Logo Creative Society สร้างสรรค์
สังคม
เข้าร่วมกับเรา
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
/
แปลสดพร้อมกัน 72 ภาษา
/
180 ประเทศทั่วโลก

การประชุมออนไลน์นานาชาติ วิกฤตทั่วโลก
สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อทุกคน

อารยธรรมสมัยใหม่ได้มาถึงจุดที่เกิดความไร้เสถียรภาพและวิกฤตทั่วโลก โดยที่ วิกฤตทางการเงิน ทางเศรษฐกิจ ทางมานุษยวิทยา และทางภูมิอากาศเป็นความจริงที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ แต่สิ่งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ผู้คนตระหนักถึงภัยคุกคามที่กำลังคืบคลานมาอย่างเต็มรูปแบบแล้วหรือยัง? การเปลี่ยนแปลงชนิดถอนรากถอนโคนในทุกมิติของชีวิตในอนาคตอันใกล้นี้เป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกใบนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ตอนนี้ อย่าพึ่งพูดไปถึงเรื่องของการเตรียมตัวเลย เอาแค่เรื่องของการรับรู้ ชุมชนชาวโลกรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไรกันบ้างแล้ว?
การประชุมออนไลน์นานาชาติวิกฤตทั่วโลก สิ่งนี้ส่งผลกระทบทุกคน เป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดที่จัดขึ้นโดยอาสาสมัครจากทั่วโลกบนแพล็ตฟอร์มของ ALLATRA International Public Movement
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช (22:00 น. ของประเทศไทย) จะมีการถ่ายทอดสดการประชุมบนช่องทางสื่อและแพล็ตฟอร์มต่าง ๆ หลายพันช่องทาง พร้อมด้วยการแปลแบบทันทีเป็นภาษาต่าง ๆ รวม 72 ภาษา
จุดประสงค์ของการประชุมนี้คือเพื่อให้ภาพรวมอันครอบคลุมเกี่ยวกับปัจจัยทั้งภายนอกและภายในของวิกฤตทั่วโลกที่กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อทุกคน
หัวข้อหลักของการประชุม:
การเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิตอล การเข้ามาของเทคโนโลยีชั้นสูงที่นำเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับหลากหลายสาขาในการใช้ชีวิตของผู้คนแห่งสังคมโลก: ความเสี่ยง และผลประโยชน์ต่าง ๆ
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ และภัยคุกคามแห่งการเลิกจ้างงานจำนวนมหาศาล
อนาคตที่ปราศจากตำแหน่งงาน สาเหตุต่าง ๆ แห่งการล่มสลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของเศรษฐกิจโลกหากรูปแบบบริโภคนิยมยังคงถูกอนุรักษ์ไว้
การเปลี่ยนแปลงชนิดถอนรากถอนโคนในทุกแวดวงของสังคม
ปัญหาของการที่ประชากรมีจำนวนมากเกินไป
การสูญสิ้นอย่างรวดเร็วของแหล่งทรัพยากรบนโลก
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศทั่วโลก
วัฏจักรเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางธรณีวิทยาที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก
ความสำคัญของทุกคนในการสร้างสังคมสร้างสรรค์
การอยู่รอดของมนุษยชาติและการฟื้นฟูอารยธรรม
ในการประชุมนี้ อาสาสมัครจากทั่วโลก ผู้คนที่มองสถานการณ์ปัจจุบันตามความเป็นจริง พร้อมด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จะอภิปรายกันถึงความเชื่อมโยงในเชิงต้นเหตุกับผลกระทบของวิกฤตต่าง ๆ ที่กำลังส่งผลกระทบต่อทุกคนอยู่แล้วในปัจจุบัน และหายนะระดับโลกที่กำลังคืบคลานเข้ามา
ติดตามข่าวสารล่าสุดและกิจกรรมต่างๆ
- 1 -
สมัครสมาชิกช่อง สมาคมสร้างสรรค์ YouTube และคลิกที่ "กระดิ่ง"
- 2 -
สมัครสมาชิกช่อง telegram ของเราและติดตามข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด