Logo Creative Society LOOMINGULINE ÜHISKOND
Liituda

Loomingulise ühiskonna ülesehitamise alused ja etapid

18. aprill 2020
Kommentaarid

Kellegi jaoks pole enam saladus, et ühiskonnas on alanud globaalsete muutuste ajastu, muutused iseendas inimesena. Paljudele on juba ilmne, et ühiskond on nüüd viimasel piiril. Nagu oleks külmunud valedesse, petlikkusse, ebainimlikkusse, külmale lumemassile järsul mäenõlval, millele on takerdunud kogu meie tarbimiskultuur. Kas see on selle tipp? Klimaatiliste, majanduslike, poliitiliste, pandeemiliste ja muude põhjuste poolt esile kutsutud stressi laviin ühiskondlikus teadvuses on vältimatu. Ainus küsimus on tagajärjed. Kuidas saame meie, inimesed, nüüd oma tulevikku ette näha? Kuidas saaksime kõik ellu jääda ja paratamatute kahjude ohtu minimeerida? Väljapääs on!

Nagu on teada, võib laviini vallandada kerge tõuge, isegi ühe inimese surve lumele. Aga kuhu suunatakse ühiskonna üldine liikumine? Isekuse ja uhkuse saatuslikku kuristikku või täisvoolulise loovjõe sängi, mis annab ühiskonnale uue eksistentsi vormi ja loob soodsad tingimused elu taaselustamiseks meie tsivilisatsiooni järgmistele põlvkondadele? Kes, kui mitte sina, on võimeline seda vektorit muutma! See artikkel räägib sellest, kuidas seda teha.


*     *     *


11. mail 2019 toimus ülemaailmne sündmus, mis tähistas kogu maailma kogukonna vältimatute globaalsete muutuste algust. Esimest korda ajaloos kogunes veebikonverentsile tohutu hulk inimesi üle kogu maailma „Ühiskond. Viimane võimalus“ Rahvusvahelise avaliku liikumise platvormil „ALLATRA“ Inimesed arutasid avameelselt ja ausalt kõiki tänapäeva kõige pakilisemaid küsimusi, mis seisavad tänapäeval kogu inimkonna ees. Ja mis on kõige olulisem, lisaks nende küsimuste avalikule tõesele esitamisele, nagu see tegelikult on, kõlasid ka nende probleemide lahendamise viisid. Selle enneolematu sündmuse tulemusena sündis ainulaadne ülemaailmne „ALLATRA“ rahvusvahelise avaliku liikumise projekt — „Loominguline ühiskond“.  Mis on selle ainulaadsus? Esiteks on see projekt ülitähtis kogu meie tsivilisatsiooni jaoks. Tegelikult on see ainus võimalik väljapääs sellest egoistlikust, tarbijalikkust enesehävitamise ummikust, kus inimkond praegu asub. See pretsedent ja sellele järgnenud sündmuste ahel aitasid minus veelgi tugevdada lootust, et minu jaoks isiklikult ja kogu inimkonna jaoks pole kõik kadunud.

Viimase aja jooksul on tänu rahvusvaheliste avalike liikumiste „ALLATRA“ liikmete ühistele jõupingutustele erinevatest riikidest, kes sarnaselt minule olid inspireeritud loomingulistest ideedest, palju ära tehtud. Läbi viidud tohutu hulk sotsiaalseid küsitlusi kogu maailmas, rahvusvahelisi veebikohtumisi, konverentse, filmiti palju intervjuusid, avaldati huvitavaid artikleid ja viidi ellu palju muid ühiskondlikult olulisi projekte. Koos tegime tõesti palju. Kuid ilmselgelt ei piisa ikkagi kõigini jõudmiseks.

Selle aja jooksul rääkisime tohutu hulga inimestega üle kogu maailma ja tegelikult igaüks, kellega me rääkisime, ütlesid, et tal on vaja Loomingulist ühiskonda, see on tema jaoks oluline ja ta tahaks sellises maailmas elada.

