Logo Creative Society SOCIETATEA
CREATOARE
Alăturați-vă

A venit timpul lui Mashiach!

4 noiembrie 2021
Comentarii

Astăzi, întreaga lume trece prin momente dificile. Fiecare națiune, cetățeni ai diferitor țări îndură dificultăți cauzate de crize, șomaj, conflicte economice și militare. Dezastrele naturale sunt din ce în ce mai frecvente în întreaga lume. Inumanitatea prevalează în societatea consumeristă de astăzi. Starea de decadență a omenirii la nivel mondial corespunde în întregime legendei păstrate în textele sacre ale iudaismului.

Din vechile lor scripturi, iudeii știu că sfârșitul zilelor este aproape. Pentru ei, sfârșitul vremurilor este marcat în special de venirea iminentă a lui Mashiach, Izbăvitorul prezis al poporului evreu și al întregii lumi. Venirea lui Mashiach, potrivit profeților vechiului Israel, se deosebește de alți profeți ai acestei religii prin globalitatea misiunii sale: ea nu privește doar un popor, ci întreaga umanitate și, în consecință, reînnoirea lumii. În legendele iudaismului, venirea anticipată a sfârșitului zilelor este un fel de rubicon, o linie care împarte lumea în înainte și după: înainte de venirea Izbăvitorului este timpul haosului, al suferinței și al minciunii, iar după, este începutul unei noi ere de pace, armonie și dreptate.

Nevi'im (Profeții) Maleahi 3:1:

„Iată, Eu trimit pe îngerul Meu și va gati calea înaintea feței Mele și va veni îndată în templul Său Domnul pe Care Îl căutați [în traducere alternativă „mesagerul acordului”] și Îngerul legământului pe Care voi Îl doriți. Iată, vine!”, zice Domnul Savaot”.

Urmele lui Mashiach

În Talmud, perioada care precede revelației lui Mashiach în lume este numită „Ikveta de Mashicha”, ceea ce înseamnă „urmele lui Mashiach”. O urmă, după cum știm, este o amprentă a mișcării cuiva sau a ceva. Cu alte cuvinte, este o consecință a unei acțiuni (sau a unui eveniment) prin care îl recunoaștem pe cel care a lăsat-o. Adică, putem recunoaște revelația lui Mashiach în lume (în perioada pre-mesianică) prin acele evenimente prin care El (cuvintele și acțiunile Sale), ascuns deocamdată de noi, lasă o amprentă de neșters pe calea noastră spirituală și pe cea a multor alți oameni din lume.

Astăzi, semnele venirii Izbăvitorului și ale sfârșitului zilelor sunt izbitor de asemănătoare.
În tratatul Sanhedrin 98a, se spune: „Când vei vedea o generație pe care necazurile o inundă ca un râu, așteaptă venirea lui Mesia”.

Mishna, în tratatul Sotah 49b, afirmă următoarele despre sfârșitul vremurilor:

„În vremurile „urmelor lui Mashiach”, obrăznicia va crește și se vor aduna costuri mari. Conceptul de „respect” va fi denaturat (oamenii superficiali vor fi respectați). Deși vița-de-vie își va da roadele, vinul va fi totuși scump. Un mare stat va începe să răspândească idolatria. O idee clară nu va fi luată în seamă. Monarhia se va îndrepta spre erezie, și nu va fi nimeni care să dea mustrare în legătură cu aceasta. Locul de întâlnire al înțelepților va deveni un loc de promiscuitate. Și înțelepciunea cărturarilor se va putrezi, iar oamenii care se tem de păcat vor fi ținuți în scârbă, iar adevărul va lipsi. [interpretarea alternativă a „ha-emet tehie neederet”: adevărul va fi împărțit în grupuri, iar fiecare grup va crede că deține singurul „adevăr”, în timp ce adevărul va fi ascuns]. Tinerii vor rușina fața bătrânilor, iar bătrânii vor sta împotriva copiilor... Dușmanii omului vor fi membrii casei sale. Fața generației va fi ca fața unui câine.”  

Perioada de captivitate egipteană este considerată de obicei ca fiind începutul sclaviei, al greutăților și al exilului poporului evreu. În consecință, Exodul reprezintă eliberarea datorită profetului Moshe Rabbeinu (Moise), care i-a condus pe evrei afară din Egipt. Cu toate acestea, în ciuda așteptărilor, Exodul nu s-a dovedit a fi eliberarea finală. Așadar, acum acest eveniment crucial este așteptat la sfârșitul erei noastre ca eliberare finală.

