Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ
norėdami prisijungti

Kuriančios visuomenės pagrindai ir jos kūrimo etapai

2020 m. gegužės 18 d.
Komentarai

Jau niekam nėra paslaptis, kad prasidėjo globalių pokyčių visuomenėje era, pokyčių savyje kaip žmoguje. Daugeliui jau akivaizdu, kad visuomenė dabar yra ties paskutine riba. Tarsi sustingusi mele, apgaulėje, nužmogėjime, šalta sniego masė ant stataus kalno šlaito, ant kurio pakibo visa mūsų vartotojiška civilizacija. Ar tai jos viršūnė? Socialinės sąmonės streso lavinos griūtis, kurią išprovokavo klimato, ekonominės, politinės, pandemijos ir kitos priežastys, neišvengiama. Vienintelis klausimas yra pasekmės. Kaip dabar mes, žmonės, galime pakeisti savo ateitį? Kaip mes visi galime išgyventi ir sumažinti neišvengiamų nuostolių riziką? Išeitis yra!

Kaip žinoma, laviną gali išprovokuoti net menkiausias vieno žmogaus judesys. Bet kur bus nukreiptas lavinos (visos visuomenės) judėjimas? Į pražūtingą egoizmo ir puikybės prarają ar į naują, kuriančią pilnavertės upės vagą, kuri duos visuomenei naują egzistavimo formą ir sukurs palankias gyvenimo sąlygas mūsų ateities kartoms? Kas kitas, jei ne Tu, gali pakeisti šį vektorių! Šis straipsnis apie tai, kaip tai padaryti.

 

*     *     *

 

2019 metų gegužės 11 dieną įvyko pasaulinio lygio įvykis, tapęs neišvengiamu globaliu viso pasaulio visuomenės kaitos pagrindu. Pirmą kartą daugybė žmonių iš viso pasaulio susibūrė internetinėje konferencijoje „Visuomenė. Paskutinis šansas“ tarptautinio visuomeninio judėjimo „ALLATRA“ platformoje. Žmonės atvirai ir sąžiningai aptarė visus svarbiausius klausimus, su kuriais šiandien susiduria visa žmonija. Ir kas svarbiausia, buvo ne tik atvirai ir tiesiai įvardintos problemos, bet buvo paviešinti ir jų sprendimo būdai. Šis beprecedentis įvykis pagimdė unikalų pasaulinį Tarptautinio visuomeninio judėjimo „ALLATRA“ projektą — „Kuriančioji visuomenė“. Kuo jis unikalus? Pirmiausiai tuo, kad šis projektas yra gyvybiškai svarbus mūsų civilizacijai. Faktiškai, tai vienintelė galima išeitis iš tos egoistinės, vartotojiškos, savižudiškos aklavietės, kurioje šiandien yra žmonija. Šis precedentas ir tolimesnė grandininė įvykių reakcija padėjo dar labiau sustiprinti viltį, kad asmeniškai man ir visai žmonijai dar ne viskas prarasta.

Paskutiniu metu, bendrų, Tarptautinio visuomeninio judėjimo „ALLATRA“ narių, iš įvairių pasaulio šalių, pastangų dėka, kurie, kaip ir aš, yra įkvėpti kuriančių idėjų, buvo nuveikta labai daug. Atlikta labai daug socialinių apklausų visame pasaulyje, tarptautinių internetinių susitikimų, konferencijų, nufilmuota daug interviu, paskelbti įdomiausi straipsniai ir įvykdyta daug kitų socialiai svarbių projektų. Kartu mes padarėme tikrai labai daug. Bet, akivaizdu, to dar nepakanka, kad prisibelstume iki visų.

Per tą laiko tarpą mes pabendravome su labai dideliu skaičiumi žmonių iš viso pasaulio ir visi, tikrai kiekvienas, su kuriuo kalbėjome, sakė, kad jiems reikia Kuriančios visuomenės, jiems tai svarbu ir jie norėtų gyventi tokiame pasaulyje.

