Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

ZINĀTNE UN AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA RADOŠĀ SABIEDRĪBĀ

Par pasākumu

Par pasākumu

PROFESIONĀĻU SPĒLE

2020. gada 25. janvārī uz Starptautiskās sabiedriskās kustības “ALLATRA” platformas notika jauna formāta tiešsaistes konference “PROFESIONĀĻU SPĒLE. SABIEDRĪBA PĒDĒJĀ IESPĒJA” par tēmu “ZINĀTNE UN AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA RADOŠĀ SABIEDRĪBĀ”. 

Konference notika divās daļās. Pirmajā daļā apaļā galda formātā spīkeri runāja par sekojošiem jautājumiem:

  • Zinātne šodien: reālā situācija. Sadrumstalotība zinātnē.
  • Zinātnes mērķi un uzdevumi: Patiesības izzināšana, līdz šim nezināmas informācijas atklāšana cilvēcei - tehnoloģiju radīšana, to izmantošana visu cilvēku labā.
  • Vai šodien ir tehnoloģijas un izstrādes, spējīgas atrisināt cilvēces problēmas?
  • Kāpēc šodien šīs izstrādes netiek realizētas un netiek ieviestas?
  • Zinātniskā pētnieka darba apstākļi. Zinātnieka loma sabiedrībā.
  • Zinātnieku apvienošanās palīdzēs atrisināt cilvēces problēmas īsākā laikā globālo kataklizmu apstākļos.
  • Zems izglītības līmenis - problēmas risinājums.
  • Risinājums: pāreja no patērētāja formāta domāšanas uz radošas sabiedrības formātu visā pasaulē. Kāpēc tas ir nepieciešams?

Otrā daļa notika atvērtas diskusijas veidā, atbildot uz skatītāju un uzaicināto viesu jautājumiem.

Zinātnei radošā sabiedrībā jākalpo cilvēkiem un jāveicina katra cilvēka uz Zemes dzīves labklājības uzlabojumu, jāpalīdz cilvēkiem viņu garīgajā attīstībā, jāveicina radošā un fiziskā potenciāla atklāšanu. Izglītības primārais uzdevums - cilvēku audzināšana, kuri dzīvo saskaņā ar sirdsapziņu, spējīgus uzņemties atbildību un realizēt sarežģītus uzdevumus. Izrādīt mīlestību un rūpes par katru cilvēku un visu sabiedrību. Cilvēce ir spējīga apvienoties, lai izveidotu radošu sabiedrību. Un tad zinātne un izglītība kļūs par  uzticamu atbalstu viesiem planētas iedzīvotājiem un visai vienotajai sabiedrībai.


Starptautiskās sabiedriskās kustības “ALLATRA” oficiālā mājas lapa: allatra.org