Proorocul Moshe, adresându-se poporului înainte de moartea sa, a spus (Devarim — Deuteronom 4:30): „Şi după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi vei asculta glasul Lui.”

Exodul din captivitatea egipteană nu a fost singura dată când poporul evreu a încercat să obțină eliberarea finală. Dar în toate cazurile, eliberarea completă nu a avut loc. Este absolut clar că realitatea de astăzi este, de asemenea, încă foarte departe de acest lucru și, așa cum se crede în iudaism, poporul evreu se află într-o stare de galut, sau exil. Așadar, cum ne putem asigura, în zilele noastre, că evenimentele sperate din viitorul apropiat au succes și că eliberarea finală mult așteptată a „geula shleima” are loc în întreaga lume?

Termenul „galut”. Cine este adevăratul dușman al oamenilor?

Mulți vor fi interesați să afle că termenul „galut” nu înseamnă doar exil material și despărțire de locul de reședință inițial. În multe cărți scrise de înțelepți, acest cuvânt este interpretat în sens mai larg, ca o înrobire sau o stare de declin spiritual al oamenilor. În aceste cărți, se găsesc termeni precum galut ha-nefesh și galut ha-shekhina — „exilul sufletului” și „exilul Prezenței Divine”. Prin urmare, nu este pe deplin corect să interpretăm acest termen ca referindu-se doar la exilul fizic al oamenilor din țara lor. Rabinul Yaakov-Yosef a scris în lucrările sale: „...există două tipuri de Galut: (1) Galut fizic printre națiuni, (2) yetzer ha-ra spiritual... și unul decurge din celălalt”. Dacă ne uităm la astfel de explicații mai largi, vedem că precursorul dezastrelor externe, al greutăților, al înrobirii și al războaielor din societate este declinul spiritual al oamenilor, alegerea umană către principiul malefic prezent în fiecare ființă umană: yetzer ha-ra.

Unul dintre numele lui yetzer ha-ra este „dușmanul”. Adică înclinația spre rău, atât a unui individ, cât și a societății în ansamblu; toată răutatea și inumanitatea sunt de fapt adevăratul dușman al oamenilor. Și dacă poporul evreu se află în starea de galut fizic din momentul înrobirii sale de către Egipt, încă din secolul al XVI-lea î.Hr. și anume de mai bine de 3.500 de ani, atunci, la scară globală, omenirea se află într-o stare de galut spiritual de 6.000 de ani. Pentru că tocmai acum 6.000 de ani a apărut formatul consumerist al relațiilor dintre oameni. Acesta a dat naștere statului Sumer, al cărui succesor istoric a devenit mai târziu Babilonul. Tocmai acel Babilon — capitala unei mândrii nesăbuite care i-a instigat pe regii săi să spună: „Mă voi înălța până la înălțimile cerești și voi fi asemenea Celui Preaînalt”. Acel Babilon care este descris în cartea profetului Ezra (unde este descrisă captivitatea babiloniană a evreilor antici) și care reprezintă „pagina rușinoasă” a istoriei omenirii: când oameni cu o mentalitate consumistă au înrobit națiuni și i-au transformat pe evreii liberi în sclavii lor. În urmă cu exact 6.000 de ani, când societatea a trecut la formatul consumerist al relațiilor, în lume au început necazurile și războaiele. Înainte de asta, oamenii existau pașnic și trăiau cu dumnezeu. acest lucru este evidențiat de numeroase fapte istorice.

Totuși, de ce a avut loc pierderea lumii ideale? Este prin alegerea oamenilor spre retragerea spirituală, adică tocmai spre yetzer ha-ra. Și tocmai din acest motiv, formatul consumerist a apărut ulterior în societate. Potrivit legendelor, eliberarea finală pentru întreaga societate va fi revenirea acesteia la o stare de desăvârșire completă — apariția Societății Ideale. Iar acest lucru va fi posibil după apariția lui Mashiach în fața umanității, după perioada de tranziție ulterioară și după reînnoirea întregii lumi.

Timpurile Epocii de Aur sunt descrise în Tanakh în felul următor:

Tehillim (Psalmi) 72:7:  „În zilele lui vor înflori cei neprihăniți, și va fi belșug de pace cât va dura luna.”

Tehillim (Psalmi) 72:16: „Și va fi o recoltă îmbelșugată în țară, pe vârful munților; roadele ei vor înflori ca (pădurea) Levan, iar (poporul) va înflori (se va înmulți) în oraș (ca iarba pământului).”

