Logo Creative Society SOCIETATEA
CREATOARE
Alăturați-vă

DESPRE PROIECTUL SOCIETATEA CREATOARE

Societatea Creatoare este un proiect global al întregii umanități și îl privește pe fiecare om.
Alăturați-vă #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

IDEEA Proiectului

Un precedent al creării acestui proiect a fost conferința globală internațională „Societatea. Ultima Șansă” care a unit oameni din multe țări ale lumii.
  • Aflându-se în diferite părți ale lumii, oamenii s-au adunat în numeroase săli de conferințe și s-au conectat simultan într-o transmisiune video prin intermediul internetului, pentru a discuta sincer și deschis provocările cu care se confruntă civilizația modernă.
  • La conferință s-a ajuns la concluzia că principala problemă a umanității contemporane este formatul consumerist al societății. În timp ce singura cale de a ieși din situația actuală de impas este de a schimba întru totul formatul societății, de la cel consumerist la unul creator.
Cum ar arăta un format creator al societății, care ar:
icon
scoate civilizația noastră din impasul autodistrugerii;
icon
asigura un viitor fără războaie, conflicte, violență și foame;
icon
asigura o viață decentă pentru oamenii din întreaga lume și elimina frica de prezent și viitor;
icon
aduce societatea modernă la un nou nivel de unitate și dezvoltare pașnică a civilizației în toate sferele vieții?
Cum ne imaginăm noi, reprezentanții umanității, o astfel de societate creatoare?
Cum putem să ne unim pentru acest obiectiv și să-l atingem împreună?
Proiectul global Societatea Creatoare a fost inițiat pentru ca întreaga lume să răspundă la aceste întrebări.
Proiectul „Societatea Creatoare” este ocauză a tuturor oamenilor, prin urmare această inițiativă este implementată de înșiși participanții. Participanții proiectul „Societatea Creatoare” sunt reprezentanți ai publicului larg, carepledează pentru implementarea celor 8 Fundamente ale Societății Creatoare în toate țările lumii în interesul tuturor oamenilor. Citiți mai multe despre etapele construirii Societății Creatoare în articolul „Fundamentele și etapele construirii Societății Creatoare”.
Interviuri cu Igor Mihailovici Danilov despre Societatea Creatoare
SOCIETATEA CREATOARE
8 FUNDAMENTE
ALE SOCIETĂȚII CREATOARE
creativesociety.com
1. Viața Omului
Viața Omului este valoarea supremă. Viața oricărui Om trebuie protejată, ca pe a ta personală. Scopul societății este de a asigura și garanta valoarea vieții fiecărui Om. Nu există și nu poate fi ceva mai valoros decât viața Omului. Dacă un Om este valoros, atunci toți Oamenii sunt valoroși!
2. Libertatea Omului
Fiecare om, prin dreptul de naștere, este investit cu dreptul de a fi Om. Toți oamenii se nasc liberi și egali. Fiecare are dreptul la alegere. Pe Pământ nu poate exista nimeni și nimic mai presus ca Omul, ca libertățile și drepturile sale. Exercitarea drepturilor și libertăților unui Om nu trebuie să încalce drepturile și libertățile altor oameni.
3. Securitatea Omului
Nimeni și nimic în societate nu are dreptul să creeze amenințări pentru viața și libertatea Omului!
Fiecărui Om i se garantează asigurarea gratuită a necesităților vitale de bază, inclusiv hrană, locuință, servicii medicale, educație și asigurare socială completă.
Activitățile științifice, industriale și tehnologice ale societății trebuie să vizeze exclusiv îmbunătățirea calității vieții umane.
Stabilitate economică garantată: absența inflației și a crizelor, prețuri stabile și egale în întreaga lume, o unitate monetară unică, o impozitare minimă fixă ​​sau lipsa acesteia.
Siguranța Omului și a societății împotriva oricărui tip de amenințare este asigurată de un serviciu global unic de intervenție în caz de urgență.
4. Transparența și accesibilitatea informației pentru toți
Fiecare Om are dreptul să primească informații fiabile despre mișcarea și distribuirea fondurilor publice. Informațiile despre statutul punerii în aplicare a deciziilor societății sunt disponibile pentru fiecare Om.
Mass-media aparține exclusiv societății și reflectă informația în mod veritabil, deschis și sincer.
5. Ideologia creatoare
Ideologia trebuie să fie direcționată spre a populariza cele mai bune calități umane și a suprima tot ceea ce este îndreptat împotriva Omului. Prioritatea principală sunt prioritatea umanității, aspirațiile spirituale și morale înalte ale Omului, omenia, conştiinciozitate, respectul reciproc și întărirea prieteniei.
Crearea condițiilor pentru dezvoltarea și educarea Omului cu majusculă, cultivarea valorilor morale în fiecare om și societate.
Interzicerea propagării violenței, dezaprobarea și condamnarea oricărei forme de separare, agresiune, manifestări antiumane.
6. Dezvoltarea Personalității
Fiecare om în Societatea Creatoare are dreptul la dezvoltare multilaterală și la realizarea de sine.
Educația trebuie să fie gratuită și egal accesibilă pentru toți. Crearea condițiilor și extinderea oportunităților pentru ca Omul să-și realizeze abilitățile și talentele sale creative.
7. Echitate și egalitate
Toate resursele naturale aparțin Omului și sunt distribuite echitabil între toți oamenii. Monopolizarea resurselor și utilizarea lor irațională nu sunt permise. Aceste resurse sunt distribuite în mod echitabil între locuitorii întregului Pământ.
Omului îi este garantat un loc de muncă la voința lui. Remunerarea pentru o funcție, o specialitate, o profesie identică trebuie să fie aceeași în întreaga lume.
Fiecare are dreptul la proprietate privată și la venituri, însă, în limitele mărimii capitalizării individuale stabilite de societate.
8. Autoguvernarea Societății
Conceptul de „putere” este absent în Societatea Creatoare, deoarece responsabilitatea pentru societatea în ansamblu, dezvoltarea, condițiile de viață și structura ei armonioasă revine fiecărui Om.
Fiecare Om are dreptul să participe la gestionarea afacerilor Societății Creatoare și la adoptarea legilor pentru îmbunătățirea vieții Omului.
Soluționarea problemelor semnificative din punct de vedere social, a problemelor economice, care afectează schimbarea calității vieții Omului, este supusă unei discuții și votului la nivel global (referendum).
icon