Kogu selle aja jooksul olen mõelnud sellele, kuidas sellest hoolimata kiirendada loomingulise ühiskonna kohta teabe levitamist kogu maailmas. Kuidas saaksime kõik ühineda ja oma jõupingutusi veelgi tõhusamaks muuta? Kuidas seda teavet, seda võimalust edastada kõigile inimestele Maa peal? Aeg ju ei oota! Meid on juba mitte vähem kui kaheksa miljardit inimest ja see puudutab igat ühte. Lõppude lõpuks, kui midagi praegu ei tehta, siis natuke veel ja katastroofide laviin katab kõiki. Kuidas siis olla?

Nendele küsimustele saime sõpradega vastused vestluse käigus lugupeetud Igor Mihhailovitš Daniloviga. Nagu alati, selgitas Igor Mihhailovitš suure kannatlikkuse ja lahkusega põhjalikult ühiskonna praegusest olukorrast päästvat väljapääsu, loomingulise ühiskonna loomise olemust ja tähendust, mida soovime teile kõigile, meie kallid sõbrad, jagada!

EESMÄRK JA TÄHENDUS

Kõige tähtsam on eesmärk! Kui eesmärk on olemas, on kõigel mõte ja kui eesmärki pole, siis on kõik muu mõttetu. Mis on meie eesmärk? Meie eesmärk on pääseda sellest tarbimisühiskonna ummikust ja tegelikult varjatud orjanduse vormist, maskeeritud orja süsteem, kus me kõik inimkonnana eksisteerime tänapäeval ja hakkame elama inimesena, mitte nagu loom. Ja peamine eesmärk on saavutada ja ehitada ideaalselt vaimselt vabade inimeste kogukond, ühiskond, mis tagaks meie tulevastele põlvkondadele inimväärset elu, eelised ning vaimse ja moraalse jõukuse. Armastuse ja inimkonna ühiskond või nagu seda nimetatakse erinevates religioonides — Eeden. Tuleviku ühiskond, mis juba praegu muudab sind tegevuses ja täidab sinu elu kõrge tähendusega.

Mida selleks vaja on? Etapiline areng. Igor Mihhailovitš rääkis peamistest arusaamadest, et Loominguline ühiskond on vaid vahe etapp inimkonna evolutsioonis orjaomanik-feodaalsest süsteemist tänapäeva inimeste täiesti uue eluviisini — Ideaalse ühiskonnani. Loominguline ühiskond on ülemineku etapp, ilma milleta pole võimalik jõuda kõrgeima eesmärgini — vaimselt vabade inimeste ideaalse ühiskonnani.

Igor Mihhailovitš tõi sellise huvitava assotsiatiivse näite: „Kujutage ette tormilist laia jõge, mis eraldab vee alla kulgevat saarekest suurest kaldast. Sellel saarel on metsloomad. Kuid tegelikult ei erine meie kaasaegne ühiskond neist. Kuulutame õigeid asju, räägime kõrgetest asjadest, ideaalidest, kuid tegelikult elame nagu loomad. Oleme laiali. Oleme loonud enklaavid. Me võitleme pidevalt territooriumide eest, korrastame suhteid, loome hierarhiaid, võitleme domineerimise eest.

Kas see on inimese vääriline? Kas inimesel on kohane sellistes tingimustes elada? Kaasaegses ühiskonnas on kõik inimese vastu. Inimesed lõid ise neid orjastavaid tekiehitisi. Esmatähtsaks peetakse „paberil“, „riigi“ huve, väikeste gruppide esindatud „ühiskonna“ huve ja alles kõige lõpus on inimese huvid, mis oma kätega, muudab nende „muinasjutud teoks“, ajades ennast veelgi suuremasse orjusse. Kas see on normaalne? Nende abstraktsioonide loomisega andsime neile üle oma õigused. Kuid koos meie õigustega võeti meilt ka hüved. On aeg see kõik inimestele tagasi tuua. Sest see maailm loodi ja anti Inimesele. Ja inimene ei tohiks kaotada inimese staatust ja alles siis on meil võimalus ehitada Ideaalne ühiskond.

Naastes meie näite juurde, on Ideaalne ühiskond see, mis asub teisel pool jõge, stabiilsuse ja jõukuse suurel kaldal, mida nimetatakse Eedeniks. Ja uppuvalt saarelt lahkumiseks ja surmajõe ületamiseks peame ehitama silla tarbijast, loomade suhetest, kus valitsevad valed ja laim, kuni Eedenini, kus valitseb Tõde ja Armastus. Ja see sild peaks olema tehtud inimeste tahte ja nende ühise tegutsemise üheainsa väljenduse kindlast kivist. See sild ongi loominguline ühiskond, mis seisab 8 sambal.“ Otsustasin täpsustada: „Mis need sambad on?“ Igor Mihhailovitš ütles, et selle silla sambad on loomingulise ühiskonna 8 Alust.

