Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ

Tarptautinė konferencija „Už Kuriančiąją visuomenę!“ Platformoje ALLATRA

Robio Velso (Robby Wells) kalba


Mano brangieji Amerikiečiai ir žmonės iš viso pasaulio!

Visi mes, planetos Žemės žmonės, esame viena didelė žmonių šeima. Kiekvienas iš mūsų supranta šeimos vertę, atsakomybės svarbą už artimuosius džiaugsme ir varge, sunkumuose ir gerovėje. Juk šeimoje nėra svetimų.

Aš ilgai nežinojau savo biologinių tėvų. Mane auklėjo šventiko šeima, čia Džordžijos valstijoje. Aš laimingas ir dėkingas už tai, kad žinau, kas yra žmogiškumas, pasitikėjimas, gerumas ir meilė. Aš suprantu šeimos vertę.

Aš paprastas žmogus, toks pats, kaip ir jūs. Aš nepriklausau pasauliniam pinigų skolintojų klanui, ir nesu milijardierius. Aš 20 metų dirbau dėstytoju ir futbolo treneriu. Šiuo metu esu Tarptautinės žmogaus teisių taikos komisijos ambasadorius. Aš turėjau galimybę bendrauti su daugybe įvairaus amžiaus, tautybių, profesijų, socialinės padėties žmonių, tiek Amerikoje, tiek ir užsienyje. Aš dažnai dalyvaudavau visuomeninėse iniciatyvose, keliaudavau po visas Jungtines Valstijas, taip pat aplankiau užsienio šalis ir visada matant mūsų bendrą gyvenimą, manęs neapleido klausimas — kas vyksta mūsų didelėje žmonijos šeimoje?

Kodėl vyksta karai? Kodėl yra tiek daug gerų žmonių, bet jie elgiasi blogai? Kodėl yra vaikų be tėvų? Kodėl taip atsitinka, kad kažkas nenuilstamai dirba, atiduoda visą save ir nepaisant to gyvena skolose ir paskolose, stengdamasis viskuo aprūpinti, kas reikalinga jo šeimai, o kažkas nieko neveikia, vagia iš tautos ir jam priklauso milijardai dolerių. Kažkas rūpinasi kitais, atiduodamas paskutinius, o kažkas negali net šiek tiek padidinti atlyginimo kitam, kuris per ilgus metus to nusipelnė. Kažkas dirba visą savo gyvenimą norėdamas sumokėti būsto paskolą ir net tada, kai sumoka paskolą, negali gyventi savo namuose. Jis negali gyventi namuose, už kuriuos mokėjo visą gyvenimą, nes jų nesugeba išlaikyti, nes pragyvenimas kiekvienais metais tampa vis brangesnis. Šiandien daugelis mūsų šalies piliečių negali savimi pasirūpinti, nes sveikatos priežiūros paslaugos jiems tapo per brangios, todėl neprieinamos. Taigi, pasirodo, mes patys kuriame tokią agresyvią, gyvulišką visuomenę, kurioje neturėdamas pinigų, esi nereikalingas. Bet ar tai teisinga?

Kaip tokios žmonijos nelaimės, toks žmogaus orumo pažeminimas, toks Amerikos gyventojų skirstymas, gali būti laisvoje šalyje, kuri yra pavyzdys visam pasauliui? O gal pas mus laisvė egzistuoja tik mūsų svajonių paveiksle, o realybėje tai apgaulė? Bet tai ne tik Amerikos tragedija, tokią pačią situaciją aš mačiau ir kitose šalyse. 

Jei mes civilizuoti žmonės, tai kodėl depresijos lygis kiekvienais metais auga? Savižudybės, priklausomybė nuo narkotikų, smurtas šeimoje ir visuomenėje auga eksponentiškai? Šitas melagingas paveikslas „sėkmės ir laimės“, už kurio slypi kančia, skausmas ir mūsų gyvenimų naikinimas. Argi mums visiems ne atsibodo taip gyventi? Argi neatsibodo mums egzistuoti tokiame pasaulyje, kur mums primetama baimę ir neapykanta vienas kitam, kur mums tenka išgyventi, o ne Gyventi?Aš mačiau, kad kažkas ne taip su žmonija. Aš ieškojau, kur blogio šaknys. Aš pasipriešinau blogiui ir visada siekiau taikos ir gėrio. Aš norėjau padaryti šitą pasaulį geresnį, geresnį kiekvienam. Aš mačiau ir supratau, kokios egzistuoja problemos mūsų pasaulyje, bet nesupratau, kaip jas globaliai išspręsti, kol likimo dėka ne susisiekiau su Tarptautiniu visuomeniniu judėjimu „AllatRa“.

