novadīšana par visas cilvēces pieņemtu radošas attīstības modeli kā vienīgo pieņemamo un nepieciešamo, lai cilvēce izdzīvotu.

Pirmais etaps — tā ir cilvēces informēšana par Radošas sabiedrības izveides iespējamību. Tas ir tas, ar ko mēs pašlaik aktīvi nodarbojamies. Cilvēku vietā runā viņu darbi. Katru dienu Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „ALLATRA“ dalībnieki rada milzīgu skaitu radošu projektu, un katrs, kurš vēlas var par tiem uzzināt no oficiālajiem kustības resursiem, un pievienoties šai vitāli nepieciešamajai iniciatīvai.

Ir nozīmīgs instruments, kurš spēlē galveno lomu mūsdienu sabiedrībā, ar kura palīdzību mūsu sabiedrība tiek pārvaldīta. Tā ir politika. Ja mēs to izmantosim, tātad, ievērojami paātrināsim Radošas sabiedrības izveides realizāciju.

Jau 6 000 gadus politika kalpo, lai paverdzinātu cilvēku un nostiprinātu patērēšanas vērtību sistēmu. Tomēr šodien tā var pakalpot visai cilvēcei Radošas sabiedrības izveidē!

Mūsdienu sabiedrības pārvaldes sistēma ir izveidota tādā veidā, ka mēs ejam balsot savā valstī un izvēlamies no mums piedāvātajiem kandidātiem, kuriem pēc vēlēšanām deleģējam savas tiesības. Respektīvi, mēs atdodam savas tiesības cilvēkiem, kurus nepazīstam, un tādā veidā atstājam paši sevi bez tiesībām. Jo mēs taču tās deleģējām. Taču kopā ar savām tiesībām mēs atdevām arī savas privilēģijas. Tieši tā mēs paši arī izveidojām pārvaldes mehānismu pār cilvēku. Vai šāds ieceltais, kuram mēs piešķīrām varas pilnvaras, strādās mūsu labā vai mūsu interesēs? Vai viņš atgriezīs mums mūsu privilēģijas? Nē, jo viņš pie tām pierada un uzskata mūsu privilēģijas jau par savu īpašumu. Viņš domās par sevi, savu ģimeni, bet ne par mums. Kāpēc? Ar patērētāja egoistisko domāšanu viņš uzskatīs, ka pretējā gadījumā, ja sāks aizstāvēt cilvēku intereses, tad nolaidīsies līdz mūsu līmenim un paliks kā mēs – tikai ar deklarētām tiesībām un bez reālām privilēģijām. Vai tad tas nav absurds? Vai tad tā nav slēptas verdzības forma?

Paņemot no mums visu, mums piešķīra ļoti stingrus pienākumus, kuri, būtībā, vairumam ir neizpildāmi. Tos vienkārši nav iespējams izpildīt pilnā apjomā. Tas piespiež cilvēkus dzīvot pastāvīgā trauksmē un bailēs, liek sajust savu neaizsargātību un mazvērtību. Tieši tādā sabiedrībā mēs ar jums esam spiesti eksistēt. Viens vienīgs apmāns un manipulācijas! Tajā ir visa patērēšanas sabiedrības būtība. Tajā viss ir būvēts tā, tāpēc ka tā ir virzīta pret cilvēku. Un tas ir fakts. Vai šāda sabiedrība ir spējīga ilgi pastāvēt? Vai tai ir nākotne? Acīmredzami, ka nē.

Taču jebkurš instruments var tikt izmantots gan ļaunumam, gan labumam, ar to var graut vai būvēt. Tāpēc politika var būt un tai ir jākļūst par mūsu instrumentu pareizas un patiešām taisnīgas, dzīvotspējīgas un dzīvi apliecinošas likumdošanas bāzes radīšanā, lai izveidotu Radošu sabiedrību.

Šodien mēs vēl joprojām dzīvojam, vadoties pēc romiešu tiesībām, kas jau sen ir sevi izsmēlušas. Nepieciešams radīt tādus likumus, kuri garantēs katra cilvēka interešu ievērošanu. Par to fundamentu kļūs 8 Radošas sabiedrības pamati. Politikai realitātē jākļūst par starptautiskās komunikācijas un apvienošanās instrumentu, veicināt draudzību starp tautām, nevis būt par spiediena un agresijas instrumentu, kā tas notiek pašlaik. Tā var tikt un tā ir jāizmanto nevis tālākai šķelšanai, bet – tieši otrādi – ātrākai visas cilvēciskās saimes apvienošanai.