Visą tą laiką aš mąsčiau, kaip pagreitinti žinių apie Kuriančią visuomenę sklaidą visame pasaulyje. Kaip mums visiems susivienyti ir padaryti mūsų pastangas dar efektyvesnėmis? Kaip pranešti šią informaciją, šią galimybę visiems žmonėms Žemėje? Juk laikas nestovi vietoje! Mūsų, žmonių, jau nei daug, nei mažai — beveik aštuoni milijardai ir tai liečia kiekvieną. Juk jei dabar nieko nesiimsime tai dar truputis ir nelaimių lavina užlies visus. Ką daryti?

Mes su draugais gavome atsakymus į visus šiuos klausimus bendraudami su gerbiamu Igoriu Michailovičiumi Danilovu. Kaip visada, Igoris Michailovičius su didele kantrybe ir gerumu išsamiai paaiškino gelbėjančią išeitį iš susidariusios padėties visuomenėje, Kuriančios visuomenės sukūrimo esmę ir prasmę, kuriomis mes ir norime pasidalinti su jumis visais, mūsų brangūs draugai!

TIKSLAS IR PRASMĖ

Pats svarbiausias dalykas yra tikslas! Jei yra tikslas — viskas turi prasmę, jei tikslo nėra, tai visa kita yra beprasmiška. Koks mūsų tikslas? Mūsų tikslas — išeiti iš šios vartotojiškos visuomenės aklavietės, kuri iš esmės yra užmaskuota vergovinė santvarka ir joje šiandien egzistuoja visa mūsų žmonija. Pradėti gyventi kaip Žmogui, o ne kaip žvėriui. O svarbiausias tikslas — pasiekti ir sukurti idealią dvasiškai laisvų žmonių visuomenę, kuri užtikrintų mūsų būsimoms kartoms orų gyvenimą, gerovę bei dorinį klestėjimą. Meilės ir Žmogiškumo visuomenę, kurią įvairios religijos vadina — Edenu. Ateities visuomenė, kuri jau dabar, savo veiksmais, keičia tave ir užpildo tavo gyvenimą aukščiausia prasme.

Kas gi tam yra būtina? Nuoseklus vystymasis. Igoris Michailovičius papasakojo esminius dalykus, apie tai, kad Kuriančioji visuomenė — tai tik tarpinis žmonijos evoliucijos etapas, nuo vergvaldiškos — feodalinės santvarkos iki visiškai naujo šiuolaikiniams žmonėms visuomenės gyvavimo būdo — Idealios visuomenės. Kuriančioji visuomenė yra pereinamasis etapas, be kurio neįmanoma pasiekti aukštesnio tikslo — Idealios dvasiškai laisvų žmonių visuomenės.

Igoris Michailovičius pateikė įdomu asociatyvų pavyzdį: „Įsivaizduokite sraunią plačią upę, kuri skiria skęstančią salelę nuo didelio kranto. Šioje salelėje gyvena laukiniai žvėrys. O juk mūsų šiuolaikinė visuomenė, iš esmės, niekuo nuo jų nesiskiria. Mes deklaruojame teisingus dalykus, kalbame apie didingumą, apie idealus, bet faktiškai gyvename kaip žvėrys. Mes atskirti vienas nuo kito. Mes sukūrėme anklavus. Pastoviai kariaujame dėl teritorijų, aiškinamės santykius, kuriame hierarchijas, kovojame dėl dominavimo.

Ar tai verta Žmogaus? Ar tokiomis sąlygomis turėtų gyventi Žmogus? Šiuolaikinėje visuomenėje viskas yra nukreipta prieš žmogų. Žmonės patys sukūrė sąlygas, kurios juos pavergė. Vyrauja interesai „ant popieriaus“, „valstybės“ interesai, „visuomenės“ interesai, kuriuos atstovauja mažos grupės, ir tik pačiame gale yra interesai žmogaus, kuris savo rankomis jų „pasakas išpildo“, įstumdamas save į dar didesnę vergiją. Ar tai normalu? Sukūrę šias abstrakcijas, mes perdavėme jiems savo teises. Tačiau kartu su mūsų teisėmis iš mūsų atėmė ir mūsų gerovę. Atėjo metas grąžinti visą tai žmonėms. Nes šis pasaulis sukurtas ir duotas Žmogui. Tik žmogus nepraradęs Žmogaus statuso įgyja šansą sukurti Idealią visuomenę.