Isaia 11:9: „Nu vor face nici rău, şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr”

Pe baza interpretărilor scripturilor date de mulți înțelepți ai iudaismului, atunci când va veni Mashiach, El va uni poporul ales, îl va aduce înapoi în Țara Făgăduinței (pentru evrei este Eretz Israel, țara lui Israel). El va întoarce Ierusalimul, va reconstrui Templul din Ierusalim, va restabili venerarea și studierea Cuvântului lui Dumnezeu (în iudaism, acesta este Sfânta Tora) și va stabili autoritatea lui Dumnezeu în întreaga lume. Va fi „geulat aharit ha-yamim” — răscumpărarea la sfârșitul zilelor și reînnoirea finală a lumii. Aceste evenimente vor înlătura înclinația oamenilor spre rău — yetzer ha-ra. Actuala ordine socială construită pe război și violență va fi schimbată, iar tot ce este rău va fi eliminat.

Cum va restaura Mashiach Templul și va reconstrui Yerushalayim?

Așa cum se spune în iudaism, „Yerushalayim este în primul rând Templul, în timp ce în zilele noastre nu există nici un Templu”. Potrivit cărții rabinului Judah Loew ben Bezalel „Netzach Yisrael” (Eternitatea lui Israel, secolul al XVI-lea), principalele „funcții” ale Templului sunt de a fi lăcașul Shekhinei și de a uni poporul ales. Termenul Shekhina (ortografiat și Shekhinah, Shechina sau Schechina) în iudaism înseamnă prezența lui Dumnezeu. Acest termen a fost folosit în contextul descrierii Sfintei Sfintelor din cortul întâlnirii și din templul din Ierusalim, adică descriind un loc material specific, dar are și un alt sens.

În Talmud și în literatura rabinică, este prezența divină, unul dintre numele lui Dumnezeu. Conceptul de Shekhina este asociat cu imaginea luminii: „Strălucirea Shekhinei îi întărește pe îngerii din ceruri și pe cei drepți din Olam Ha-Ba”. Apropo, Olam Ha-Ba este un alt nume pentru lumea care va veni, care se presupune că va veni după perioada de tranziție, vremurile mesianice — „yemei mashiach”. Shekhina este, de asemenea, folosit cu cuvântul „aripi” — „sub aripile Shekhinei”.

Filosoful religios, teologul Nachman Krochmal a interpretat Shekhina ca pe o putere spirituală pură. Filozoful idealist evreu-german Hermann Cohen Maimonides (cunoscut și sub numele de Rambam — filozof evreu, teolog talmudic), a definit Shekhina ca fiind „odihna absolută — temeiul etern al mișcării.” În cea mai veche lucrare a Cabalei, Sefer ha-Bahir (tradusă fiind „Cartea Iluminării”), Shekhina (sau Malchut) este descrisă ca fiind o prințesă, o fiică și aspectul feminin. În enciclopediile evreiești, putem găsi, de asemenea, informații similare: „Shekhina este aspectul divin feminin”; „sursa lumii create și puterea care o susține”; „este conducătorul luminii divine care păzește întreaga lume creată”.

Astfel, Templul, în sensul original, este lăcașul lui Dumnezeu, lăcașul sursei de lumină Divină, puterea Sa spirituală pură care creează lumile și le susține (există un motiv pentru care această putere este descrisă ca fiind aspectul feminin). Ce ar trebui să fie atunci? Ce fel de Templu este? Este o coincidență faptul că adevăratul Templu va fi restaurat odată cu venirea lui Mesia? În iudaism, există o opinie conform căreia Templul va fi restaurat în mod supranatural de către Mashiach. În consecință, Templul în sine nu va fi un loc material, ci un locaș invizibil al acestei puteri spirituale pure și creatoare. Dar atunci de ce se specifică faptul că Templul trebuie să fie în Ierushalayim?