8 LOOMINGULISE ÜHISKONNA ALUST

Inimene on ühiskonna põhiüksus. Inimkond on üks suur pere.

 1. Inimelu

  Inimelu on kõrgeim väärtus. Iga inimese elu tuleb kaitsta kui teie enda elu. Ühiskonna eesmärk on pakkuda ja garanteerida iga inimese elu väärtus. Ei ole ega saa olla midagi väärtuslikumat kui inimese elu. Kui üks inimene on väärtuslik, siis on kõik inimesed väärtuslikud!

 2. Inimese vabadus

  Igal inimesel on esmasünniõigusega õigus olla inimene. Kõik Inimesed sünnivad vabana ja võrdsetena. Igal inimesel on õigus valida. Maailmas ei saa olla kedagi ega midagi kõrgemat kui inimene, tema vabadus ja õigused. Inimõiguste ja vabaduse kasutamine ei tohiks rikkuda teiste inimeste õigusi ja vabadust.

 3. Inimese turvalisus

  Kellelgi ja mitte millelgi ühiskonnas pole õigust ohustada inimese elu ja vabadust!

  Igale inimesele on tagatud tasuta vajadused esmatähtsate põhivajaduste, sealhulgas toit, eluase, arstiabi, haridus ja täielik sotsiaalkindlustus.

  Ühiskonna teaduslik, tööstuslik ja tehnoloogiline tegevus peaks olema suunatud ainult inimelu kvaliteedi parandamisele.

  Garanteeritud majanduslik stabiilsus: puudub inflatsioon ja kriisid, stabiilsed ja võrdsed hinnad kogu maailmas, ühisraha, fikseeritud minimaalne maksustamine või maksustamine puudub.

  Inimeste ja ühiskonna turvalisus mis tahes ohtude eest on tagatud ühtse ülemaailmse hädaolukordade lahendamise teenusega.

 4. Teabe läbipaistvus ja avatus kõigile

  Igaühel on õigus saada usaldusväärset teavet riiklike vahendite liikumise ja jaotamise kohta. Igal inimesel on juurdepääs teabele ühiskonna otsuste elluviimise seisu kohta.

  Meedia on ainuüksi avalikkuse omandis ja kajastab teavet tõepäraselt, avatult ja ausalt.

 5. Loov ideoloogia

  Ideoloogia peaks olema suunatud inimeste parimate omaduste populariseerimisele ja kõigi inimese vastu suunatud mahasurumisele. Peamine prioriteet on inimlikkuse prioriteet, Inimese kõrged vaimsed ja moraalsed püüdlused, inimlikkus, kohusetundlikkus, vastastikune austus ja sõpruse tugevdamine.

  Tingimuste loomine suure tähega inimese arenguks ja harimiseks, moraalsete ja eetiliste väärtuste kasvatamine igas inimeses ja ühiskonnas.

  Vägivalla propaganda keelustamine, igasuguse jagunemise, agressiooni, inimvaenulikkuse ilmingute tsenderdamine ja hukkamõistmine.

 6. Isiksuse arendamine

  Igal loomingulise ühiskonna inimesel on õigus igakülgsele arengule ja eneseteostusele.

  Haridus peaks olema tasuta ja kõigile võrdselt kättesaadav. Tingimuste loomine ja võimaluste avardamine inimesele oma loominguliste võimete ja annete realiseerimiseks.

 7. õiglus ja võrdsus

  Kõik loodusvarad kuuluvad inimesele ja on kõigi inimeste vahel õiglaselt jaotatud. Ressursside monopoliseerimine ja irratsionaalne kasutamine pole lubatud. Need ressursid on kogu maa elanike vahel õiglaselt jaotatud.

  Inimesele tagatakse töökoht, kui ta seda soovib. Tööjõu tasu sama ametikoha, eriala, elukutse eest peaks olema kogu maailmas ühesugune.

  Igal inimesel on õigus eraomandile ja sissetulekule kuid ühiskonna kehtestatud indiviidi kapitaliseerimise piires.