Grįžtant prie mūsų pavyzdžio, Ideali visuomenė yra tai, kas randasi kitoje upės pusėje, dideliame stabilumo ir klestėjimo krante, kuris vadinamas Edenu. Kad paliktume skęstančią salą ir persikeltume per mirties upę, mums reikia pastatyti tiltą nuo vartotojiško, žvėriško santykių formato, kur valdo melas ir šmeižtas, iki Edeno, kur karaliauja Tiesa ir Meilė. Ir šis tiltas turi būti pastatytas iš tvirto akmens, sudaryto iš vieningos žmonių valios apraiškos, bei jų bendros veiklos. Šis tiltas ir yra Kuriančioji visuomenė, kuri laikosi ant 8 kolonų.“ Aš nusprendžiau pasitikslinti: „Kas tai per kolonos?“ Igoris Michailovičius pasakė, kad šio tilto kolonos yra 8 Kuriančios visuomenės Pagrindai.

8 KURIANČIOS VISUOMENĖS PAGRINDAI

Žmogus yra pagrindinis visuomenės vienetas. Žmonija yra viena didelė šeima.

 1. Žmogaus gyvenimas

  Žmogaus gyvenimas yra aukščiausia vertybė. Bet kurio žmogaus gyvenimas turi būti saugomas, kaip savo paties. Visuomenės tikslas yra užtikrinti ir garantuoti kiekvieno Žmogaus gyvenimo vertę. Nėra ir negali būti nieko vertingesnio už Žmogaus gyvenimą. Jei vienas Žmogus yra vertingas, tada ir visi Žmonės yra vertingi!

 2. Žmogaus laisvė

  Kiekvienam žmogui pagal prigimtinę teisę yra suteikiamos Žmogaus teisės. Visi Žmonės gimsta laisvi ir lygūs. Kiekvienas turi pasirinkimo teisę. Žemėje niekas negali būti aukščiau Žmogaus, jo laisvės ir teisių. Naudojimasis Žmogaus teisėmis ir laisvėmis neturi pažeisti kitų žmonių teisių ir laisvių.

 3. Žmogaus saugumas

  Niekas visuomenėje neturi teisės kelti grėsmės Žmogaus gyvybei ir laisvei!

  Kiekvienam Žmogui garantuojamas nemokamas būtiniausių pagrindinių poreikių patenkinimas, įskaitant maistą, būstą, medicininę priežiūrą, švietimą ir pilnavertę socialinę apsaugą.

  Visuomenės mokslinė, pramoninė ir technologinė veikla turi būti nukreipta tik į žmogaus gyvenimo kokybės gerinimą.

  Garantuojamas ekonominis stabilumas: infliacijos ir krizių nebuvimas, stabilios ir vienodos kainos visame pasaulyje, bendras piniginis vienetas, fiksuoti minimalūs mokesčiai arba jų nebuvimas.

  Žmogaus ir visuomenės saugumą nuo bet kokios grėsmės užtikrina vieninga pasaulinė reagavimo į ekstremalias situacijas tarnyba.

 4. Informacijos skaidrumas ir atvirumas visiems

  Kiekvienas Žmogus turi teisę gauti patikimą informaciją apie visuomeninių lėšų judėjimą ir paskirstymą. Informacija apie visuomenės sprendimų vykdymo būklę yra prieinama kiekvienam Žmogui.

  Žiniasklaida priklauso tik visuomenei ir informaciją pateikia teisingai, atvirai ir sąžiningai.

 5. Kurianti ideologija

  Ideologija turi būti skirta populiarinti geriausias žmogaus savybes ir užkirsti kelią viskam, kas nukreipta prieš Žmogų. Pagrindinis prioritetas yra Žmogiškumas, stiprios Žmogaus dvasinės ir moralinės vertybės, žmogiškumas (humaniškumas), sąžiningumas, abipusė pagarba ir draugystės stiprinimas.

  Žmogaus iš didžiosios raidės vystymosi ir ugdymo sąlygų sudarymas, moralinių — dvasinių vertybių puoselėjimas kiekviename žmoguje ir visuomenėje.

  Smurto propagandos draudimas, netoleruotinos bet kokios formos atskyrimo, agresijos, antihumaniškumo apraiškos.

 6. Asmeninis tobulėjimas

  Kiekvienas žmogus Kuriančioje visuomenėje turi teisę į visapusišką tobulėjimą ir savirealizaciją.