Bereshit Rabba (tratatul despre Cartea Genezei) spune că Yerushalayim este o combinație de două nume: Yireh și Shalem. Se crede că locuitorii acestui loc aveau protecție și legătură cu Cel Preaînalt, existau sub supravegherea Sa și trăiau în pace și unitate. Astfel, acest loc și-a primit numele pe baza stilului de viață special al acelei societăți, viața perfectă a oamenilor în pace, armonie și unitate cu Cel Preaînalt. Iar pentru a întoarce Yerushalayimul și pentru a ne apropia de reconstruirea Templului, trebuie, în primul rând, să dobândim iubire unii față de alții și iubire față de Cel Preaînalt, astfel încât, atunci când se va arăta Izbăvitorul, să putem fi demni de Templul lui Dumnezeu și de Noul Yerushalayim, care va fi întreaga lume reînnoită. Pentru că nu este o chestiune de locație geografică, ci de oamenii care au trăit acolo. Iar în viitor, conform legendelor, după reînnoire și purificare, întreaga umanitate va fi înălțată, se va înălța spiritual și va deveni lăcașul Shekhinei. În acest context, ne întoarcem la subiectul atingerii Țării Făgăduite și la venirea geulah shleimah.

După cum se crede în general, întoarcerea poporului evreu în Țara Făgăduită este o întoarcere în Eretz Yisrael (să o numim întoarcere geografică sau fizică). Dar, întrucât eliberarea finală nu va viza doar o singură națiune, ci întreaga lume, prin urmare, pentru întreaga omenire, dobândirea țării promise nu se va referi la o locație geografică. Așa cum termenul „galut” are o semnificație mai globală, la scara întregii civilizații, și înseamnă mai degrabă exil spiritual decât fizic, tot așa întoarcerea în Țara Făgăduinței pentru întreaga omenire va fi o schimbare a societății în sine, a modului său de viață, așa cum era înainte de formatul consumerist de acum 6.000 de ani, când exista Societatea Ideală în întreaga lume.

Cine este națiunea aleasă?

Un iudeu care studiază Tora, Tanakh și Talmud, încercând să înțeleagă în profunzime aceste scrieri sfinte și să înțeleagă ceea ce au dorit profeții și, în primul rând, ceea ce Preaînaltul a vrut să le transmită oamenilor, consideră scrierile sfinte ale iudaismului cât mai literal posibil și, în consecință, numai în relație cu destinul națiunii evreiești. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece întreaga Toră și întregul Tanakh sunt de fapt construite pe trecutul poporului evreu, pe destinul și greutățile sale. Cu siguranță, dacă rândurile din scripturi sunt percepute direct și experiența trecutului descris este aplicată la o posibilă dezvoltare a evenimentelor viitoare, faptul excepționalității și al alegerii națiunii evreiești este logic și firesc. Dar, pe de altă parte, în Tanakh, se spune că Dumnezeu este Dumnezeul tuturor națiunilor, al tuturor celor pe care i-a creat, al tuturor oamenilor drepți și că Mashiach va veni la toți oamenii.

Yeshayahu (Isaia) 2:4: „El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa în cât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa războiul.”

Tehillim (Psalmi) 72:11: „Toți regii să se plece înaintea lui și toate neamurile să-i slujească.”

Tehillim (Psalmi) 72:17: „Fie ca numele lui să fie veșnic; cât durează soarele, fie ca numele lui să dăinuie; și binecuvântarea lui fie asupra tuturor neamurilor; toate popoarele să-i spună fericit.”

Tehillim (Psalmi) 72:19: „Binecuvântat este numele Său glorios în veci; slava Lui umple întreaga lume. Amin și Amin.”

În Talmud, se spune că atunci când va veni Mashiach, problemele evreilor vor fi rezolvate. Între timp, ținând cont de legendele din Tanakh (inclusiv cele menționate mai sus), precum și de alte versete din Talmud, problemele tuturor națiunilor și ale întregii lumi vor fi rezolvate. Toată lumea știe că în formatul consumerist oamenii sunt înrobiți, pretutindeni predomină puterea câtorva asupra majorității, iar viața umană este devalorizată peste tot. Venirea lui Mashiach va marca eliberarea viitoare, în primul rând, de formatul consumerist. La urma urmei, chiar formatul consumerist este principalul adversar al oricărui beneficiu uman.

Cu toate acestea, Moshe Rabbeinu a tocmai la poporul evreu și i-a vestit exact voia lui Dumnezeu. Oare situația din zilele noastre contrazice acest lucru? Nu, nu o contrazice. De fapt, în acea perioadă, evreii erau dependenți de egipteni, iar mulți dintre ei s-au îndepărtat de Dumnezeul Unic. Prin urmare, Moshe a venit pentru a conduce poporul asuprit din captivitate și pentru a le reaminti oamenilor care se abătuseră de la Cel Preaînalt cine este Dumnezeul lor. Cu toate acestea, acest lucru îi face aleși în sensul responsabilității față de Cel Preaînalt și al misiunii importante față de întreaga omenire. Acesta este motivul pentru care mulți înțelepți antici au spus că, la sfârșitul zilelor, națiunea evreiască ar trebui să-l ajute pe Mashiach să schimbe restul lumii și să fie un exemplu pentru toate celelalte națiuni.

Cum să protejăm Adevărul de denaturări?

Tanakh este cu siguranță una dintre cele mai vechi surse istorice. Acesta descrie evenimente istorice și conține legende esențiale ale trecutului și predicții ale viitorului. Aici s-a păstrat Adevărul. Cu toate acestea, atunci când interpretăm Tanakhul, trebuie să se țină cont de un alt factor important cum ar fi semnele vocalice (niqqud) și semnele decantilație. De fapt, în scrierea originală ebraică, vocalele nu erau desemnate.

Singura ediție recunoscută a textelor antice ale sfântului Tanakh este Textul Masoretic. Texte care nu erau standard pentru această ediție au fost distruse treptat. În ciuda vechimii evenimentelor descrise în Tanakh, textul masoretic propriu-zis, în forma pe care o cunoaștem, a fost întărit în cele din urmă în secolul al X-lea d.Hr. Tocmai această versiune a fost răspândită în mod activ ulterior. Ea a fost însoțită de observații speciale ale masoreților, astfel încât această versiune să fie copiată fără modificări. Există, de asemenea, un text protomasoretic anterior al Tanakh-ului descoperit la Qumran. Totuși, spre deosebire de versiunea masoretică recunoscută oficial de iudei, pe lângă alte discrepanțe, textele de la Qumran nu conțin semnele vocale (niqqud) și semnele de cantilație.

În Evul Mediu au fost dezvoltate diferite sisteme de niqqud pentru limba ebraică, inclusiv vocalizarea tiberiană. Aceasta din urmă a fost creată și aplicată în secolele VI-VII d.Hr. de către masoreții tiberieni (cărturari evrei) și tocmai acest sistem niqqud, împreună cu semnele de cantilație (adică de intonație), este folosit pentru scrierea ebraică. Gândiți-vă doar la acest lucru: ne bazăm pe înțelesul format de sistemul de semne vocale și de semne de accentuare a intonației care, în cele din urmă, s-au format abia la sfârșitul mileniului precedent, în timp ce presupusele evenimente au avut loc cu mult înainte — mai mult de un mileniu î.Hr. adică mult mai devreme de acum două mii de ani. Firește, într-un astfel de caz, riscul de denaturare a esenței este destul de mare. Deși chiar acele manuscrise de la Qumran sunt mult mai apropiate în timp de evenimentele descrise (secolul al III-lea î.Hr. — secolul I d.Hr.), decalajul lor temporal este totuși mai mare de un mileniu.

Profeții cunosc atât trecutul, cât și viitorul. Înțelepciunea lor este imensă. Ei știu cum să transmită Adevărul urmașilor, în ciuda tuturor peripețiilor care vor depăși Adevărul de-a lungul secolelor și mileniilor. Profeții sunt conștienți de natura duală a omului. Ei cunosc lipsa de fiabilitate și chiar falsitatea conștientului, a minții și a memoriei umane, prezența neînțelegerilor și a diferitelor interpretări în rândul oamenilor. Ei cunosc toate uneltirile lui yetzer ha-ra. Pentru a explica Adevărul și, în același timp, pentru a-l proteja împotriva denaturărilor, ei îl prezintă prin exemple ușor de înțeles, evenimente care s-au întâmplat, asociații și parabole, alegorii și comparații, fiind conștienți că, după multe secole și milenii, situația din lume va fi diferită și oamenii vor fi diferiți, dar este necesar să păstreze esența la maximum. Desigur, în zilele noastre, în secolul XXI, este greșit să percepem la propriu ceea ce s-a întâmplat acum două, trei, patru milenii sau chiar mai devreme și ceea ce a fost înregistrat mii de ani mai târziu.

Extras din cartea Da'at Tevunot a rabinului Moshe Chaim Luzzatto: „...înțelepții spun (Sifrei HaAzinu 32:2): «Întotdeauna să ai în mână cuvintele Torei, generalizările și nu detaliile.»”  

Purificarea lumii 

La începutul acestui articol, a fost prezentat un extras din tratatul Sotah (49b) în care erau descrise semnele dinaintea venirii lui Mashiach: „ha-emet tehie neederet — adevărul va fi împărțit în grupuri, iar fiecare grup va crede că deține singurul „adevăr”, în timp ce adevărul va fi ascuns”. Cu toate acestea, atunci când Mashiach va veni, va avea loc purificarea și reînnoirea lumii. Întâlnim acest lucru de multe ori în Tanakh, în secțiunea Nevi'im (Profeți). Totul va fi purificat, inclusiv religiile. Limba prin intermediul căreia popoarele comunicau cu Domnul înainte de acel moment va fi purificată; ea va fi pură și unică pentru toți, astfel încât toate popoarele să fie capabile să cheme în unanimitate Numele lui Dumnezeu și să-L slujească în unitate:

Tefania 3:9: „Atunci voi schimba limba popoarelor și o voi face curată, pentru ca toți să cheme numele Domnului, ca să-L slujească de comun acord.”

Малахи 3:3: „El va ședea, va topi și va curăța argintul; va curăța pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul, și vor aduce Domnului daruri neprihanite.”.

Capitolul 34 din Cartea lui Ezechiel spune că odată cu venirea lui Mashiach nu va mai fi nevoie de mediatori între Domnul și credincioșii Săi devotați, iar El Însuși Își va paște turma. Câteva extrase sunt prezentate mai jos:

„(4) Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită, n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime!”

„(8) «Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «pentru că oile Mele au ajuns de jaf şi sunt prada tuturor fiarelor câmpului din lipsă de păstor, pentru că păstorii Mei n-au nicio grijă de oile Mele, ci se păşteau numai pe ei înşişi, şi nu păşteau oile Mele, — (9) de aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului! (10) Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile şi nu se vor mai paşte nici pe ei înşişi; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor şi nu le vor mai sluji ca hrană!» (11) Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, Mă voi îngriji Eu Însumi de oile Mele şi le voi cerceta! (12) Cum îşi cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa Îmi voi cerceta Eu oile şi le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori şi negură.»”

„(25) Voi încheia cu ele un legământ de pace şi voi îndepărta din ţară toate fiarele sălbatice; ele vor locui în linişte în pustie şi vor putea dormi în mijlocul pădurilor.”

Când se va încheia timpul de muncă pentru omenire și când va veni timpul de răsplată? Cum va avea loc acest lucru?

Informații interesante sunt oferite în cartea Da'at Tevunot. Autorul acesteia, rabinul Moshe Chaim Luzzatto, sub pseudonimul Ramchal (un cabalist, rabin și filozof care a trăit la începutul secolului al XVII-lea), se referă în mod repetat în cartea sa la Talmudul babilonian, în special la tratatul Sanhedrin. Potrivit acestuia, există două momente în existența lumii. Lumea actuală este un timp de lucru în care înclinația rea (yetzer ha-ra) are putere. Se preconizează că va exista timp de 6.000 de ani. În această perioadă, pentru a îndeplini poruncile Celui Preaînalt, omul trebuie să învingă înclinația spre rău din sinele său. La începutul celui de-al șaptelea mileniu, se așteaptă învierea morților, urmată de o perioadă de tranziție de la această lume la lumea viitoare. Atunci, omenirea va urca la nivelul la care se afla primul om înainte de păcat — va fi timpul răsplătirii.

Al șaselea mileniu este considerat în intervalul de timp 5001-6000. Este interesant că, potrivit calendarului evreiesc, sfârșitul mileniului al șaselea este acum — 5781-5782. Este oare o coincidență faptul că formatul consumerist care domină societatea de astăzi există de asemenea de 6000 de ani și se apropie de sfârșit? Ceea ce este de asemenea interesant este că formatul consumerist este de fapt consecința dominației naturii rele, a acțiunilor rele și a bestialității din oameni.

Citind legendele trecutului și comparându-le cu realitățile prezentului, ești uimit cât de exact știau înțelepții trecutului despre viitor și cât de exact au transmis esența. Chiar dacă cuvintele și termenii diferă de la o epocă la alta, cum altfel ar fi putut ei să descrie cu atâtea detalii ceea ce se va întâmpla peste milenii și ceea ce noi avem ocazia să observăm în zilele noastre?

Potrivit cărții Da'at Tevunot, în lumea reînnoită, oamenii vor avea corpuri care vor fi tangibile ca înainte. Dar orice materie, inclusiv corpul, și orice nevoi materiale nu vor mai avea putere asupra omului. Sufletul va fi primar și predominant în ființele umane. Starea lor reînnoită va fi ca niște aripi.