 8. Ühiskonna omavalitsus

  Loomingulises ühiskonnas puudub mõiste „võim“, kuna vastutus ühiskonna kui terviku, selle arengu, elutingimuste ja harmoonilise korra eest on igal inimesel.

  Igal inimesel on õigus osaleda Loomingulise ühiskonna asjaajamistes ja seaduste vastuvõtmises, et parandada inimese elu.

  Inimese elukvaliteedi muutust mõjutavate sotsiaalselt oluliste, ühiskondlikult oluliste majandusküsimuste otsus esitatakse üleriigilisele arutelule ja hääletusele (rahvahääletusele).

See teave šokeeris meid oma tarkuse ja sügavusega. Loomulikult tahab iga inimene sellises ühiskonnas elada. Ja täna on meil, planeedil Maa elavatel inimestel, ainult üks küsimus: kuidas seda võimalikult lühikese aja jooksul rakendada?

LOOMINGULISE ÜHISKONNA EHITAMISE ETAPID

Igor Mihhailovitš vastas, et loomingulise ühiskonna ülesehitamisel on etapid olulised ja ta selgitas, millest iga etapp koosneb.

 1. Teavitamise etapp. See on inimkonna teavitamine loomingulisest ühiskonnast. Iga hooliv inimene saab loomingulisest ühiskonnast teavitada võimalikult paljusid inimesi. See on see mida teevad praegu aktiivselt paljud kohusetundlikud, korralikud inimesed maailma erinevatest riikidest.

 2. Poliitiline etapp. Loomingulise ühiskonna ühtse ideoloogiaga erakondade „Loominguline ühiskond“ loomine eri riikides. Parteide üldist koordineerimist teostab rahvusvaheline keskkomitee, mida kontrollib rahvusvaheline üldsus — rahvusvaheline avalik liikumine „ALLATRA“, see tähendab kogukond, mis on väljaspool poliitikat ja religiooni. Eesmärk on lihtne: kasutada poliitikat tööriistana mitte lahusoleku, vaid inimeste ühendamise jaoks.

 3. Ülemaailmne referendum. Ülemaailmse rahvahääletuse korraldamine selle kohta, kas kogu inimkond aktsepteerib loomingulise arengumudeli kui ainsa vastuvõetava ja inimkonna püsimajäämiseks vajalikku.

Esimene etapp on inimkonna teavitamine loomingulise ühiskonna loomise võimalikkusest. ЭSeda teeme praegu aktiivselt. Inimeste eest räägivad nende teod. Rahvusvahelise avaliku liikumise „ALLATRA“ liikmed viivad igapäevaselt ellu tohutult palju loomeprojekte, millest igaüks saab teada liikumise ametlikest ressurssidest ja liituda selle elulise algatusega.

On põhivahend, mis mängib kaasaegses ühiskonnas võtmerolli, mille abil meie ühiskonda juhitakse. See on poliitika. Kui me seda kasutame, siis kiirendame loomingulise ühiskonna ülesehitamise rakendamist märkimisväärselt.

Juba 6000 aasta jooksul on poliitika olnud inimeste orjastamiseks ja tarbijaväärtuste süsteemi tugevdamiseks. Kuid täna võib see loomingulise ühiskonna ülesehitamisel teenida kogu inimkonda!

Kaasaegse ühiskonna juhtimissüsteem on korraldatud nii, et läheme oma riigis hääletama ja valime meile välja pakutud kandidaatide seast, kellele delegeerime oma õigused pärast valimisi. See tähendab, et anname oma õigused üle inimestele, keda me ei tunne, ja jätame seeläbi end õigusteta. Lõppude lõpuks delegeerisime nad. Kuid koos oma õigustega andsime edasi ka oma eelised. Nii oleme ise loonud inimese peale pealisehituse. Kas selline ametisse määratud isik, kelle oleme volitanud, töötab meie heaks või meie huvides? Kas ta tagastab meile meie hüved? Ei, sest ta on nendega harjunud ja peab meie eeliseid juba enda omaks. Ta mõtleb iseendale, oma perekonnale, aga mitte meie peale. Miks? Iseka tarbijamõtlemisega usub ta, et vastasel juhul kui ta hakkab inimeste huve kaitsma, langeb ta meie tasemele ja jääb meiesuguseks — ainult deklareeritud õigustega ja ilma tegelike eelisteta. Kas pole absurdne? Kas see pole mingi varjatud orjanduse vorm?