  Švietimas turėtų būti nemokamas ir visiems vienodai prieinamas. Žmogui turi būti sudarytos sąlygos ir išplėstos galimybės realizuoti savo kūrybinius gebėjimus ir talentus.

 7. Teisingumas ir lygybė

  Visi gamtos ištekliai priklauso Žmogui, kurie yra sąžiningai paskirstomi visiems. Ištekliai nėra monopolizuojami, jie yra panaudojami racionaliai. Šie ištekliai yra sąžiningai paskirstomi visos Žemės gyventojams.

  Jei Žmogus nori, jam turi būti garantuotas užimtumas. Atlyginimas už tą pačią poziciją, specialybę, profesiją turi būti vienodas visame pasaulyje.

  Kiekvienas turi teisę į privatų turtą ir pajamas, tačiau jis neturi viršyti visuomenės nustatyto maksimalaus kapitalo dydžio vienam asmeniui.

 8. Bendruomenės savivalda

  Kuriančiojoje visuomenėje „valdžios“ sąvokos nėra, nes atsakomybė už visą visuomenę, jos vystymąsi, gyvenimo sąlygas ir harmoningą tvarką tenka kiekvienam Žmogui.

  Kiekvienas Žmogus turi teisę dalyvauti organizuojant Kuriančios visuomenės reikalus ir priimant įstatymus, gerinančius Žmogaus gyvenimą.

  Socialiai svarbios, reikšmingos, ekonominės problemos, turinčios įtakos Žmogaus gyvenimo kokybės pokyčiams, turi būti pateikiamos visų žmonių aptarimui ir balsavimui (referendumui).

Ši informacija sukrėtė mus savo išmintimi ir gelme. Natūralu, kiekvienas žmogus nori gyventi tokioje visuomenėje. Ir šiandien mums, žmonėms gyvenantiems Žemėje, lieka tik vienas klausimas: kaip tai realizuoti per trumpiausią laiką?

KURIANČIOS VISUOMENĖS KŪRIMO ETAPAI

Igoris Michailovičius atsakė, kad Kuriančios visuomenės sukūrimui, svarbus nuoseklumas, ir paaiškino kiekvieną etapą.

 1. Informavimo etapas. Tai informacijos skleidimas žmonijai apie Kuriančią visuomenę. Kiekvienas neabejingas žmogus gali informuoti apie Kuriančią visuomenę kuo didesnį ratą žmonių. Būtent tai šiuo metu aktyviai daro daugelis geranoriškų, sąžiningų žmonių iš įvairių pasaulio šalių.

 2. Politinis etapas. Įvairiose šalyse kurti politines partijas „Kuriančioji visuomenė“ su vieninga Kuriančios visuomenės ideologija. Tarptautinis Centrinis Komitetas bendrai koordinuoja partijų veiklą, kurią kontroliuoja tarptautinė bendruomenė — Tarptautinis visuomeninis judėjimas „ALLATRA“, tai yra bendruomenė, kuri nedalyvauja politikoje ar religijoje. Tikslas paprastas: politiką panaudoti kaip instrumentą kuris ne priešina, o jungia žmones.

 3. Pasaulinis referendumas. Visos žmonijos pasaulinio referendumo organizavimas dėl kuriančios visuomenės modelio įgyvendinimo, kaip vienintelio priimtino ir būtino tam, kad žmonija išgyventų.

Pirmas etapas — tai visuomenės informavimas apie galimybę sukurti Kuriančią visuomenę. Būtent tai mes dabar aktyviai darome. Žmonių darbai kalba patys už save. Tarptautinio visuomeninio judėjimo „ALLATRA“ dalyviai įgyvendina gausybę kuriančių projektų kasdien , kiekvienas norintis gali apie juos sužinoti iš oficialių Judėjimo šaltinių ir prisijungti prie šitos gyvybiškai svarbios iniciatyvos.

Pagrindinė priemonė, valdanti ir atliekanti esminį vaidmenį mūsų visuomenėje yra politika. Panaudoję ją, mes labai paspartinsime Kuriančios visuomenės formavimo įgyvendinimą.

