Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

SABIEDRĪBA. PĒDĒJĀ IESPĒJA Unikāla videokonference cilvēku vēsturē.
patiesība, kuru pauda visa pasaule

2019. gada 11.maijā uz Starptautiskās sabiedriskās kustības ‘’ALLATRA’’ platformas notika unikāls globāla mēroga notikums — starptautisks teletilts “SABIEDRĪBA. PĒDĒJĀ IESPĒJA”. Šis grandiozais notikums sākās Atlantā, Džordžijas štatā, ASV.

“SABIEDRĪBA. PĒDĒJĀ IESPĒJA” - tā ir pirmā globālā konference pasaules vēsturē, kas apvienoja dzīvā diskusijā cilvēkus no daudzām pasaules valstīm. Ļaudis sanāca kopā daudzās konferenču zālēs dažādās pasaules vietās un vienlaicīgi pieslēdzās ar Internet-translācijas palīdzību, lai atklāti un godīgi apspriestu svarīgus un reāli sabiedrību uztraucošus jautājumus.

Starp dalībvalstīm bija tādas valstis kā: ASV, Ukraina, Krievija, Baltkrievija, Šveice, Čehija, Spānija, Slovākija, AAE, Kazahstāna, Vācija, Uzbekistāna, Lielbritānija, Moldova, Itālija, Latvija, Kanāda, Jaunzēlande un citas. Cilvēki, neatkarīgi no viņu nacionalitātes, ticības, profesijas, sociālā statusa, pirmo reizi pasaulē apvienojās un pateica patiesību tiešā tekstā. Galvenais jautājums, kas uztrauc visu civilizāciju,: “Kā mums, cilvēcei, nomainīt sabiedrības patērēšanas attīstības vektoru uz radošas sabiedrības attīstību?”

Īss video pārskats par unikālo starptautisko konferenci 2019. gada 11. maijā

Runātāji skaidri un drosmīgi izteica to, kas patiešām uztrauc starptautisko sabiedrību attiecībā uz patērēšanas formātu, kas jau pilnībā ir nonācis strupceļā,: “Šeit neviens nevēlas nogalināt, ir acīmredzami, ka neviens nevēlas agresiju. Mēs visi ļoti vēlamies mieru un labas attiecības vienam ar otru. Tad kāpēc gan mums liek ticēt, ka ir ienaidnieks, un mums jādzīvo bailēs un naidā? Cilvēki nesūdzas. Sūdzas tie, kas nevar padalīt vienu maciņu un varu pār mums, nerunājot nemaz par to, ka šis maciņš ir mūsu."

BEZPRECEDENTA FORMĀTS UN SASĀPĒJUŠIES JAUTĀJUMI

Visi klātesošie pievērsa uzmanību notiekošās konferences nebijušajam formātam. Praktiski visi oratori runāja tieši no zāles, no savām vietām, atrazdamies kopā ar pasākuma viesiem un visu pasauli kā viens vesels. Katrs no runātājiem pārstāvēja tūkstošs cilvēku viedokli, bet katrs no viesiem bija kādas kopienas pārstāvis. Uz milzīgiem kinoteātru un kongreszāļu ekrāniem visi redzēja viens otru. Cilvēki no dažādām pasaules vietām varēja paskatīties viens otram acīs un apspriesties bez starpniekiem!

Sevišķi izteikti sabiedrība reaģēja uz tiem mūsdienu jautājumiem, kas izskanēja no zālēm. „Tas patiešām ir tas, kas ir sasāpējis it visiem! Mēs esam laimīgi, ka beidzot tika atskaņota patiesība bez plašsaziņas līdzekļu vārdiem un politiskā piemaisījuma. Tas parāda, ka mēs, cilvēki, esam stipri vienotībā un labestība vēl ir dzīva daudzās valstīs!“

Jautājumi, kas tika skarti konferencē “SABIEDRĪBA. PĒDĒJĀ IESPĒJA”, bija sekojoši:

Kā sabiedrības patērēšanas formāts kļuva par strupceļu mūsu civilizācijai? Ko darīt, lai visi kopā miermīlīgā veidā pārietu radošas sabiedrības formātā bez jebkāda kaitējuma valstīm un tautām, lai tas nevienam nekaitētu?

Kāpēc XXI gadsimtā mums ir tādas pasaules problēmas kā kari, starptautiski konflikti, rasu un reliģiska diskriminācija, ja lielākoties cilvēki no visām pasaules valstīm vēlas mierīgu un laimīgu dzīvi?

Kāpēc tiek sagrozīta vai arī noklusēta svarīga informācija radošas sabiedrības attīstībai pasaules masu medijos? Kādiem jābūt plašsaziņas līdzekļiem radošā sabiedrībā? Kāpēc ir tik daudz reliģiju pasaulē, bet nav cilvēcības sabiedrībā? Kāpēc pasaulē, ja skatīt vispārzināmos piemērus, tiek diskreditēts islāms, jo islāms musulmaņiem taču ir Mīlestības reliģija?

Kas ir uzstādījis cilvēcei tā saucamo “Pastardienas pulksteni”, kas rāda bez divām minūtēm divpadsmit un ir izreklamēts pasaules plašsaziņas līdzekļos kā “kodolbruņojuma sacīkšu un starptautiskā stāvokļa spriedzes faktors”, un kāpēc “pusnakts” šajā gadījumā nozīmē “apokalipsi un pilnīgu cilvēces iznīcināšanu”?