Tai, apie ką aš visą gyvenimą svajojau, pasirodo, jau egzistuoja šalia mūsų. Ir aš supratau, kad visa tai galima padaryti visiems. Žmonės gali gyventi taikoje ir santarvėje, žmonės gali būti iš tikrųjų laimingi. Žmonės gali pakeisti vartotojišką visuomenės formatą į kuriantį. Pavyzdys tam yra. Pavyzdys tam — „AllatRa“. Žmonės visame pasaulyje vienijasi, kaip Jūs matote. Žmonės veikia visi kartu, nepriklausomai nuo šalies kurioje gyvena, religijos ir socialinio statuso. Žmonės vienijasi geriausių žmogaus savybių pagrindu, kurios mus, žmones, skiria nuo gyvūnų. Manau, kad atėjo laikas, visai žmonijai, prisijungti prie judėjimo „ALLATRA“ ir visiems laikams atsikratyti to, kas mumyse yra nežmogiško. Visi kartu susivienykime dėl aukščiausių žmogiškųjų savybių.

Šiandien ši užduotis yra nepaprastai aktuali kiekvienam iš mūsų, kadangi visi mes stovime prieš pačius svarbiausius, gyvybiškai svarbius žmonijos istorijos iššūkius.Stovime ant pasaulinio klimato pasikeitimų slenksčio, kurie gali nutikti ateinantį dešimtmetį. Prie ko tai prives, jei mūsų visuomenėje ir toliau dominuos vartotojiškų santykių formatas? Sugrius visų šalių ekonomikos ir prasidės masiniai karai dėl teritorijų ir maisto. Tai bus pats baisiausias karas per visą žmonijos istoriją — karas dėl išgyvenimo. Prasidės žmonių civilizacijos susinaikinimas. Jei mes ne žūsime nuo klimato pasikeitimo, tai mes žūsime nuo atominio karo. Tai reiškia, kad dominuojant vartotojiškam santykių formatui kaip tarp šalių, taip ir tarp žmonių, mes visi jau neišvengiamai mirę. Bet mes norime Gyventi!

Ar galime pakeisti ateitį dabar? Galime! Ir keisti ją reikia visiems kartu, negaištant laiko. Tik tokiu atveju mes išgyvensime, bet išgyventi mes galėsime tik kaip vieninga žmonių šeima! Be to, mes mirsime. Mes turime susivienyti. Tiesą sakant, globaline prasme mes neturime ko dalinti! Juk mūsų visų tautybė ta pati — žmonija! Viena gyvenamoji vieta — Žemė.

Spartus visuomenės raidos vektoriaus pakeitimas iš vartotojiško formato į kuriantį ir konstruktyvų yra vienintelis mūsų visų šansas išgyventi. Čia nėra vietos populizmui ir spekuliacijoms šia tema. Čia reikia realių konkrečių kiekvieno asmens veiksmų. Žmonijos ateitis priklauso nuo mūsų, tų, kurie gyvename dabar. Mes turime padaryti viską, kad tokia tauta, kaip žmonija, išliktų.

Atėjo laikas pažiūrėti tiesai į akis: šiuolaikinė vartotojiška visuomenė priėjo aklavietę. Pagalvokite apie tai. Mes pasiekėme galutinį vartotojiško formato kūrimo tašką. Mes stovime net ne virš bedugnės, mes stovime virš savo pačių kapų ir mes turime žengti paskutinį žingsnį. Klausimas tik tame, kur mes žengsime: link mirties ar link gyvenimo.Vartotojiško formato vystymasis mūsų civilizacijoje prasidėjo dar nuo šumerų, prieš 6000 metų. Ir jo esmė — tai neribotas mažumos turtėjimas ir masių skurdimas. Visa mums žinoma žmonijos istorija yra paremta karais ir užkariavimais, kurie sukūrė daugybę garsių vardų. Tačiau istorija nutyli apie visuotinį masių pavergimą, apie tai, kaip mažumos naudai buvo nužudyti milijonai žmonių. Susimastykit apie tai. Masės žmonių buvo sunaikintos, kad patenkinti keletos blogų individų gyvuliškus apetitus?!

Ši vartotojiškos visuomenės istorija yra žmonijos žmogžudysčių ir pavergimų istorija, visuomenės susiskaldymo į turtingus ir vargšus, į laisvus ir vergus. Ar toks gyvenimas vertas Žmogaus vardo? Ne.

