Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ

Tarptautinė konferencija „Už Kuriančiąją visuomenę!“ Platformoje ALLATRA

Marinos Ovzynovos (Marina Ovtsynova) kalba


Šiandien tikrai yra daug žmonių visame pasaulyje, kurie prabūdo, mato ir jaučia Tiesą, o ne tyli, Tų, kurie jaučia šį vidinį ryšį, šią vienybę tarpusavyje ir jau veikia vardan žmonių vienybės ir kuriančios visuomenės suformavimo.

Tai parodė ir naujo formato konferencija „VISUOMENĖ. PASKUTINIS ŠANAS “, kuri vyko 2019 metų gegužės 11 diena, Tarptautinio visuomeninio judėjimo “ALLATRA” platformoje. Žmonės Amerikoje ir visame pasaulyje patys pajuto šių globalių pokyčių visuomenėje poreikį. Internetinės telekonferencijos metu daug žmonių iš skirtingų šalių susibūrė, kaip vieną šeimą, kad galėtų aptarti mūsų bendražmogiškus dabarties klausimus, tai, kas vyksta mūsų visų dideliame bendrame name — Žemėje.Pagrindinė diskusijos tema buvo klausimas: „Kokią grėsmę artimiausioje ateityje kelia šiuolaikinės visuomenės vartotojiškas formatas? Ir kaip žmonės patys, atsižvelgdami į jau egzistuojančias ir artėjančias globalias problemas bei klimato ir geopolitinius iššūkius, gali taikiai formatuoti visuomenės vystymosi vektorių nuo vartotojiško į kuriantįjį?“ Visi sveikai mąstantis planetos žmonės supranta, kad perėjimas prie kuriančios visuomenės formato yra vienintelė, kartoju, vienintelė galimybė mums visiems, išgyventi kaip žmonijai.

Konferencija sukėlė precedento neturintį visuomenės atgarsį. Didžiulis viso pasaulio žmonių palaikymas ir realūs veiksmai yra tik augančios bangos, kurią sukėlė dabartinės konferencijos metu iškeltos temos, ir jos rezultatų pradžia. Kiekvieną dieną skirtingose pasaulio šalyse sveikai mąstančių ir geros valios žmonių, prisijungusių prie aktyvaus šios visiems svarbios užduoties vykdymo, skaičius auga. Jie vienijasi, dalijasi idėjomis, žiniomis, patirtimi ir, įgyvendina bendras iniciatyvas praktikoje, bendrų galimybių dėka.Jie visi supranta, kad žmonija pateko į aklavietę. Esame ant pasaulinio ekonominio ir geopolitinio žlugimo ribos, šiuo drastišku pasaulinio klimato pokyčių planetai laikotarpiu, kuris neišvengiamai paveiks kiekvieno žmogaus ir visos žmonijos gyvenimą. Realybė yra tokia, kad šiandien, kaip niekada anksčiau, mes, žmonija, esame labai arti susinaikinimo taško: panaudojus branduolinius ginklus, arba dėl klimato kataklizmų.

Bet kas mums, žmonėms, trukdo priimti sprendimus ir viską pakeisti, pradėti gyventi kaip žmonėms, kaip ir turėtų būti civilizuotame pasaulyje? Juk tik mes patys savo realiais veiksmais galime padėti vieni kitiems šiame pasaulyje. Kodėl? Nes būtent žmonės, tie kurie kuria ir tie kurie stato, sunkiai dirbantys, viso pasaulio žmonės, turėtų priimti pasaulinius sprendimus dėl savo likimo, o ne krūva egoistų, kurie gyvena tik dėl savo asmeninio intereso.

