Logo Creative Society สร้างสรรค์
สังคม
เข้าร่วมกับเรา

เกี่ยวกับโครงการสังคมสร้างสรรค์

สังคมสร้างสรรค์ เป็นโครงการทั่วโลกของมวลมนุษยชาติและเกี่ยวข้องกับทุกคน
Collage
icon

ไอเดียของโครงการ

โครงการนี้เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมระดับนานาชาติทั่วโลก “สังคม โอกาสสุดท้าย” ที่ได้รวบรวมผู้คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
  • ผู้คนที่พำนักอยู่หลายส่วนทั่วโลกได้รวมตัวกันตามห้องประชุมต่าง ๆ และเชื่อมต่อพร้อม ๆ กันเข้ากับการประชุมแบบวีดีโอทางอินเตอร์เน็ต เพื่อที่จะอภิปรายกันถึงปัญหาท้าทายต่าง ๆ ที่อารยธรรมสมัยใหม่กำลังเผชิญอยู่อย่างตรงไปตรงมาและด้วยความสัตย์จริง
  • การประชุมได้นำมาสู่ข้อสรุปที่ว่า ปัญหาหลักของมนุษยชาติร่วมสมัยคือสังคมในรูปแบบบริโภคนิยม ในขณะที่ทางเดียวที่จะยุติสถานการณ์ที่ไร้ทางออกคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสังคมทั้งหมดจากสังคมแบบบริโภคนิยมไปสู่สังคมแบบสร้างสรรค์
สังคมรูปแบบสร้างสรรค์มีลักษณะอย่างไร
icon
นำอารยธรรมของพวกเราออกจากสภาวะชะงักงันของการทำลายตนเอง
icon
จัดเตรียมอนาคตที่ปราศจากสงคราม ข้อขัดแย้ง ความรุน และความหิวกระหาย
icon
สร้างความมั่นใจว่าทุกชีวิตบนโลกจะมีความเป็นอยู่ที่ดี และขจัดความหวั่นกลัวกับสภาวะทั้งในปัจจุบันและอนาคต
icon
นำสังคมสมัยใหม่ไปสู่ระดับใหม่ของความเป็นเอกภาพและการพัฒนาอย่างสันติของอารยธรรมในทุกมิติของชีวิต
พวกเราเหล่าตัวแทนของ มนุษยชาติคาดหมายว่าสังคมสร้างสรรค์จะเป็นเช่นไร?
พวกเราจะสามารถรวมตัวกันเพื่อเป้าหมายนี้และจะบรรลุมันร่วมกันได้อย่างไร?
โครงการสังคมสร้างสรรค์ทั่วโลกได้ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อให้ชาวโลกทั้งมวลได้ตอบคำถามเหล่านี้
โครงการสังคมสร้างสรรค์ เป็นสาเหตุของทุกคน นี่คือเหตุผลที่ผู้เข้าร่วมใช้ความคิดริเริ่มนี้ด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมโครงการ สังคมสร้างสรรค์ เป็นตัวแทนของประชาชนทั่วไป คนเหล่านี้สนับสนุนการนำฐานรากทั้ง 8 ประการของความคิดสร้างสรรค์ไปปฎิบัติ สังคมในทุกประเทศทั่วโลกเพื่อประโยชน์ของทุกคน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนของการสร้างสังคมสร้างสรรค์ในบทความ "รากฐานและขั้นตอนการสร้างสังคมสร้างสรรค์"
บทสัมภาษณ์กับ Igor Mikhailovich Danilov เกี่ยวกับ สังคมสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ สังคม
8 รากฐาน
ของสังคมสร้างสรรค์
creativesociety.com
1. ชีวิตมนุษย์
ชีวิตมนุษย์มีค่าสูงสุด
ชีวิตของมนุษย์ทุกคนต้องได้รับการปกป้องเช่นเดียวกับชีวิตของตนเอง
เป้าหมายของสังคมคือการประกันและรับประกันคุณค่าของชีวิตมนุษย์แต่ละคน
ไม่มีและไม่มีวันจะมีสิ่งอื่นที่มีค่าไปกว่าชีวิตมนุษย์
ไม่มีและไม่มีวันจะมีสิ่งอื่นที่มีค่าไปกว่าชีวิตมนุษย์
หากมนุษย์คนหนึ่งมีค่า มนุษย์ทุกคนก็มีค่า!
2. เสรีภาพของมนุษย์
มนุษย์ทุกคนเกิดมามีสิทธิที่จะเป็นมนุษย์ ทุกคนเกิดมามีอิสระและเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิ์เลือก ไม่มีใครและสิ่งใดบนโลกที่เหนือกว่ามนุษย์ เสรีภาพและสิทธิของเขา การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพจะต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 
3. ความปลอดภัยของมนุษย์
ไม่มีใครและสิ่งใดในสังคมมีสิทธิ์สร้างภัยคุกคามต่อชีวิตและเสรีภาพของมนุษย์!
มนุษย์ทุกคนรับประกันการจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่จำเป็นฟรี ซึ่งรวมถึงอาหาร ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล การศึกษา และประกันสังคมเต็มรูปแบบ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของสังคมควรมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ
รับประกันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ: ไม่มีภาวะเงินเฟ้อหรือวิกฤต ราคาคงที่ทั่วโลก หน่วยการเงินเดียว ภาษีขั้นต่ำคงที่ หรือไม่เก็บภาษีเลย
ความปลอดภัยของมนุษย์และสังคมจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้รับการประกันโดยบริการระดับโลกแบบครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
4. ความโปร่งใสและการเปิดกว้างของข้อมูลสำหรับทุกคน
มนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและการกระจายกองทุนสาธารณะ มนุษย์แต่ละคนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการดำเนินการตามการตัดสินใจของสังคม
 