Pažvelkite į pasaulį atviromis akimis: visur trūksta pagarbos žmogaus gyvenimui, nepasotinamas korporacijų godumas, kuris toliau pardavinėja kiekvieną iš mūsų, savanaudiškumas, valdžios troškimas bet kokiomis priemonėmis, neribota kapitalizacija, kuri lemia tai, kad mažuma drastiškai turtėja, viso pasaulio gyventojų skurdo dėka. Dėl to turime konfliktus, karus, infliaciją, skolas, nedarbą ir kitas visų tautų nelaimes. Ir kiekvienas iš mūsų jaučia šio vartotojiško visuomenės formato pasekmes.

Šiuolaikinė žmonija išgyveno du pasaulinius karus. Žuvo dešimtys milijonų žmonių. Tai paveikė beveik visų žmonių gyvenimus, išskyrus vienetus, kurie užsidirbo kapitalą per šiuos karus. Net ir šiandien ši maža grupė ir jų palikuonys siekia daugiau valdžios ir yra nepasotinami. Jei šios beprotybės nesustabdysime dabar, atsižvelgiant į drastiškus klimato pokyčius, tai žmonijai tai baigsis didele katastrofa.

Jei mes dabar nesustabdysime tuščio girimosi varžybų tarp multimilijardierių, kurie nori pamatyti, kas kietesnis ir turtingesnis, jų beprotiškas praturtėjimas primetant mums, žmonėms, perteklinį vartojimą, naikinimą ir karus, tai labai greitai atves ne tik į dar didesnį skurdą, bet ir į visišką žmonių sunaikinimą visoje mūsų planetoje. Arba mes visi kartu sustabdysime tą beprotišką godumą žmoguje, arba visi mirsime. Kai įvyks neišvengiamas vartotojiškos civilizacijos žlugimas, išlaikyti taiką Žemės planetoje bus neįmanoma. Šiuolaikiniame branduoliniame kare niekas neišgyvens. Pagalvokite apie tai.

Yra tik vienas būdas išspręsti šią problemą — mes turime pakeisti nusistovėjusį šešių tūkstančių metų senumo vartotojišką visuomenės formatą konstruktyviu ir kuriančioju, kol dar turime truputi laiko.Norint tai išspręsti, reikia žengti tik keletą žingsnių.

Kartu su visu pasauliu turime sukurti vieningą kuriančios visuomenės pasaulinę, planinę ekonomiką. Šito pradžia — visų skolų panaikinimas tarp šalių, įskaitant privačias paskolas JAV ir viso pasaulio piliečiams. Skamba gana gerai. (Ačiū, nesikuklinkite, jūs galite paploti) Viena valstybė to padaryti nesugebės, kad ir kokia galinga ji būtų. Reikalingos visos šalys, kad pradėtume naują ekonomiką, nuo švaraus popieriaus lapo, kad žmonės neprarastu, bet laimėtu ir užsidirbu. Tai įmanoma! Ir mes, žmonės, galime tai padaryti!

Bet mes galime tai padaryti tik kartu su visu pasauliu!

Tiesą sakant, viską galima išspręsti, ir mes visi kartu galime tai. Tai ne sudėtinga: suburti visą pasaulį ir susitarti. Svarbiausia tai, kad esame gyvi ir gyvename taikoje. Jei mes to nepadarysime, tuomet nepasotinama ir godi grupelė žmonių sukurstys visą žmoniją kariauti vieniems prieš kitus dėl likusių išteklių, kuriame niekas neišgyvens ir niekas nenugalės.

Visi kartu priimkime sprendimą sukurti naujus santykius tarp tautų ir pasaulio ekonomikų. Sukurkime planinę, vieningą ir kuriančią ekonomiką be infliacijos, be melo, be tuščio pelno tiems, kurie nieko nedaro. Ši ekonomika, apie kurią aš kalbu, nėra skirta klanams, atskiroms korporacijoms, ar atskiriems asmenims, kurie galvoja, kad jie yra pasaulio valdovai, ji skirta žmonėms visame pasaulyje, tiesiog visiems.

Aš esu už kapitalizmą, bet sąžininga! Kapitalizmas visų žmonių praturtinimui!

Nustokime gyventi vogdami vienas iš kito! Gyvenkime kaip viena šeima!

Ne turtingi turi tapti vargšais, bet vargšai turi tapti turtingais! Tuomet žmonės gyvens, o ne išgyvens, kaip tai vyksta šiandien.

Mes žaviesimės ne tais, kurie mus žudo ir apvogia, bet tais, kurie kuria visai visuomenei! Ačiū.

Visi kartu turime ir galime sudaryti sąlygas normaliam ir klestinčiam kiekvieno gyvenimui, mūsų gausioje žmonių šeimoje.