Štai jau daugiau nei 6000 metų politika tarnauja žmogaus pavergimui ir vartotojiškos vertybių sistemos stiprinimui. Tačiau, šiandien ji gali pasitarnauti visai žmonijai formuojant Kuriančiąją visuomenę!

Šiuolaikinės visuomenės valdymo sistema yra organizuota tokiu būdu, kad mes einame balsuoti savo valstybėje ir renkame iš siūlomų mums kandidatų, kuriems po rinkimų yra deleguojamos mūsų teisės. Tai yra, mes perduodame savo teises žmonėms, kurių nepažįstame, taigi, paliekame save be teisių. Nes mes juos delegavome. Tačiau kartu su savo teisėmis mes perdavėme ir mūsų gerbuvį. Būtent taip mes patys ir sukūrėme stogą virš žmogaus. Ar toks paskirtasis, kuriam mes suteikėme valdžios įgaliojimus, dirbs mūsų labui ar atstovaus mūsų interesus? Ar jis grąžins mums mūsų privilegijas? Ne, nes jis prie jų pripratęs ir mano, kad mūsų gerbuvis yra jo nuosavybė. Jis galvos apie save, apie savo šeimą, bet ne apie mus. Kodėl? Dominuojant savanaudiškai vartotojiškai mąstysenai, jis galvos, kad priešingu atveju, jei jis pradės ginti žmonių interesus, jis atsidurs mūsų lygyje ir liks, kaip mes — tik turėdamas deklaruojamas teises, bet realiai be galimybės naudotis visuomenės turtais. Argi tai nėra absurdas? Ar tai nėra paslėptos vergijos forma?

Paėmus iš mūsų viską, mums buvo priskirti labai griežti įsipareigojimai, kurie daugeliui, iš tikrųjų, yra neįvykdomi. Jų tiesiog neįmanoma pilnai įvykdyti. Tai verčia žmones gyventi nuolatiniame nerime ir baimėje, verčia jaustis pažeidžiamais ir nepilnaverčiais. Būtent tokioje visuomenėje esame priversti egzistuoti. Vien tik apgaulės ir manipuliacijos! Tai yra vartotojiškos visuomenės esmė. Joje viskas taip sudėliota, nes nukreipta prieš žmogų. Ir tai yra faktas. Ar tokia visuomenė gali ilgai egzistuoti? Ar ji turi ateitį? Akivaizdu, kad ne.

Tačiau, bet kuris įrankis gali būti naudojamas tiek blogiui, tiek ir gėriui, juo galima naikinti arba statyti. Todėl politika gali ir turėtų tapti mūsų įrankiu, kuriančiu teisingą ir tikrai sąžiningą, perspektyvią, gyvybingą teisinį pagrindą formuojančią, Kuriančią visuomenę.

Šiandien vis dar gyvename, vadovaudamiesi Romėnų sukurta teise, kuri jau seniai atgyveno. Būtina sukurti įstatymus, kurie garantuotų kiekvieno žmogaus interesų laikymąsi. Jų pagrindų taps 8 Kuriančios visuomenės Pagrindus. Politika turėtų tapti tarptautinio bendravimo ir susivienijimo įrankiu, skatinti tautų draugystę, o ne būti spaudimo, agresijos įrankiu, kaip yra dabar. Ji gali ir turi būti naudojama ne tolesniam atskyrimui, bet, priešingai, greitam visos žmonijos susivienijimui.

Jei tęsime taip ir toliau, nenaudodami politikos kaip instrumento, tai Kuriančios visuomenės formavimo procesas tęsis daugelį metų. Pažvelkime blaiviai, ar žmonija turi tiek laiko? Siekdami paskatinti žmonijos perėjimą nuo vartotojiško formato prie Kuriančios visuomenės, mes galime ir turime naudoti politiką kaip veiksmingiausią įrankį.

Mes visi esame savo šalių piliečiai. Mes einame į rinkimus ir balsuojame už skirtingus kandidatus, o po to liekame nusiminę, kad jie blogina mūsų gyvenimą ir stiprina vartotojiškumą. Priima įstatymus, kurie veikia prieš mus, kaip Vieningą Žmonijos Šeimą, o ne gina mūsų interesus. To pasekoje, mūsų gyvenimo sąlygos nuolat blogėja. Šie žmonės, atėję į valdžią, gina bet kokius interesus, bet ne Žmogaus ir Vieningos Žmonijos Šeimos interesus. Kaip iš viso galima balsuoti už politiką, jei jis nusiteikęs prieš Žmogų ir jo teisės? Kaip balsuoti už jį, jei jis linkęs į melą ir apgaulę?

