Logo Creative Society LOOMINGULINE ÜHISKOND
Liituda
Rahvusvaheline veebikonverents
10. detsember 2022 | 15:00 GMT

GLOBAALNE KRIIS.
KES ON MEIE JAOKS
PROHVET MUHAMED?

Maailm muutub pöördumatult.
Me elame viimastel aegadel.
Iga inimene näeb, kuidas kliimakatastroofid kasvavad päevast päeva ja nõuavad tuhandeid inimelusid. Prohvet Muhamed rääkis nendest kliimakatastroofidest juba 1400 aastat tagasi, olgu temaga rahu ja Allahi õnnistus, kui kohtupäeva märkidest.

Prohvet Muhamed, rahu temaga ja Allahi õnnistus, ütles: „Oleme kogukondadest viimane, kuid esimene, kellelt raportit nõutakse.“

Ta jättis tulevastele põlvedele üksikasjaliku kirjelduse maailmalõpu märkidest, mis võivad viia inimkonna hävingusse. Kuid ka Prohvet Muhamed, olgu temaga rahu ja Allahi õnnistus, rääkis meile, et meie pääste on ühendatud.

Ummahil on täna üks küsimus: „Surra või luua ühiskond, millest meie armastatud prohvet unistas, olgu temaga rahu ja Allahi õnnistus?“

Miks on ummah, teades kõiki kohtupäeva märke, passiivne?
Sest kogu ummah on jagatud paljudeks vooludeks. Kuid kui vaadata küsimuse olemust, siis islamis, nagu ka igas teises religioonis, on ainult kaks suunda: need, kes järgivad Prohvetit, rahu temale, on ustavad Allahile ja need, kes lähevad Prohveti vastu ja on lojaalsed shaitanile. Allah ühendab, Shaitan jagab.
On saabunud aeg, mil iga ühte Allahi usklik peab oma küsimustele vastama:
Kas ma olen Allahile lojaalne?
Kes on minu jaoks Prohvet Muhamed, rahu talle ja Allahi õnnistus?
Kelle järel ma lähen?
Kas ma olen valmis täitma ühe Allahi tahet, mida ta andis kogu inimkonnale oma viimase Prohveti, rahu ja Allahi õnnistuse kaudu?