Kā apvienot visus labas gribas cilvēkus? Izeja ir! Kopā cilvēki var ļoti daudz!

Tā nav spēlēšana G20 samitā. Tie ir brīvi cilvēki no dažādām valstīm, kas runā patiesību atklātā tekstā un vēlas dzīvot vienotā visas cilvēces saimē, kur galvenās prioritātes būtu Miers, Sirdsapziņa un Cilvēcība.

PĒC GADA APVIENOT VISU CILVĒCI

Šajā vērienīgajā pasākumā runātāji piedāvāja pēc gada otrajā maija sestdienā organizēt vēl vērienīgāku starptautisko online-konferenci „SABIEDRĪBA. PĒDĒJĀ IESPĒJA 2020“ #allatraunites, kur sanākt kopā visai pasaulei un uzaicināt visu valstu līderus un pārstāvjus:

“Šodien ir maija otrā sestdiena. Pēc gada sanāksim kopā ar visiem pasaules iedzīvotājiem, visas pasaules sabiedrība sanāksim kopā ar mūsu līderiem un valdību ierēdņiem. Ja augstu stāvošie valdības ierēdņi patiešām ir tik slinki, lai nokāptu pie vienkāršiem cilvēkiem, nekādu problēmu, viņi ar Interneta starpniecību var pieslēgties no saviem ofisiem, no saviem ērtajiem krēsliem. Paskatījušies acīs visai pasaules sabiedrībai, pat caur monitoru, viņi varēs atbildēt uz mūsu jautājumiem, tāpat kā vienkāršie pilsoņi, tāpēc ka šodien viņi ir prezidenti, bet jau rīt būs vienkārši cilvēki. Sanāksim kopā, lai saprastu, vai tiešām mūsu līderi vēlas mūs nogalināt? Mēs vēlamies pajautāt, ko patiesībā viņi ar mums dara - viņi mūs glābj vai terorizē mūs?”

Lai tas notiktu, katrs no mums var izdarīt ļoti daudz. Katrs var pielikt savas pūles, lai pastāstītu par konferenci pēc iespējas vairāk cilvēkiem, lai katrs spētu izteikt savu cilvēcisko pozīciju un dot ieguldījumu jaunas radošas sabiedrības veidošanā. Tādas sabiedrības, kurā vēlas dzīvot ikkatrs saprātīgi domājošs cilvēks:

“Mēs visi vēlamies dzīvot labā pasaulē, bet ja mēs to tādu neizveidosim, tad kurš to izdarīs?.... Padalīsimies ar informāciju par šo konferenci plašsaziņas līdzekļos un visos sociālajos tīklos, izdarīsim visu iespējamo visas pasaules mērogā. Tā ir pēdējā iespēja, mēs varam aizvākt pulksteni un dzīvot laimīgi. Bet ja mēs nolemsim neizmantot šo iespēju apvienoties, tad kāpēc gan mums gaidīt atlikušās divas minūtes? Mēs vienkārši varam jau pašlaik pārbīdīt pulksteņa rādītāju uz “Pusnakti”. No mums ir atkarīgs, kāda pasaule būs rīt. Un mēs saprotam, ka nevaram ietekmēt klimatiskās izmaiņas, tomēr mēs varam izmainīt attieksmi vienam pret otru. Tātad, satiksimies nākamā gada otrajā maija sestdienā un kopīgi izvēlēsim mūsu civilizācijas ceļu!“

PASAULES REZONANSE #CREATIVESOCIETY

Unikālā konference „SABIEDRĪBA. PĒDĒJĀ IESPĒJA“ saņēma milzīgu rezonansi visā pasaulē. Pasākumam beidzoties, cilvēki vēl nesteidzās doties mājās. Līdz vēlai naktij notika apspriedes, atsauksmju un piedāvājumu videoieraksti par dzirdēto un redzēto. Visi bija vienisprātis, cik nozīmīga bija šī konference: beidzot pār visu pasauli izskanēja patiesība! Klātesošie (sabiedriskie aktīvisti, konsuli, dažādu organizāciju pārstāvji un visi pārējie viesi) izteica savu piekrišanas pozīciju un reālu gatavību sadarboties dotās informācijas vispārējā izplatīšanā, lai tiktu noorganizēts jauna formāta vispasaules mēroga pasākums „SABIEDRĪBA. PĒDĒJĀ IESPĒJA. 2020“.

Pasaules sociālajos tīklos kļūst aizvien populārāks tēmturis #allatraunites, kas aicina pievērst visai pasaules sabiedrībai uzmanību uz šo unikālo globālo iniciatīvu, kas skar katra tuvāko nākotni! Šī ideja iedvesmoja pasākuma dalībniekus no dažādām valstīm uz rīcību, jo tā ir visu tautu iniciatīva, tā ir reāla izeja visai cilvēcei no mūsdienu krīzēm un strupceļa! Un pašlaik katrs var pielikt pūles, lai vispārcilvēciska pozitīva nākotne kļūtu iespējama!

Video atsauksmes