Ja mēs virzīsimies tādos tempos kā pašlaik, neizmantojot politiku kā instrumentu, tad Radošas sabiedrības izveidošanas process ievilksies uz daudziem gadiem. Taču godīgi paskatīsimies, vai cilvēcei ir šis laiks? Lai paātrinātu cilvēces pārejas procesu no patērēšanas formāta uz Radošu sabiedrību, mēs varam un mums vajag jau šobrīd izmantot politiku kā jo īpaši efektīvu instrumentu.

Mēs visi esam savu valstu pilsoņi. Mēs ejam uz vēlēšanām un balsojam par dažādiem kandidātiem un pēc tam skumstam, ka viņi pasliktina mūsu dzīvi un nostiprina patērēšanas formātu. Pieņem likumus, kas strādā pret mums kā Vienotu Cilvēcisko Saimi, nevis mūsu interesēs. Kā sekas, mūsu eksistences apstākļi pastāvīgi pasliktinās. Respektīvi, nonākot pie varas, šie ļaudis aizstāv vienalga kādas intereses, tikai ne Cilvēka un Vienotas Cilvēciskās Saimes intereses. Kā vispār var balsot par politiķi, ja viņš ir pret Cilvēku un viņa tiesībām? Kā par viņu balsot, ja viņam ir nosliece uz meliem un apmānu?

Lai šo situāciju mainītu, mums nepieciešams balsot par tiem politiķiem, kuri realizēs un ieviesīs likumdošanā 8 Radošas sabiedrības pamatus! Bet vēl labāk un vienkāršāk – izveidot kopīgu vispasaules partiju ar nosaukumu „Radoša sabiedrība“, kas katrā valstī ieviesīs 8 Radošas sabiedrības pamatus. Un tādā veidā, izmantojot mūsu deleģētās viņiem tiesības, jau pašlaik sāks atgriezt mums mūsu privilēģijas un pūlēties, lai visātrākajā veidā apvienotu visu cilvēci Vienotā ģimenē – Radošā sabiedrībā. Un tikai pēc tam, kad visas pasaules valstis būs gatavas pāriet no patērēšanas formāta uz radošu, mēs varēsim sarīkot Vispasaules referendumu, kas likumīgi atgriezīs mūs – visus Zemes iedzīvotājus Vienotā Cilvēciskā Ģimenē – Radošā sabiedrībā.

Un izdarīt to mēs varam tikai miermīlīgā ceļā. Kā teica godājamais Igors Mihailovičs: „Cilvēcei nav vajadzīgas revolūcijas, cilvēcei ir vajadzīga Evolūcija.“

 

SSK „ALLATRA“ dalībnieks

Eļčins


Raidījums "Radoša sabiedrība"

Atstāt komentāru

Komentāri (2)

 • Baiba
  25.03.2022   |   17:23
  Lai Dievs dod mūsu bērniem un bērnu bērniem šādu sabiedrību izveidot un piedzīvot!🙏
 • Biruta
  27.01.2021   |   22:44
  Man ir 63 un es , laikam, esmu par vecu tād aktivitātēm. Riska grupa. Idejas ir ļoti labas. Un lai jums veicas tās īstenot!
  Larisa
  31.01.2021   |   07:23
  Ir ļoti līksmi, ka projekts “Radoša sabiedrība” ir guvis atbalsi Jūsu sirdī! Patiesībā pāriet uz Radošas sabiedrības formātu ir pilnīgi reāli desmit gadu laikā! Šobrīd galvenais ir būt aktīvam katram no tiem, kurš nav vienaldzīgs un kurš atbalsta Radošas sabiedrības idejas, un informēt citus cilvēkus par šo projektu. Tas ir pirmais etaps Radošas sabiedrības izveidē – informēšanas etaps. Taču tas arī ir pats svarīgākais. Vajag dod iespēju katram cilvēkam uz pasaules uzzināt par šo brīnišķīgo projektu un izdarīt savu izvēli, kādā pasaulē viņi grib dzīvot. Kad visi cilvēki uzzinās par šīm idejām, Radoša sabiedrība tiks ātri izveidota. Tā ka labi varēs dzīvot ne tikai mūsu bērni un mazbērni, bet arī mēs.
  Agris
  02.12.2021   |   20:02
  Viss ir iespējams