Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

Starptautisks apaļais galds sociālā projekta “NĒ VARDARBĪBAI ĢIMENĒ UN SABIEDRĪBĀ” ietvaros

Par pasākumu

Par pasākumu

Konferences mērķi un uzdevumi:

  • Tādu problēma aktualizēšana un atskaņošana kā:
    • vardarbība ģimenē un sabiedrībā kā mūsdienu sērga
    • cilvēka tiesības un brīvība teorijā un praksē
    • doto problēmu uzskatīšana par normu sabiedrībā
  • Pozitīvas starptautiskas pieredzes apmaiņa doto problēmu risināšanā
  • Starptautiskās sabiedrības viedoklis doto problēmu efektīvu risinājumu veidu meklējuma sakarā
  • Veidi kā informēt sabiedrību par doto problēmu risinājumiem un šo veidu uzlabošanas iespējas