Võttes meilt kõik, olid meile ette kirjutatud väga karmid kohustused, mis tegelikult on enamuse jaoks teostamatud. Neid ei saa lihtsalt täies mahus täita. See paneb inimesi elama pidevas ärevuses ja hirmus, paneb tundma oma haavatavust ja alaväärsust. Just sellises ühiskonnas sunnitakse meid eksisteerima. Pidevad asendused ja manipulatsioonid! See on kogu tarbimisühiskonna olemus. Kõik temas on korraldatud nii, sest see on suunatud inimese vastu. Ja see on fakt. Kas selline ühiskond võib püsida kaua? Kas sellel on tulevikku? Ilmselgelt mitte.

Kuid mis tahes tööriista saab kasutada nii kahjuks kui ka heaks, sellega saab hävitada või ehitada. Seetõttu võib ja peaks poliitikast saama meie tööriist loomingulise ühiskonna loomiseks korrektse ja tõeliselt õiglase, elujõulise ja elujaatava õigusraamistiku loomiseks.

Praegu elame endiselt Rooma seaduste järgi, mis on juba ammu oma aja ära elanud. On vaja luua sellised seadused, mis tagavad iga inimese huvide austamise. Nende vundamendiks saab olema loomingulise ühiskonna 8 Alust. Poliitikast peaks tegelikult saama rahvusvahelise suhtlemise ja ühendamise vahendiks, see peaks soodustama rahvaste vahelist sõprust ega peaks olema surve, agressiooni vahend, nagu praegu toimub. Seda saab ja tuleks kasutada mitte edasiseks jagunemiseks, vaid vastupidi, kogu inimpere kiireks ühendamiseks.

Kui liigume edasi samas tempos nagu praegu, poliitikat tööriistana kasutamata, siis loomingulise ühiskonna loomise protsess venib pikkadeks aastateks. Vaatame mõistlikult, kas inimkonnal on seda aega? Et kiirendada inimkonna üleminekut tarbijaformaadilt loomingulisele ühiskonnale, saame ja peame nüüd kõige tõhusama vahendina kasutama poliitikat.

Me kõik oleme oma riikide kodanikud. Me käime valimistel ja hääletame erinevate kandidaatide poolt ja siis oleme ärritunud, sest nad halvendavad meie elu ja tugevdavad tarbijaformaati. Nad võtavad vastu seadusi, mis toimivad meie kui ühtse inimpere vastu ja mitte meie huvides. Seetõttu on meie eksistentsi tingimused pidevalt raskendatud. See tähendab, et võimule saades kaitsevad need inimesed kellegi huve, kuid mitte Inimese ja Ühendatud Inimperekonna huve. Kuidas saab üldse poliitiku poolt hääletada, kui ta on Inimese ja tema õiguste vastu? Kuidas tema poolt hääletada, kui ta kaldub valedele ja pettustele?

Selle olukorra muutmiseks peame hääletama nende poliitikute poolt, kes realiseerivad ja rakendavad seadusega loomingulise ühiskonna 8 Alust! Ja veelgi parem, lihtsam ja korrektsem on luua ühtne maailmapartei nimega „Loominguline ühiskond“, mis tutvustab igas maailma riigis loomingulise ühiskonna 8 Alust. Ja seega, kasutades talle delegeeritud õigusi, hakkab ta juba nüüd meie hüvesid meile tagastama ja töötab selle nimel, et kogu inimkond kiiresti ühendada Ühtseks Pereks — loominguliseks ühiskonnaks. Ja alles siis, kui kõik maailma riigid on valmis üleminekuks tarbijaformaadilt loovale, suudame korraldada maailmareferendumi, mis viib meid, kõik Maa elanikud, seaduslikult tagasi ühte inimperre — Loominguline ühiskond.

Ja me saame seda teha ainult rahumeelselt. Nagu ütles kallis Igor Mihhailovitš: „Inimkond ei vaja revolutsioone, inimkond vajab evolutsiooni.“

„ALLATRA“ RALi osaleja

Elchin


Saade „Loominguline ühiskond“ 


 Saade „Loominguline ühiskond ühendab kõiki  

Jäta kommentaar