Un scurt fragment din cartea Da'at Tevunot:

„Ei (înțelepții) au spus mai departe despre anul șapte mii (92a): «Ce fac cei drepți? Sfântul, Binecuvântat să fie, le croiește aripi și ei plutesc deasupra apelor»... așa cum este scris (Isaia 40:31): «dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea»”.

Consider că este necesar să subliniez cuvintele despre al șaptelea mileniu ca fiind momentul de tranziție către Societatea Ideală. La urma urmei, începând de astăzi, singura tranziție posibilă de la societatea de consum la o lume înălțată ideală, în care va exista puterea Celui Preaînalt, dreptate și iubire, este construirea Societății Creatoare, vorbind în limbaj modern. Societatea Creatoare este tocmai etapa de tranziție, o punte de legătură pe calea eradicării josniciei bestiale din oameni, pe care omenirea a acumulat-o de-a lungul perioadei formatului consumerist.

Ce este Societatea Creatoare? Însăși structura sa este clară și apropiată de fiecare persoană, indiferent cât de diferit a fost numită de-a lungul secolelor. Societatea Creatoare este, de fapt, acea societate în care orice persoană rezonabilă visează să trăiască. De fapt, fiecare dintre noi își dorește să trăiască în pace și iubire, să aibă încredere în ziua de mâine și să aibă garanția unei securități și libertăți depline.

Cele 8 Fundamente ale Societății Creatoare reprezintă orientări majore pentru o societate în care viața fiecărei persoane are cea mai mare valoare. Aceasta este singura societate posibilă în care războaiele, violența, foametea, sărăcia și bolile vor lua sfârșit. Este o societate a libertății și a drepturilor egale pentru toți oamenii. Construirea Societății Creatoare garantează asigurarea gratuită a tuturor nevoilor de bază, bunăstare și o șansă de autorealizare pentru fiecare persoană de pe pământ.

Societatea Creatoare este o societate în care calitățile inferioare vor fi limitate și acțiunile inumane vor fi eliminate, în timp ce cele mai bune calități umane vor fi promovate. Valorile spirituale și morale vor prevala. În Societatea Creatoare, toată lumea se va simți liberă și fericită. Doar în Societatea Creatoare, oamenii vor înceta să mai fie fiare și își vor aminti că sunt ființe umane. Prin urmare, organizarea exclusivă a unei astfel de societăți este acea etapă de tranziție care permite civilizației noastre să se dezvolte până la nivelul la care va atinge ulterior lumea ideală, lumea la care au visat Profeții.

La urma urmei, momentul trecerii la lumea ideală este menționat cu precizie în legendele iudaismului. Aceasta este lumea pe care iudeii o așteaptă atât de mult — lumea răsplătirii și a înălțării, a izbăvirii și a eliberării! Este lumea în care toți oamenii vor fi în strânsă legătură cu Creatorul lor. Este lumea dreptății, a fericirii, a eliberării de durere și suferință, atât pentru întregul popor evreu, cât și pentru întreaga umanitate. Venirea unei epoci de dreptate și pace pentru întreaga omenire este cel mai important semn al venirii adevăratului Mashiach și o confirmare a direcției corecte.

Am fost profund emoționat de cuvintele pe care le-am auzit pe canalul de YouTube ALLATRA TV International în emisiunea „Semnul” cu participarea lui Igor Mihailovici Danilov:

„...putem schimba multe, prieteni. Și în asta constă cu adevărat excepționalitatea noastră, faptul de a fi ales astăzi, în aceste vremuri — putem dacă vrem. Și știți ce este interesant? O putem face dacă găsim un limbaj comun unii cu alții, dacă începem să ne înțelegem reciproc și dacă ne dorim cu adevărat acest lucru, în loc să vedem rivali unul în celălalt sau să invidiem pe cineva, sau altceva. Haideți, pur și simplu, să ne suflecăm mânecile, să luăm și să facem lumea noastră așa cum vrem să o vedem.”

