Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties
Starptautiskā tiešsaistes konference
2022.gada 10.decembris | 17:00

GLOBĀLĀ KRĪZE.
KAS PRIEKŠ MUMS
IR PRAVIETIS MUHAMEDS ﷺ?

Pasaule neatgriezeniski mainās.
Mēs dzīvojam Pēdējos laikos.
Katrs cilvēks redz, kā klimata katastrofas pieaug ar katru dienu un aiznes tūkstošiem cilvēku dzīvību. Pravietis Muhameds, lai miers viņam un Allāha svētība, jau pirms 1400 gadiem runāja par šīm klimatiskajām katastrofām kā par Pastradienas pazīmēm.

Pravietis Muhameds, lai miers viņam un Allāha svētība, teica: „Mēs esam pēdējā no kopienām, bet pirmā, no kuras pieprasīs atskaiti.”

Viņš atstāja nākamajām paaudzēm detalizētu Pastardienas pazīmju aprakstu, kas varētu novest cilvēci līdz bojāejai. Kā arī, Pravietis Muhameds, miers viņam un Allāha svētība, mums pavēstīja, ka mūsu glābiņš ir vienotībā.

Ummas priekšā šodien ir viens jautājums: „Nomirt vai izveidot sabiedrību, par kuru sapņoja mūsu mīļotais Pravietis, miers viņam un Allāha svētība?”

Kāpēc Umma, zinot par visām Pastardienas pazīmēm, nerīkojas?
Jo visa Umma ir sašķelta daudzos novirzienos. Bet, ja paskatīties jautājuma būtībā, tad Islāmā, tāpat kā jebkurā citā reliģijā, ir tikai divi virzieni: tie, kas seko Pravietim, lai miers viņam, un ir uzticīgi Allāham, un tie, kas iet pret Pravieti, un ir uzticīgi Šaitānam. Allāhs vieno, Šaitāns šķeļ.
Ir pienācis laiks katram Vienotā Allāha ticīgajam atbildēt sev uz jautājumiem:
Vai es esmu uzticīgs Allāham?
Kas priekš manis ir Pravietis Muhameds, miers viņam un Allāha svētība?
Kam es sekoju?
Vai es esmu gatavs izpildīt Vienotā Allāha gribu, ko Viņš nodeva visai cilvēcei caur savu Pēdējo Pravieti, miers viņam un Allāha svētība?