Jei būtų mažiau politinių žaidimų, žmonės tikrai žinotų, kas jų laukia artimiausiu metu, jie žinotų visą tiesą apie klimato situaciją ir ateinančių metų perspektyvas. Pavyzdžiui, kaip sąžiningai aprašyta pranešime apie klimatą, kurį paskelbė TVJ “ALLATRA”, „Dėl globalinių klimato pokyčių, sukeltų problemų ir padarinių Žemėje. Efektyvūs šių problemų sprendimo būdai.“ Tačiau apie tai nutylima. Kažkam ne naudinga apie tai kalbėti? Ir aš jiems turiu klausimą: „Ar naudinga bus žmonėms skirtis su savo namais, skubiai migruoti į kitas teritorijas, įvykus klimato katastrofai, atsižvelgiant į tai, kad vartotojiškas mąstymo formatas ir toliau vyraus pasaulio visuomenėje? Kas mūsų laukia? Vienas kito sunaikinimas?!“Kodėl atsidūrėme aklavietėje? Nes vyksta pasaulinio masto žaidimai prieš publiką, melas, tikros informacijos slėpimas. Kyla klausimas, kas žaidžia mūsų gyvenimais? Mums tai yra gyvenimas, o jiems — žaidimas. Bet gi, tik keli žmonės žaidžia politinius žaidimus, keli žmonės žaidžia didelį verslą. Tačiau jų žaidimų kaina yra mūsų gyvenimas.

Ar įmanoma žaisti su žmonių gyvenimais dėl įsivaizduojamų ambicijų? Bet ar galima daugiau nei 300 milijonų amerikiečių vardu pareikšti, kad mes norime nužudyti vieną ar kitą tautą, kurį tariamai yra „mūsų priešas“? Ir kas šias tautas paskyrė mūsų priešais? Pavieniai politikai, žaidžiantys verslininkų naudai, kurie nepasidalijo žmonių piniginėmis su tokiais pat žaidėjais tose šalyse.

Bet kas apskritai leido politikams žaisti su žmonių gyvenimais? Karas yra žmonijos gėda, tai motinų sielvartas! Jame nėra laimėtojų ar pralaimėjusiųjų. Jame yra mirtis, kuri sunaikina mūsų vaikus. Pasaulyje nėra svetimų vaikų, visi vaikai šiame pasaulyje yra mūsų vaikai!

Koks yra šiuolaikinis vartotojiškas formatas? Tai žaidimo formatas, kuri žaidžia keli asmenys, milijardų likimais. Žmonės iš viso pasaulio supranta, kad šie žaidėjai užsižaidė.

Mums jau užteks! Užteks jūsų žaidimų! Žmonės visame pasaulyje supranta, kad pasaulio politikai yra didelių verslų marionetės ir yra valdomi mažų žmonių grupių interesams patenkinti. Tai neteisinga. Šis „skaldyk ir valdyk“ žaidimas tęsiasi 6 tūkstančius metų! 6 tūkstančius metų mes egzistuojame valdomi šio formato, kuris tik tobulėja kaip sudėtinga vergovės forma. Žmonija neatsimena, kaip turėtų būti, kaip gyventi žmoniškai ir sąžiningai. Nors kiekvienas iš mūsų svajoja apie sąžiningą požiūrį į save ir apie tai, kad žmonės vienas kito atžvilgiu jaustu meilę, orumą ir pagarbą.Vartotojiškas formatas pražudo svarbiausią dalyką — žmogiškumą. Tuomet, kokia tokios žmonijos prasmė, kurioje išdidumas ir tamsiausios žvėriškos ydos stimuliuoja visas neigiamas žmogaus savybes? Ar tai civilizuotos visuomenės gyvenimas?

Tai primestas ir netikras sistemos žaidimas, kuris sukuria vergiją ir anti-žmogiškąsias sąlygas visiems egzistuojantiems: žaidžiantiems ir tiems su kuriais žaidžia. Laikas visiems užaugti. Žmogaus gyvenimas nėra žaidimas!

Šiandien manipuliavimo ir kontrolės technologijos genda viso pasaulio sistemoje. Žmonės bunda. Ir visi tie žmonės, kurie daug metų tylėjo, pradeda kalbėti! Geri, padorūs piliečiai visada likdavo revoliucijų nuošalyje, nes suprato, kad už šio ažiotažo visada slypėjo kieno nors valdžios troškimas. Jie buvo pakankamai protingi, kad liktų nuošalyje nuo mokamų politinių šou. Bet atėjo laikas jiems pasakyti keletą žodžių.

Pakaks kovoti su pasekmėmis — būtina pašalinti priežastys. Mes, žmonės, susirinkę visi kartu, galime padaryti savo gyvenimą vertingu.

Ko nori visi žmonės visame pasaulyje? Gyventi sąžiningai, teisingai, saugiai, klestėti, nedaug dirbti ir daug uždirbti. Taip turėtų būti kuriančioje, technologiškai stipriai pažengusioje civilizuotoje visuomenėje.

Sąžiningai pažvelkime į šiuolaikinę, ne tik JAV, bet ir viso pasaulio istoriją: visi prezidentai visose šalyse, prisidengę žmonių poreikiais, įgyvendina turtingų šeimyninių klanų, ar kelių milijardierių valią. Daugelis jų yra geri oratoriai, tačiau jie, viešai tik vaidina laisvo žmogaus vaidmenį, iš esmės likdami kažkieno valios vykdytojais, kažkieno, bet ne tautos. Argi tai ne paradoksas? Kaip tai gali būti civilizuotose šalyse? Ar jie patys dėl to nekenčia? Visi žmonės: prezidentai ir verslininkai — tai tokie patys žmonės kaip mes. Jie taip pat kenčia nuo savo pačių žaidimų, tačiau negali ištrūkti iš šio užburto rato. Atėjo laikas nutraukti šį ratą! Visų pirma, leiskite būti atsakingais už Amerikos žmones žmonėms, kurie nėra klanų nariai, nėra milijardieriai, kurie nėra atsiriboję nuo visuomenės. Tiems, kurie kaip mes ir tiems, kurie yra vieni iš mūsų.Kas praktiškai supranta tautos poreikius ir vadovaujasi žmogiškumo principais. Kas gali nutraukti šį užburtą ratą ir padaryti taip, kad valdžia iš tikrųjų priklausytų žmonėms, kad nuo šiol mes turėtume ne valdžios atstovus, o vykdomąsias tarnybas — tuos žmones, kurie vykdo žmonių valią ir nesinaudoja valdžios suteikta galia.

Tie, kurių siekiai ir norai sutampa su viso pasaulio žmonių valia.

Tie, kurie yra kupini garbės, orumo ir ryžto, turėtų pretenduoti į prezidentus savo šalyse, kad įgyvendintų milijardų žmonių siekius, kad ši žmonija turėtų šansų ateityje. Tie, kurie kandidatuoja į prezidentus, turi prisiimti atsakomybę ir nesinaudoti valdžia. Tarnauti žmonėms jų neišnaudojant.

Jei kiekvienas iš mūsų, viso pasaulio žmonių, savo padėtyje, dabar padarys viską, kad vartotojiškas egzistavimo formatas mūsų pasaulio bendruomenėje pasikeistų į kuriantįjį, tuomet mūsų palikuonys turės ateitį!

Tai yra mūsų bendra ateitis, tai yra mūsų bendras gyvenimas!

Mūsų planeta Žemė yra per ne lyg maža ir trapi. Sunkių iššūkių laikotarpiu mes galime išgyventi tik kartu, kaip bendražmogiška kurianti, darni, vieninga šeima.

To nori žmonės visame pasaulyje. Jei viso pasaulio žmonės pasakys „Taip“, tai taip ir bus. Jei žmonės panorės, tuomet pasaulis pasikeis. Jei pasikeis pasaulis, tai pasikeis ir ateitis.2020 metų gegužės antrąjį šeštadienį kviečiame visus gerus žmones į visuotinę tarptautinę konferenciją "Visuomenė. Paskutinis šansas", kur visi skirtingų pasaulio šalių piliečiai spręs, kaip gyventi ateityje. Tai bus laikas kai mes visi bendrai ir visi kartu įtvirtinsime kuriantį ir konstruktyvų visuomenės raidos formatą.

Mes, pasaulio žmonės, patys savo rankomis sukursime sąlygas kuriančiai visuomenei vystytis, kurioje klestės stabilumas ir visko gausa, tarp žmonių nebus vietos neapykantai, o meilė bei draugystė vyraus Žemėje.

Viskas priklauso nuo visuomenės, bet visuomenė yra kiekvienas iš mūsų. Keiskime pasaulį kartu!

Tegul Dievas laimina kiekvieną iš mūsų šiuo sunkiu metu ir tegul Dievas palaimina Jungtines Amerikos Valstijas ir visą pasaulį!