Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО

Ервин Ласло

Професор, доктор по философия, световноизвестен учен, философ, интегрален теоретик, писател, пианист, основател и директор на Ласло институт за изследване на новата парадигма (Унгария/Италия)

Ервин Ласло

За говорителя

Доктор Ервин Ласло е член на множество научни организации, включително Международната академия на науките, Световната академия на изкуствата и науките, Международната академия на философията и науката и Международната академия на Медичите. През 2010 година той е бил избран за член на Унгарската академия на науките.

Той е бил два пъти номиниран за Нобелова награда за мир: през 2004 и 2005 година. Също е лауреат на Люксембургската награда за мир 2017 година.

Ервин Ласло е награден с Японската награда за мир, признат е за почетен доктор на редица университети в Америка, Канада, Финландия, Корея и Япония.

През 2019 година Ервин Ласло е бил наречен един от  100-те най-духовно влиятелни живи хора в света от списание Watkins Mind Body Spirit.

Неговите научни интереси обхващат глобалните въпроси на науката и философията, особено за произхода на космоса и природата.

Автор, съавтор, редактор на 101 книги, издадени общо на 23 езика. Ервин Ласло също е написал няколкостотин доклада и статии в научни и популярни списания.