Epoca descoperirii Celui Preaînalt prin cunoaștere și înțelegere

În cartea Da'at Tevunot, menționată mai sus, în capitolul 12, „Căile domniei a justiției și a iubirii” sunt menționate cinci stări ale lumii. Dintre aceste cinci stări, iudeii observă că lumea noastră se află în cea de-a doua stare, deoarece poporul evreu nu l-a văzut încă pe Mashiach. Prin urmare, în înțelegerea iudeilor, epoca actuală este o perioadă anterioară descoperirii și acțiunii lui Mashiach. Următoarele stări ale lumii dezvăluie deja cum va fi lumea atunci când va fi dezvăluit Izbăvitorul și cum o vor explora oamenii. Cartea spune că acest proces va avea loc în mod practic, prin intermediul înțelegerii și al cunoașterii și fără nicio îndoială. Acest lucru se referă la cea de-a patra stare a lumii. Următoarea a cincea stare este o perioadă de purificare și de înălțare a esenței omului și a omenirii.

Extras din „Da'at Tvunot”, capitolul 12, „Căile domniei a justiției și a iubirii”:

„...A patra stare este când cel Sfânt, binecuvântat fie EL, va fi revelat tuturor creațiilor pe calea cunoașterii și a conceptualizării; nu prin minuni, ci prin faptul că slava Celui Preaînalt este văzută și atinsă printr înțelepciune și cunoaștere… Atunci nu va fi nevoie de minuni și profeții pentru confirmarea credinței. Cunoașterea și înțelegerea vor fi suficiente, așa cum se întâmplă cu profeții și îngerii care îl cunosc pe Cel Preaînalt. Cunoașterea este clară și adevărată, fără nicio umbră de îndoială. Credința nu va fi asociată cu minunilr, pentru că, în acest caz, dacă există vreo îndoială cu privire la miracol, credința va dispărea și ea. Dar va exista o cunoaștere clară, generată de viziune și de înțelegere, fără nicio îndoială. În același timp, posibilitatea de înălțare este inerentă naturii omului. În conformitate cu înălțarea esenței sale și purificarea sa, capacitatea sa de înțelegere și cunoaștere este, de asemenea, înălțată. Acest lucru este evident. Și aceasta este baza celei de-a cincea stări, timpul înălțării, înălțarea esenței omului și a capacității sale de a înțelege. ...dacă această revelare va avea loc vreodată — va fi dezvăluită legea. Din acel moment nu mai există decât completare și ascensiune. Aceste ascensiuni având loc după prima revelație,când Preaînaltul va purifica natura omului și, în conformitate cu această purificare, va dezvălui în continuare omului gloria și măreția sa.”

Dacă citim cu atenție informațiile de mai sus și le comparăm cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre, observăm că această cunoaștere are loc exact așa cum se spune în descrierea celei de-a patra stare: o oportunitate pentru om de a se apropia de Cel Preaînalt prin intermediul cunoașterii și al înțelegerii. Astăzi, fiecare om are ocazia de a se ridica la cea de-a cincea stare fără mediatori, aflându-se într-o legătură personală cu Preaînaltul. După cum putem vedea, ceea ce ne-au prezis profeții se adeverește.

În Isaia 11:2, se spune despre Izbăvitor că „Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă” Rambam spune că Mashiach va avea o percepție și o înțelegere specială a lumii, care depășește căile firești de cunoaștere. În același capitol 11 din Isaia se spune următorul lucru:

„...(3) nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, (4) ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. (5) Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale şi credincioşia, brâul mijlocului Său.”

În Isaia 52:7, citim că va fi un mesager al păcii, al binelui și al mântuirii:

„Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea”.

Judecând după urmele acțiunilor din lume, era lui Mashiach a venit deja și El este în lume. Alegerea depinde de noi dacă vom fi credincioși Celui Preaînalt și adevăraților profeți sau opiniilor oamenilor obișnuiți (deși aceștia din urmă ar putea fi autoritari, dar autoritatea lor este printre oameni, dar nu în fața lui Dumnezeu). În ciuda faptului că a venit era lui Mashiach, tranziția mult așteptată spre eliberare depinde de fiecare dintre noi și de devotamentul nostru față de Cel Preaînalt. Faptul de a fi ales este, în primul rând, responsabilitatea noastră față de Cel Atotputernic. Așadar, să fim demni de aceasta.

La fel cum, înainte de un răsărit luminos, lumea trece printr-un întuneric total, tot așa forțele răului devin mai violente înainte de sfârșitul lor. A venit timpul pentru purificarea lumii, renașterea umanității, purificarea religiilor, instaurarea adevărului și a dreptății. Eliberarea mult așteptată se apropie. Toată lumea simte marile schimbări. Singura întrebare este de partea cui alegi să fii și ce evenimente promovezi prin alegerea ta! Tu ești cel care trebuie să alegi!


John Asher

Lasa un comentariu