สื่อมวลชนเป็นของสังคมเท่านั้นและสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริง เปิดเผย และตรงไปตรงมา
5. อุดมการณ์สร้างสรรค์
อุดมการณ์ควรมุ่งเป้าไปที่การเผยแพร่คุณสมบัติของมนุษย์ที่ดีที่สุดและหยุดทุกสิ่งที่มุ่งเป้าไปที่มนุษย์ ลำดับความสำคัญหลักคือลำดับความสำคัญของมนุษยชาติ ความทะเยอทะยานทางจิตวิญญาณและศีลธรรมขั้นสูงของมนุษย์ ความเป็นมนุษย์ คุณธรรม ความเคารพซึ่งกันและกัน และการเสริมสร้างมิตรภาพ
การสร้างเงื่อนไขเพื่อการพัฒนาและการศึกษาของมนุษย์ ด้วยทุนที่ปลูกฝังค่านิยม ทางศีลธรรมอันดีในแต่ละบุคคลและสังคม
การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อของความรุนแรง การประณามและการบอกเลิกรูปแบบใด ๆ ของการแบ่งแยก การรุกราน และการแสดงออกที่ต่อต้านมนุษย์
6. การพัฒนาบุคลิกภาพ
ทุกคนในสังคมสร้างสรรค์มีสิทธิที่จะพัฒนาอย่างครอบคลุมและเติมเต็มส่วนตน
การศึกษาควรฟรีและทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน สร้างเงื่อนไขและขยายโอกาสให้มนุษย์ใช้ความสามารถและพรสวรรค์เชิงสร้างสรรค์ของเขาหรือเธอ
7. ความยุติธรรมและความเสมอภาค
ความยุติธรรมและความเสมอภาค ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดเป็นของมมุษย์และมีการแจกจ่ายอย่างเป็นธรรมให้กับทุกคน การผุกขาดทรัพยากรที่ถูกดึงมาใข้อย่างไม่สมเหตุสมผลเป็นสิ่งต้องห้าม ทรัพยากรเหล่านี้จะแจกจ่ายอย่างเป็นธรรมให้กับพลเมืองทั้งโลก
มนุษย์ได้รับการประกันการจ้างงานหากเขาหรือเธอต้องการ การจ่ายเงินสำหรับตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญพิเศษ หรืออาชีพที่เหมือนกันควรเหมือนกันทั่วโลก
ทุกคนมีสิทธิในทรัพย์สินส่วนตัวและรายได้ อย่างไรก็ตาม ภายในขอบเขตของมูลค่าตัวพิมพ์ใหญ่ของแต่ละบุคคลที่สังคมกำหนด
8. สังคมปกครองตนเอง
สังคมการปกครองตนเอง แนวคิดของ พลัง ในสังคมสร้างสรรค์นั้นได้ขาดหายไป เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ และรูปแบบที่กลมกลืนกันนั้นได้ตกอยู่กับมนุษย์แต่ละคน
ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการกิจการของสังคมสร้างสรรค์และในการนำกฎหมายที่ปรับปรุงชีวิตมนุษย์
แนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญทางสังคม ประเด็นสำคัญทางสังคม และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ถูกส่งไปเพื่ออภิปรายในที่สาธารณะและลงคะแนนเสียง (ประชามติ)
icon

เป้าหมายและจุดประสงค์

#CREATIVESOCIETY
เป้าหมายโครงการ:
icon
เพื่อสร้างสังคมสร้างสรรค์ที่ปลอดจากระบบความคิดแบบบริโภคนิยม
จุดประสงค์โครงการ:
1
เพื่อสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสังคมสร้างสรรค์บนโลกทั้งใบด้วยสันติวิธี
2
เพื่อถามผู้คนทั่วโลกว่าพวกเขาต้องการอยู่ในสังคมสร้างสรรค์หรือไม่ และถามว่าพวกเขาคาดหมายกับสังคมสร้างสรรค์อย่างไร
3
เพื่อจัดแพล็ตฟอร์มสำหรับการอภิปรายแบบเปิดในระดับนานาชาติทั่วโลกเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของสังคมสร้างสรรค์ในมิติต่าง ๆ ทั้งหมดของชีวิตมนุษย์
4
เพื่อหาหนทางใหม่ ๆ ในการรวมตัวกันของมนุษย์ทั้งมวล และสร้างสภาวะที่เอื้อต่อความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะมีสถานะทางสังคม, ศาสนา, หรือเชื้อชาติเป็นเช่นใด
icon

ด้านต่าง ๆ ของการทำกิจกรรม

เพื่อทำภารกิจต่าง ๆ ของโครงการสังคมสร้างสรรค์ให้สำเร็จ กิจกรรมต่าง ๆ กำลังได้รับการดำเนินไปในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
collage
มีการทำแบบสำรวจและการสัมภาษณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นของชุมชนนานาชาติ
มีการประชุมระดับนานาชาติที่เข้าร่วมโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในรูปแบบ “เกมของมืออาชีพ”
มีการจัดงานต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางสังคม, จัดเวทีอภิปราย, จัดการประชุมแบบเฉพาะเรื่อง, จัดการประชุมโต๊ะกลม, จัดเว็บบินาร์, จัดพอดคาสต์แบบวีดีโอออนไลน์, และทำการเข้าร่วมในงานต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันนี้บนแพล็ตฟอร์มอื่น ๆ ทั่วโลก
มีการเผยแพร่บทความเชิงวิเคราะห์และเชิงวิจัย, ความคิดเห็นของผู้แต่งและผู้เชี่ยวชาญ, บทวิจารณ์, บทสัมภาษณ์, และสื่อสารสนเทศอื่น ๆ
มีการสร้างโปรแกรมวิดีโอ พรีเซนเทชัน และวิดีโอทางสังคม สารคดี และรีวิววิดีโอ
มาร่วมสร้างอนาคตที่เหมาะสมคู่ควรกับมวลมนุษยชาติด้วยกันเถอะ!