Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

Apaļais galds. RADOŠA MEDICĪNA ĀFRIKĀ

Par pasākumu

Par pasākumu

2019. gada 17. novembrī 15:00 (GMT) Atlantā (ASV) uz Starptautiskās sabiedriskās kustības “ALLATRA” platformas notika jaunā formāta tiešsaistes konferences 2. daļa – “Apaļais galds. RADOŠA MEDICĪNA ĀFRIKĀ PĒC SUDĀNAS PIEMĒRA”.

Konferencē piedalījās dažādu nozaru ārsti, farmaceiti, ekonomisti, uzņēmēji, labdarības organizāciju pārstāvji un cilvēktiesību aizsardzības organizāciju pārstāvji no dažādām pasaules valstīm. Tika apspriesti aktuāli jautājumi, kuri uztrauc ikkatru cilvēku.

  • Kāda infrastruktūra ir nepieciešama, lai visiem cilvēkiem būtu pieejama savlaicīga kvalitatīva medicīniskā aprūpe, kā tam arī ir jābūt radošā sabiedrībā?
  • Kādai jābūt mācību sistēmai, lai medicīnas darbiniekiem būtu iespēja iegūt vienādi kvalitatīvu izglītību un uzturēt kvalifikāciju neatkarīgi no dzīvesvietas?
  • Kā izveidot ekonomiku, lai novērstu finansējuma un resursu trūkumu problēmu?
  • Medicīniski izglītojošu pasākumu veikšanas nepieciešamība starp iedzīvotājiem, lai novērstu epidēmiju rašanos higiēnas neievērošanas un elementāru veselības zināšanu trūkuma dēļ.


Starptautiskā sabiedriskā kustība “ALLATRA” – tā ir labas gribas cilvēku apvienība, kuri tiecas uz vienotību un draudzību starp visām tautām, balstītu uz kulturāli tikumiskajām, garīgajām vērtībām, kas saliedē cilvēkus visā pasaulē. Kustības dalībnieki tiecas veidot jaunas, kvalitatīvas attiecības starp tautām, balstītas uz labestību, nesavtīgu savstarpējo izpalīdzību, cilvēku radošu sadarbību it visā pasaulē, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas, sociālās, nacionālās, politiskās un reliģiskās piederības.

Mūsu spēkos ir izveidot radošu medicīnu. Pateicoties zināšanām, kas dotas grāmatā “AllatRa” un raidījumos ar Igora Mihailoviča Daņilova piedalīšanos, kļuva skaidrs, ka jebkura jautājuma risinājums – tā ir pāreja no sabiedrības patērēšanas formāta uz radošu. Un mums, cilvēkiem, pašiem nepieciešams izveidot tādas sabiedrības redzējumu, kurā katrs no mums vēlētos dzīvot, un apvienot pūles, lai to uzbūvētu. Tas, pie kāda rezultāta tas var novest cilvēku dzīves dažādās sfērās, jau tiek demonstrēts Profesionāļu Spēlēs projekta “Sabiedrība. Pēdējā iespēja” ietvaros.


Oficiālā Starptautiskās sabiedriskās kustības “ALLATRA” mājaslapa: allatra.org