SCOPURI ȘI OBIECTIVE

#CREATIVESOCIETY
SCOPUL PROIECTULUI:
icon
Construirea unei societăți creatoare libere de sistemul mentalităților consumeriste.
SARCINILE PROIECTULUI:
1
Crearea condițiilor pentru a construi o societate creatoare pe întreaga planetă prin mijloace pașnice.
2
Chestionarea oamenilor din întreaga lume, dacă doresc să trăiască într-o societate creatoare și cum și-o închipuie.
3
Oferirea unei platforme pentru o discuție globală, internațională, deschisă despre conceptul și modelul societății creatoare în toate domeniile vieții umane.
4
Identificarea unor noi modalități de a uni întreaga umanitate și de a crea condiții pentru participarea activă a fiecărei persoane la viața societății, indiferent de statutul social, religie sau naționalitate.
icon

DOMENIILE DE ACTIVITATE

Pentru îndeplinirea sarcinilor proiectului Societatea Creatoare, se desfășoară activități în domenii precum:
collage
Sondaje publice și interviuri efectuate în întreaga lume pentru a afla opinia comunității internaționale.
Conferințe internaționale ce întrunesc experți în formatul „Jocul Profesioniștilor”.
Organizarea evenimentelor de importanță socială, forumuri, întâlniri tematice, mese rotunde, seminare web, podcast-uri video online și participarea la evenimente similare pe alte platforme din întreaga lume.
Publicarea articolelor analitice și de cercetare, opinii ale autorilor și experților, recenzii, interviuri și alte materiale informaționale.
Crearea de programe video, videoclipuri și prezentări pe teme sociale, documentare și recenzii video.
Să creăm împreună Viitorul pe care omenirea îl merită!