Logo Creative Society КРЕАТИВНО
ДРУШТВО
Придружи нам се

8 ТЕМЕЉА КРЕАТИВНОГ ДРУШТВА

Човек је основна јединица друштва.
Човечанство је једна велика породица
1
Живот Човека

Живот човека је највиша вредност. Живот сваког Човека мора бити заштићен као сопствени. Циљ друштва је да обезбеди и гарантује вредност живота сваког човека. Не постоји и никада не може постојати ништа вредније од људског живота. Ако је један Човек вредан, онда су вредни сви Људи!

2
Слобода Човека

Сваки Човек је рођен с правом да буде Човек. Сви су Људи рођени слободни и једнаки.Свако има право избора. На Земљи не може бити нико и ништа изнад Човека, његове слободе и права. Спровођење људских права и слобода не сме да крши права и слободе других.

3
Сигурност Човека

Нико и ништа у друштву нема право стварати претње животу и слободи Човека!

Сваком Човеку је загарантовано бесплатно снабдевање основним животним потребама, укључујући храну, смештај, медицинску негу, образовање и потпуно социјално осигурање.

Научне, индустријске и технолошке активности друштва би требале бити усмерене само на побољшање квалитета живота Човека.

Гарантована економска стабилност: без инфлација и криза, стабилне и исте цене широм света, јединствена новчана јединица и фиксно минимално опорезивање или без опорезивања.

Безбедност Човека и друштва од било које врсте претњи обезбеђује јединствена глобална служба која се бави ванредним ситуацијама.

4
Транспарентност и отвореност информација за све

Сваки Човек има право добити поуздане информације о кретању и расподели јавних средстава. Сваки Човек има приступ информацијама о статусу спровођења одлука друштва.

Масовни медији припадају искључиво друштву и одржавају информације истинито,отворено и искрено.

5
Креативна идеологија

Идеологија би требала бити усмерена на популаризацију најбољих људских особина и на изумирање свега што је усмерено против Човека. Главни приоритет је приоритет хуманости, високих духовних и моралних тежњи Човека, хуманост, врлина, узајамног поштовања и јачања пријатељства.

Стварање услова за развој и образовање Човека с великим словом „Ч" неговање моралних вредности у сваком човеку и друштву.

Забрана пропаганде насиља, осуда и проказивање било којег облика поделе, агресије и антихуманих манифестација.

6
Развој Личности

Сваки Човек у Креативном друштву има право на свеобухватан развој и лично испуњење.

Образовање треба бити бесплатно и једнако доступно свима. Стварање услова и ширења могућности да Човек примени своје креативне способности и таленте.

7
Праведност и једнакост

Сви природни ресурси припадају Човеку и поштено су распоређени међу свим Људима. Монополизација ресурса и њихова нерационална употреба је забрањена. Ови ресурси су поштено распоређени међу становницима целе Земље.

Човеку је загарантовано запослење ако он или она то жели. Плата за индентичан положај, специјализацију или занимање треба бити једнака у целом свету.

Свако има право на приватно власништво и дохотке, међутим,у границама износа капитализације којег друштво одређује за појединца.

8
Самоуправно друштво

Концепт „власти" у Креативном друштву је одсутан јер одговорност за друштво у целини његов развој,услове живота и складан формат лежи на сваком Човеку.

Сваки Човек има право учествовати у управљању пословима Креативног друштва и усвајању закона који побољшавају људски живот.

Решавање друштвено важних, друштвено значајних и економских питања која утичу на квалитет живота Човека ставља се на јавну расправу и гласање (референдум).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Можете научити више и фазама изградње Креативног друштва у чланку „Темељи и фазе за изградњу Креативног друштва“
Читај