Žmogus turi dirbti, kad gyventų, bet neturi gyventi, kad dirbtų. Jungtinės valstijos, kaip ir kitos šalys, pastaraisiais metais tapo „skolininkų kalėjimu“. Turime pašalinti ekonominę vergiją, kad turėtume tikrąją laisvę! Žmogus turėtų džiaugtis gyvenimu, o ne gyventi problemose ir rūpesčiuose, kai yra priverstas atidirbinėti už paskolas bankams, kad jam būtų kur sugrįžti ir turėti stogą virš galvos. Žmogus turėtų gyventi, nesijaudindamas, iš ko gyvens rytoj. Jis turėtų pabusti džiaugsme, o ne baimėje ir nerime, kaip išmaitinti savo šeimą. Bet vis dėlto šiuo metu esame čia. Žmogus turėtų turėti laiko dvasiniam ir moraliniam savęs tobulinimui, skirti laiko sportui (kurį aš myliu), laiko vaikų auklėjimui, laiko asmeniniam gyvenimui.Visame pasaulyje turėtų būti GARANTUOTI DARBAI ir AUKŠTI ATLYGINIMAI, kurie patenkintų visus visų žmonių poreikius. Tuomet žmonėms nereikės palikti savo gimtųjų namų ieškant geresnio gyvenimo. Tai panaikins darbo jėgos migracijos problemas. Žmogaus gyvenimas turėtų būti vertinamas visur!

STABILIOS KAINOS ir už 50 ir už 100 metų. Prekių ir paslaugų kainos turėtų būti fiksuotos ir visur vienodos. Tai užtikrins stabilumą visame pasaulyje. 

JOKIOS INFLIACIJOS! Juk infliacija ir krizės sukuriamos dirbtinai. Jas kuria bankininkai. Tai maži bankiniai žaidimai, sukurti tam, kad mažuma turtėtų, o milijardai žmonių skurstu. Iš tikrųjų, tai vagystė iš vargšų. Žmonės tampa skolininkais. Ir tuomet praleidžia visą gyvenimą mokėdami paskolas. Kuriančioje visuomenėje net neturėtų būti infliacijos supratimo. 

Kuriančioji visuomenė — žmonėms ir dėl visų žmonių! Tai užtikrins aukštą gyvenimo lygį.

SKAIDRUMAS IR ATVIRUMAS. Žmonės turėtų atvirai kontroliuoti bankines sistemas. Daugiau jokios ofšorinės bankininkystės!

SĄŽININGAS APMOKESTINIMAS. PIRKTAM TURTUI neturėtų būti MOKESČIŲ. Tai yra to žmogaus nuosavybė, už kurią jau sumokėta. Taigi kodėl jūs turėtumėte ir toliau mokėti mokesčius.

NEMOKAMA SVEIKATOS PRIEŽIŪRA. Medicina turi būti nemokamai ir visiems prieinama visame pasaulyje. Jungtinės Valstijos yra vienintelė Vakarų industrializuota tauta, neturinti nemokamos sveikatos priežiūros. Tai pasikeis man administruojant.

Visame pasaulyje turėtų būti dideli atlyginimai gydytojams ir vienodos aukštos kokybės paslaugos visame pasaulyje. Gydytojas turi rūpintis sveika gyvensena ir ligų prevencija visiems gyventojams, o ne klaidinti pacientą ir užsidirbti pinigų iš brangių vaistų bei nepagrįstų operacijų.

NEMOKAMAS UGDYMAS. Aš buvau pedagogas 20 metų, žinau švietimo problemas. Specialistų mokymą net ir privačiose įstaigose turėtų apmokėti valstybė, apmokėti vyriausybė. Nemokamas švietimas nuo ankstyvos vaikystės iki pat aukščiausios švietimo pakopos.

Kuriantis ugdymas visiems! Mokslas turi nulipti nuo žmonijos sunaikinimo bėgių ir stoti ant bėgių gerinančių žmonių gyvenimo kokybę, ant kuriančių bėgių.

Technologijos tarnauja žmonijai! Šiuolaikinės IT technologijos turėtų suteikti žmonėms laisvę ir tarnauti visai žmonijai! Tai neturėtų pavergti žmonių proto ir padaryti juos kaip valdomus robotus. Mums tai pažįstama.

Visų žmonių laisvė keliauti po pasaulį. Galų gale, kuriančiojoje visuomenėje viena valstybė yra kaip didelės žmonių šeimos dalis, ji yra pasaulio dalis, sauganti savo kultūrines vertybes ir istorinį paveldą. Jungtinės Valstijos man vadovaujant, suburs visas tautas, apjungs žmoniją nuo visų grėsmių, kurias sukelia klimato kaita ir bet kokia agresija, tačiau tai turime padaryti kartu.

Apie kuriantį visuomenės formatą tarptautinė bendruomenė pradeda plačiai ir aktyviai diskutuoti. Didžiuojuosi, kad 2019 m. gegužės 11 d. JAV, Atlantoje (Džordžijos valstija), įvyko istorinis įvykis. Tai buvo pirmoji naujo formato tarptautinė internetinė konferencija „Visuomenė. Paskutinis šansas“. Tai buvo padaryta tarptautinio visuomeninio judėjimo „ALLATRA“ platformoje, kur žmonės iš viso pasaulio atvirai ir sąžiningai išsakė tai, apie ką politikai ir pasaulio spauda tyli. Žmonės išreiškė ne tik problemas, bet svarbiausia — būdus toms problemoms spręsti visame pasaulyje.Man teko garbė dalyvauti ir kalbėti šioje konferencijoje. Praktiškai pamatyti, kad skirtingų tautybių, skirtingų religijų ir socialinės padėties žmonės iš tikrųjų nori tik vieno: gyventi taikiai ir draugiškai tarpusavyje, gyventi kuriančiojoje visuomenėje.

Mes turime daug daugiau bendro, nei manome. Ir mūsų tauta — Žmonija — pirmą kartą pasieks didybę, kai 2020 metas būsime su tobula vizija, kuri ištrins susiskaldymo linijas tarp visų žmonių pasaulyje.

Tarptautinės bendruomenės užduotis, iškeltas 2019 metų gegužės 11 dieną konferencijoje Atlantoje (Džordžija), aš giliai priimu širdimi. Mes tikrai galime tai padaryti, tačiau tik visi kartu!

Tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų!Taigi, mano pirmasis žingsnis yra šiandien jums pranešti, kad 2020 metais balotiruosiuos į JAV prezidentus, nuo demokratų partijos.

AŠ SIEKIU PREZIDENTO POSTO, kad padaryčiau viską, kas mano galioje, kad padėčiau viso pasaulio žmonėms transformuoti vartotojišką visuomenę į kuriančiąją! 

Aš pretenduoju į prezidento postą, kad sustabdyčiau šią beprotišką kovą dėl valdžios, kuri iškreipia pasaulį iš esmės per paskutinius 6000 metų. Valdžia, sukėlusi daugybę karų, milijonų žmonių nužudymą ir žmonijos vergiją. Net ir šiandien vartotojų vergų sistema yra maskuojama įvairiais skambiais pavadinimais ir politiniais pažadais, kurie tapo vis išmanesni. Laisvė turi būti tikrovėje, o ne ant popieriaus lapo!

Aš nesiekiu jokios valdžios, prisiimu atsakomybę, atsakomybę už Amerikos žmones, laisvąjį pasaulį, už visą pasaulį. Noriu tarnauti žmonėms, nes jaučiu atsakomybę už visą žmoniją. Jei tik žinotumėt...

Aš siekiu būti JAV prezidentu, kad įvykdyčiau žmonių valią ir užtikrinčiau Amerikos piliečiams ir kiekvienam pasaulio piliečiui vertą gyvenimą ateityje.

Tikiuosi, kad pirmame žingsnyje sulauksiu palaikymo iš visų amerikiečių ir visų geros valios žmonių — iš žmonių su AllatRa viduje. AllatRa yra geriausios žmogaus savybės, tai garbė, sąžinė, meilė. Tai žmogaus siela. Štai ką Dievas įkvėpė kiekvienam iš mūsų. Tai mus išskiria iš gyvūnų ir vienija mus visus.Šiandien kalbu su jumis sąžiningai ir atvirai. Atėjo laikas mums visiems atmesti visus nesutarimus! Atėjo laikas mums visiems susivienyti!

Kartu tapkime gyvenimo stichijų nugalėtojais, kad mūsų vaikai ir jų vaikai turėtų ateitį! Mes norime, kad ateities kartos gyventų laimės, sveikatos, turto ir ramybės būsenoje.

Mes nedalinsime tuščių pažadų, pasiraitosime rankoves ir kartu sugrąžinsime Edeną į žemę. Mes pakankamai ilgai svajojome apie šią dieną, dabar mes atsikelsime ir statysime rojų žemėje.

Juk Dievas yra su mumis!

Tegul Dievas palaimina kiekvieną iš mūsų, kurie šiandien esame čia, ir tegul Dievas palaimina Jungtines Amerikos Valstijas ir visą pasaulį!

Pakilkime, kaip feniksas iš suskilusio pasaulio pelenų dėl vieningų žmonių šlovės.

Nuoširdžiai dėkoju.