Norėdami pakeisti šią situaciją, turime balsuoti už tuos politikus, kurie įstatymiškai įgyvendins 8 Kuriančios visuomenės Pagrindus! O dar geriau, paprasčiau ir teisingiau — sukurti vieningą pasaulinę partiją, pavadinimu „Kuriančioji visuomenė“, kuri kiekvienoje pasaulio šalyje įgyvendins 8 Kuriančios visuomenės Pagrindus. Tokiu būdu, pasinaudodami jiems deleguotomis teisėmis, ji jau dabar pradės grąžinti mums mūsų gerbuvį ir darbuotis tam, kad kuo greičiau suvienytų visą žmoniją į Bendrą šeimą – Kuriančią visuomenę. Ir tik tada, kai visos pasaulio šalys bus pasirengusios pereiti nuo vartotojiško prie kuriančiojo formato, galėsime surengti Pasaulinį referendumą, kuris vadovaudamasis įstatymais grąžins mus — visus Žemės gyventojus, į Bendrą Žmonijos Šeimą – Kuriančią visuomenę.

Tai padaryti mes galime tik taikiu būdu. Kaip sakė gerbiamas Igoris Michailovičius: „Žmonijai nereikia revoliucijų, Žmonijai reikia Evoliucijos“.

 

TVJ „ALLATRA“ dalyvis

Elčinas

Palikite komentarą

Komentarai (7)

 • Zigmas
  10.11.2022   |   11:17
  Man, kaip mastančiam Žmogui, visi šitie nuostatai priimtini ir pritariu jų įgyvendinimui. Kuo greičiau bus įgyvendinta Žmonijos gyvenimas gerės labai sparčiais tempais.
 • Paulius
  02.01.2022   |   13:29
  Viskas puiku ir gražu to mes turėtume siekti, bet yra vienas bet, mes jau senai nebeturime rinkimų ir tie politikai kurie yra šiuo metu seime jie niekada to nepalaikys, o jau jų partijų tiesiog neprileis į seimą nes suklastotų rinkimų pagalba tokie žmonės tiesiog ten nepaklius, o kita pozicija jei ten ir pateks nieko nepakeis nes visom valstybem vadovauja vienas žmogus, Vašingtone, Lietuva ir kitos valstybės jau senai ten įregistruotos
 • Regina
  02.01.2022   |   08:30
  Na viskas būtų labai gražiai ir tikrai būtų puiku gyventi tokioje žemėje, pritariu, nors įgyvendinti bus sunku, nes daug žmonių yra savanaudžių.
 • Violeta
  18.08.2021   |   22:17
  Kaip tai teisinga. Kaip mes paprasti žmonės galime prisidėti prie Kuriančiosios visuomenės kūrimo ir veiklos ?
 • Pilietis
  24.04.2021   |   00:10
  Šis judėjimas jau įgauna pagreitį ir tai tik pradžia, 2021 m. nepaisant covid epidemijos, bus kardinalių pokyčių metai, mūsų laukia naujas etapas Žmonijos istorijoje...
 • Arvydas
  06.02.2021   |   10:59
  Daugeliui pirmą kartą perskaičiusiems straipsnį tai gali pasirodyti utopija. Bet tų žmonių aš norėčiau paklausti, ar tai ką jie mato dabartiniame pasaulyje nėra utopija blogąją prasme? Ar Jūs suvokiate dabartinio pasaulio sugedimo mąstą? Ir jei taip, tai ar matote tam išeiti? Šis projektas, tai išeitis, todėl prašau būti neabejingiems ir prisidėti prie jo!
 • Raimondas
  07.06.2020   |   15:25
  Kuriančioji visuomenė - tai visos planetos žmonių susivienijimas, tai visuomenė be smurto ir bado, tai visuomenė, kurioje visi lygūs ir noriai padeda vienas kitam. KURIANČIOJI VISUOMENĖ - TAI ŽMONIJOS ATEITIS!!!